SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
Viranomaiset elintarvikeviennin tukena,
viennin ensiaskeleet
Turku 9.11.2017 / Toimintaympäristön
muutokset elintarvikekuljetuksissa -koulutus
Saara Pietilä, Evira
 Palveluiden kirjo on laaja: yrityskohtaisesta tuesta aina koko
elinkeinoa auttaviin palveluihin, lakisääteisistä toimista
hankerahoituksella pyöriviin palveluihin
– neuvonta, koulutus, työpajat, yritystoiminnan tuki
– vienninedistämismatkat, yhteiset messutoimet
– viranomaisneuvottelut, markkinoillepääsyn ja siellä pysymisen
mahdollistaminen, vapaakauppasopimukset
Yhteinen tavoitteemme:
yrityksillä parhaat mahdollisuudet ja edellytykset viedä turvallisia
ja laadukkaita elintarvikkeita maailmalle
2
Elintarvikkeiden viejälle on tukea
tarjolla – mutta tuki täytyy löytää
Pk-vientihanke pähkinänkuoressa
Tarjolla apua, tukea ja neuvoja
• viennin viranomaisvaatimuksissa
• kaikissa viennin vaiheissa
Yritykset ja viranomaiset saavat
• neuvontaa ja käytännön ohjausta
• tietopaketteja viennistä ja mahdollisista
vientimaista
• vientikoulutusta – esim. vientivalmennus
9.4.2018 yhdessä Food from Finland
-kasvuohjelman kanssa
Kohderyhmä: pienet ja keskisuuret kotimaiset
elintarvikealan yritykset, jotka vievät tai
haluavat viedä tuotteitaan erityisesti EU:n
ulkopuolisiin maihin
Kysymykset,
yhteydenottopyynnöt ja
lisätietoja:
pk-vienti@evira.fi
Hankkeen internetsivut:
evira.fi/pkvienti
Ajankohtaista viennistä
-uutiskirje (6krt/v):
evira.fi/ajankohtaista
viennista
Eviran vientitiimi
Twitterissä: @Evira_Export
Suomi-esite
4
Elintarvikeviennin askeleet
Tutustuminen elintarvikeviennin perusedellytyksiin
Elintarvikeviennin suunnittelu
Elintarvikeviennin aloittaminen
Elintarvikeviennin ylläpito
 Onko kyseessä elintarvikkeiden vienti EU:n ulkopuolelle vai
sisämarkkinakauppa?
 Lähtökohta: toiminta ja tuote vastaavat EU:n ja Suomen
lainsäädännön vaatimuksia
 Kohdemaan vaatimukset on selvitettävä ja täytettävä
 Markkinoillepääsyprosessi voi vaihdella hyvinkin paljon riippuen
kohdemaasta ja vientituotteesta
 Mieti, onko yritykselläsi resursseja panostaa ja sitoutua vientiin!
 Mieti, onko yritykselläsi mahdollisuutta tehdä viennissä
yhteistyötä muiden alan yritysten kanssa?
Elintarvikeviennin perusedellytykset
PK-vientihanke
apunasi
 Elintarvikeviennin viranomaisvaatimusten selvittäminen on osa
markkinakartoitusta
– Vaatimuksilla kohdemaa varmistuu tuontielintarvikkeiden turvallisuudesta ja siitä,
ettei niiden kautta muodostu eläin- tai kasvitautien leviämisen uhkaa
 Millainen vientituote, millaiset vaatimukset?
– Mitä vaatimuksista jo tiedetään? Mitä pitää vielä selvittää?
– Onko vaatimukset mahdollista täyttää?
 Varmistu siitä, että tuotteesi on elintarvikekelpoinen kohdemaassa ja että
vienti on mahdollista
– EU:n ja Suomen lainsäädännön vaatimukset täyttyvät, lisäksi:
• kohdemaan vaatimukset Suomelle, viejälaitoksille jne.
• kohdemaan elintarvikelainsäädännön vaatimukset vientituotteelle
Elintarvikeviennin suunnittelu
PK-vientihanke
apunasi
The Food and Beverage Market Entry
Handbook: The People’s Republic of China
a Practical Guide to the Market in China for
European Agri-food Products and Products
with Geographical Indications. 2015.
 Aina maahyväksyntää ei tarvita
– yleensä kasviperäisten elintarvikkeiden viennin aloittaminen ei edellytä maahyväksyntää
– vienti voi olla mahdollista virallisesti sovitulla todistuksella, yleistodistuksella tai vastaavalla
– Tullin tilastoista voi tarkastella mitä Suomesta jo viedään ja minne
 Esimerkkejä Suomen maahyväksynnöistä
– Kiina: sianliha, maitotuotteet ja kala (viennin aloittaminen edellyttää laitoskohtaista
hyväksyntää), kaura ja ohra
