SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
MILJÖSUCCEER och EU-BIDRAG
       Eco Innovation AB
EU – Finansiering            Miljöinnovationer

      Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
Faktor 5 och innovationer                        Grafen visar hur
(after Charlie Hargroves, co-author, Factor Five    )         innovationer
                                     driver utveck-
                                     lingen i långa
                                     cykler. De befolk-
                                     nings- och miljö-
                                     problem som
                                     mänskligheten
                                     måste bemästra
                                     för att överleva är
                                     så stora att den
                                     enda möjliga
                                     vägen är genom
                                     miljöinnovationer


            Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
En inspirationskälla för mig är tävlingen Miljöinnovation
Vilken symbolik i finalskylten!
Mer än 200 år efter Greve de Sivracs “célerifére”
  (snabblöparen) är miljöinnovationen cykeln ännu ett
  bidrag för bättre miljö.
Fast det tog ju hundra år innan den kom i serieproduktion.

        Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
Midsummer AB
 slår alla med
   häpnad     Midsummers bild
Två högt kvalificerade
  specialister bildade
  Midsummer AB
De sökte bidrag i Sverige för
  att göra EUFoU ansökan
”Alla förhandstips vi fick från olika instanser visade att vi inte skulle få
  några pengar från EU”, säger Eric Jaremalm.
De skrev ändå. Till slut svarade Sverige att om de ändrade ansökan
  på flera punkter skulle de få bidrag för att göra den.
Men då var ansökan redan inlämnad och godkänd av Kommissionen.

           Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
Mål: Sänka kostnad för solceller av
Midsummers arbete              koppar, indium, gallium och selen,
med EUFoU ansökan              (CIGS-solceller)

         Midsummers bild
 Företagets nyckelpersoner har
  lång industriell erfarenhet i
  branschenoch de främsta
  forskarna i Skandinavien
  leder arbetet.
 EU:s –kriterier var som skräddar sydda för applikationen.
 Midsummer utgick från vad kommissionen fann viktigt och
  hur ett projekt skulle kunna bidra med lösningar. Ansökan
  svarade först på EU:s frågor och förde sen fram Midsummers idé.
 Midsummer skrev under två månader mer eller mindre ihop
  ansökan utan hjälp från utomstående.
          Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
Midsummer anpassar
Kunde inte ta kostnader före             arbetet till ansökan
  projektet och inte låna pengar
  nnan EU-pengarna utbetalats.
Under väntan processtester
  kostnadsfritt i ett garage med
  egna besparingar. Grundarna
  arbetade vid sidan av för att få
  in pengar.
Efter ett första positivt besked
  kunde de börja förhandla med
  riskkapitalister.        Midsummers bild Midsummer Duo System
Betydligt enklare att få in pengar         in Assembly hall
  med ett EU-projekt i ryggen. En
  godkänd EU-ansökan är en kvalitetsstämpel.
Mha riskkapital, lån från Energimyndigheten och Forska
  & Väx bidrag från VINNOVA fullföljdes projektplanen.
          Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
Dagens CIGS-solceller har nästan lika hög     Midsummers
  verkningsgrad som kiselsolceller. Men
  tillverkningen har inte varit lika lämpad
                       tillverkningsprocess
  för massproduktion.                  Midsummers bild
Automatisering ska göra solcellen
  betydligt mer kostnadseffektiv.
Tillverkningen sker helt i vakum. Alla
  material stänks på substratet.
  Inget kadmium används.
Substrat i rostfritt stål passar automatiserad tillverkning, men är ändå
  flexibla nog för nya koncept för modultillverkning.
Spänning skapas när cellerna sammanbinds i moduler, precis som för
  vanliga kiselsolceller.
Utbytet blir högre och kasseringarna färre jämfört med monolitiska
  tunnfilmsprodukter.
            Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
1,1 miljoner Euro från EUFoU            EU FoU-Projektet
Projekttid 2006-2008                High Speed Cigs
Solceller för 20 % av tidigare
  kostnad.
                          Tunnfilmssolceller
Midsummer driver projektet.
Tyska FHR gör hårdvara till
  produktionsanläggningen.
Finska VTT analyserar och
  utvärderar solcellerna.
Gibraltarregistrerade
  konsulterna Geekaye är
  experter på sputtring, som
  för att tillverka solcellerna.


          Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
Midsummers idé är att            Midsummer AB i dag
  massproducera solceller
  och sälja till
  modultillverkare
En produktionslinje kan ge              Midsummers bild
  360 solceller/timme.
  Fler produktionslinjer
  ger högre kapacitet.
  Därför lätt starta med en
  begränsad investering o
  sen skala upp
  produktionen.
Fabriken i Järfälla har
  initialt en produktions-
  kapacitet av 5MW
  årligen.
Midsummer har 10
  anställda.
          Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
Blodpåsar är av PVC-plast med mjuk-
  göraren DEHP -förbjuden i leksaker.
                      PVC-Free Bloodbags
Forskning visar att PVC-fria blod-
  påsar kan göras.
Svenska Landsting försökte
  teknikupphandla PVC-fri blodpåse
Tillverkare på oligopolmarknad
  vill inte ta fram blodpåse.
Jegrelius, Karolinska o Jämtlands
  Landsting (JLL) skapar mha Eco
  Innovation AB LIFE+ projekt för
  CE-märkt blodpåse. Det förenar kedja av tillverkande leverantörer
  för plastfilm, påsarna, rör och kopplingar samt sammansättning av
  blodpåsar. Det ska även skapa efterfrågan på PVC-fria blodpåsar.
Jegrelius leder projektet. Karolinska o Jämtlands Landsting ska testa
  påsarna.
            Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
Vånda över Projekt titel
  HUVUDPROBLEM: LIFE-projekt får inte innehålla forskning och ska ge en
  utvärderingsbar demonstration. Projektet kan inte ta med dyr och lång klinisk
  prövning före medicinsk användning av blodpåsen
           Demonstration of innovative PVC-free bloodbags to initiate the
Project title (max    phasing out of PVC-bloodbags
  120        Innovating and demonstrating PVC-free bloodbags : a response
  characters): It    to purchaser demand to start phasing out PVC from
  should include    bloodbags
  the key      Innovating and demonstrating PVC-free bloodbags: a response to
  elements and     purchaser demand to phase out PVC from bloodbags
  objective of
  the project.    Demonstration of innovative PVC-free bloodbags that fulfil the
             market demand for a safer health care
Acronym:       Demonstration of innovative PVC-free bloodbags that fulfil the
  PVCFREEBLOO      market demand for medical devices in a safer health care
  DBAGS
               VALT ARBETSNAMN TVÅ MÅNADER FÖRE DEADLINE
           PVCFREEBLOODBAG - Demonstration of
            innovative PVC-free blood bags to substitute
            DEHP in the spirit of REACH
             Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
Eco Innovations kommentar: 2 veckor före Deadline kom vi på ett sätt att ändra
titeln. Så minskade risken att klassas som forskning och problemet att slutprodukten
inte kan prövas kliniskt i projektet.

   ”Public healthcare and plastic makers
    demonstrate how to remove barriers
    to PVC-free blood bags in the spirit of
    REACH”
                                    Jegrelius bild
           Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
Jegrelius bild
         Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
Objectives and Core Actions
To show that it is possible to produce a PVC-free blood
 bag that fulfils requirement specification, including
 CE-labelling
To cooperate with European healthcare to disseminate
 knowledge and increase the demand
Core Actions           Leader
Increased Demand         The Jegrelius Institute
Production of Compounds      Melitek
Production of film        Wipak
Production of tubes        Totax
Production of PVC-free blood bag Haemotronic
Evaluation of blood bags     Karolinska University Hospital
User test incl. econ. feasibility Jämtlands Landsting

        Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
Increase demand


                            Jegrelius bild
Knowledge    Dissemination
Awareness   Anchoring
 Meetings Network
 Letter of Intent
 Petition
   Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
T             Projektutveckling
i  EU Green Paper ‘Environmental …PVC’       2000
  Polyolefina blodpåsar fungerar        Tidigt 00-tal
d
  Jegrelius (J) proj. för PVC-fria blodpåsar  2009-2010
s
  J. Beställer förarb. av Eco Innovation     100518
p
  Första möte partners löser finans av ansökan  100702
e  Första leverans till Naturvårdsverket      100831
r  Naturvårdsverket till EU-Kommissionen      100930
s           Milestones i projektet
p  Project Start                 20110901
e  First Seminar before               120301
k  First protoype                 120601
t  First evaluation of prototype          130301
i  A non-PVC blood bag approved          140601
v  Final Workshops                 150601
        Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
Några slutsatser
EU-bidrag har katalyserat:
  -viktiga samarbeten;
  -utveckling för miljön.
Det går att:
  -göra projekt även
  när svenska myndigheter
  tvekar;
  -bygga projekt
  snabbt när alla bitar är
  på plats.
Projektens politiska styrka          Fredsmärket på John Lennon-muren i Prag
  kan göra att de vinner           får symbolisera EU och Imagine att fantasi
                       och hårt arbete kan övervinna problem
  stöd trots inneboende
  svagheter     Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
                      1

More Related Content

Similar to Miljösuccéer och EU-bidrag del 1

Berghs Design Management: Produktdesign i framkant (Swedish)
Berghs Design Management: Produktdesign i framkant (Swedish)Berghs Design Management: Produktdesign i framkant (Swedish)
Berghs Design Management: Produktdesign i framkant (Swedish)PEOPLE PEOPLE
 
KLIMATRANKING SVERIGES KOMMUNER
KLIMATRANKING SVERIGES KOMMUNERKLIMATRANKING SVERIGES KOMMUNER
KLIMATRANKING SVERIGES KOMMUNERPierre Ringborg
 
Presentation uppsala ubio-grp 2013 för utskick
Presentation uppsala ubio-grp 2013 för utskickPresentation uppsala ubio-grp 2013 för utskick
Presentation uppsala ubio-grp 2013 för utskickMadeleineMNeil
 
Tengvard och Palm Egen el för en hållbar utveckling
Tengvard och Palm Egen el för en hållbar utvecklingTengvard och Palm Egen el för en hållbar utveckling
Tengvard och Palm Egen el för en hållbar utvecklingMaria Tengvard
 
Introduktion: Cirkulär ekonomi, Giftfria och Resurseffektiva Kretslopp – kopp...
Introduktion: Cirkulär ekonomi, Giftfria och Resurseffektiva Kretslopp – kopp...Introduktion: Cirkulär ekonomi, Giftfria och Resurseffektiva Kretslopp – kopp...
Introduktion: Cirkulär ekonomi, Giftfria och Resurseffektiva Kretslopp – kopp...Geological Survey of Sweden
 
Anders Wijkman "Tillväxten är inte hållbar"
Anders Wijkman "Tillväxten är inte hållbar"Anders Wijkman "Tillväxten är inte hållbar"
Anders Wijkman "Tillväxten är inte hållbar"Global Utmaning
 
Rapport barnens luftmiljö
Rapport barnens luftmiljöRapport barnens luftmiljö
Rapport barnens luftmiljöCenterpartiet
 
Hur får vi ner mer kol i marken?
Hur får vi ner mer kol i marken?Hur får vi ner mer kol i marken?
Hur får vi ner mer kol i marken?SIANI
 
Månadens forskare nov 2010 Victoria Olausson
Månadens forskare nov 2010 Victoria OlaussonMånadens forskare nov 2010 Victoria Olausson
Månadens forskare nov 2010 Victoria OlaussonSveriges Marknadsförbund
 
ABF framtidsjorden geo ingenjörskonst
ABF framtidsjorden geo ingenjörskonstABF framtidsjorden geo ingenjörskonst
ABF framtidsjorden geo ingenjörskonstVictor Galaz
 
Program Sym City
Program Sym CityProgram Sym City
Program Sym CitySym City
 

Similar to Miljösuccéer och EU-bidrag del 1 (20)

