Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Matej Moško: Ako som skúmal LARP

400 views

Published on

Divadelník Mgr. art. Matej Moško, PhD. (KaMoško uvádza) porozprával o tom, ako písal a obhájil dizertačnú prácu o LARPe.
Prednášané na konferencií Slovenské Hovory LARPové jar 2017 v Bratislave.

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Matej Moško: Ako som skúmal LARP

 1. 1. Akosomskúmallarp zpozíciedivadelníka
 2. 2. Somdivadelník,čochcemzistiť? ● Aký je rozdiel medzi larpom a divadlom ● Ako vyzerá typický slovenský larp ● Ako sa slovenský larp vyvíjal ● Prečo larp nie je považovaný za umenie
 3. 3. Somdivadelník,čochcemzistiť? ● Aký je rozdiel medzi larpom a divadlom ● Ako vyzerá typický slovenský larp ● Ako sa slovenský larp vyvíjal ● Prečo larpnie jepovažovanýzaumenie
 4. 4. Somdivadelník,čochcemzistiť? ● Aký je rozdiel medzi larpom a divadlom ● Ako vyzerá typický slovenský larp ● Ako sa slovenský larp vyvíjal ● Prečo larpnie jepovažovanýzaumenie Veľmizlývýber
 5. 5. Odhrysperformatívnym základomkumeleckémudielu
 6. 6. Akopozeraťnalarpakonaumenie? ● Estetické znaky ● Estetický účel ● Vedomé rozhodnutie autora ● Záujem umeleckej obce
 7. 7. Aletotosomasineskúmal Lebotokomunitanepotrebovala
 8. 8. Somdivadelník,čopotrebujemzistiť? ● Aký je rozdiel medzi larpom a divadlom ● Ako vyzerá typický slovenský larp ● Ako saslovenskýlarp vyvíjal ● Prečo larp nie je považovaný za umenie
 9. 9. Odhrysperformatívnym základomkumeleckémudielu Stavslovenskéholarpuporoku2010
 10. 10. Prečoažporoku2010? Pretože… ● Larpováprehistória(1990–2004) prvé larpové hry na Slovensku (ktoré položili základ komunitám) ● Larpováhistória(2004–2010) Najväčší rozvoj larpu na Slovensku ● Larpovépostapo(2010–) Larpová recesia (menej hier,menej hráčov,menej skupín,menej fakt nie je viac)
 11. 11. Toistévčíslach ● Larpováprehistória(1990–2004) Priemerný počet hier: okolo 10-20 ● Larpováhistória(2004–2010) Priemerný počet hier: 50-80 ● Larpovépostapo(2010–) Priemerný počet hier: 15-20
 12. 12. Dedičstvolarpovéhoboomu(2004–2010) ● Pred rokom 2010 bolo veľa rôznych druhov hier. ● Po roku 2010 prevažujú výpravné fantasy hry. Prečo?
 13. 13. Dedičstvolarpovéhoboomu(2004–2010) ● Okolo roku 2010 po zahltení spambotmi skolaboval komunitný portál www.slad.sk (spolčnosť larpov a drevární).Požiadavky na marketing hier sa výrazne zmenili. ● V rovnakom čase skončili z rôznych dôvodov s larpami na SVK orgovia (BOSS,OKP / BHW,Erathis,Duli),ktorí tvorili väčšinu hier.Iné skupiny tvorcov a orgnaizátorov si dali pauzu,alebo aspoň znížili tempo ● Prísun nových tvorcov nepostačoval na udržanie počtu hier ani hráčov a počty hráčov začali klesať.
 14. 14. Akosomsavrátilkumeniu Abymidovoliliprácuobhájiť:)
 15. 15. Larpakoperformancia Ak sa takto dá pomocou performatívnej sekvencie popísať larp,tak o ňom môžeme hovoriť ako o performatívnom konaní. 1) Edukácia alebo tréning 2)Dielne alebo workshopy 3)Skúšky 4)Príprava pred vystúpením (zahrievanie) 5)Predstavenie 6)Uvoľňovanie 7)Dosah (recepcia,kritika, dokumentácia,história,teória)
 16. 16. Larpakoperformancia Larp patrí medzi performatívne konanie (to som dokázal v úvode svojej práce) Performatívne konanie sa dá skúmať participatívne (zapojením sa),preto som potreboval… ● zahrať si cudzie hry (EH Games,KV,jeepy,Pohraničie, ČR…) ● zapojiť sa do organizácie a komunity (Starí Majstri) ● zorganizovať vlastnú hru (Mierotvorca)
 17. 17. Larpakoumenie ● Larpový tvorca vs.larpový organizátor ● Tvorca (autor larpovej hry) vystupuje ako umelec ● Larpová hra zámerne vzniká ako umelecké dielo ● Umelecká kritika hovorí o umeleckom diele (larpe).
 18. 18. Ďakujem

×