Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mik 31

1,179 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mik 31

  1. 1. РЕДАКТОРСЬКА КОЛОНКА НОВИНИ КНУ, та Віктор Вишньов (VI МВ) – Голо- ва НТСА ІМВ, важливий внесок у роботу Конференції зробили Євгенія Мельник (V МБ) та Віктор Курцев (V МЕВ). Урочисте відкриття КММООН про- Відзначення Дня визволення Києва ходило в конференц-залі Верховної вже стало традицією в нашому Універси- Ради України. Перед учасниками ви- теті. Саме тому 2 листопада група викла- ступили такі почесні гості: проректор дачів та студентів Інституту міжнародних КНУ з навчально-педагогічної роботи відносин Київського національного уні- Відповідно до змін, внесених до П. О. Бех, представники ВРУ, Пред- верситету імені Тараса Шевченка на чолі Закону України “Про вищу освіту”, ставник Посольства Німеччини, По- із заступником директора з навчально- 10 % від складу вчених рад вищих сол Швейцарії, Заступник голови місії виховної роботи Павлом Валерійовичем навчальних закладів повинні відво- Італійської респу- Дзюбою взяла участь у патріотичному ді- дитися студентам. бліки, Координатор янні – покладанні квітів до меморіальної Саме тому 27 жовтня було про- ООН в Україні та дошки викладачам, студентам та співро- ведено конференцію Студентського З 28 по 29 жовтня на базі Посол США. Почес- бітникам Київського університету, які парламенту Київського національ- Київського національного ні гості висловили загинули під час Другої Світової війни. У ного університету імені Тараса Шев- університету імені Тараса надію на подальшу Києві відбувся парад у військовій формі ченка, на якій визначено представ- Шевченка за підтримки Вер- ефективну співп- визволителів Києва зразка 1943 року. ників від студентства до Вченої ради ховної Ради та Міністерства рацю талановитої Сучасна молодь ніколи не забуде тих Університету. закордонних справ України, молоді України та Ви знаєте, перше, що мені хотілося б ска- людей, які звільнили нашу країну від на- Учасникам Конференції потрібно Системи розвитку ООН в Укра- побажали успіш-зати, – це слова вдячності за ваші відгуки про цистів, які боролись за незалежність та було обрати 6 представників, які вже їні, Російського центру науки ної роботи на Кон-наш попередній номер! Нам справді дуже при- свободу! Офіційна церемонія святкуван- на найближчому засіданні Вченої та культури Науковим товари- ференції.ємно, що робота редакції сподобалась вам, ня цього визначного дня відбулась 6 лис- ради могли би приступити до свого ством студентів та аспірантів Темами за-читачам. У зв’язку з цим команда працює ще топада, на якій всі ветерани, учасники та основного обов’язку – представляти і Студентським парламентом сідань комітетівз більшим ентузіазмом і натхненням. А також гості столиці отримали поздоровлення студентів на найвищому рівні. Університету була організова- були:поповнює свої ряди, тож на останній сторінці від першого заступника голови КМДА У результаті голосування з 19 на II Міжнародна Молодіжна Рада Безпе-дивіться оновлений склад редакції! Олександра Попова і радника Президента кандидатів на Конференції надано Конференція “Київська Міжна- ки – 1. Питання нерозповсюдження Щодо нового в цьому номері – по-перше, Валерія Пустовойтенка. перевагу Артему Нікіфорову (139 родна Модель Організації Об’єд- розвитку тисячоліття”, ЮНЕСКО та ядерної зброї/Іран.темою номера стала, сподіваюсь, нова тради- Ми завжди пам’ятатимемо наших за- голосів), Олександрі Суворовій (129 наних Націй 2010” (КММООН 2010), ЮНІСЕФ. Головуючими на конферен- 2. Кліматичні зміни як джерелоція Інституту, конкурс “Веселка країн”, за хисників, людей, які дали нам право на голосів, хімічний факультет), Олек- присвячена 65-й річниці ООН. ції були: Євген Везєлєв – Президент конфлікту.