Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elintarvikeviennin aloittaminen ja vientimenettely – yrittäjän askelmerkit käytännön toimintaan

196 views

Published on

Esitys: Minnaleena Lehikoinen, Tulli | Elintarvikealan vientivalmennus 24.3.2017: www.evira.fi/pkvienti/vientivalmennus

Published in: Food
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Elintarvikeviennin aloittaminen ja vientimenettely – yrittäjän askelmerkit käytännön toimintaan

 1. 1. Vientimenettely Minnaleena Lehikoinen yritysneuvonta
 2. 2. Viejä • Vastuussa vienti-ilmoituksen antamisesta tullille • Käytännössä usein tavaroiden myyjä, jolla on sopimus EU:n ulkopuolella olevan vastaanottajan kanssa ja toimivalta määrittää, että tavarat viedään EU:n ulkopuolelle • On oltava unionin tullialueelle sijoittautunut • Kauppaehto ei poista tullilainsäädännön mukaista vastuuta (esim. EXW, FCA) • Voi käyttää edustajaa 17.3.2017Yritysneuvonta 2
 3. 3. Viennin rekisteröity asiakas ja EORI • Tullin vientiasiakkaaksi rekisteröityminen on pakollista, jos yli neljä vientilähetystä vuodessa • Kaikki rekisteröidyt vientiasiakkaat ovat tullin toimesta myös EORI- rekisteröityjä • EORI (Economic Operators’ Registration and Identification System) on EU:n laajuinen järjestelmä taloudellisten toimijoiden rekisteröintiä ja tunnistamista varten • Suomalaisten toimijoiden EORI-numero muodostuu maakoodista FI ja Y-tunnuksesta • EORI-nro on pakollinen vienti-ilmoituksella (ja vientitodistuksella) 17.3.2017Yritysneuvonta 3
 4. 4. Vienti-ilmoituksen antaminen • Sähköinen vienti-ilmoitus on annettava, kun viedään tavaraa EU:n tullialueen tai veroalueen ulkopuolelle (esim. Kanarian saaret, pl. Ahvenanmaa) • Poikkeukset: • Enintään 1 000 euron ja 1 000 kg:n vientilähetyksistä voi antaa suullisia ilmoituksia tietyissä tapauksissa • vain viimeisellä tullitoimipaikalla ennen poistumista EU:sta • Enintään 1 000 euron postilähetykset/lopullinen vienti (CN 22/23- tulliluettelo) • Vienti-ilmoitus on annettava hyvissä ajoin ennen tavaroiden poistumista Suomesta 17.3.2017Yritysneuvonta 4
 5. 5. Vienti-ilmoituksen antaminen Vienti-ilmoituksen voi antaa; 1. Sanomalla (XML) tullin vientijärjestelmään 1. Suoran sanoma-asioinnin kautta (web service-palvelu) 2. Operaattorivälitteisesti (ei enää uusia sanomailmoittajia) • Sanoma-asiointi vaatii tullausohjelman, sen testauksen ja tullin edi-lähettäjän luvan 2. Netissä: Tulli.fi > Vienti-ilmoituspalvelu • Tunnistautunut ilmoittaja (Veron katso-tunniste) - Voi käyttää vanhoja ilmoituksia uusien pohjana - Voi tulostaa ilmoituksiin liittyvät asiakirjat - Voi oikaista ja mitätöidä antamiaan ilmoituksia • Tunnistautumaton ilmoittaja • Vaatii asiointikäynnin tullissa ennen tavaroiden vientiä 17.3.2017Yritysneuvonta 5
 6. 6. Vienti-ilmoituksen tietosisältö Mm. • Toimijan tiedot • Viejä • Vastaanottaja • Edustaja • Tulliselvitettävän erän tiedot • Määrämaa • Viejän/edustajan viite • Incoterms-ehto • Kauppatapahtuman luonne • Sijaintipaikka • Poistumispaikka • Liiteasiakirjat (kauppalasku/proforma) • Kuljetustiedot lähdettäessä ja poistuttaessa, reittimaat, rahdinmaksutapa • Tavaraerän tiedot • CN-nimike ja tavaran kuvaus • Menettelykoodi (lopullinen/väliaikainen vienti) • Tilastoarvo • Brutto- ja nettopaino • Pakkaustiedot (laji ja määrä) • Liiteasiakirjat (esim. vientilupa tai muu todistus) • Edeltävät asiakirjat (esim. tuonti- ilmoitus) 17.3.2017Yritysneuvonta 6
 7. 7. Vienti-ilmoituksen antaminen ja vientitavaran esittäminen • Asiointikäynti tullissa vain poikkeustapauksissa • Vienti-ilmoituksella kerrotaan sijaintipaikka, jossa tavara on tarkastettavissa • Osa ilmoituksista nousee käsittelyyn sähköisessä palvelukeskuksessa (24h/7pv) lisätietoja (esim. kauppalaskua) tai tavarantarkastusta varten • Jos sähköistä ilmoitusta ei voi antaa käyttökatkon vuoksi, ilmoitus annetaan varamenettelylomakkeella (vaatii tullin luvan ja asioinnin tullissa) 17.3.2017Yritysneuvonta 7
