Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elintarvikeviennin suunnittelu

Esitys: Leena Salin, maa- ja metsätalousministeriö | Elintarvikealan vientivalmennus 24.3.2017: www.evira.fi/pkvienti/vientivalmennus

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Elintarvikeviennin suunnittelu

 1. 1. Elintarvikeviennin suunnittelu – mitä todistuksia ja lupia tarvitaan? Vientivalmennuspäivä 24.3.2017 Leena Salin Eläin- ja kasvinterveysyksikkö Ruokaosasto MMM
 2. 2. Kansainvälisen kaupan SPS eli ’sanitary and phytosanitary’-ehdot • kattavat eläinten terveyttä, kasvinterveyttä ja elintarviketurvallisuutta koskevat kansainvälisen kaupan ehdot • koskevat eläin- ja kasviperäisiä elintarvikkeita, eläinperäisiä sivutuotteita, rehuja, kasveja, kasvituotteita, eläimiä ja niiden alkioita ja sukusoluja • SPS-ehtojen tarkoituksena on suojata viennin kohdemaata eläinten terveyttä, kasvinterveyttä ja elintarviketurvallisuutta uhkaavilta tekijöiltä • SPS-ehtoja asetetaan myös protektionistisesti suojaamaan kohdemaan omaa tuotantoa • Suomessa kansainvälisen kaupan SPS-ehdoista vastaa MMM (EKY ja ETU) ja täytäntöönpanosta Evira
 3. 3. Sisämarkkinakauppaa vai vientiä? Sisämarkkinakauppa • kauppaa EU-maiden välillä • täytettävä EU- lainsäädännön vaatimukset • laillisesti yhden EU-maan markkinoilla oleva tuote saa olla markkinoilla myös muissa EU-maissa • sisämarkkinakaupassa ei ole sellaisia SPS- kaupanesteitä, joita raivaamaan tarvittaisiin MMM tai Eviran apua Kolmasmaavienti • vienti kohdistuu EU:n ulkopuoliseen maahan • EU-lainsäädännön lisäksi on täytettävä kohdemaan vaatimukset • vientivaatimusten selvittäminen ja täyttäminen on vientitoimijan vastuulla (ETL 441/2013 69 § 2 mom) • MMM ja Evira auttavat SPS- vientiehtojen selvittämisessä ja kaupanesteiden raivaamisessa
 4. 4. Vientivaatimuksiin vaikuttaa vietävä tuote ja kohdemaa Eläimistä saatavat elintarvikkeet haasteellisempia • eläintauteja ja elintarviketurvallisuutta koskevia vaatimuksia • ’vientilupa’ Suomesta eli viejärekisteri (ETL 441/2013 70 §) • liha ja lihavalmisteet hankalin, sitten maitotuotteet, kalastustuotteet, hunaja • Aasia vaativin markkina-alue, Afrikka tulossa perässä? Kasviperäiset elintarvikkeet helpompia • elintarviketurvallisuutta, myös kasvinterveyttä, koskevia vaatimuksia • kasvinterveyttä koskevat vaatimukset kohdistuvat lähinnä prosessoimattomiin tuotteisiin (viljat, marjat, sienet) • trendi: Aasian mailla vaatimuksia enenevässä määrin
 5. 5. Elintarvikeviennin ehtoja Kiinaan Sianliha tuontiehdot protokollassa ja eläinlääkintötodistuksessa, tarkastuskäynti hyväksyntää hakeviin laitoksiin, laitoshyväksyntä, vientivalvontajärjestelmään liittyminen Maitotuotteet tuontiehdot eläinlääkintötodistuksessa, vientilaitosten rekisteröinti; äidinmaidonkorvikkeiden osalta tarkastuskäynti hyväksyntää hakeviin laitoksiin, laitosten hyväksyntä ja valmistus- reseptien hyväksyntä Kalastustuotteet tuontiehdot eläinlääkintötodistuksessa, vienti rajoittuu vain tietyistä kalalajeista saatuihin tuotteisiin, vientilaitosten rekisteröinti Hunaja vienti ei mahdollista protokollan puuttuessa Vilja tuontiehdot protokollassa, vientilaitosten rekisteröinti, kasvinterveystodistus Marjatuotteet prosessoimattomien marjatuotteiden vienti ei mahdollista protokollan puuttuessa, poikkeuksia ’vanhalle viennille’ mm. mustikat Sienet vienti ei mahdollista protokollan puuttuessa; poikkeuksia prosessoiduille sienille? ’Kaikki elintarvikkeet ja juomat’ 1.10.2017 alkaen mukana todistus, jossa vakuutetaan että tuote täyttää Kiinan elintarviketurvallisuuslainsäädännön vaatimukset Muiden eläinten liha vienti ei mahdollista protokollan puuttuessa
 6. 6. EU-ehtoja elintarvikeviennille EU neuvottelee komission johdolla jäsenmaiden puolesta elintarvikeviennin ehdoista • kauppasopimusten alla ja eläinlääkintö-, ekvivalenssi-, MoU- ym. erityissopimuksilla • EU-jäsenmaat osallistuvat neuvotteluihin vaihtelevasti • yleisistä kaupan ehdoista (mm. BSE, regionalisaatio, vientilaitosten hyväksymismenettelyt) ja tuotekohtaisista vientiehdoista • EU:n sopimat todistusmallit TRACES-järjestelmässä: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/vientimaat/ • EU:n neuvotteluista ja viennin ehdoista myös DG Traden Market Access Database: http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
 7. 7. Kansallisia ehtoja elintarvikeviennille MMM neuvottelee viennin ehdoista kohdemaan kanssa, Evira toimii asiantuntijana • EU-jäsenmaalla oikeus neuvotella viennin ehdoista, jos niistä ei ole sovittu EU-tasolla • prosessin laajuus ja kesto vaihtelee: – vientiehdot paluupostissa – tuontiehtokysely, maa-auditointi, laitostarkastus • tuloksena bilateraalinen vientisopimus ja/tai todistusmalli • kansallisesti sovitut todistusmallit: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja- vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/vientimaat/ • toimijoiden ehdottamat ja priorisoimat hankkeet • Eviran resurssipulaa helpottamaan budjettirahoitusta vienninedistämiseen 2015-2018
 8. 8. Toimijoiden selvittämät ehdot elintarvikeviennille Vientivaatimusten selvittäminen ja täyttäminen on vientitoimijan vastuulla (ETL 441/2013 69 § 2 mom) • jos viennin ehdoista ei ole sovittu EU-tasolla tai kansallisesti • kannustamme toimijoita oma-aloitteisuuteen! • vaatimuksia voi selvittää: – kohdemaan kauppakumppanien kautta, kohdemaan viranomaisilta (nettisivut), suurlähetystöltä, toisen jäsenmaan toimijoilta ym. – myös Evirasta – kaikki tieto ei ole nettisivuilla • toimija voi itse laatia todistusmallin, jos se kelpaa kohdemaalle – todistuksen tulee olla sen allekirjoittajan myönnettävissä – ei saa käyttää EU-logoa tai Suomen leijonaa eikä viittausta viranomaisen hyväksyntään • erityisesti kasviperäisten elintarvikkeiden kohdalla ei välttämättä ole mitään erityisiä SPS-vientiehtoja
 9. 9. Kiitos!

×