допомогою якого вивчаємо дипломатію шля- майбутне. Велике спасибі ВАМ, низь- сандру Шабелюку (122 голоси, раді- КММООН – це рольова гра, у ході Генеральної асамблеї, Віктор Вишньов Саміт “Цілі розвитку тисячоліття”хом знайомства з культурами країн світу. У кий уклін. офізичний факультет), Олені Шурин якої імітується робота різних інституцій – Президент Ради Безпеки та Головую- – Десятирічний огляд виконання Ці-випуску побачите інформацію про різнома- Катерина Довбик (ІІІ МІ) (105 голосів, юридичний факультет), ООН згідно до Статуту ООН та офіцій- чий Саміту ЦРТ, Анне Голембіовська та лей розвитку тисячоліття.нітні події, якими були насичені листопад та Олександру Охріменку (82 голоси, них норм і законів її діяльності. Під час Євгенія Мельник – Головуючі засідання ЮНЕСКО – Сприяння різноманіт-грудень 2010-го, нових особистостей, про який історичний факультет), та Юні Шей- конференції кожен делегат представляв ЮНЕСКО, Аліна Носенко – Головую- ності форм культурного самовиражен-варто знати, а також не обійтись без основної халієвій (73 голоси, філософський певну країну, що входить до складу Ор- ча засідання ЮНІСЕФ, Віктор Курцев ня та діалогу культур з метою укрі-тематики – звичайно, це Новий рік! факультет). ганізації Об’єднаних Націй. Шляхом – Голова служби перекладу, Катерина плення культури миру. Та перед традиційними новорічними по- Традиційно викладачі та студенти “Такий високий рівень довіри дискусій та дебатів учасники намагали- Корнієнко – Голова прес-центру. Голо- ЮНІСЕФ – Міжнародно-правові ме-бажаннями хотілося б відмітити ще одне свято, Інституту міжнародних відносин зустрі- студентів Університету – це, перш ся знайти вирішення багатьох світових вуючим вдалося створити атмосферу ханізми захисту дітей від торгівлі людь-що відбулося 6 грудня, – День Збройних сил чають високоповажних гостей. За пері- за все, надзвичайно велика відпові- проблем та міждержавних конфліктів. справжніх засідань ООН та перевтілити ми, дитячої порнографії, проституції таУкраїни! Всією редакцією вітаємо всіх наших од листопада-грудня зі студентами спіл- дальність. Маю надію, що виправдаю Відстоюючи різні погляди, майбутні всіх учасників, яких було майже двісті, сексуального насильства.захисників, бажаємо вам сили та мужності. кувалися такі особистості: сподівання студентства упродовж дипломати навчилися чітко та обґрун- у впевнених політиків. Організаційний комітет КММООН Кажуть, що в Новий рік здійснюються 1. Валдас Адамкус (колишній прези- своєї роботи у Вченій раді, – розпові- товано висловлювати свої думки, власне Визначну роль у організації та прове- 2010 висловлює подяку організаторамбажання… Ви перевіряли? Якщо ні – маєте дент Литовської республіки) дає Артем Нікіфоров. – Я хочу подя- розуміння світової політики, збагатили денні заходу відіграли наші студенти, які заходу за їхній внесок у справу май-змогу попрацювати над вашими бажаннями, 2. Мішель Дюре (Голова Відділу по кувати делегації від Інституту між- знання та вдосконалили ораторські й працювали в Раді Безпеки та інших ор- бутнього, а також усім делегатам, якідив. сторінку 15. А може ви хочете розказати роботі з країнами-партнерами Управлін- народних відносин за підтримку”. культурні навички. ганах ООН, забезпечували переклад під брали участь у Конференції, та споді-нам про здійснення однієї з ваших мрій у ново- ня громадської дипломатії штаб-кварти- Денис Гавриленко (І МІ) На КММООН у цьому році було ви- час Конференції. Серед головних орга- вається зустрітися з ними на наступнійрічну ніч або ж про якусь іншу подію? Пишіть ри НАТО) рішено відтворити роботу чотирьох нізаторів також були представники ІМВ Моделі ООН.