– Japani: siipikarjanliha
– Hongkong: kananmunat ja naudanliha
– Etelä-Afrikka: maitotuotteet
 Jos vaadittava maahyväksyntä puuttuu, vienti ei ole mahdollista, esimerkiksi:
– Kiina: hunaja, naudanliha, kananmunat
– Etelä-Afrikka: siipikarjanliha
– Saudi-Arabia: siipikarjan ja naudanliha
Maahyväksyntä, vientilupa
 meneillään olevat Eviran
markkinoillepääsyhankkeet
 lisää tietoa Kontissa
The Food and Beverage Market Entry
Handbook: The People’s Republic of China
a Practical Guide to the Market in China for
European Agri-food Products and Products
with Geographical Indications
 Aina ei rekisteröintiä tai hyväksyntää vaadita
 Kun kohdemaa edellyttää viejälaitoksen rekisteröintiä, voi prosessi
yksinkertaisimmillaan olla laitoksen tietojen toimittaminen kohdemaahan
(Eviran kautta tai suoraan)
– joissain tapauksissa riittää että joko viejä tai maahantuoja rekisteröityy
– esimerkiksi Kiina edellyttää, että niin viejä kuin maahantuoja ovat rekisteröityneet
AQSIQ:n järjestelmään
 Osa maista edellyttää Eviran vakuutusta, että laitos täyttää kohdemaan
vaatimukset ( Evira tekee tarkastuksen)
 Jotkut maat haluavat hyväksyä itse viejälaitokset
– joskus tällaisessa tapauksessa riittää, että kohdemaahan toimitetaan perusteellisempi
laitosselvitys
– toisinaan kohdemaiden viranomaiset tulevat itse tarkastamaan / auditoimaan laitokset
 Mahdollisesti lisäksi tuotekohtaisia hyväksyntä- tai rekisteröintivaatimuksia
Laitoksen rekisteröinti ja
hyväksyntä kohdemaassa
 Esimerkiksi Kiinassa paljon tuotekohtaista lainsäädäntöä (GB-standardit)
– Varmista, mihin tuotekategoriaan tuotteesi kuuluu  varmista
lainsäädännöstä kyseistä tuotetta koskevat lainsäädännön vaatimukset,
kuten sallitut raaka-aineet ja lisäaineet
– Lopullisen päätöksen tuotteen kategoriasta tekee Kiinan
rajatarkastusviranomainen
– Terveystuote-, uuselintarvike- yms. erityistuotteita koskeva lainsäädäntö –
esim. metsämustikka Kiina
 Lisäksi horisontaaliset lainsäädännön vaatimukset, esimerkiksi:
– Vientituotteessa on riittävät pakkausmerkinnät kohdemaan edellyttämällä
kielellä, ja niissä käytetään vain kohdemaan sallimia ravitsemus- ja
terveysväitteitä ym.
– Luomumerkinnän käyttömahdollisuudet kohdemaassa
Onko elintarvike kohdemaan
lainsäädännön vaatimusten mukainen?
 Rekisterit kotimaassa
– eläinperäiset elintarvikkeet : Eviran viejärekisteri
– kasviperäiset elintarvikkeet: Eviran kasvinsuojelurekisteri
 Tarvittavat vientitodistukset ja ilmoitus valvonnalle tulevasta viennistä –
HUOM! todistusta ei voi laatia jälkikäteen! Esimerkiksi
– eläinlääkintötodistus (viralliset + yleistodistus) - valvova eläinlääkäri
– kasvinterveystodistus - Eviran kasvinterveysyksikkö
– free sale -todistus - valvova kunnan viranomainen
– luomuvientitodistus - Eviran luomujaosto
– alkoholivientitodistus - Valvira
– alkuperätodistus - kauppakamari
– analyysitodistus - yritys itse
 Muiden viranomaisten vaatimukset, esimerkiksi vienti-ilmoitus Tulliin
 Myös kauttakulkumaiden vaatimukset selvitettävä ja täytettävä
Elintarvikeviennin aloittaminen
Eviran maavastaavat
apunasi
PK-vientihanke
apunasi
The Food and Beverage Market Entry
Handbook: The People’s Republic of China
a Practical Guide to the Market in China for
European Agri-food Products and Products
with Geographical Indications
 Toimenpiteet riippuvat kohdemaasta ja vientituotteesta
– Esimerkiksi Kiina, USA ja Venäjä edellyttävät keskusviranomaisen
tekemään säännöllistä valvontaa / auditointia sekä raportointia
valvonnan tuloksista, jotta vienti saa jatkua
 Lainsäädäntö voi kohdemaassa muuttua
 Muuttunut eläintautitilanne voi vaikuttaa vientiin – tarkastettava
käytössä olevan vientitodistuksen ehdot!
Elintarvikeviennin ylläpito
