Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Miljösuccéer och EU-bidrag del 1

Miljösuccéer och EU-bidrag del 1

Download to read offline

Presentationen ger motiv varför miljöinnovation är viktigt. Den presenterar två bra exempel på projekt som innovativt löser Miljöproblem. Det är Midsummer AB:s HighSpeedCigs - Tunnfilmssolceller och Jegrelius som med bland annat svenska landsting genomför PVC-Free Bloodbags. Några slutsatser av dessa exempel presenteras. I presentationen som också finns på Slideshare "Miljösuccéer och EU-bidrag 2 går vi igenom vilka EU-bidrag som är tillämpliga i Sverige. Presentationerna framfördes på Jönköpings kommuns Miljöfika 20111214

Presentationen ger motiv varför miljöinnovation är viktigt. Den presenterar två bra exempel på projekt som innovativt löser Miljöproblem. Det är Midsummer AB:s HighSpeedCigs - Tunnfilmssolceller och Jegrelius som med bland annat svenska landsting genomför PVC-Free Bloodbags. Några slutsatser av dessa exempel presenteras. I presentationen som också finns på Slideshare "Miljösuccéer och EU-bidrag 2 går vi igenom vilka EU-bidrag som är tillämpliga i Sverige. Presentationerna framfördes på Jönköpings kommuns Miljöfika 20111214

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Miljösuccéer och EU-bidrag del 1