нам на mizhnarodnyk@i.ua, нам буде дуже 3. В. А. Бенюк (Ректор Державного органів: Ради Безпеки, Саміту “Цілі – Євген Везєлєв (IV МБ), Голова НТСА Оксана Ткаченко (ІІІ МІ)цікаво переглянути ваші листи. інституту міжнародних відносин Мол- Що ж… Новий рік завжди асоціюється дови), М. М. Биргеу (проректор з науко-з дитинством, чимось чарівним і казковим. вої роботи)Тому, перш за все, бажаю вам зустріти цей 4. Ганс-Юрген Гаймзьот (Надзвичай- 19 листопада 2010 року делегація змістовними доповідями, а й отрималирік казково. З 2010-го згадати можна будь- ний і повноважний посол Федеративної ІМВ КНУ імені Т. Шевченка у складі чудову нагоду обмінятися своїми по-які моменти, але нехай у вашій пам’яті бу- республіки Німеччина в Україні) студентів ІІІ курсу відділення МВ від- глядами стосовно актуальних проблемдуть лише позитив та радість. Що стосується 5. Август Тієрі (Бельгія, лекція для 23 листопада 2010 р. директор відала Четверту Міжнародну науково- політичного розвитку нашої держави2011 – впевнена, він буде ще успішнішим і студентів ІІ курсу міжнародних відносин) Інституту міжнародних відносин практичну конференцію студентів та з колегами-міжнародниками з іншихбільш насиченим на яскраві миттєвості ва- 6. Турецька делегація: Ректор стам- В.В.Копійка представив звіт “Про молодих вчених “Актуальні пробле- міст України, Польщі, Румунії та Бри-шого життя! бульського університету “Фатіх”, доктор роботу колективу Інституту міжна- ми зовнішньої політики України”, що танії. Жвава наукова дискусія та друж- Успішно скласти сесію, мати гарний Шериф Алі Текалан, а також представ- родних відносин Київського націо- проводилася Чернівецьким національ- ня атмосфера конференції зробили цейнастрій, проводити більше часу зі своїми ники Міжнародної школи “Меридіан”. нального університету імені Тараса ним університетом імені Юрія Федь- досвід незабутнім. Наступного року миблизькими, цінувати кожну хвилину нашого 7. Лі Тернер (Надзвичайний і по- Шевченка в 2009-2010 навчальному ковича. Чернівці зустріли київських запрошуємо всіх охочих відвідати Чер-життя – ось головні завдання для кожного з вноважний посол Великої Британії в році”. На засіданні виступали також гостей тепло та гостинно, здивувавши нівці, щоб на власному досвіді відчутинас. Щасливого Нового року, шановні читачі Україні). завідувачі кафедр. Обговорювалась довершеною архітектурою та духом неповторний колорит цього міста, зна-“Міжнародника”! 8. Акбар Гасемі Алі-Абаді (Надзви- концепція розвитку Інституту на історії, яким просякнуті вулиці цьо- йти нових друзів та отримати цінний Завжди ваша Дарина Кирилко, чайний і повноважний посол Ісламської 2011-2015рр. го чудового міста. У ході конференції науковий досвід! головний редактор Республіки Іран в Україні) Роман Нечаєв (ІІ МІ) Студенти ІІІ МВ на конференції в Чернівцях студенти ІМВ не лише відзначилися Олександра Колотуха (ІІІ МВ) 2 3
  2. 2. ПРЯМА МОВА НАВЧАННЯ мальна, вона не може починатися ності “міжнародне право”, які брали одразу після університетської лави. участь у низці міжнародних змагань: Як провідний вищий навчальний за- О.Іоффе, О.Рубель, Є.Баданова, К.Бу- клад країни, ми маємо це забезпечу- сол, І.Гречковський – Конкурс з між- вати. І при цьому, згідно зі світовою народного публічного права імені Філі- практикою, лише на платній основі. па Джессапа – фіналісти національного – Чи вважаєте Ви освітньо-ква- етапу, учасники всесвітнього фіналь- ліфікаційний рівень “бакалавр” по- ного раунду в м.Вашингтон, США; вною освітою? У стінах нашого Інституту життя лише мені, Віктору Курцеву (наш рейс А.Савастєєв, А.Хіцевич, А.