Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Branislav Škrečko: Robím dobrý komorný larp a viem o tom

225 views

Published on

Prezentácia Branislava Škrečka o gamedesigne komorných LARPov. Prednášané na konferencí Slovenské Hovory LARPové v Považskej Bystrici, 27.3.2016.

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

Branislav Škrečko: Robím dobrý komorný larp a viem o tom

  1. 1. Branislav „Erken“ Skrečko EH GAMES
  2. 2. 4 veci:  Priestor  Rekvizity/kostýmy  Herné mechaniky  Príbeh /Postavy
  3. 3. Setting Nálada
  4. 4.  Zjednodušenie  Pop-kultúra  Základné rysy sveta
  5. 5.  Hodnoverné  Nehodnoverné  Vyjadrujúce náladu  Prázdny priestor
  6. 6.  Drama vs Gaming Konflikty:  Celkové a osobné  Virtuálne
  7. 7.  Návod ako urobiť dobrý larp...  ...ak ste leniví organizátori
  8. 8.  Hlavné a vedľajšie  Pohoda a problém...
  9. 9.  Len nech sa nemajú radi..  2 vs 1  Pri testovaní si všímať hlavne využitie markantu, náladu a setting

×