Eviran maavastaavat
apunasi
 Kohdemaan kauppakumppanin kautta
– maahantuojalla usein tärkeä rooli, ja on eduksi, että hänellä on kokemusta ja verkostoja
elintarvikealalla
 Suurlähetystöjen kautta
 Kohdemaiden elintarviketurvallisuus-, eläin- ja kasvinterveys-, standardointi-
tai tulliviranomaisten kautta
 Eviran vientisivut www.evira.fi/vienti
 EU-komission Market Access Database madb.europa.eu/madb/
 EU-komission Market Entry Handbook -oppaat ec.europa.eu/chafea/agri/
 Evira – ennakoivaa yhteydenottoa viennin suunnitteluvaiheessa suositellaan!
Pk-vientineuvonta on apuna: pk-vienti@evira.fi
– tarjoamme apua mm. kohdemaiden vaatimusten selvittämiseen
– yhteydenotot matalalla kynnyksellä
15
Mistä vaatimuksia voi selvittää?
Eviran vientitiimi palveluksessasi
 maavastaavat (esim. aasia@evira.fi)
 markkinoillepääsytiimi
(vientihankkeet@evira.fi)
 pk-vientihanke (pk-vienti@evira.fi)
www.evira.fi/vienti: hyödyllistä tietoa
viennistä, mm. muistilistaa viennin eri
vaiheisiin ja Kontti-tietokannassa tietoa
kohdemaista ja todistuksista, Safe and
Delicious Finnish food -esite
16
Tukea tarjolla
Elintarvikealan yrityksille
neuvontaa myös
kotimaan asioissa:
www.evira.fi/pkneuvonta
 Team Finland: team.finland.fi/
– Yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto.
Verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta
rahoitukseen.
– Team Finland -organisaatiot (mm. Finpro ja Tekes (tuleva Business Finland), Finnvera,
Export Finland, Finnvera, Finnpartnership jne.)
– Alueelliset Team Finland -koordinaattorit
– Markkinamahdollisuudet sähköpostiin: www.marketopportunities.fi
 ELY-keskukset: yrityksen kehittämisavustus
– Myönnämme kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja
investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi
uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten
kansainvälistyminen.
 Tulli neuvoo yritysasiakkaita: tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti
 muista myös ulkoministeriön maakuvapalvelut
– Suomen maakuva on kaikkien suomalaisten ja Suomen ystävien yhteinen asia.
Ulkoministeriö tuottaa ja ylläpitää erilaisia palveluja, joiden avulla sinäkin voit
kertoa Suomen tarinaa maailmalla.
17
Tukea tarjolla
 Food from Finland: exportfinland.fi/food-from-finland
– Uusien markkinoiden avaamiseen, oikeiden kumppaneiden löytämiseen ja kauppoihin
tähtäävät kasvuohjelmatoimenpiteet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä suomalaisten
yritysten kanssa.
 Finnish Food Innovations: finnishfoodinnovations.fi/
– Ohjelma opastaa suomalaisia elintarvikealan pk-yrityksiä innovoimaan uusia
vientituotteita kansainvälisille markkinoille.
 Enterprise Europe Network: enterpriseeurope.fi/
– EEN on maksuttomia kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille tarjoava verkosto, jolla
on asiantuntijoita yli 50 maassa ympäri maailman
 Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä -hanke: arcticfoodfromfinland.fi/
– Hankkeessa tuotetaan ja välitetään tietoa sekä kehitetään yrityksille välineitä
arktisuuden hyödyntämiseksi kotimaassa ja vientimarkkinoilla.
 Arktisten Aromien vientihanke: arktisetaromit.fi/hankkeet/
– Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten vientivalmiuksia valmistamalla
menekinedistämisaineistoa, kehittämällä viestintää ja kytkemällä luonnontuotteet
matkailun kehittämiseen.
18
Tukea tarjolla
KIITOS!
Haluatko pysyä ajan tasalla vientiasioista?
Tilaa Eviran Ajankohtaista viennistä -katsaus sähköpostiisi! Tarjolla ajankohtaisia
vientipoimintoja ja -vinkkejä sekä tietoa mm. kohdemaista ja koulutuksista.
www.evira.fi/ajankohtaistaviennista
Seuraa Eviran vientitiimiä myös Twitterissä: @Evira_Export

