Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Web Business Intelligence <ul><li>Eirik V Johnsen, fagansvarlig for rådgiving Tarantell </li></ul><ul><li>Nøkkelspørsmål F...
Eirik V Johnsen Fagansvarlig Innsikt Tarantell Web business intelligence 22.01.2008 IKT DAGENE 2008
 
Takk til Tom Cuniff (Yahoo Groups)
BRUKERADFERD? <ul><li>Kan du si noe presist om </li></ul>
Vi drukner i et hav av data mens vi prøver å bli kjent Web business intelligence gir oss en finger på pulsen til monsteret...
INNFØRINGSLØPET <ul><li>&quot;Softee, softee, catchee monkey&quot; </li></ul><ul><li>Historisk sett har mange webanalyse i...
FRA INTERAKTIV AVDELING TIL STYREROMMET
FRA RAPPORTERING TIL ANALYSE <ul><li>Rapportering </li></ul><ul><li>Sidevisninger </li></ul><ul><li>Stianalyser </li></ul>...
INNSIKT <ul><li>Webanalyse handler om kunder og deres forhold til merkevaren. Det er IKKE bare om web. Det er IKKE bare om...
HVORDAN TA DETTE FORBI FESTTALENE? <ul><li>Alle snakker om innsiktsdrevne organisasjoner. Og det finnes ingen områder som ...
WEBANALYSE - LIVSFASER <ul><li>Basert på våre erfaringer i markedet mener vi å ha sett fire livsfaser som brukere av weban...
Livsfase 1: Måling er ikke viktig <ul><li>Kjennetegn: Måling er enten ikke implementert eller implementert og råtner på r...
Livsfase 2: Måling er i aktiv bruk, webfaglig sett <ul><li>Kjennetegn: Måling er implementert med akseptert og overvåket...
Livsfase 3: Måling er i aktiv bruk i flere deler av organisasjonen <ul><li>Kjennetegn: Organisasjonen bruker innsikt hen...
Livsfase 4: Måling er like naturlig som å puste <ul><li>Kjennetegn: Måling skjer i flere kanaler og på tvers av kanaler....
NOEN EKSEMPLER PÅ LEDELSESRAPPORTER
 
FOR Å OPPSUMMERE <ul><li>Organisasjonen må stille tydlige (målbare) krav til løsningen </li></ul><ul><li>Organisasjonen må...
Takk for oppmerksomheten [email_address]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Web Business Intelligence 2008 01 29 V2

1,248 views

Published on

En gjennomgang av de fire livsfasene som bedrifter går gjennom for å ta i bruk webanalyse.

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Web Business Intelligence 2008 01 29 V2

