Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agenda Evenimentelor Evensys in 2012

1,006 views

Published on

Agenda evenimentelor organizate de Evensys in anul 2012. www.evensys.ro

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Agenda Evenimentelor Evensys in 2012

 1. 1. Marketing &Communication New media & Internet finance Real estate & Investment Human Resources Retail evenimentele EVENSYS agenda anului 2012 www.evensys.ro
 2. 2. Evenimente Evensys 2012|n 2012 va continua seria evenimentelor Evensys, ce vor oferi informa]ii, analize [iabord`ri interactive asupra aspectelor esen]iale ale problemelor actuale. TAX EU - www.taxeu.ro 08-09 Eveniment de legisla]ie [i fiscalitate, organizat n parteneriat cu cele mai renumite companii de consultan]` fiscal`. FEB ONLINE PR BOOTCAMP - www.prbootcamp.ro 16-17 Training intensiv de 2 zile de social media [i online PR pentru comunicatori. DIGITAL MARKETING FORUM - www.digitalforum.ro 22-23 Primul eveniment de marketing digital din România, ce ofer` idei de promovare eficient` n mediul online. PR FORUM - www.prforum.ro 14-15 MAR Cea mai cunoscut` conferin]` despre PR [i comunicare, ce atinge cele mai importante subiecte ale momentului. _AllThingsFacebook - www.allthingsfacebook.ro 20 Ve]i afla totul despre Facebook Marketing de la speciali[tii Facebook ce sosesc n România. MARKETING B2B - www.marketingb2b.ro 19-20 Va aduce n prim plan provoc`rile dar mai ales solu]iile pe care marketerii din domenii business to business le au. APR HOTEL TOURISM & LEISURE INVESTMENT conference - www.hotelconference.ro 24-26 Reune[te speciali[ti n domeniul ospitalit`]ii [i manageri ai celor mai mari branduri hoteliere interna]ionale. WOMEN ON WEB - www.womenonweb.ro 27 Un inedit eveniment dedicat femeilor active n mediul online românesc. MOBILE MARKETING CONFERENCE - www.mobileconference.ro 10 Cel mai vechi [i mai cunoscut eveniment dedicat promov`rii n mediul mobil. Retail Innovation CONFERENCE - www.retailconference.ro/ric 17 Va dezbate provoc`rile, tendin]ele [i dificult`]ile industriei de retail. mai ONLINE PR BOOTCAMP - www.prbootcamp.ro 17-18 Training intensiv de 2 zile de social media [i online PR pentru comunicatori. Legal Issues In Human Resources 24 Prezint` aspecte legale cu care se confrunt` departamentele de resurse umane din companii. FACILITY & PROPERTY MANAGEMENT CONFERENCE - www.facilityconference.ro  29-30 Singurul eveniment specializat pe mentenan]a [i gestionarea serviciilor [i utilit`]ilor din cadrul cl`dirilor. SOCIAL MEDIA FOR PARENTS 8 Prima conferin]` pentru p`rin]ii foarte activi n social media. IUN MARKETING 360 - www.mk360.ro  13-14 Este singurul eveniment de marketing de pe pia]` ce prezint` cele mai recente tendin]e n domeniu. iul SOCIAL NETWORKS CONFERENCE - www.socialnetworks.ro/2012 11 Prima conferin]` despre promovarea n re]elele sociale. WEBSTOCK - www.webstock.ro 21 sep Cel mai mare eveniment din internetul românesc ce aduce n prim plan cele mai noi teme din online. Recruitment Conference - www.evensys.ro/smrc 26 Va prezenta participan]ilor ultimele tendin]e n recrutare [i modalit`]i de generare a angaj`rilor. PROMOTIONS 360 - www.promotions360.ro 04 Conferin]` de marketing dedicat` promo]iilor, ce va oferi informa]ii despre ultimele inova]ii din domeniu. FUTURE OF MEDIA 18 oct Va urm`ri aspecte precum: predic]ii pentru social media [i fuziunea cu media tradi]ionale. TAX EU seminars - www.seminars.taxeu.ro O platform` de seminarii specializate, organizate n parteneriat cu cele mai importante companii de consultan]`. LEGAL ISSUES IN SOCIAL MEDIA - www.legalconference.ro 31 Conferin]` axat` pe analizarea poten]ialelor riscuri n social media. Retail INVESTMENT Forum - www.retailconference.ro/rif 8 Cel mai important eveniment dedicat industriei de retail. Real Estate Investment Forum 15 Se vor analiza subiecte de actualitate ale domeniului, n mod special provoc`rile tranzac]iilor imobiliare n 2012. noi NETCAMP - www.netcamp.ro 22 Cel mai important eveniment despre antreprenoriat online [i dezvoltare web & mobile. SOCIAL NETWORKS STRATEGY - www.strategy.socialnetworks.ro 29 Conferin]` dedicat` profesioni[tilor n comunicare [i marketing cu experin]` n campanii derulate n social media. DEC Private Banking 6 Conferin]` dedicat` speciali[tilor din industria financiar` [i bancar`.
