Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Eu för miljöinnovatörer

Advertisement

More Related Content

Advertisement

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Eu för miljöinnovatörer

 1. 1. EU-stöd för miljöinnovationer Presentation för svenska koordinatorer för Enterprise Europe Network Stockholm 2011-03-24 Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 2. 2. Miljöinnovation Vi gör fler glada åt miljöinnovationer. Vi erbjuder: • Kurser/Seminarier/ Utställningar • Artiklar /Presentationer • PR/ Kontakter • Bloggen Miljöinnovation Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 3. 3. För EU-klöver på Klövern Val bland EU:s finansieringsprogram Projektkoncept för EU- program Projektansökningar för EU- stöd Utbildning och konferenser om EU-stöd Artiklar eller krönikor om EU-finansiering Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 4. 4. EU är långsiktig politik C and S Community 1951 ...to lay the foundations for institutions which will give direction to a destiny henceforward shared Rome 1957:... to lay the foundations of an ever closer union among the peoples of Europe… calling upon the other peoples of Europe who share their ideal to join in their efforts Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 5. 5. Lissabonagendan o Göteborgsagendan för Sustainable development i alla program Climate change and clean energy Sustainable transport Sustainable consumption & production Conservation and management of natural resources Public Health Social inclusion, demography and migration Global poverty and sustainable development challenges Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 6. 6. Varför samarbetsprojekt? Utveckling av samarbete med intressanta partner Medfinansiering till det vi ska göra Utveckling av Företaget Andra arbetar för våra mål Stimulans för personalen Inbjudan till nya projekt Påverka EU:s utveckling av policy Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 7. 7. Exemplet MyEco -innovation för Elcykel och Elskoter http://www.myeco.se/ Nystartat ensamföretag Har försäljning o återförsäljare Kvalitetsbrister Kinaimport Unik teknisk kompetens, marknadskompetens Samarbetspotential tyskt större företag Behöver utveckla kvalitet och tillförlitlighet Behöver ny tillverkare Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 8. 8. Prioritetsordning för 1. EEN: Hitta samarbeten den lille innovatören 2. Om Du har FoU-behov Registrera för med tid men ont om partnerskap i Cordis pengar 3. Lär Dig möjligheterna och bygg kontaktnät 4. Ring Länsstyrelsen om Landsbygdsprogrammet 5. Ta fram ett projektkoncept och intressera partners 6. Gör en ansökan Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 9. 9. Varför satsa på att komma med i andras EU-projekt Du slipper administrationen Om leverantör får Du betalt EU kräver projektledare med styrka Flera program kräver offentlig medfinansiering Programmen bygger delvis på samma politik Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 10. 10. Pappershelvete!!?? Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 11. 11. Ta emot en gåva Möjligheter definieras av offentliga organ som får EU- stöd för att dela ut, t.e.x. Enterprise Europe –resa för exportaffärsförberedelser. Företagsstöd från Länsstyrelsen Utbildning hos ALMI Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 12. 12. Bli köpt Regionalfonden Socialfondens del för långtidsborta från arbetsmarknaden Projekt som genomförs på andra program Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 13. 13. Hur borde köparna tänka? Organisationens mål Extern finansiering Ökad effekt genom andra Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 14. 14. Arbeta med programmen i ordning Nationellt administrerade program I Gränsöverskridande N T program E R Utbildningsprogram N A Program som koordineras T på EU-nivå I O N E L L Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer T
 15. 15. Socialfonden Kompetensförsörjning för sysselsatta på flera arbetsplatser: underlätta utveckling i takt med arbetslivets krav öka kunskap om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas öka kunskap om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 16. 16. Landsbygdsprogrammet Jordbrukare och Serviceföretag för dem Andra Landsbygds- företag Kompetensutveckling Företagsstöd max. 30 % Projektstöd max. 100 % Länsstyrelsen har gjort program för länet Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 17. 17. Nyttan av stödet stannar inom företaget. Företagsstöd Länsstyrelsen bedömer lönsamhet, sysselsättning o länets prioriteringar Det kan vara •Investering •Köp av tjänst •Kompetensutveckling Stödnivåer i Jönköping •30 % i stöd •Max 480 000 kronor alternativt 600 000 kronor, per tre år •900 000 kronor inom mjölksektorn •Bioenergi 30 %, stödtak 1 800 000 kronor Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 18. 18. Stöd till sammanslutningar av företag, Projekt- organisationer, föreningar, enskilda företag där nyttan av insatsen kommer flera parter till godo stöd Projekt bedrivs utanför ordinarie verksamhet Projekt är avgränsade i tid och arbetsinsats En projektplan är obligatorisk Medfinansieringsintyg krävs för offentlig medfinansiering Nödvändiga tillstånd ska vara klara Risk för sanktion vid fel Ej stöd beviljas när ansvaret ligger på kommun, landsting eller stat Statsstödsreglerna begränsar stödbelopp och stödprocent Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 19. 