 8. 8. Vienti-ilmoituksen antaminen Kun vienti-ilmoitus on hyväksytty tullissa, ilmoittaja saa 1. Luovutuspäätöksen vientimenettelyyn (arkistoitavaksi) 2. Viennin saateasiakirjan (EAD = export accompanying document) tulostettavaksi kuljetuksen mukaan • Sisältää ilmoituksen yksilöivän viitenron eli MRN:n (= Movement Reference Number esim. 17FI000000000001E5), jota tarvitaan kuljetuksen myöhemmissä vaiheissa 17.3.2017Yritysneuvonta 8
 9. 9. Vientitavaran esittäminen ennen poistumista • Vientiin luovutettujen tavaroiden on poistuttava EU:sta 150 vrk:n kuluessa • Maanteitse poistuva • Poistumistullitoimipaikalle EU:n rajalla on esitettävä EAD ja tavarat • Meri-, ilma- ja rautateitse poistuva • Tavaran saapuessa Suomessa sijaitsevalle poistumispaikalle kuljetusliike antaa saapuminen poistumispaikalle –ilmoituksen • Luvanvarainen • Oleellinen tieto vienti-ilmoituksen MRN • Tullin hyväksymä saapuminen poistumispaikalle –ilmoitus on lastauslupa • Jos ilmoittaja on saanut vapautuksen saapuminen poistumispaikalle –ilmoituksesta, lastauslupaa voi hakea jo vienti-ilmoituksen yhteydessä 17.3.2017Yritysneuvonta 9
 10. 10. Poistumisen vahvistaminen • Viejä saa tullilta poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen, kun tavaran poistuminen EU:sta on voitu todeta • Maantieliikenne: • Tavarat ja saateasiakirja on esitetty poistumistullitoimipaikalla • Tavarat siirretty passitusmenettelyyn, jonka sähköisellä ilmoituksella viennin MRN mainittu edeltävänä menettelynä, ja passitusmenettely on hyväksytysti päätetty EU:n rajalla tavaran poistuessa • Meri-, ilma-, ja rautatieliikenne: • Kuljetusliike on antanut tullille poistumisen esittämisilmoituksen, jossa on viitattu viennin MRN:ää ja sen jälkeen poistumisen vahvistavan poistumisilmoituksen • Kuljetusliikkeen on annettava ilmoitukset viimeistään seuraavana arkipäivänä kuljetusvälineen lähdettyä Suomessa sijaitsevalta poistumispaikalta 17.3.2017Yritysneuvonta 10
 11. 11. Poistumisen vahvistaminen • Toisen EU-maan kautta tapahtuva poistuminen (ECS-vienti) • Poistumisvahvistettu luovutuspäätös lähetetään vasta, kun poistumismaan tullilta on saatu sähköisesti poistumisen vahvistava tieto Suomen tullin vientijärjestelmään • Poistumisvahvistettu luovutuspäätös liitteeksi kirjanpitoon • Myyjä voi osoittaa veroviranomaiselle myynnin arvonlisäverottomuuden perusteen 17.3.2017Yritysneuvonta 11
 12. 12. Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden vienti EU:n ulkopuolelle • Vietäessä valmisteveron alaisia tuotteita EU:n ulkopuolelle on valtuutetun varastonpitäjän tehtävä tuotteille EMCS-palvelussa (Valmisteveronalaisten tuotteiden verottomien siirtojen ilmoituspalvelussa) sähköinen hallinnollinen saateasiakirja eli e- AD. EMCS-palvelu antaa kuljetukselle hallinnollisen viitekoodin eli ARC-koodin. • Vienti-ilmoitus annetaan tämän jälkeen tullille ja siinä ilmoitetaan em. ARC-koodi • Tulli vahvistaa tavaroiden poistumisen EU:sta ja välittää poistumistiedon EMCS-palveluun • Lisätietoja Verohallinnosta/EMCS-ohje nro 10 17.3.2017Yritysneuvonta 12
 13. 13. Alkuperäselvitykset viennissä • Euroopan yhteisön yleinen alkuperätodistus Kauppakamarista • Etuuskohteluun määrämaassa oikeuttavat alkuperäselvitykset tullista: http://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti/viennin-etuuskohtelut • EUR-1 -tavaratodistus • A-TR -tavaratodistus (Turkin kaupassa) • Kauppalasku- ja alkuperäilmoitukset • Viejien rekisteröinti EU:n REX-tietokantaan (EU-Kanada CETA- sopimus) 17.3.2017Yritysneuvonta 13
 14. 14. Tulli-ilmoittaminen uudistuu 17.3.2017Yritysneuvonta 14 • EU:n uudistunut tullilainsäädäntö tulee voimaan vaiheittain 2016–2020 • Uusia tulli-ilmoittamisen vaatimuksia aletaan soveltaa, kun EU-tasolla määritetyt uudistetut ilmoitusjärjestelmät otetaan käyttöön vaiheittain • Uusi vientijärjestelmä ja uudistetut viennin ilmoitukset otetaan käyttöön EU:n työohjelman mukaan aikaisintaan 1.10.2019 alkaen, viimeistään 2.3.2020.
 15. 15. Lisätietoja • Tulli.fi > yritysasiakkaat > vienti • Yritysneuvonta.vienti@tulli.fi • Exporting from the EU - what you need to know: http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm 17.3.2017Yritysneuvonta 15

×