Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Michal Grečner: Produkcia LARPu

230 views

Published on

Prednáška Michala Grečnera o Produkcií a Projektovom riadení LARPov. Prednášané na konferencí Slovenské Hovory LARPové v Považskej Bystrici, 27.3.2016.

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

Michal Grečner: Produkcia LARPu

 1. 1. Produkcia LARPu Slovenské Hovory LARPové 27.2.2016 Považská Bystrica
 2. 2. • Setting • Príbeh • Postavy • Priestor • Hráči Príprava LARPu
 3. 3. PREČO JA?
 4. 4. Plánovanie • Scope Planning • Time Management • Resource Management • Budget • Marketing Schedule • Risk Assessment
 5. 5. Scope Plan • Druh akcie – Fantasy? Sci-Fi? PostApo? • Výprava – komorák? Hrad? Veľa rekvizít? • Veľkost akcie – 10? 30? 50? 200? • Cieľ akcie – Reklama? Prestíž? Tvorivé vyžitie? Príjem? • S.M.A.R.T. (Specific Measurable Achievable Reasonable Timed)
 6. 6. Time Management • Písanie • Komunikácia s hráčmi • Marketing • Stretnutia a vybavovania • Príprava priestoru
 7. 7. Resource Management • Ľudské zdroje – Príprava, NPC, Staff, ... – People Management • Rekvizity • Občerstvenie
 8. 8. Budget • Náklady – Priestor, Nákupy, Jedlo, Služby, odmeny, ... • Príjmy • Riziká – Očakávané a neočakávané • Scenáre – Best/Worst case scenario
 9. 9. Marketing Schedule • Médiá – Soc. Siete, Print, TV, noviny, newsletter, word of mouth • Forma • Príprava materiálov • Plán zverejňovania
 10. 10. Risk Assessment • Plánované riziká – Ľudia – Priestor – Počasie – Dynamika hry • Neplánované riziká – Krízový manažment • NO GO Analýza
 11. 11. Ďakujem za pozornosť! Michal Grečner michal.grecner@event-horizon.sk +421 914 703 615 fb.com/michal.grecner Event Horizon http://event-horizon.sk fb.com/EventHorizonSK twitter.com/eventhorizonsk

×