More Related Content

Similar to Viranomaiset elintarvikeviennin tukena, viennin ensiaskeleet

HY eltdk inf-epid kurssi 2016 MM
HY eltdk inf-epid kurssi 2016 MMHY eltdk inf-epid kurssi 2016 MM
HY eltdk inf-epid kurssi 2016 MM
Minnami Rainesalo
 

Similar to Viranomaiset elintarvikeviennin tukena, viennin ensiaskeleet (20)

Vienti kiinnostaa – mutta mistä apua suunnitteluun?
Vienti kiinnostaa – mutta mistäapua suunnitteluun?Vienti kiinnostaa – mutta mistäapua suunnitteluun?
Vienti kiinnostaa – mutta mistä apua suunnitteluun?
 
Milja Keskinen_EU:n tiedotus- ja menekinedistämistoimet_29102015
Milja Keskinen_EU:n tiedotus- ja menekinedistämistoimet_29102015Milja Keskinen_EU:n tiedotus- ja menekinedistämistoimet_29102015
Milja Keskinen_EU:n tiedotus- ja menekinedistämistoimet_29102015
 
Mitä lupia ja todistuksia elintarvikeviennissä tarvitaan?
Mitä lupia ja todistuksia elintarvikeviennissä tarvitaan?Mitä lupia ja todistuksia elintarvikeviennissä tarvitaan?
Mitä lupia ja todistuksia elintarvikeviennissä tarvitaan?
 
Ruokavirasto mukana vientipolulla
Ruokavirasto mukana vientipolullaRuokavirasto mukana vientipolulla
Ruokavirasto mukana vientipolulla
 
Viranomaiset elintarvikeviennin tukena
Viranomaiset elintarvikeviennin tukenaViranomaiset elintarvikeviennin tukena
Viranomaiset elintarvikeviennin tukena
 
Tilannekatsaus maailmalta
Tilannekatsaus maailmaltaTilannekatsaus maailmalta
Tilannekatsaus maailmalta
 
Eviran pk-vientihanke pähkinänkuoressa
Eviran pk-vientihanke pähkinänkuoressaEviran pk-vientihanke pähkinänkuoressa
Eviran pk-vientihanke pähkinänkuoressa
 
Eläinten hyvinvointimerkinnän mahdollisuudet arvoketjun näkökulmasta - Jarkko...
Eläinten hyvinvointimerkinnän mahdollisuudet arvoketjun näkökulmasta - Jarkko...Eläinten hyvinvointimerkinnän mahdollisuudet arvoketjun näkökulmasta - Jarkko...
Eläinten hyvinvointimerkinnän mahdollisuudet arvoketjun näkökulmasta - Jarkko...
 
Katsaus kalastustuotteiden vientimahdollisuuksiin
Katsaus kalastustuotteiden vientimahdollisuuksiinKatsaus kalastustuotteiden vientimahdollisuuksiin
Katsaus kalastustuotteiden vientimahdollisuuksiin
 
HY eltdk inf-epid kurssi 2016 MM
HY eltdk inf-epid kurssi 2016 MMHY eltdk inf-epid kurssi 2016 MM
HY eltdk inf-epid kurssi 2016 MM
 
Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon kilpailukyvyn ja laad...
Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon kilpailukyvyn ja laad...Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon kilpailukyvyn ja laad...
Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon kilpailukyvyn ja laad...
 
Elintarvikeyrityksen perustaminen
Elintarvikeyrityksen perustaminenElintarvikeyrityksen perustaminen
Elintarvikeyrityksen perustaminen
 
Suomalaisyritysten viennin ja kansainvälistymisen haasteet – selvityksen tulo...
Suomalaisyritysten viennin ja kansainvälistymisen haasteet – selvityksen tulo...Suomalaisyritysten viennin ja kansainvälistymisen haasteet – selvityksen tulo...
Suomalaisyritysten viennin ja kansainvälistymisen haasteet – selvityksen tulo...
 
Liha-alan laitoksen perustaminen
Liha-alan laitoksen perustaminen Liha-alan laitoksen perustaminen
Liha-alan laitoksen perustaminen
 
Pirjo Kortesniemi, ETT ry - Bioturvallisuus maatiloilla ja elinkeinon varautu...
Pirjo Kortesniemi, ETT ry - Bioturvallisuus maatiloilla ja elinkeinon varautu...Pirjo Kortesniemi, ETT ry - Bioturvallisuus maatiloilla ja elinkeinon varautu...
Pirjo Kortesniemi, ETT ry - Bioturvallisuus maatiloilla ja elinkeinon varautu...
 
Risto Artjoki
Risto ArtjokiRisto Artjoki
Risto Artjoki
 
Kv pro l esitys 130516b
Kv pro l esitys 130516bKv pro l esitys 130516b
Kv pro l esitys 130516b
 
Pk-hankkeen esittely
Pk-hankkeen esittelyPk-hankkeen esittely
Pk-hankkeen esittely
 
Evaita-kasvavaan-elintarvikevientiin-luonnotuotteista
Evaita-kasvavaan-elintarvikevientiin-luonnotuotteistaEvaita-kasvavaan-elintarvikevientiin-luonnotuotteista
Evaita-kasvavaan-elintarvikevientiin-luonnotuotteista
 
Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon kilpailukyvyn ja laad...
Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon kilpailukyvyn ja laad...Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon kilpailukyvyn ja laad...
Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon kilpailukyvyn ja laad...
 