 3. 3. INTERAC}IONEAZå, AFLå, APLICåÎntr-un mediu de business din ce n ce mai complex este esen]ial s`descoperim noi modalit`]i prin care companiile se pot diferen]ia deconcuren]` [i [i pot demonstra originalitatea.Evensys, cu peste 6 ani de expertiz` n organizare de evenimentebusiness, continu` [i n 2012 s` ofere accesul la informa]ii esen]iale[i interactive, precum [i solu]ii eficiente pentru cele mai arz`toareprobleme ale momentului n domeniile: Marketing [i Comunicare,New Media [i Internet, Retail, Juridic [i Fiscal, Finaciar, ResurseUmane [i Real Estate.Pe lâng` evenimentele cu tradi]ie organizate de-a lungul timpului,n 2012 Evensys vine cu o serie de conferin]e noi, ca urmare aschimb`rilor survenite [i nevoilor identificate n peisajul actual.Astfel, ne propunem s` aducem n fa]a dumneavoastr` cei mai mariexper]i ai domeniilor vizate, locali [i interna]ionali, capabili s` oferesfaturi [i informa]ii calitative, esen]iale n dezvoltarea afacerilor.Mai multe informa]ii despre evenimentele organizate de Evensys nacest an pute]i g`si n paginile urm`toare [i pe www.evensys.roV` mul]umim [i v` a[tept`m!Echipa EvensysCl`direa HQ VictorieiStr. Grigore Alexandrescu Nr. 59, Et. 2,Sector 1, Bucure[tiE-mail: office@evensys.roTel: 021-231.7213/14/15, Fax: 021-231.7216
 4. 4. 4 16 – 17 Februarie 2012Marketing & Communication 17 – 18 Mai 2012 PREZENTARE BENEFICII Online PR Boot Camp [i • E[ti la curent cu cele mai noi propune s` vin` n ajutorul oportunit`]i oferite de new media oamenilor de PR prin 2 zile de • |nve]i cum s` construie[ti [i s` aplici sesiuni interactive n care pot strategii online de succes aprofunda oportunit`]ile oferite • Identifici resurse [i mijloace originale de social media [i vor descoperi cum pot folosi noile tehnici [i pentru o comunicare online reu[it` instrumente disponibile, cum • Afli cum s` folose[ti re]elele sociale s` creeze [i s` aplice strategii n avantajul brandului t`u Speciali[ti Directori comunicare New Media & corporate affairs online de succes dar [i cum • Te ntâlne[ti cu cei mai buni Consultan]i s` construiasc` [i s` men]in` speciali[ti din domeniu independen]i reputa]ia unui brand pe canalele Speciali[ti PR online. Evenimentul va fi TRaining - edi}iile 3 - 4 din agen]ii concentrat pe aprofundarea Pre] (excl. TVA): 250 EUR specializate no]iunilor de social media [i Data: 16 - 17 februarie 2012 Practicieni online PR. din advertising 17 - 18 mai 2012 & marketing Loca]ie: Bucure[ti Consilieri strategie Directori comunicare Nr. participan]i: 35 & marketing www.prbootcamp.ro 22 – 23 Februarie 2012 PREZENTARE BENEFICII Digital Marketing Forum • |nve]i cum s` m`sori corect aduce n prim plan cele mai rezultatele campaniei tale noi idei, solu]ii de optimizare • Abordezi canale noi de marketing a campaniilor online [i studii eficient de caz relevante. Prima zi va • |]i pui la punct propria strategie de include o conferin]` despre noile idei [i instrumente pe care le marketing digital au brandurile pentru m`surarea • Vezi ce tactici au aplicat o serie de eficien]ei campaniilor online, branduri cunoscute Pres`, inclusiv Furnizori bloggeri solu]ii pentru cele mai frecvente • Descoperi noi solu]ii [i idei pentru servicii online provoc`ri n marketingul digital campaniile online Brokeri online [i tactici pentru construirea Manageri Research unei strategii de promovare n Conferin}~ - edi}ia 6 Manageri social media. A doua zi propune Pre] (excl. TVA): 150 EUR New Media Directori & manageri de workshopuri aplicate dedicate Manageri Data: 22 - 23 februarie 2012 PR marketing celor mai eficiente strategii de Loca]ie: Bucure[ti marketing digital, sus]inute de Manageri speciali[ti din industrie, locali [i Nr. participan]i: >200 comunicare interna]ionali. Directori strategie Directori crea]ie Brand manageri PArteneri OgilvyInteractive, MECInteraction, Thinkdigital, Edi}ii Netopia, Adobe, Pepsi, Lipton, Beko, Etarget, www.digitalforum.ro precedente Orange, Voxline, Avon, Dacia