19. Regionalstöd • Övre Norrland • Mellersta Norrland • Norra Mellansverige • Östra Mellansverige • Stockholm • Västsverige • Småland och Öarna • Skåne-Blekinge • Öresund-Kattegat- Skagerrak Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 20. 20. European Territorial Cooperation increasing the efficiency of regional policy through interregional promotion and cooperation, the networking and exchange of experiences between regional and local authorities. Crossborder Transnational Interregional Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 21. 21. Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 22. 22. 6EAP Our Future, Our Choice 2001-2010 Five key approaches are to: • Ensure the implementation of environmental legislation • Integrate environmental con-cerns in relevant policy areas • Work with business and consumers to find solutions Four priority areas: • Ensure better and more accessible • Climate Change information on the environment • Nature and Biodiversity for citizens • Develop a more environmental • Environment and Health attitude to land use. • Natural Resources and Waste Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 23. 23. Intelligent Energi Intelligent Energi – för mjuka åtgärder 75 % av godkänd kostnad för SAVE: Energieffektivisering ALTENER: Alternativ energi STEER: Transporter Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 24. 24. Intelligent energy 3 participant countries Deadline årets call: 20110512 Projekt < 2,5 M€ Best practiceprojekt syftar till kunskapsspridning i vid bemärkelse för att undanröja marknadshinder Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 25. 25. Projektkoncept LIFE+/CIP: Eco Innovation Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 26. 26. Vad är LIFE+? L´instrument financier pour l´environnement L´instrument financier pour l´environnement LIFE+ är EU:s miljöfond som ger stöd till demonstrationsprojekt och best practice/goda exempel som bidrar till att utveckla och genomföra EU:s miljöpolitik, särskilt 6 miljöhandlingsprogrammet Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 27. 27. LIFE – missing link • LIFE är bryggan mellan studier och investeringar i befintliga metoder/teknik • LIFE är inte återkommande verksamhet • Test att metoder fungerar i praktiken Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 28. 28. Nationella prioriteringar • 16 nationella miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat om • Särskilt de mål som är svåra att nå • Mål som kräver internationella åtgärder för att nås • Regeringens miljöprioriteringar • NV lämnar underlag till regeringen som vidarebefordrar till Kommissionen Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 29. 29. LIFE+ är ett Flerårigt strategiskt program Stödnivån är 5 - 30 miljoner kr per projekt och 50 % medfinansiering krävs Årets Deadline 18/7 resp. tidig september 1. Kommissionen specificerar mål och prioriterade områden – 11st 2. Klimat, vatten, luft, mark, stadsmiljö, buller, kemikalier, hälsa, avfall, skog, innovativ teknik Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 30. 30. En bra LIFE+-ansökan Leder till innovativa lösningar på stora miljöproblem inom EU Leder till konkreta, synliga resultat som kan överföras till andra intressenter Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 31. 31. a) Stöd till användning av miljöteknik samt miljöinnovationsverksamhet. d) Främjande av nya och integrerade tillvägagångssätt när det gäller miljöinnovation på områden miljöförvaltning och miljövänlig utformning av produkter, tillverkningsmetoder och tjänster med beaktande av deras hela livscykel. • ”ECO-Innovation-Pilot and market replication projects” • Årsbudget ca: 30 000 000 EUR • Drygt 40 projekt/år Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 32. 32. Definition • ECO – Innovation – All form av innovation: produkter, tjänster, produktionsprocesser som minskar, hindrar eller behandlar föroreningar eller bidrar till en mer kostnadseffektiv användning och hantering av resurser Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 33. 33. Definition • ”Pilot and market replication projects” Innefattar projekt (produkter, tjänster, processer och affärs/ledningsmetoder) som ligger nära en marknadsintroduktion. Projekten har testats med framgångsrika resultat samt visar sig ekonomiskt lönsam. Marknadsintroduktion kan ha uteblivit på grund av för höga risker. • Ett ECO-Innovation projekt kan exempelvis omfatta fördjupade insatser på marknader för att förbereda sälj- och marknadsföringsinsatser Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 34. 34. Förutsättningar • Kriterier vid urval av ansökningar - Projektets relevans för programmet - Kvalitet – projektets struktur, kompetens, ledning och arbetsplan - ”Market impact” – projektets kommersiella potential för genomslag - Projektets budget kontra resultat - ”European Added Value” – den Europeiska dimensionen • Maximal projekttid – 3 år • Stödets omfattning - Små företag: 60% av projektkostnaden - Medelstora företag: 50% - Stora företag: 40% - Övriga deltagare t.ex. universitet, kommun: 50% Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 35. 