Васюренко Категорично не вважаю. На- проходить максимально активно. Не виявився одним з перших, який був – Конкурс з міжнародного гуманітар- вчальні плани потребують ретельно- дивлячись на сумлінне навчання, ми – здійснений в Європі у тому напрямку) ного права імені Федора Мартенса се- го перегляду, визначення професій- студенти ІМВ – встигаємо брати участь та Аліні Носенко, що летіла з Німеччи- ред університетів Східної Європи та но орієнтованих та інших предметів. у найрізноманітніших подіях: числен- ни. І лише на борту літака ми змогли Центральної Азії (ІІ місце); Т.Макуха, Основні курси вивчаються з самого них концертах, конкурсах, конферен- розслабитися і почати мріяти про Бар- І.Повшедна, Я.Сахно – Конкурс з права початку, і основа освіти має бути ви- ціях, благодійних акціях, культурних селону… Я працювала СОТ – переможці національного ключно професійною. На сьогодні це і міжнародних заходах. Усіх їх просто в комітеті ЮНЕСКО, та регіонального раундів, не забезпечується належним чином неможливо перелічити! Та все ж, да- де розглядалася учасники всесвітньо- на рівні держави. вайте спробуємо пригадати, чим ми з дуже цікава, але го фіналу; К.Бусол, – Які особисті та фахові якості вами займалися цілий рік. непроста тема А.Губик, Ю.Пін- мусить мати фахівець з міжнарод- Традиційно студенти та аспіранти “Новий світовий чаковська – Стет- ного бізнесу? ІМВ беруть участь у стипендіальних інформаційно- сонський конкурс Пошук нестандартних рішень, програмах. Так, студенти ІМВ І.Боча, комунікацій- із міжнародного власна думка, особливо в економіч- К.Гринюк, П.Прокопенко здобули сти- ний порядок: права навколиш- них процесах, здатність це профе- пендію на конкурсі “Завтра.ua”. дебати щодо нього середовища сійно аналізувати та обстоювати, ви- Крім того, команди від Інституту доцільності лі- (переможці східно- діляти основне. І вирішальне – його міжнародних відносин вперше пред- бералізації або європейського раун- ставлення до професії: або ж це фор- ставляли Україну на Міжнародному цензурування ду) та багато інших! Дата народження: ма розв’язання питання, або ж ти моделюванні ООН, яке проводилось інформацій- Активну участь у 8 липня 1958р. хворієш цією професією та віддаєш- з 28 березня по 3 квітня 2010 року в ної політики”. проведенні Другої між- Знак Зодіаку: Рак ся їй до кінця. м. Нью-Йорк: М.Андрашек, К.Варла- Ще складнішим народної літньої школи Працює в ІМВ майже – На Вашу думку, яку професію мова, В.Вишньов, О.Дмитрук, І.Жу- було представляти у цій “Ukraine in Global Nu- 30 років має випускник ІМВ в реальних су- равель, М.Капируля, Н.Кирильчук, темі Китай. Адже всі чули clear Non-Proliferation and часних умовах? О.Радлінська, В.Сафонова, В.Троц з про масові порушення Arms Control: Political and Незалежно від спеціалізації, наш відділення міжнародних відносин; прав людини щодо Technical Dimensions”, випускник є економістом широкого В.Пилипюк (МП); П.Мовчан, А.Не- вільного доступу до яка проводилася у серп- Професор кафедри міжнародно- себе як цивілізований ВНЗ західного профілю. Лише коли він приходить дава, Р.Новак, А.Носенко, М.Русскіх, інформації в Китаї, ні 2010 року в м.Одеса,го бізнесу Олексій Іванович Ступ- рівня, це передбачає університет не на місце роботи, він одержує 60 відсо- Д.Яровий – міжнародна інформація. про ув’язнення жур- взяли троє студентівницький – фахівець високого класу, лише як роботу із студентською ау- тків того, що необхідне йому в житті. Також наші студенти повинні були ле- налістів та закриття спеціальності міжна-“душа кафедри” та улюбленець сту- диторією, а й як поглиблення квалі- На жаль, немає свободи вибору на- тіти до Барселони у квітні 2010 року на багатьох соціальних родних відносин.