 5. 5. 5 14 – 15 Martie 2012 Marketing & CommunicationPREZENTARE BENEFICIICea mai important` conferin]` • |nve]i cum s` te adaptezi ladespre comunicare corporativ` schimb`rile de pe pia]a media[i rela]ii publice va avea loc n • |n]elegi rolul internetului [i a socialperioada 14-15 martie 2012 [i media n angajarea publicurilor cheiepropune dezbateri, noi idei [i • Afli tactici eficiente [i creative folositestudii de caz relevante. Edi]iadin acest an va dezbate n mod n campanii de succesparticular tendin]ele, • Descoperi cum s` maximizezi roluloportunit`]ile [i provoc`rile strategic al PR-ului n campanii de Practicieni Pres`, inclusiv bloggeriactuale ale industriei de PR n promovare advertising Consultan]i Directori comunicarecontextul economic actual, n • Vezi cum s` monitorizezi prezen]a independen]i & corporate affairscare gestionarea reputa]iei online a brandului/companiei Speciali[ti ncorporative [i consolidarea New Mediancrederii publicurilor Conferin}~ - edi}ia 6vizate cap`t` un rol tot mai Pre] (excl. TVA): 145 EURimportant n supravie]uirea Speciali[ti PR Data: 14 - 15 martie 2012[i n dezvoltarea durabil` a din agen]ii specializatecompaniilor. Loca]ie: Bucure[ti Nr. participan]i: >200 Directori comunicare & marketing PArteneri DC Communication, GMP PR, Image PR, Edi}ii Premium Communication, Lipton, Arctic, Coca Cola www.prforum.roprecedente 19 – 20 Aprilie 2012PREZENTARE BENEFICIIMarketing B2B este singura • |nve]i cum s` te men]ii relevant [iconferin]` din România dedicat` vizibil [i te pozi]ionezi ca brand activmarketingului business-to- • Afli cum s` câ[tigi teren n fa]abusiness. Evenimentul [i competi]ieidore[te s` ofere participan]ilor • Descoperi cum s` creezi campaniiinforma]ii esen]iale [i o imagineclar` asupra celor mai eficiente de impact cu resurse limitatestrategii utilizate n marketingul • Identifici direc]ia potrivit` de Planning Pres`, inclusivde tip business-to-business. promovare pentru aceast` perioad` & Strategy bloggeri DirectorsLa eveniment vor participa • Vezi cum po]i alimenta constant Practicieni advertisingspeciali[ti [i practicieni români [i ncrederea clien]ilor t`i [i demonstrainterna]ionali care vor mp`rt`[i stabilitatea brandului t`u Marketingcompaniilor tactici, strategii, Specialistsidei [i solu]ii potrivite pentru a Conferin}~ - edi}ia 2 Marketingpromova eficient produsele [i Directors Pre] (excl. TVA): 145 EUR Consultan]iserviciile lor. independen]i Data: 19 - 20 aprilie 2012 Brand Loca]ie: Bucure[ti Managers Nr. participan]i: >150 Speciali[ti Media (inclusiv New Media) PArteneri Bancpost, Star Storage Edi}ii www.marketingB2B.roprecedente
 6. 6. 6 13 – 14 Iunie 2012Marketing & Communication PREZENTARE BENEFICII Marketing 360 este cea mai • Te men]ii relevant [i vizibil – te important` conferin]` local` pozi]ionezi ca brand activ pe canalele de marketing [i advertising, potrivite de comunicare ce reune[te profesioni[ti locali • Câ[tigi teren n fa]a competi]iei prin [i interna]ionali n marketing, strategii punctuale de marketing advertising, online [i research. Evenimentul cuprinde o serie de • Creezi campanii de impact cu conferin]e [i seminarii despre resurse limitate – eficientizezi Media Buyers [i noile oportunit`]i de promovare bugetele de marketing