Berghs Design Management: Produktdesign i framkant (Swedish)
Berghs Design Management: Produktdesign i framkant (Swedish)Berghs Design Management: Produktdesign i framkant (Swedish)
Berghs Design Management: Produktdesign i framkant (Swedish)
 
B2228+final+3
B2228+final+3B2228+final+3
B2228+final+3
 
KLIMATRANKING SVERIGES KOMMUNER
KLIMATRANKING SVERIGES KOMMUNERKLIMATRANKING SVERIGES KOMMUNER
KLIMATRANKING SVERIGES KOMMUNER
 
Presentation uppsala ubio-grp 2013 för utskick
Presentation uppsala ubio-grp 2013 för utskickPresentation uppsala ubio-grp 2013 för utskick
Presentation uppsala ubio-grp 2013 för utskick
 
Ekokvitto Sigtunahöjden 2012
Ekokvitto Sigtunahöjden 2012Ekokvitto Sigtunahöjden 2012
Ekokvitto Sigtunahöjden 2012
 
Motioner Omr 03
Motioner Omr 03Motioner Omr 03
Motioner Omr 03
 
Bo frank, Växjö kommun
Bo frank, Växjö kommunBo frank, Växjö kommun
Bo frank, Växjö kommun
 
Miljöteknikjobb
MiljöteknikjobbMiljöteknikjobb
Miljöteknikjobb
 
Tengvard och Palm Egen el för en hållbar utveckling
Tengvard och Palm Egen el för en hållbar utvecklingTengvard och Palm Egen el för en hållbar utveckling
Tengvard och Palm Egen el för en hållbar utveckling
 
TC Launch - 140317
TC Launch - 140317TC Launch - 140317
TC Launch - 140317
 
Introduktion: Cirkulär ekonomi, Giftfria och Resurseffektiva Kretslopp – kopp...
Introduktion: Cirkulär ekonomi, Giftfria och Resurseffektiva Kretslopp – kopp...Introduktion: Cirkulär ekonomi, Giftfria och Resurseffektiva Kretslopp – kopp...
Introduktion: Cirkulär ekonomi, Giftfria och Resurseffektiva Kretslopp – kopp...
 
Session 31, buller pm
Session 31, buller pmSession 31, buller pm
Session 31, buller pm
 
Session 31, buller pm
Session 31, buller pmSession 31, buller pm
Session 31, buller pm
 
Anders Wijkman "Tillväxten är inte hållbar"
Anders Wijkman "Tillväxten är inte hållbar"Anders Wijkman "Tillväxten är inte hållbar"
Anders Wijkman "Tillväxten är inte hållbar"
 
Rapport barnens luftmiljö
Rapport barnens luftmiljöRapport barnens luftmiljö
Rapport barnens luftmiljö
 
Hur får vi ner mer kol i marken?
Hur får vi ner mer kol i marken?Hur får vi ner mer kol i marken?
Hur får vi ner mer kol i marken?
 
Projektakademien pres
Projektakademien presProjektakademien pres
Projektakademien pres
 
Månadens forskare nov 2010 Victoria Olausson
Månadens forskare nov 2010 Victoria OlaussonMånadens forskare nov 2010 Victoria Olausson
Månadens forskare nov 2010 Victoria Olausson
 
ABF framtidsjorden geo ingenjörskonst
ABF framtidsjorden geo ingenjörskonstABF framtidsjorden geo ingenjörskonst
ABF framtidsjorden geo ingenjörskonst
 