дентів. Він належить до низки най- фікації тих, хто його закінчив. Низ- прямку кафедрами. Студент – замов- Європейське моделювання ООН. Але мереж. Але мені як Студенти ІМВ – ак-яскравіших та найцікавіших викла- ка студентів з інших країн, що зараз ник, він вивчає те, що йому потрібно, потрапили туди лише деякі з них. Єв- делегату від цієї кра- тивні учасники науко-дачів ІМВ, і закономірним було те, навчаються або живуть в інших кра- а не те, що йому пропонують. На по- генія Мельник ділиться враженнями: їни потрібно було пред- вих конференцій, які про-що для чергового інтерв’ю в номер їнах, готові наразі приїхати до нас чатку навчання, після “Коли з’явилася можливість поїхати ставити офіційну позицію водяться в провідних ВНЗми обрали його. та навчатися за оглядових курсів, він на моделювання в Барселону, я не ва- КНР і не лише виправдати її, України та інших країн світу. – Олексію Івановичу, чому та як Ви має обирати подальшу галася жодної хви- але й наголосити на важливості та не- Так, завдяки плідній діяльності НТСАобрали професію викладача? спеціалізацію. Крім лини! Однак у час, обхідності саме такої позиції! ІМВ у травні 2010 року його Голову Все просто. Мій батько був того, наразі необхідно коли мала від- Ми були настільки переконливи- Є.Везелєва було обрано Головою НТСАекономістом, професором, реорганізувати систе- бутись поїзд- ми, що запропонована нами резо- Київського національного університе-протягом 22 років – деканом му надання наукових ка, виникла люція набрала найбільше голосів! ту.економічного факультету. ступенів. Усі захід- серйозна про- Після її прийняття робота коміте- Не забуваймо і про спорт, адже сту-Я пішов його шляхом. Ніхто ні заклади надають блема з авіа ту закінчилася хвилиною мовчан- денти нашого Інституту здобуваютьцього мені не нав’язував, про- звання самостійно, перельотами ня з приводу кінця свободи слова успіхи не лише в науковій діяльності.те в родині ця ідея завжди за- без централізації, і в Європі через (звичайно ж, жартома!). Але цей Так, з 19 лютого по 1 березня А.Співакохочувалася. Я вступив у 1975 це також потребує вивержен- випадок показав, наскільки (МЕВ) взяв участь у змаганнях і спор-році, закінчив у 1980 і пішов до перегляду. Незалеж- ня вул- важливо бути тивних зборах у м.Лілль, Французькааспірантури. І коли газета “Ки- ність вищої освіти не кану в вправним ди- Республіка. А нашу спортивну коман-ївський університет” спитала може бути суто фор- Ірландії. пломатом та ду визнали кращою командою КНУ вмене, сина декана економічного мальною, оскільки Так ви- чітко аргумен- естафетах 16 вересня.факультету, яким чином мені тоді студенти не йшло, що чле- тувати свої по- Таким чином, підтримуючи статусдовелося вступити до аспіран- навчаються, а при- ни нашої групи зиції! Саме та- “міжнародників”, 52 студенти цьоготури, я відповів: “На моем месте стосовуються до на- планували летіти кими повинні року представляли Інститут на 18 між-так поступил бы каждый”. вчання. окремо. Тому ніх- ви ховувати- народних заходах. Хочеться подяку- – Як Ви можете прокоменту- – Який Ваш життєвий то до останнього ся дипломати вати всім активістам, які захищаютьвати можливості та необхідність цією про- принцип? моменту не знав, в нашому Ін- честь ІМВ та підтримують добре ім’язапровадження в Київському грамою. Проте MBA передба- Ніколи не здавайся. За жодних чи будуть скасовані ституті!” нашого Інституту. Ви молодці!університеті програм MBA (Master чає практику, яку аплікат мав про- обставин. Земля кругла, сьогодні польоти. І ось у день Також Бажаю всім творчих успіхів і насна-of Business Administration)? тягом 3-4, або навіть семи років: у біле, завтра чорне. Головне – ефек- відправлення рейси відзначили- ги. Так тримати! Справа не в можливостях, а в не- бізнесі та адмініструванні. Якщо тивно працювати! моїх колег відмі- ся студенти Віра Тубальцева (ІІІ МІ)обхідності. Якщо ми позиціонуємо програма MBA реальна, а не фор- Дмитро Яровий (IV МІ) няють. Пощастило спеціаль- На фото: Віктор Курцев та Євгенія Мельник. 4 5