Pres`, inclusiv Media Planners bloggeri n contextul mediului de afaceri • Devii creativ [i focusat – identifici New Media Marketing actual. Cele dou` zile ale direc]ia potrivit` de promovare pentru Specialists Directors evenimentului vor fi dedicate aceast` perioad` Planning discu]iilor pe baza celor mai & Strategy Directors recente tendin]e identificate Conferin}~ - edi}ia 5 Practicieni n marketing [i advertising, din advertising Pre] (excl. TVA): 145 EUR noilor oportunit`]i generate de Data: 13 - 14 iunie 2012 contextul mediului de afaceri Marketing etc. Loca]ie: Bucure[ti specialists Brand Managers Nr. participan]i: >200 Consultan]i independen]i PArteneri Pepsi, Lipton, Ogilvy, SimPlus, Interactions, Edi}ii Avon, Star Storage, Arctic, Borsec www.marketing360.ro precedente 4 Octombrie 2012 PREZENTARE BENEFICII Promotions 360 este prima • Afli rolul promo]iilor n strategia de conferin]` local` de marketing marketing dedicat` promo]iilor, care va • Identifici ce promo]ii se potrivesc oferi informa]ii despre cele mai brandului t`u noi tactici [i aplica]ii • Decoperi cum s` nt`re[ti rela]ia din domeniu [i studii de caz relevante pentru a n]elege dintre client [i brandul t`u eficien]a [i rezultatele • Afli care sunt cele mai eficiente tipuri Consumer promo]iilor [i modul n care pot de promo]ii Sales Research Managers fi implementate n avantajul • |n]elegi mai bine comportamentul Marketing Directors produsului [i companiei. consumatorului Category & Specialists Managers |n contextul economic al ultimilor ani promo]iile au Conferin}~ - edi}ia 2 devenit un instrument de baz` Pre] (excl. TVA): 165 EUR General Managers n campaniile de marketing, Data: 4 octombrie 2012 punând accentul pe atragerea Loca]ie: Bucure[ti consumatorului [i pe o mai mare expunere a brandului. Nr. participan]i: >150 Trade Brand Managers Marketing Managers & Product Managers Business Development Manager PArteneri Syscom Digital, Mediapost Hit Mail, Edi}ii Field Star, Cautareduceri.ro www.promotions360.ro precedente
 7. 7. 7 18 Octombrie 2012 Marketing & CommunicationPREZENTARE BENEFICIIEvensys preg`te[te pentru 2012 • Afli care sunt tendin]ele momentuluiprima edi]ie a evenimentului n media [i comunicareFuture of Media, care dore[te s` • Descoperi noi solu]ii [i idei pentrureuneasc` persoane implicate campaniiactiv n media [i comunicare, cu • Te ntâlne[ti [i interac]ionezi cuscopul de a analiza perspectivele[i viitorul industriei. Se vor profesioni[ti din domeniuurm`ri aspecte precum: predic]ii • E[ti la curent cu aspecte esen]ialepentru viitorul social media, privind integrarea social media n Marketing Directorsfuziunea social media cu media planul de comunicare General Managerstradi]ionale, completate Publishersde sesiuni de ntreb`ri [i Conferin}~ - edi}ia 1r`spunsuri. Pre] (excl. TVA): 150 EUR CEO Data: 18 octombrie 2012 Media Managers Marketing Loca]ie: Bucure[ti specialists Nr. participan]i: >150 Consultan]i independen]i New Media specialists Planning & Strategy Directors www.futureofmedia.ro 20 martie 2012 New media & InternetPREZENTARE BENEFICIIPrima edi]ie AllThingsFacebook • Ob]ii idei, cuno[tin]e practice [iva reuni profesioni[ti n instrumente folositoare pentrumarketing din companii [i activitatea ta direct de la speciali[tiiagen]ii interactive [i de media cu de la Facebookreprezenta]i din partea Facebook • Descoperi cele mai bune modalit`]ipentru a mp`rt`[i idei, sfaturi[i viziuni, dar [i pentru a de promovare pe aceast` re]eaanaliza [i prezenta studii de social` Onlinecaz, cu scopul de a n]elege • Integrezi activit`]ile din Facebook Brokers Directori