More from evirasuomi

Stöd och information vid grundandet och bedrivande av ivsmedelsföretag, Evira...
Stöd och information vid grundandet och bedrivande av ivsmedelsföretag, Evira...Stöd och information vid grundandet och bedrivande av ivsmedelsföretag, Evira...
Stöd och information vid grundandet och bedrivande av ivsmedelsföretag, Evira...
evirasuomi
 

More from evirasuomi (20)

Safe Finnish Food
Safe Finnish FoodSafe Finnish Food
Safe Finnish Food
 
Suomalainen ruoka maailman parasta? Faktat käyttöön viennin tueksi!
Suomalainen ruoka maailman parasta? Faktat käyttöön viennin tueksi! Suomalainen ruoka maailman parasta? Faktat käyttöön viennin tueksi!
Suomalainen ruoka maailman parasta? Faktat käyttöön viennin tueksi!
 
Food from Finland osana Business Finlandia
Food from Finland osana Business Finlandia Food from Finland osana Business Finlandia
Food from Finland osana Business Finlandia
 
Rahoitusta kansainvälistymiseen
Rahoitusta kansainvälistymiseen Rahoitusta kansainvälistymiseen
Rahoitusta kansainvälistymiseen
 
Pakkauksen ja konseptoinnin merkitys: case Goodio
Pakkauksen ja konseptoinnin merkitys: case Goodio Pakkauksen ja konseptoinnin merkitys: case Goodio
Pakkauksen ja konseptoinnin merkitys: case Goodio
 
IPR tutuksi: kuinka suojaan tuotteeni ulkomailla?
IPR tutuksi: kuinka suojaan tuotteeni ulkomailla? IPR tutuksi: kuinka suojaan tuotteeni ulkomailla?
IPR tutuksi: kuinka suojaan tuotteeni ulkomailla?
 
Tullin ohjeistus elintarvikkeiden viejille
Tullin ohjeistus elintarvikkeiden viejille Tullin ohjeistus elintarvikkeiden viejille
Tullin ohjeistus elintarvikkeiden viejille
 
EU–Japani-vapaakauppasopimus
EU–Japani-vapaakauppasopimus EU–Japani-vapaakauppasopimus
EU–Japani-vapaakauppasopimus
 
Millä tuotteilla Japanin-valloitukseen?
Millä tuotteilla Japanin-valloitukseen? Millä tuotteilla Japanin-valloitukseen?
Millä tuotteilla Japanin-valloitukseen?
 
Aasian mahdollisuudet elintarvikeviejille
Aasian mahdollisuudet elintarvikeviejille Aasian mahdollisuudet elintarvikeviejille
Aasian mahdollisuudet elintarvikeviejille
 
Setting up a restaurant
Setting up a restaurantSetting up a restaurant
Setting up a restaurant
 
Ravintolan perustaminen
Ravintolan perustaminen Ravintolan perustaminen
Ravintolan perustaminen
 
Stöd och information vid grundandet och bedrivande av ivsmedelsföretag, Evira...
Stöd och information vid grundandet och bedrivande av ivsmedelsföretag, Evira...Stöd och information vid grundandet och bedrivande av ivsmedelsföretag, Evira...
Stöd och information vid grundandet och bedrivande av ivsmedelsföretag, Evira...
 
Liha-alan laitoksen perustaminen
Liha-alan laitoksen perustaminen Liha-alan laitoksen perustaminen
Liha-alan laitoksen perustaminen
 
Puutarhatuotteiden kauppakunnostus
Puutarhatuotteiden kauppakunnostus Puutarhatuotteiden kauppakunnostus
Puutarhatuotteiden kauppakunnostus
 
Pakkausmerkinnät
PakkausmerkinnätPakkausmerkinnät
Pakkausmerkinnät
 
Eviras tjänster inom Pk-neuvonta, att starta ett livsmedelsföretag
Eviras tjänster inom Pk-neuvonta, att starta ett livsmedelsföretagEviras tjänster inom Pk-neuvonta, att starta ett livsmedelsföretag
Eviras tjänster inom Pk-neuvonta, att starta ett livsmedelsföretag
 
Omien tuotteiden myynti, tilapuodin ja kahvilan perustaminen, jatkojalostukse...
Omien tuotteiden myynti, tilapuodin ja kahvilan perustaminen, jatkojalostukse...Omien tuotteiden myynti, tilapuodin ja kahvilan perustaminen, jatkojalostukse...
Omien tuotteiden myynti, tilapuodin ja kahvilan perustaminen, jatkojalostukse...
 
