Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bygga Internationella EU-projekt

779 views

Published on

Presentationen ger tips om vad man bör tänka på vid uppbyggnad av i första hand internationella eu-projekt

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bygga Internationella EU-projekt

 1. 1. Att bygga internationella EU- projekt Funderingar från Erik Sandström, Eco Innovation AB efter 15 år med utbyten, utbildningar och assistans till ansökningar som givit 14 M € och till sådana som inte givit ca 10 M € Eco Innovation AB: Internationella EU-stöd non-profit
 2. 2. Looking for good partners Avoid unnecessary partners Co-operative spirit Important for • EU problem definition • Technical/social solution • Dissemination Providing funding Devoting people to project Plenty of money
 3. 3. Some sources of co-funding Your own staff time and travel money National funding for environment Other organisations with similar interest Donors interested in your problem
 4. 4. LS-kostnader ska täckas RÄKNA RÄTT Gör en separat budget för projektets bidrag till ekonomin Lägg in pengar med lite LS-kostnad, tex. resor, våra bidrag och andras bidrag till vårt projekt
 5. 5. Identification of Ideal relevant skills and experiences, lead people for willingness, people skills, ability in proposal organisation. Real development local person who covers area of expertise, picking anybody avaliable, development specialists (bid writers), buying external help, generator of idea a specialist, start by development specialist and handed over to a project leader. KEY FACTOR: HOW TO TRANSFER OWNERSHIP OF IDEA TO NEW PERSON
 6. 6. Proposal writer in my dreams 1. Desire to succeed 2. Time available 3. Proffessional proposal writer 4. Careful and ambitious 5. Co-operative person 6. Excellent knowledge of english
 7. 7. Integrating with objectives Tailoring projects other than those of your organisation Your needs/ ideas Opportunities with financial instruments Partners with objectives Balance between objectives Proposal/ Evaluation/ Implementation Still friends!!!
 8. 8. Anpassa projektbyggnad Större krav på ledningskontakt Ha stöd av EKONOM från början Projektutveckling kostar inledningsvis ofta stora pengar Ledtiden kräver omsorg om överföring projektförfattare-ledare Krångligare avtalslägen Annorlunda redovisningssystem
 9. 9. Projektet i Organisationen Ledningskontakt i utvecklingen Internationell enhet ska informeras och ev. involveras Tidplan för ansökan kan normalt ej koordineras med VP-processen men samordning krävs IE kan -ha projektvisa kontaktpersoner ev. i styr-/ referensgrupp -hjälpa till hitta bra mentor till hjälp inte minst vid konflikthantering -bistå att organisera erfarenhetsutbyte Stort motiv lönetillägg
 10. 10. Basis for design of Urban Woods for people as a response to EU policies Increase peoples recreational benefits from urban woodlands Land-use development and planning Urban environment Regional Forestry Board Municipalities as partners Additional evaluations of effects
 11. 11. Finding Urban Woods a European relevance and strength Complementary European conditions Life Biocultural heritage Office National des Forèts Fortunate circumstances Contacts with Neighbourwoods and EFUF
 12. 12. ”Sustainable Urban Development in the European Union: A Framework for Action” Policy Aims 1, 2 Action 6: importance of recreation; Commission shall stimulate exchange of experiences between European cities on urban tourism. Action 7 reflects the texts of the Amsterdam treaty on social exclusion. That treaty also emphasises co-operation with NGO: s. Action 10 focuses elderly people.
 13. 13. ”SUD EU: A Framework for Action. “Protecting and improving the urban environment: toward local and global sustainability” Action 19 states that the Commission will continue to support issues such as “biodiversity and the protection of and ecologically-sound mixed use of urban open space and forest resources within towns and cities. Action 20 focuses awareness-raising exchange of experiences and capacity building.
 14. 14. Stengthening policy relevance Favourite researcher Royal Djurgarden Meeting for interested organisations in Stockholm area Swedish Federation of Disabled Persons French effort to clarify participatory appraoches
 15. 15. Examples of Innovations at EU, French or Swedish level Modes for participatory management Manuals on e.g. on adaptation to needs of disabled persons and on measuring recreational quantity and quality Pilot recreational forests Towards modes for co- opeartion with privately owned woodlands www-site
 16. 16. Dissemination State of the art and concluding Workshops National training courses in Sweden and France Inclusion of project experiences in day to day work of ONF and SFA International training courses in French and English International events, www, articles etc.
 17. 17. Exempel på särdrag i projektgenomförande Kick-off-mötet behöver vara längre och ha hög status Aslutningsmötet måste förläggas tidigare Resultatspridning och förvaltning av resultat i flera länder och på EU-nivå Rapportering tar längre tid
 18. 18. Presentation vid Naturvårdsverkets konferens i Stockholm 19 september 2000 Magnus Höög Central Sweden Bryssel
 19. 19. Det är viktigt att förstå att EU-programmen går ut på att samarbeta; de skall inte ses som en finansieringskälla för den egna verksamheten
 20. 20. Krav på bra projekt • Utvärderingsbart/spridningseffekter • Kostnadseffektivt • Gränsöverskridande/generaliserbarhet • Förnyelse/innovativt • Lokal förankring • Realistiska mål • Stämmer med prioriteringarna
 21. 21. Vad gör EU-projekt speciella? • Samarbete Icke-hierarkisk ledningsstruktur Olika beroende Förena olika målsättningar • Aktiviteter på Projektteam fördelas mellan olika håll parterna • Kontroll Politisk dimension Transparent för tredje man • Skillnader i Olika operationella stilar organisation Kommunicera på främmande och kultur språk
 22. 22. Projektledarens position Kommissionen Projektledaren/ koordinator Egna organisationen Projektparter
 23. 23. Ledningsstruktur Övervakande styrelse Projektledningskommitté Projektledaren/koordinator Projektledning för olika delmoment
 24. 24. Tankar om resurs för att bygga EU- projekt Normalt misslyckas man vid första ansökan Bra ansökan kräver ofta sex månader Bra ansökan kan kosta 0,5 Mkr Ledtiden från leverans av ansökan besked kan vara 4- 12 månader Eco Innovation AB: Internationella EU-stöd non-profit

×