  3. 3. ДІЄМО! ДІЄМО! IМВ. Яскравий шоу-мен С.І.Данилен- міжнародних відносин, міжнародного якій розглядається сучасний стан науки, ко, запальні пiснi студентів та cпiльнi права, міжнародних економічних відно- її досягнення, проблеми та перспективи танці зробили свою справу i "розірвали" син, міжнародного бізнесу та міжнарод- розвитку. У конференціях можуть брати Нарешті відбулося свято, на яке всі вкотре виступав на нашій сцені. Ще од- публіку! Дякую:)” – Кирило Медведєв ної інформації. участь студенти та аспіранти вищих на-так довго чекали. Міжнародний день нією зіркою свята став Сергій Іванович (ІІ МП). Сьогодні НТСА очолює студент VI кур- вчальних закладів України та іноземнихстудента в Інституті міжнародних від- Даниленко, доцент кафедри міжнарод- “Ідея з викладачами просто гені- су спеціальності МВ Віктор Вишньов, який держав, а також вчені віком до 35 років.носин традиційно відзначається концер- ної інформації та шеф-редактор “Між- альна! Це було настільки яскраво! готується вступати до аспірантури ІМВ. Найкращі статті молодих вчених друку-том, на якому всі студенти мають змогу народника”, який був ведучим концер- Нам усім дуже сподобалося! Так три- Мені вдалося поговорити з ним. Правду ються в науковій збірці “Актуальні про-проявити себе. Минулого року через ту разом з Денисом Ткаченком (ІV МБ). мати! Чекаємо новорічного концер- кажучи, це було нелегко, адже застати та- блеми міжнародних відносин”. Також уусім відомий карантин, на жаль, нам не Вони не давали глядачам сумувати і ті- ту,” – Поліна Афанасьєва (IV MI). кого діловитого студента не в русі – немож- рамках НТСА проводяться інтелектуаль-вдалося цього зробити, але 25 листопада шили не лише прекрасними жартами, а Але знаєте, що найголовніше в усьо- Віктор Вишньов – ливо. Віктор розказав дещо про НТСА, і ні ігри (наприклад, “Що? Де? Коли?”),2010 р. ця подія, нарешті, відбулася. навіть танцями! му цьому? Виступи ніколи не бувають голова НТСА ІМВ поділився деякими планами на майбутнє. моделювання ООН, НАТО, ЄС, науково- Цього разу концепцією концерту Насамперед, мені як організатору ідеальними, у сценарії можуть також Наукове товариство студентів та аспі- – Як воно – бути головою такої серйоз- практичні конференції та судові змаган-став діалог поколінь, що відбувався між дуже приємно чути позитивні відгуки бути певні недоліки. Головне – атмосфе- рантів Інституту міжнародних відносин ної установи? Тобі це подобається? ня. НТСА має досвід співпраці з представ-піснями, танцями різних часів і навіть від глядачів: ра, очі артистів, які дійсно живуть цим. було засноване ще 1993 року. НТСА на- Це накладає досить багато обов’язків, ництвом ПРООН в Україні, організацієюлюдьми, які виступали. Адже на сцені “Ви дійсно вклали в цей концерт свою “Уперше я побачила іскорку свята в шого Інституту входить до Союзу НТСА але викликає пошану в колег і виклада- ELSA Україна, КНЕУ тощо. У наступно-можна було побачити не лише студен- душу! Коли увійшов до зали, насамперед кожному з учасників. За всі роки це най- Київського національного університету. чів. Мені це подобається, інакше я навряд му семестрі НТСА планує провести кру-тів (до речі, від 1 по 6 курс включно), а в очі впала затишна і святкова атмос- добріший, найтепліший концерт, який я Першим головою НТСА ІМВ був Р. А. чи залишався б головою з 2007 року (з пе- глий стіл у Верховній Раді України.й деяких викладачів та співробітників фера, створена вами. Було дуже приємно бачила. Дякую!” – Валерія Манзюк (IV Кривонос, який працює зараз в Інсти- рервою з грудня 2009 по травень 2010). – Чи відкриває ця посада перед то-Інституту. Професор кафедри країноз- дивитися і насолоджуватися виступа- MEB). туті доцентом кафедри країнознавства. – Чим займається “Товариство”? бою якісь перспективи?