Program Sym City
Program Sym CityProgram Sym City
Program Sym City
 

Miljösuccéer och EU-bidrag del 1

 • 1. MILJÖSUCCEER och EU-BIDRAG Eco Innovation AB EU – Finansiering Miljöinnovationer Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 • 2. Faktor 5 och innovationer Grafen visar hur (after Charlie Hargroves, co-author, Factor Five ) innovationer driver utveck- lingen i långa cykler. De befolk- nings- och miljö- problem som mänskligheten måste bemästra för att överleva är så stora att den enda möjliga vägen är genom miljöinnovationer Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 • 3. En inspirationskälla för mig är tävlingen Miljöinnovation Vilken symbolik i finalskylten! Mer än 200 år efter Greve de Sivracs “célerifére” (snabblöparen) är miljöinnovationen cykeln ännu ett bidrag för bättre miljö. Fast det tog ju hundra år innan den kom i serieproduktion. Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 • 4. Midsummer AB slår alla med häpnad Midsummers bild Två högt kvalificerade specialister bildade Midsummer AB De sökte bidrag i Sverige för att göra EUFoU ansökan ”Alla förhandstips vi fick från olika instanser visade att vi inte skulle få några pengar från EU”, säger Eric Jaremalm. De skrev ändå. Till slut svarade Sverige att om de ändrade ansökan på flera punkter skulle de få bidrag för att göra den. Men då var ansökan redan inlämnad och godkänd av Kommissionen. Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 • 5. Mål: Sänka kostnad för solceller av Midsummers arbete koppar, indium, gallium och selen, med EUFoU ansökan (CIGS-solceller) Midsummers bild Företagets nyckelpersoner har lång industriell erfarenhet i branschenoch de främsta forskarna i Skandinavien leder arbetet. EU:s –kriterier var som skräddar sydda för applikationen. Midsummer utgick från vad kommissionen fann viktigt och hur ett projekt skulle kunna bidra med lösningar. Ansökan svarade först på EU:s frågor och förde sen fram Midsummers idé. Midsummer skrev under två månader mer eller mindre ihop ansökan utan hjälp från utomstående. Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 • 6. Midsummer anpassar Kunde inte ta kostnader före arbetet till ansökan projektet och inte låna pengar nnan EU-pengarna utbetalats. Under väntan processtester kostnadsfritt i ett garage med egna besparingar. Grundarna arbetade vid sidan av för att få in pengar. Efter ett första positivt besked kunde de börja förhandla med riskkapitalister. Midsummers bild Midsummer Duo System Betydligt enklare att få in pengar in Assembly hall med ett EU-projekt i ryggen. En godkänd EU-ansökan är en kvalitetsstämpel. Mha riskkapital, lån från Energimyndigheten och Forska & Väx bidrag från VINNOVA fullföljdes projektplanen. Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 • 7. Dagens CIGS-solceller har nästan lika hög Midsummers verkningsgrad som kiselsolceller. Men tillverkningen har inte varit lika lämpad tillverkningsprocess för massproduktion. Midsummers bild Automatisering ska göra solcellen betydligt mer kostnadseffektiv. Tillverkningen sker helt i vakum. Alla material stänks på substratet. Inget kadmium används. Substrat i rostfritt stål passar automatiserad tillverkning, men är ändå flexibla nog för nya koncept för modultillverkning. Spänning skapas när cellerna sammanbinds i moduler, precis som för vanliga kiselsolceller. Utbytet blir högre och kasseringarna färre jämfört med monolitiska tunnfilmsprodukter. Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 • 8. 1,1 miljoner Euro från EUFoU EU FoU-Projektet Projekttid 2006-2008 High Speed Cigs Solceller för 20 % av tidigare kostnad. Tunnfilmssolceller Midsummer driver projektet. Tyska FHR gör hårdvara till produktionsanläggningen. Finska VTT analyserar och utvärderar solcellerna. Gibraltarregistrerade konsulterna Geekaye är experter på sputtring, som för att tillverka solcellerna. Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 • 9. Midsummers idé är att Midsummer AB i dag massproducera solceller och sälja till modultillverkare En produktionslinje kan ge Midsummers bild 360 solceller/timme. Fler produktionslinjer ger högre kapacitet. Därför lätt starta med en begränsad investering o sen skala upp produktionen. Fabriken i Järfälla har initialt en produktions- kapacitet av 5MW årligen. Midsummer har 10 anställda. Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 • 10. Blodpåsar är av PVC-plast med mjuk- göraren DEHP -förbjuden i leksaker. PVC-Free Bloodbags Forskning visar att PVC-fria blod- påsar kan göras. Svenska Landsting försökte teknikupphandla PVC-fri blodpåse Tillverkare på oligopolmarknad vill inte ta fram blodpåse. Jegrelius, Karolinska o Jämtlands Landsting (JLL) skapar mha Eco Innovation AB LIFE+ projekt för CE-märkt blodpåse. Det förenar kedja av tillverkande leverantörer för plastfilm, påsarna, rör och kopplingar samt sammansättning av blodpåsar. Det ska även skapa efterfrågan på PVC-fria blodpåsar. Jegrelius leder projektet. Karolinska o Jämtlands Landsting ska testa påsarna. Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 • 11. Vånda över Projekt titel HUVUDPROBLEM: LIFE-projekt får inte innehålla forskning och ska ge en utvärderingsbar demonstration. Projektet kan inte ta med dyr och lång klinisk prövning före medicinsk användning av blodpåsen Demonstration of innovative PVC-free bloodbags to initiate the Project title (max phasing out of PVC-bloodbags 120 Innovating and demonstrating PVC-free bloodbags : a response characters): It to purchaser demand to start phasing out PVC from should include bloodbags the key Innovating and demonstrating PVC-free bloodbags: a response to elements and purchaser demand to phase out PVC from bloodbags objective of the project. Demonstration of innovative PVC-free bloodbags that fulfil the market demand for a safer health care Acronym: Demonstration of innovative PVC-free bloodbags that fulfil the PVCFREEBLOO market demand for medical devices in a safer health care DBAGS VALT ARBETSNAMN TVÅ MÅNADER FÖRE DEADLINE PVCFREEBLOODBAG - Demonstration of innovative PVC-free blood bags to substitute DEHP in the spirit of REACH Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 • 12. Eco Innovations kommentar: 2 veckor före Deadline kom vi på ett sätt att ändra titeln. Så minskade risken att klassas som forskning och problemet att slutprodukten inte kan prövas kliniskt i projektet. ”Public healthcare and plastic makers demonstrate how to remove barriers to PVC-free blood bags in the spirit of REACH” Jegrelius bild Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 • 13. Jegrelius bild Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 • 14. Objectives and Core Actions To show that it is possible to produce a PVC-free blood bag that fulfils requirement specification, including CE-labelling To cooperate with European healthcare to disseminate knowledge and increase the demand Core Actions Leader Increased Demand The Jegrelius Institute Production of Compounds Melitek Production of film Wipak Production of tubes Totax Production of PVC-free blood bag Haemotronic Evaluation of blood bags Karolinska University Hospital User test incl. econ. feasibility Jämtlands Landsting Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 • 15. Increase demand Jegrelius bild Knowledge Dissemination Awareness Anchoring Meetings Network Letter of Intent Petition Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 • 16. T Projektutveckling i EU Green Paper ‘Environmental …PVC’ 2000 Polyolefina blodpåsar fungerar Tidigt 00-tal d Jegrelius (J) proj. för PVC-fria blodpåsar 2009-2010 s J. Beställer förarb. av Eco Innovation 100518 p Första möte partners löser finans av ansökan 100702 e Första leverans till Naturvårdsverket 100831 r Naturvårdsverket till EU-Kommissionen 100930 s Milestones i projektet p Project Start 20110901 e First Seminar before 120301 k First protoype 120601 t First evaluation of prototype 130301 i A non-PVC blood bag approved 140601 v Final Workshops 150601 Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1
 • 17. Några slutsatser EU-bidrag har katalyserat: -viktiga samarbeten; -utveckling för miljön. Det går att: -göra projekt även när svenska myndigheter tvekar; -bygga projekt snabbt när alla bitar är på plats. Projektens politiska styrka Fredsmärket på John Lennon-muren i Prag kan göra att de vinner får symbolisera EU och Imagine att fantasi och hårt arbete kan övervinna problem stöd trots inneboende svagheter Eco Innovation AB, Miljösuccéer och EU-bidrag 1 1