Elintarvikeyrityksen perustaminen - elintarvikelainsäädännön vaatimukset
Elintarvikeyrityksen perustaminen - elintarvikelainsäädännön vaatimuksetElintarvikeyrityksen perustaminen - elintarvikelainsäädännön vaatimukset
Elintarvikeyrityksen perustaminen - elintarvikelainsäädännön vaatimukset
 
Planera och inleda export - praktiska tips
Planera och inleda export - praktiska tipsPlanera och inleda export - praktiska tips
Planera och inleda export - praktiska tips
 

Viranomaiset elintarvikeviennin tukena, viennin ensiaskeleet

 • 1. Viranomaiset elintarvikeviennin tukena, viennin ensiaskeleet Turku 9.11.2017 / Toimintaympäristön muutokset elintarvikekuljetuksissa -koulutus Saara Pietilä, Evira
 • 2.  Palveluiden kirjo on laaja: yrityskohtaisesta tuesta aina koko elinkeinoa auttaviin palveluihin, lakisääteisistä toimista hankerahoituksella pyöriviin palveluihin – neuvonta, koulutus, työpajat, yritystoiminnan tuki – vienninedistämismatkat, yhteiset messutoimet – viranomaisneuvottelut, markkinoillepääsyn ja siellä pysymisen mahdollistaminen, vapaakauppasopimukset Yhteinen tavoitteemme: yrityksillä parhaat mahdollisuudet ja edellytykset viedä turvallisia ja laadukkaita elintarvikkeita maailmalle 2 Elintarvikkeiden viejälle on tukea tarjolla – mutta tuki täytyy löytää
 • 3. Pk-vientihanke pähkinänkuoressa Tarjolla apua, tukea ja neuvoja • viennin viranomaisvaatimuksissa • kaikissa viennin vaiheissa Yritykset ja viranomaiset saavat • neuvontaa ja käytännön ohjausta • tietopaketteja viennistä ja mahdollisista vientimaista • vientikoulutusta – esim. vientivalmennus 9.4.2018 yhdessä Food from Finland -kasvuohjelman kanssa Kohderyhmä: pienet ja keskisuuret kotimaiset elintarvikealan yritykset, jotka vievät tai haluavat viedä tuotteitaan erityisesti EU:n ulkopuolisiin maihin Kysymykset, yhteydenottopyynnöt ja lisätietoja: pk-vienti@evira.fi Hankkeen internetsivut: evira.fi/pkvienti Ajankohtaista viennistä -uutiskirje (6krt/v): evira.fi/ajankohtaista viennista Eviran vientitiimi Twitterissä: @Evira_Export Suomi-esite
 • 4. 4 Elintarvikeviennin askeleet Tutustuminen elintarvikeviennin perusedellytyksiin Elintarvikeviennin suunnittelu Elintarvikeviennin aloittaminen Elintarvikeviennin ylläpito
 • 5.  Onko kyseessä elintarvikkeiden vienti EU:n ulkopuolelle vai sisämarkkinakauppa?  Lähtökohta: toiminta ja tuote vastaavat EU:n ja Suomen lainsäädännön vaatimuksia  Kohdemaan vaatimukset on selvitettävä ja täytettävä  Markkinoillepääsyprosessi voi vaihdella hyvinkin paljon riippuen kohdemaasta ja vientituotteesta  Mieti, onko yritykselläsi resursseja panostaa ja sitoutua vientiin!  Mieti, onko yritykselläsi mahdollisuutta tehdä viennissä yhteistyötä muiden alan yritysten kanssa? Elintarvikeviennin perusedellytykset PK-vientihanke apunasi
 • 6.  Elintarvikeviennin viranomaisvaatimusten selvittäminen on osa markkinakartoitusta – Vaatimuksilla kohdemaa varmistuu tuontielintarvikkeiden turvallisuudesta ja siitä, ettei niiden kautta muodostu eläin- tai kasvitautien leviämisen uhkaa  Millainen vientituote, millaiset vaatimukset? – Mitä vaatimuksista jo tiedetään? Mitä pitää vielä selvittää? – Onko vaatimukset mahdollista täyttää?  Varmistu siitä, että tuotteesi on elintarvikekelpoinen kohdemaassa ja että vienti on mahdollista – EU:n ja Suomen lainsäädännön vaatimukset täyttyvät, lisäksi: • kohdemaan vaatimukset Suomelle, viejälaitoksille jne. • kohdemaan elintarvikelainsäädännön vaatimukset vientituotteelle Elintarvikeviennin suunnittelu PK-vientihanke apunasi
 • 7. The Food and Beverage Market Entry Handbook: The People’s Republic of China a Practical Guide to the Market in China for European Agri-food Products and Products with Geographical Indications. 2015.