навства Микола Савович Дорошко, яко- ми! З надією чекаємо новорічного концер- Ми всі за цей час стали дійсно вели- Участь у організації може брати кожний. Щороку НТСА проводить дві науко- Це, перш за все, досвід у науковійго студенти звикли бачити на лекціях ту!” – Костянтин Сабітов (II MB). кою концертною родиною (до речі, яка Зараз НТСА налічує 250 членів (150 з них во-практичні конференції: восени “Акту- сфері. А управляти молодіжною на-та семінарах, цього разу співав та грав “Концерт вийшов на славу! Було налічує більше 50 осіб!), що так сумує студенти і викладачі ІМВ). Основна діяль- альні проблеми міжнародних відносин” укою – велика честь.на гітарі, причому дуже професійно і приємно побачити викладачів на сце- за репетиціями. Це і є ті найкращі роки ність НТСА ведеться в рамках відділень та навесні це “Шевченківська весна”, на Марія Єременко (І МП)душевно. Також ми насолоджувались ні, які змушували глядачів аплодувати студентського життя, адже люди зна-чудовим голосом Павла Федоровича стоячи!!! Частіше би вони нас радува- ходять нових друзів, і їх всіх об’єднує до речі, показала дуже непогані резуль- гу з шахів – отримав Н. Налбандян. 2-еКирпенка, що також працював на ка- ли своєю творчістю!” – Андрій Соро- талант і творчість. Це прекрасно. Як тати гри. Місцем проведення шахових місце та шахи ручної роботи дісталися Д.федрі країнознавства. Сергій Васильо- нович (V МП). мінімум, заради таких емоцій потрібно поєдинків стала бібліотека, де спокійна Ворошилову (IV МЕВ). 1-е місце, а разомвич Никоненко, звукорежисер ІМВ, без “На мою думку, це був найкращий організовувати ці концерти. 6 грудня 2010 року, у нашому Інсти- атмосфера дозволила максимально зо- із ним шахи ручної роботи та кубок пере-якого неможливий жоден концерт, вже концерт з усіх тих, що я бачив на сцені Дарина Кирилко, голова Оргкомітету туті відбулася церемонія відкриття Пер- середитись на грі. Пари гравців на усі 9 можця турніру завоював Микола Мико- шості з шахів. Захід був організований турів розподілялись за допомогою елек- лайович Гнатовський – доцент кафедри Хотілося б висловити подяку тим, без кого не було б цього концерту – перш за все дирекції ІМВ, Наталії Федорівні Сербіній за підтримку і під егідою Ради студентів гуртожитку, тронної програми “Suisse Chess”. міжнародного права. Усі призери отри-допомогу. Також концертному директору Оксані Сороці (IV МЕВ), звукорежисеру Максиму Тимошенку (ІІІ МБ), операторам по світлу Владиславі а тягар організації взяв на себе Ніколай У п’ятницю, 10 грудня, після того, мали почесні грамоти.Левакіній (ІІ МП), Віктору Чеснокову (І МІ), Олександру Піскуну (ІІ МІ) та Павлу Ліневичу (IV МВ), художнику-оформлювачу Аліні Гонці (ІІІ Налбандян (ІІІ МЕВ). Були подані заявки як була завершена остання партія, під- Спільно гравцями змагання та адміні-МБ). І, звичайно, всім учасникам – вокалістам, акторам, танцюристам, постановникам номерів: від 30 учасників, серед яких були пред- били підсумки. Усі з нетерпінням чека- страцією Інституту, було вирішено про- Олесю Матійчуку Яні Гагошидзе Марії Шостак ставники адміністрації Інституту, ви- ли оголошення результатів. Отже, після водити якомога більше турнірів з шахів, Олександрі Лісняк Гоар Габрелян Юлії Білій кладачі, аспіранти та студенти. Чоловічу запеклої боротьби та просто приємного на що ми з нетерпінням чекаємо! Крістіні Романюк Тетяні Кандзюбі Ірині Синяк компанію прикрасила одна дівчина, яка, проведення часу 3-е місце та приз – кни- Роман Нечаєв (ІІ МІ) Лілії Скок Юлії Трофименко Ксенії Кірюхіній Олексію Диканю Беці Кавтарадзе Марині Лавренчук Уже більше восьми років школа та дитя- Максиму Пустовойту Ірині Кравцовій Марії Дунаєвській чи й садок у с. Орлівка, школа в с. Грабівка Іванні Мельник Інні Задорецькій Катерині Черенковій Карині Богдановій та лікарня в с. Орлівка