 1. 1. Web Business Intelligence <ul><li>Eirik V Johnsen, fagansvarlig for rådgiving Tarantell </li></ul><ul><li>Nøkkelspørsmål Fler og fler områder i norske bedrifter drives av innsikt – men hvorfor er det så vanskelig å gjøre våre nettløsninger innsiktsdrevne? </li></ul>
 2. 2. Eirik V Johnsen Fagansvarlig Innsikt Tarantell Web business intelligence 22.01.2008 IKT DAGENE 2008
 3. 4. Takk til Tom Cuniff (Yahoo Groups)
 4. 5. BRUKERADFERD? <ul><li>Kan du si noe presist om </li></ul>
 5. 6. Vi drukner i et hav av data mens vi prøver å bli kjent Web business intelligence gir oss en finger på pulsen til monsteret – enorme mengder informasjon, men vanskelig å fylle kunnskapshullet
 6. 7. INNFØRINGSLØPET <ul><li>&quot;Softee, softee, catchee monkey&quot; </li></ul><ul><li>Historisk sett har mange webanalyse innføringsløp vært behandlet som rene softwareinstallasjoner og man har undervurdert kompleksiteten i gjøre organisasjonen i stand til å la seg drive av innsikt. </li></ul>
 7. 8. FRA INTERAKTIV AVDELING TIL STYREROMMET
 8. 9. FRA RAPPORTERING TIL ANALYSE <ul><li>Rapportering </li></ul><ul><li>Sidevisninger </li></ul><ul><li>Stianalyser </li></ul><ul><li>Besøkende </li></ul><ul><li>Utgangssider </li></ul><ul><li>Skjermoppløsning </li></ul>Innsikt Måloppnåelse Fullførte oppgaver Segmenterte besøksmønster Effekt på tvers av kanaler
 9. 10. INNSIKT <ul><li>Webanalyse handler om kunder og deres forhold til merkevaren. Det er IKKE bare om web. Det er IKKE bare om interaktiv markedsføring. Vi tror det handler om å forstå og forbedre måten vi leverer produktet vårt på. </li></ul>
 10. 11. HVORDAN TA DETTE FORBI FESTTALENE? <ul><li>Alle snakker om innsiktsdrevne organisasjoner. Og det finnes ingen områder som er mer velegnet til å etablere innsikt på enn i webløsningene vi bygger. Hvorfor er da status på dette så bedrøvelig? </li></ul>
 11. 12. WEBANALYSE - LIVSFASER <ul><li>Basert på våre erfaringer i markedet mener vi å ha sett fire livsfaser som brukere av webanalyse typisk faller inn under. Fasene er glidende, men når vi presenterer dette for potensielle kunder og kursdeltakere så vil de ofte plassere seg solid i en av fasene. </li></ul>
 12. 13. Livsfase 1: Måling er ikke viktig <ul><li>Kjennetegn: Måling er enten ikke implementert eller implementert og råtner på rot </li></ul><ul><li>Vårt typiske bidrag: Et prosjekt for å øke bevisstheten om mulighetsrommet knyttet til webanalyse. Samtidig gjør vi en teknisk jobb for å sikre tillit til data og en strategisk jobb for å etablere viktige webfaglige målepunkter. Bistand med eksternt blikk på resultater og testing av hypoteser.. Opplæring i verktøyet til dedikerte fagpersoner. </li></ul>Ad hoc
 13. 14. Livsfase 2: Måling er i aktiv bruk, webfaglig sett <ul><li>Kjennetegn: Måling er implementert med akseptert og overvåket datakvalitet. Organisasjonen bruker et knippe av rapporter webfaglig. Oftest ad hoc. Få andre i organisasjonen ser (eller forstår rapportene) </li></ul><ul><li>Vårt typiske bidrag: Løpende bistand med tolkning av webfaglige konsekvenser av måleresultater. Bistand med å etablere standardrapporter, spesialrapporter og nøkkeltallsrapporter. Bistand med å etablere bevissthet knyttet til innsikt fra web i ledelse. Bistand med å sette opp en analyseorganisasjon (ikke bare rapportering). Bistand med eksternt blikk på resultater og testing av hypoteser. </li></ul>Innført
 14. 15. Livsfase 3: Måling er i aktiv bruk i flere deler av organisasjonen <ul><li>Kjennetegn: Organisasjonen bruker innsikt hentet fra webkanalen i flere sammenhenger. Ofte er markedsavdelingen tungt inne med f.eks. måling av kampanjeeffekt helt ned til konvertering. Web har visse målekrav å leve opp til. Kundene segmenteres og innhold vises segmentert. </li></ul><ul><li>Vårt typiske bidrag: Bistå med planlegging og implementering av innsiktsaktiviteter, produksjon av KPIer og etablering av målekrav/målerutiner for alle aktiviteter i webkanalen. Støtte med tolkning av brukeratferd basert på kombinasjon av teknikker. Teknisk støtte ved innføring av segmentering av innhold. Innføre A|B testing for å vurdere beste segmentering/effekt. Bistand med eksternt blikk på resultater og testing av hypoteser. </li></ul>Repeterbart
 15. 16. Livsfase 4: Måling er like naturlig som å puste <ul><li>Kjennetegn: Måling skjer i flere kanaler og på tvers av kanaler. Ledelsen har fullt fokus på web som selvstendig kanal og web må rapportere på målbare kriterier. Vi arbeider med integrert markedsføring og personalisering. </li></ul><ul><li>Vårt typiske bidrag: Målestrategi, etablere KPIer, videreutvikle målerutiner, bistand med integrasjon med BI verktøy og balanced scorecard. Bistand med eksternt blikk på resultater og testing av hypoteser. Innføre multivariat testing for testing av alternative segmenteringsmodeller og personaliseringskonsepter. Støtte i utvikling av personaliseringsstrategi og forbedring av segmentering. </li></ul>Optimalisert
 16. 17. NOEN EKSEMPLER PÅ LEDELSESRAPPORTER
 17. 19. FOR Å OPPSUMMERE <ul><li>Organisasjonen må stille tydlige (målbare) krav til løsningen </li></ul><ul><li>Organisasjonen må ha vilje og evne til å agere på innsikt hentet fra brukeratferd </li></ul><ul><li>Det må satses på å etablere intern kompetanse på fagområdet, støttet av ekstern (uavhengig) ekspertise </li></ul><ul><li>Evnen til å integrere online og offline er ikke primærmålet – når du har fått orden i webkanalen er første oppgve å fokusere på å samordne online markedsføring og analyse </li></ul><ul><li>Lær oppgaven før du velger verktøy </li></ul>
 18. 20. Takk for oppmerksomheten [email_address]

×