35. 2010 LIFE+ 2010 CIP Eco Innovation LIFE+ aims to bridge the gap Market-oriented activities for between research, policy and development results and environmental technologies by widespread implementation, enterprises. Particularly SME:s. and to improve innovative First application or market replication solutions with a public dimension. of eco-innovative techniques, Demonstrations- och eller products, processes or practices, Innovationsprojekt för which have already been prioriterade områden: Klimat, successfully demonstrated, but vatten, luft, mark, need incentives. stadsmiljö, buller, kemikalier, hälsa, avfall, Priority areas: Materials recycling, skog, innovativ teknik Sustainable Building products, Inkluderar Klimat/Energi Food and drink sector, Greening Stödspann 0,5-2,5 M €, Max 5 år business/Smart purchasing Deadline i år: 18/7 – 9/9 Ej bara Klimat/Energi Högst 6 partners rekommenderas Snittstöd 0,8 M €, Max 3 år Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer Deadline i år: 8/9
 36. 36. LIFE+ PROJEKTEXEMPEL CIP Eco Innovation Demonstrates an alternative to To enable the market uptake within the EU of incinerating a certain type of an innovative recycling technology. Already waste. ... the construction of a successfully demonstrated. Needs incentives to penetrate significantly the pilot plant to prototype and market. A testing installation has demonstrate innovative demonstrated that the new technology is a recycling of the material into technically feasible solution. products. Recycles 80,000 tonnes Market: 800 ktons of waste per year, in North- per year. The technology that can West Europe alone, which now ends up in later be easily transferred to a landfill. A barrier is the investments other countries in Europe... needed to industrialise the recycling The project demonstrates solution, coupled with availability of innovative recycling, by making waste material and some aspects of the technology itself. Project to conquer the use of newly developed market and to replace environmentally techniques and a unique unfriendly solutions of handling of waste collaboration between public and by introducing an environmentally sound private actors. Dissemination to technology. Important element: a business local communities to make plan in order to exploit and replicate the results sustainable and raise solution proposed. Eco Innovation AB: EU för public awareness. miljöinnovatörer
 37. 37. UTVECKLA ETT PROJEKTKONCEPT A: Projektidé för 2012-2016? B: Innovatörens ideala roll C: EU policies och Honnörsord E: Bästa projektägare – kan idén modifieras för att locka denna? Projekt F: Lämpliga partners – behöver idén modifieras för att locka koncept G: Vilka kostnader ser innovatören? Bild: Knycer AB H: Vilka kostnader kommer av EU:s krav? I: Hur kan innovatören och partners medfinansiera projekt? J: Titelförslag och akronym Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 38. 38. 2010: LIFE+ award criteria • Technical coherence and quality (max. 15 points, pass score 8 points) • Financial coherence and quality (max. 15 points, pass score 8 points) • Contribution to the general objectives of LIFE+ (max. 25 points, pass score 12 points) • European added value and complementarity and optimal use of the EC funding (max. 30 points, pass score 15 points) • Transnational character (max. 5 points, no pass score) • Compliance with national annual priorities and national added value according to the LIFE+ national authority (max. 10 points, no pass score) Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 39. 39. 2010: Eco Innovation award criteria • Relevance of the actions proposed in view of the objectives established in the Call (score 0-10, minimum threshold 7) • Quality of the proposed actions (score 0-10, minimum threshold 6) • Impact on target audience, replication and impact on the market (score 0-10, threshold 6) • Budget and cost-effectiveness (score 0-10, threshold 6) • European added value (score 0-10, threshold 6): Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 40. 40. LS-kostnader ska täckas RÄKNA RÄTT Gör en separat budget för projektets bidrag till ekonomin Lägg in pengar med lite LS-kostnad, tex. resor, våra bidrag och andras bidrag till vårt projekt Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 41. 41. Criteria for good partners Co-operative spirit Important for • EU problem definition • Technical/social solution • Dissemination Providing funding Devoting people to project Plenty of money Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer
 42. 42. Eco Innovation AB bjuder på WWWSIDAN EU-bidrag med extra fokus på innovation och miljö: http://ecoinnovation.se/eu-bidrag MILJÖGLAD, Positivt nyhetsbrev med månadens bästa miljönyheter, Positiva miljönyheter på sajten Miljöinnovation och EU-bidrag, Verifierade miljöinnovationer kan få gratis länk till hemsida. EU-PENG, Nyhetsbrevet som kommer en gång i månaden BESTÄLL NYHETSBREVEN HOS: evolveu@gmail.com Eco Innovation AB: EU för miljöinnovatörer

×