перебувають під Всього в Інституті було зібрано 3 145 Кирилловій (I МІ), Тетяні Вєршовій (I МІ), Ксенії Хірвоніній Вікторії Донець опікою нашого Інституту завдяки підтримці грн. Усі зібрані кошти підуть на допомо- Лесі Огризко (III МВ), Денису Ткаченку (IV Аллі Андрущенко Тетяні Петрусенко та турботі кафедри іноземних мов, профбюро Щороку ІМВ підтримує гарну тради- гу ВІЛ-інфікованим дітям. МБ), Ярославу Лінкевичу (I МІ) за палкий Антоніні Остапчук Ользі Киреєвій Ірині Сидоренко Олександрі Лазебнік ІМВ та студентів. цію – проведення благодійної акції разом Особливу подяку хотілося б вислови- ентузіазм, сумлінну співпрацю та щире Ользі Курець Антону Краснову 25 листопада відбулася чергова зустріч із Фондом Олени Пінчук "АНТИ СНІД". ти Євгенії Мельник (V МБ), Лілії Любому- бажання допомагати дітям, які справді Вікторії Палій Денису Гавриленку Роману Нечаєву із вихованцями шкіл, дитсадка та лікарні Цього року акція відбулася 2 грудня. дровій (V МБ), Віктору Курцеву (V МЕВ), потребують підтримки! Геннадію Апостоліді у с. Орлівка та с. Грабівка. Спільними зу- Члени Молодіжної фундації ЮНЕСКО Андрію Ларченку (IV МП), Анні Степанян Ще раз дякуємо всім, хто взяв учать Ярославу Крайнику силлями наших студентів та викладачів та волонтери збирали благодійні внески (III МБ), Євгенії Романенко (III МБ), Ві- у акції, за ваші добрі серця та небайду- Єгору Охотнікову Владиславу Тинку ми зуміли зібрати необхідні речі для діток: та роздавали студентам червоні стрічки, таліні Ткачів (III МП), Вірі Тубальцевій жість до людського життя! Дмитру Демчуку ліки, харчі, теплий одяг, книжки, іграшки брошури з інформацією та презервативи. (III МІ), Катерині Довбик (III МІ), Юлії Марія Субота (ІІІ МІ) Тарасу Довгаю Володимиру Корнієнку тощо. Уже було передано до шкіл багато Джахангіру комп’ютерів, телевізорів, у лікарню – ме- Убайдуллаєву Анні Алєксеєвій дичну техніку та велику кількість ліків. стрували власні таланти не лише в навчан- кимов (ІІ МП). Вдячні мешканці теж не залишили нас ні та громадській діяльності, а й на кухні. 3 місце – Катерина Бабічок (ІІІ МВ), без уваги і кожному із студентів зробили За умовами конкурсу потрібно було Анна Кальковець (ІІІ МВ) маленькі подаруночки. за обмежений час приготувати страви та Кожна з команд-переможниць отрима- Користуючись нагодою, висловлюємо оригінально представити їх. Переможців ла призи – тостер (за І місце) та подарунко- особливу подяку Ірині Андріївні Чернусі визначало журі у складі: чергових гурто- ві набори склянок. та Наталії Федорівні Сербіній за активну житку М. Безпалової і В. Сабадаш та сту- Конкурс був проведений за сприяння допомогу та організацію поїздок. дентів – членів Ради студентів гуртожитку адміністрації та профкому Інституту, який Отже, не будьте байдужими. Наступна Олександри Шелейко (ІІІ МВ), Дмитра Ва- виділив кошти для закупівлі продуктів та поїздка вже не за горами – приносьте речі, силини (ІІ МП). подарунків. книги, іграшки, ліки в кімнату №436 або Найвправнішими кулінарами вияви- Але головна особливість того вечора по- ж телефонуйте: Погодьтеся: ніщо не приносить такої лися: лягала не так у змаганні, як у приємному 067-466-42-47 – Катерина Сербіна; насолоди, як власноруч приготовлена їжа! 1 місце – Марина Котюжанська (ІV спілкуванні з друзями та знайомими. Усі 066-331-19-99 – Денис Ткаченко 14 листопада Рада студентів гуртожит- МП) (на фото), Ярослава Терещенко страви були дуже смачними, адже студен- ку № 20 провела кулінарний конкурс, у (ІІ МЕВ) ти вклали в них свою любов, фантазію та Щиро дякуємо ВАМ! якому 8 команд змогли проявити свої кулі- 2 місце – Юлія Тимохова (ІІ МІ), натхнення. Катерина Сербіна (VI МІ) нарні здібності. Наші студенти продемон- Олександра Петергова, Владислав Євдо- Олександра Ліцька (II МП) 66 7

×