Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Prioritera arbetet för EU Projekt

Prioritera arbetet för EU Projekt

Download to read offline

Några personliga reflektioner om hur en myndighet eller icke-vinstdrivande organisation kan prioirtera sitt arbete för EU-finansierade projekt

Några personliga reflektioner om hur en myndighet eller icke-vinstdrivande organisation kan prioirtera sitt arbete för EU-finansierade projekt

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Prioritera arbetet för EU Projekt

 1. 1. Hur prioritera arbetet med EU- finansiering Erik Sandströms personliga reflektioner efter femton års arbete för EU-finansiering åt Skogsstyrelsen Eco Innovation AB: Internationella EU-stöd non-profit
 2. 2. EU-finansiering kan ses som ett externt uppdrag som bidrar till Organisationens mål Organisationens mål Extern finansiering Ökad effekt genom andra
 3. 3. Några avgörande förutsättningar • Organisationens ledning måste vara helt på det klara med att internationellt arbete i EU-projekt tar tid och att resultatet kommer på lång sikt. • Deltagande i internationellt arbete i form av EU- projekt kommer under inledningen att kosta organisationen resurser. • Man måste vara helt klar över att nybörjaren konkurrerar med erfarna specialister och misslyckas ofta första gången med ansökan till ett program
 4. 4. Varför samarbetsprojekt? Medfinansiering till det vi ska göra Utveckling av Organisationen Påverka EU:s utveckling av policy Utveckling av samarbete med intressanta partner Andra arbetar för våra mål Stimulans för personalen Inbjudan till nya projekt
 5. 5. Finansiering Kostnad för att upprätthålla partnerkompetens behövs: Kostnad för förstudier, medverkan i ansökan eller koordinering av ansökan För arbete i projekt binds resurserna: - lön, resor, - köpta tjänster - bidrag, - andras bidrag till vårt projekt - projektpartners bidrag till koordinationskostnad
 6. 6. Uppdrag för ledningen • Utvärdera de relevanta erfarenheterna • Bestäm vad man vill betala årligen per M€ i projektmedel som organisationen genererar • Bedöm hur mycket projektmedel som går att erövra och hur mycket egna medel dessa låser • Avsätt resurser och skapa samarbeten inom och mellan organisationer för att utnyttja potentialen i önskvärd omfattning
 7. 7. Första prioritet för Håll kontakt med Era egna den lilla specialister enheten: Utse medarbetare att följa Bli en möjlig utbildningar och partner information Häng med i RUP/RTP-arbetet Bygg kontaktnät: Länsstyrelser, andra myndigheter, kommuner, universitet, högskolor
 8. 8. Andra prioritet: Nationellt administrerade Arbeta med program programmen i Gränsöverskridande I ordning program N T Transnationella program E R Utbildningsprogram N A Program som koordineras T på EU-nivå I O N E L L T
 9. 9. Gör så att Du andra hittar Dig Anmäl personer till databaser för utvärderare av ansökningar Titta igenom databaserna för projektidéer till resp- program. Prata med dem som kan ha anknytande verksamhet i vid bemärkelse Bli vän med de som är duktiga på programmet i Sverige och i andra länder
 10. 10. Skryt med Din organisation Din organisation har en status Ta fram ett informationsblad som lätt kan anpassas! Gör en poster! kunskap finns Be om utställar- och presentationsplats på möten
 11. 11. Förutsättningarna är bättre än Du De flesta misstag har tror redan gjorts Förstklassig EU-kunskap finns, utnyttja gratis eller köp hjälp Någon i Din närhet har goda internationella kontakter som kan leda till rätt partner Eco Innovation AB: Internationella EU-stöd non-profit
 12. 12. Evaluation Objectives for portfolio of international cooperation projects To show senior management: That the resources utilised in a project have been utilised in a better way than they would have been if the project had not been implemented And if possible that the total project output for us is worth at least 25 % more than the resources we have put into it. To do the same thing for the portfolio of projects
 13. 13. Evaluation of what is the output, gross list for prioritisation by senior management in each case Products, incl. Publications and structures as well as changed behaviour, alternative costs for these Added reputation for the organisation, e.g. through quotes Impacts on the behaviour of other organisations Impact at EU level Development of new businesses Public Relation, media New partnerships Development of staff skills
 14. 14. Evaluation Resources needed To be performed 6-12 months after project termination Project owner at practical level has to be available Sby to manage the evaluation exercise Money Platform to collect and present the results Participation and commitment from senior management
 15. 15. Att tänka på Aktivera enheten Utveckla regionala kontakter Utnyttja stöd från internationell expertis projektdefinition/ projektformulering kontakter första möten arbete eller stöd i arbete
 16. 16. Identification of idea - internal District level generated by external demand Creative individuals full of ideas Subjectwise thinktank Project creation office at district level Policies identified while searching funding sources Development group expert level strategic decision Stimulating meetings Brainstorming by specialists in relation to financial instruments
 17. 17. Identification Project ends - Follow on projects of idea Sby worked with us external Databases, e.g. cordis Sby calls out of the blue Meetings of sectorial groups Meetings with universities, funding agencies and so on Local authorities Government initiative People want to use our assets for instance SkogsEko
 18. 18. Match funding / policy Go ahead decision Yes but decision Project initiation document - Over a limit it’s a Board decision Regions take full responsibility for smaller projects Senior management decision Sth. slips under the radar Reluctant yes to previously proposed partner

×