 1. 1. MILJÖSUCCEER och EU-BIDRAG Eco Innovation AB EU – Finansiering Miljöinnovationer Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 2. 2. Faktor 5 och innovationer Grafen visar hur (after Charlie Hargroves, co-author, Factor Five ) innovationer driver utveck- lingen i långa cykler. De befolk- nings- och miljö- problem som mänskligheten måste bemästra för att överleva är så stora att den enda möjliga vägen är genom miljöinnovationer Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 3. 3. En inspirationskälla för mig är tävlingen Miljöinnovation Vilken symbolik i finalskylten! Mer än 200 år efter Greve de Sivracs “célerifére” (snabblöparen) är miljöinnovationen cykeln ännu ett bidrag för bättre miljö. Fast det tog ju hundra år innan den kom i serieproduktion. Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 4. 4. Midsummer AB slår alla med häpnad Midsummers bild Två högt kvalificerade specialister bildade Midsummer AB De sökte bidrag i Sverige för att göra EUFoU ansökan ”Alla förhandstips vi fick från olika instanser visade att vi inte skulle få några pengar från EU”, säger Eric Jaremalm. De skrev ändå. Till slut svarade Sverige att om de ändrade ansökan på flera punkter skulle de få bidrag för att göra den. Men då var ansökan redan inlämnad och godkänd av Kommissionen. Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 5. 5. Mål: Sänka kostnad för solceller av Midsummers arbete koppar, indium, gallium och selen, med EUFoU ansökan (CIGS-solceller) Midsummers bild Företagets nyckelpersoner har lång industriell erfarenhet i branschenoch de främsta forskarna i Skandinavien leder arbetet. EU:s –kriterier var som skräddar sydda för applikationen. Midsummer utgick från vad kommissionen fann viktigt och hur ett projekt skulle kunna bidra med lösningar. Ansökan svarade först på EU:s frågor och förde sen fram Midsummers idé. Midsummer skrev under två månader mer eller mindre ihop ansökan utan hjälp från utomstående. Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 6. 6. Midsummer anpassar Kunde inte ta kostnader före arbetet till ansökan projektet och inte låna pengar nnan EU-pengarna utbetalats. Under väntan processtester kostnadsfritt i ett garage med egna besparingar. Grundarna arbetade vid sidan av för att få in pengar. Efter ett första positivt besked kunde de börja förhandla med riskkapitalister. Midsummers bild Midsummer Duo System Betydligt enklare att få in pengar in Assembly hall med ett EU-projekt i ryggen. En godkänd EU-ansökan är en kvalitetsstämpel. Mha riskkapital, lån från Energimyndigheten och Forska & Väx bidrag från VINNOVA fullföljdes projektplanen. Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 7. 7. Dagens CIGS-solceller har nästan lika hög Midsummers verkningsgrad som kiselsolceller. Men tillverkningen har inte varit lika lämpad tillverkningsprocess för massproduktion. Midsummers bild Automatisering ska göra solcellen betydligt mer kostnadseffektiv. Tillverkningen sker helt i vakum. Alla material stänks på substratet. Inget kadmium används. Substrat i rostfritt stål passar automatiserad tillverkning, men är ändå flexibla nog för nya koncept för modultillverkning. Spänning skapas när cellerna sammanbinds i moduler, precis som för vanliga kiselsolceller. Utbytet blir högre och kasseringarna färre jämfört med monolitiska tunnfilmsprodukter. Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 8. 8. 1,1 miljoner Euro från EUFoU EU FoU-Projektet Projekttid 2006-2008 High Speed Cigs Solceller för 20 % av tidigare kostnad. Tunnfilmssolceller Midsummer driver projektet. Tyska FHR gör hårdvara till produktionsanläggningen. Finska VTT analyserar och utvärderar solcellerna. Gibraltarregistrerade konsulterna Geekaye är experter på sputtring, som för att tillverka solcellerna. Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 9. 9. Midsummers idé är att Midsummer AB i dag massproducera solceller och sälja till modultillverkare En produktionslinje kan ge Midsummers bild 360 solceller/timme. Fler produktionslinjer ger högre kapacitet. Därför lätt starta med en begränsad investering o sen skala upp produktionen. Fabriken i Järfälla har initialt en produktions- kapacitet av 5MW årligen. Midsummer har 10 anställda. Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 10. 10. Blodpåsar är av PVC-plast med mjuk- göraren DEHP -förbjuden i leksaker. PVC-Free Bloodbags Forskning visar att PVC-fria blod- påsar kan göras. Svenska Landsting försökte teknikupphandla PVC-fri blodpåse Tillverkare på oligopolmarknad vill inte ta fram blodpåse. Jegrelius, Karolinska o Jämtlands Landsting (JLL) skapar mha Eco Innovation AB LIFE+ projekt för CE-märkt blodpåse. Det förenar kedja av tillverkande leverantörer för plastfilm, påsarna, rör och kopplingar samt sammansättning av blodpåsar. Det ska även skapa efterfrågan på PVC-fria blodpåsar. Jegrelius leder projektet. Karolinska o Jämtlands Landsting ska testa påsarna. Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 11. 11. Vånda över Projekt titel HUVUDPROBLEM: LIFE-projekt får inte innehålla forskning och ska ge en utvärderingsbar demonstration. Projektet kan inte ta med dyr och lång klinisk prövning före medicinsk användning av blodpåsen Demonstration of innovative PVC-free bloodbags to initiate the Project title (max phasing out of PVC-bloodbags 120 Innovating and demonstrating PVC-free bloodbags : a response characters): It to purchaser demand to start phasing out PVC from should include bloodbags the key Innovating and demonstrating PVC-free bloodbags: a response to elements and purchaser demand to phase out PVC from bloodbags objective of the project. Demonstration of innovative PVC-free bloodbags that fulfil the market demand for a safer health care Acronym: Demonstration of innovative PVC-free bloodbags that fulfil the PVCFREEBLOO market demand for medical devices in a safer health care DBAGS VALT ARBETSNAMN TVÅ MÅNADER FÖRE DEADLINE PVCFREEBLOODBAG - Demonstration of innovative PVC-free blood bags to substitute DEHP in the spirit of REACH Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 12. 12. Eco Innovations kommentar: 2 veckor före Deadline kom vi på ett sätt att ändra titeln. Så minskade risken att klassas som forskning och problemet att slutprodukten inte kan prövas kliniskt i projektet. ”Public healthcare and plastic makers demonstrate how to remove barriers to PVC-free blood bags in the spirit of REACH” Jegrelius bild Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 13. 13. Jegrelius bild Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 14. 14. Objectives and Core Actions To show that it is possible to produce a PVC-free blood bag that fulfils requirement specification, including CE-labelling To cooperate with European healthcare to disseminate knowledge and increase the demand Core Actions Leader Increased Demand The Jegrelius Institute Production of Compounds Melitek Production of film Wipak Production of tubes Totax Production of PVC-free blood bag Haemotronic Evaluation of blood bags Karolinska University Hospital User test incl. econ. feasibility Jämtlands Landsting Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 15. 15. Increase demand Jegrelius bild Knowledge Dissemination Awareness Anchoring Meetings Network Letter of Intent Petition Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 16. 16. T Projektutveckling i EU Green Paper ‘Environmental …PVC’ 2000 Polyolefina blodpåsar fungerar Tidigt 00-tal d Jegrelius (J) proj. för PVC-fria blodpåsar 2009-2010 s J. Beställer förarb. av Eco Innovation 100518 p Första möte partners löser finans av ansökan 100702 e Första leverans till Naturvårdsverket 100831 r Naturvårdsverket till EU-Kommissionen 100930 s Milestones i projektet p Project Start 20110901 e First Seminar before 120301 k First protoype 120601 t First evaluation of prototype 130301 i A non-PVC blood bag approved 140601 v Final Workshops 150601 Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 17. 17. Några slutsatser EU-bidrag har katalyserat: -viktiga samarbeten; -utveckling för miljön. Det går att: -göra projekt även när svenska myndigheter tvekar; -bygga projekt snabbt när alla bitar är på plats. Projektens politiska styrka Fredsmärket på John Lennon-muren i Prag kan göra att de vinner får symbolisera EU och Imagine att fantasi och hårt arbete kan övervinna problem stöd trots inneboende svagheter Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1 1

×