 • 8.  Aina maahyväksyntää ei tarvita – yleensä kasviperäisten elintarvikkeiden viennin aloittaminen ei edellytä maahyväksyntää – vienti voi olla mahdollista virallisesti sovitulla todistuksella, yleistodistuksella tai vastaavalla – Tullin tilastoista voi tarkastella mitä Suomesta jo viedään ja minne  Esimerkkejä Suomen maahyväksynnöistä – Kiina: sianliha, maitotuotteet ja kala (viennin aloittaminen edellyttää laitoskohtaista hyväksyntää), kaura ja ohra – Japani: siipikarjanliha – Hongkong: kananmunat ja naudanliha – Etelä-Afrikka: maitotuotteet  Jos vaadittava maahyväksyntä puuttuu, vienti ei ole mahdollista, esimerkiksi: – Kiina: hunaja, naudanliha, kananmunat – Etelä-Afrikka: siipikarjanliha – Saudi-Arabia: siipikarjan ja naudanliha Maahyväksyntä, vientilupa  meneillään olevat Eviran markkinoillepääsyhankkeet  lisää tietoa Kontissa
 • 9. The Food and Beverage Market Entry Handbook: The People’s Republic of China a Practical Guide to the Market in China for European Agri-food Products and Products with Geographical Indications
 • 10.  Aina ei rekisteröintiä tai hyväksyntää vaadita  Kun kohdemaa edellyttää viejälaitoksen rekisteröintiä, voi prosessi yksinkertaisimmillaan olla laitoksen tietojen toimittaminen kohdemaahan (Eviran kautta tai suoraan) – joissain tapauksissa riittää että joko viejä tai maahantuoja rekisteröityy – esimerkiksi Kiina edellyttää, että niin viejä kuin maahantuoja ovat rekisteröityneet AQSIQ:n järjestelmään  Osa maista edellyttää Eviran vakuutusta, että laitos täyttää kohdemaan vaatimukset ( Evira tekee tarkastuksen)  Jotkut maat haluavat hyväksyä itse viejälaitokset – joskus tällaisessa tapauksessa riittää, että kohdemaahan toimitetaan perusteellisempi laitosselvitys – toisinaan kohdemaiden viranomaiset tulevat itse tarkastamaan / auditoimaan laitokset  Mahdollisesti lisäksi tuotekohtaisia hyväksyntä- tai rekisteröintivaatimuksia Laitoksen rekisteröinti ja hyväksyntä kohdemaassa
 • 11.  Esimerkiksi Kiinassa paljon tuotekohtaista lainsäädäntöä (GB-standardit) – Varmista, mihin tuotekategoriaan tuotteesi kuuluu  varmista lainsäädännöstä kyseistä tuotetta koskevat lainsäädännön vaatimukset, kuten sallitut raaka-aineet ja lisäaineet – Lopullisen päätöksen tuotteen kategoriasta tekee Kiinan rajatarkastusviranomainen – Terveystuote-, uuselintarvike- yms. erityistuotteita koskeva lainsäädäntö – esim. metsämustikka Kiina  Lisäksi horisontaaliset lainsäädännön vaatimukset, esimerkiksi: – Vientituotteessa on riittävät pakkausmerkinnät kohdemaan edellyttämällä kielellä, ja niissä käytetään vain kohdemaan sallimia ravitsemus- ja terveysväitteitä ym. – Luomumerkinnän käyttömahdollisuudet kohdemaassa Onko elintarvike kohdemaan lainsäädännön vaatimusten mukainen?
 • 12.  Rekisterit kotimaassa – eläinperäiset elintarvikkeet : Eviran viejärekisteri – kasviperäiset elintarvikkeet: Eviran kasvinsuojelurekisteri  Tarvittavat vientitodistukset ja ilmoitus valvonnalle tulevasta viennistä – HUOM! todistusta ei voi laatia jälkikäteen! Esimerkiksi – eläinlääkintötodistus (viralliset + yleistodistus) - valvova eläinlääkäri – kasvinterveystodistus - Eviran kasvinterveysyksikkö – free sale -todistus - valvova kunnan viranomainen – luomuvientitodistus - Eviran luomujaosto – alkoholivientitodistus - Valvira – alkuperätodistus - kauppakamari – analyysitodistus - yritys itse  Muiden viranomaisten vaatimukset, esimerkiksi vienti-ilmoitus Tulliin  Myös kauttakulkumaiden vaatimukset selvitettävä ja täytettävä Elintarvikeviennin aloittaminen Eviran maavastaavat apunasi PK-vientihanke apunasi
 • 13. The Food and Beverage Market Entry Handbook: The People’s Republic of China a Practical Guide to the Market in China for European Agri-food Products and Products with Geographical Indications
 • 14.  Toimenpiteet riippuvat kohdemaasta ja vientituotteesta – Esimerkiksi Kiina, USA ja Venäjä edellyttävät keskusviranomaisen tekemään säännöllistä valvontaa / auditointia sekä raportointia valvonnan tuloksista, jotta vienti saa jatkua  Lainsäädäntö voi kohdemaassa muuttua  Muuttunut eläintautitilanne voi vaikuttaa vientiin – tarkastettava käytössä olevan vientitodistuksen ehdot! Elintarvikeviennin ylläpito Eviran maavastaavat apunasi
 • 15.  Kohdemaan kauppakumppanin kautta – maahantuojalla usein tärkeä rooli, ja on eduksi, että hänellä on kokemusta ja verkostoja elintarvikealalla  Suurlähetystöjen kautta  Kohdemaiden elintarviketurvallisuus-, eläin- ja kasvinterveys-, standardointi- tai tulliviranomaisten kautta  Eviran vientisivut www.evira.fi/vienti  EU-komission Market Access Database madb.europa.eu/madb/  EU-komission Market Entry Handbook -oppaat ec.europa.eu/chafea/agri/  Evira – ennakoivaa yhteydenottoa viennin suunnitteluvaiheessa suositellaan! Pk-vientineuvonta on apuna: pk-vienti@evira.fi – tarjoamme apua mm. kohdemaiden vaatimusten selvittämiseen – yhteydenotot matalalla kynnyksellä 15 Mistä vaatimuksia voi selvittää?
 • 16. Eviran vientitiimi palveluksessasi  maavastaavat (esim. aasia@evira.fi)  markkinoillepääsytiimi (vientihankkeet@evira.fi)  pk-vientihanke (pk-vienti@evira.fi) www.evira.fi/vienti: hyödyllistä tietoa viennistä, mm. muistilistaa viennin eri vaiheisiin ja Kontti-tietokannassa tietoa kohdemaista ja todistuksista, Safe and Delicious Finnish food -esite 16 Tukea tarjolla Elintarvikealan yrityksille neuvontaa myös kotimaan asioissa: www.evira.fi/pkneuvonta
 • 17.  Team Finland: team.finland.fi/ – Yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen. – Team Finland -organisaatiot (mm. Finpro ja Tekes (tuleva Business Finland), Finnvera, Export Finland, Finnvera, Finnpartnership jne.) – Alueelliset Team Finland -koordinaattorit – Markkinamahdollisuudet sähköpostiin: www.marketopportunities.fi  ELY-keskukset: yrityksen kehittämisavustus – Myönnämme kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.  Tulli neuvoo yritysasiakkaita: tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti  muista myös ulkoministeriön maakuvapalvelut – Suomen maakuva on kaikkien suomalaisten ja Suomen ystävien yhteinen asia. Ulkoministeriö tuottaa ja ylläpitää erilaisia palveluja, joiden avulla sinäkin voit kertoa Suomen tarinaa maailmalla. 17 Tukea tarjolla
 • 18.  Food from Finland: exportfinland.fi/food-from-finland – Uusien markkinoiden avaamiseen, oikeiden kumppaneiden löytämiseen ja kauppoihin tähtäävät kasvuohjelmatoimenpiteet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä suomalaisten yritysten kanssa.  Finnish Food Innovations: finnishfoodinnovations.fi/ – Ohjelma opastaa suomalaisia elintarvikealan pk-yrityksiä innovoimaan uusia vientituotteita kansainvälisille markkinoille.  Enterprise Europe Network: enterpriseeurope.fi/ – EEN on maksuttomia kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille tarjoava verkosto, jolla on asiantuntijoita yli 50 maassa ympäri maailman  Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä -hanke: arcticfoodfromfinland.fi/ – Hankkeessa tuotetaan ja välitetään tietoa sekä kehitetään yrityksille välineitä arktisuuden hyödyntämiseksi kotimaassa ja vientimarkkinoilla.  Arktisten Aromien vientihanke: arktisetaromit.fi/hankkeet/ – Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten vientivalmiuksia valmistamalla menekinedistämisaineistoa, kehittämällä viestintää ja kytkemällä luonnontuotteet matkailun kehittämiseen. 18 Tukea tarjolla
 • 19. KIITOS! Haluatko pysyä ajan tasalla vientiasioista? Tilaa Eviran Ajankohtaista viennistä -katsaus sähköpostiisi! Tarjolla ajankohtaisia vientipoimintoja ja -vinkkejä sekä tietoa mm. kohdemaista ja koulutuksista. www.evira.fi/ajankohtaistaviennista Seuraa Eviran vientitiimiä myös Twitterissä: @Evira_Export