de New Mediamai bine fenomenul Facebook. n activit`]ile de marketing Managers MarketingConferin]a se va concentra pe • Te diferen]iezi de competi]ie [i Mediare]eaua social`, precum [i pe ini]iezi noi tendin]e n pia]` Directorsconsumatori, branduri, modele [iabord`ri inovative de marketing Conferin}~ - edi}ia 1 Communication Brandn online. Managers Managers Pre] (excl. TVA): 195 EUR Data: 20 martie 2012 Loca]ie: Bucure[ti Directori Nr. participan]i: >150 Strategy de Crea]ie Directors PArteneri Thinkdigital, Republika Interactive www.allthingsfacebook.ro
 8. 8. 8 10 Mai 2012New media & Internet PREZENTARE BENEFICII Mobile Marketing Conference • Afli cum s` utilizezi marketingul mobil este cea mai important` pentru a eficientiza comunicarea conferin]` anual` dedicat` • |nve]i cum s` creezi con]inut mobil promov`rii n mediul mobil • Descoperi care sunt instrumentele pentru toate domeniile de mobile ce asigur` succesul unei afaceri. Evenimentul [i propune s` ofere oamenilor de marketing campanii ocazia s` afle solu]ii • Te informezi asupra celor mai bune Companii eficiente pentru promovarea practici de mobile marketing Dezvoltatori cercetare pia]` software brandurilor lor [i s` ofere • Afli cum po]i integra cu succes Media Buyers Brand & Media informa]ii utile despre strategiile de marketing mobil n mixul Planners Manageri consumatorii lor [i activitatea de comunicare acestora n mediul mobil. Conferin]a urm`re[te Conferin}~ - edi}ia 5 oportunit`]ile pe care le Operatori Pre] (excl. TVA): 75 EUR wireless [i deschid mobile advertising-ul [i furnizori de Data: 10 mai 2012 Speciali[ti marketingul mobil. & Manageri servicii Loca]ie: Bucure[ti Marketing Practicieni advertising Nr. participan]i: >200 Integratori [i agregatori de aplica]ii mobile PArteneri Nokia, Voxline, Syscom Digital, SimPlus, Edi}ii Cosmos Mobile, Initiative Romania, Beko, www.mobileconference.ro precedente Hit Mail, Intertel Communication, Netopia 8 iunie 2012 PREZENTARE BENEFICII Social Media for Parents este • Te ntâlne[ti [i interac]ionezi cu prima conferin]` local` dedicat` p`rin]i activi n social media [i p`rin]ilor foarte activi n social speciali[ti n online media [i axat` pe cre[terea [i • Descoperi cum po]i s` ]i protejezi educa]ia copiilor. Evenimentul copilul de amenin]`rile online-ului urm`re[te s` reuneasc` p`rin]i activi n online [i speciali[ti • Afli cum po]i crea engagement prin n social media, care s` ofere con]inut informa]ii valoroase privind • Afli cum po]i utiliza re]elele sociale n Bloggeri [i avantajul t`u Practicieni din dezvoltarea blogurilor axate pe advertising [i jurnali[ti parenting, protec]ia copiilor n marketing fa]a provoc`rilor ridicate de Conferin}~ - edi}ia 1 online etc. Data: 8 iunie 2012 Loca]ie: Bucure[ti Nr. participan]i: >80 Parin]i activi n online Persoane care doresc s` [i mbun`t`]easc` cuno[tin]ele de social media www.socialmediaforparents.ro
 9. 9. 9 SOCIAL NETWORKS CONFERENCE 11 Iulie 2012 New media & InternetPREZENTARE BENEFICIIRe]elele sociale sunt • Ai parte de o conferin]` interactiv`recunoscute deja pentru puterea de o zi cu idei, studii de caz [i date-de a influen]a opinia public`, cheie, completate de sesiuni de Q&Ade a modela decizii importante, [i un workshop intensivde a interconecta companiile cu • Descoperi cele mai bune modalit`]iconsumatorii, atingând astfelnumeroase publicuri-]int`. de promovare pe cele mai importantePentru a ]ine pasul cu tendin]ele platforme Practicieni Pres`, inclusivactuale, preg`tim Social • Afli cum au fost create campaniile de advertising bloggeri Speciali[ti MediaNetworks Conference, pe 11 succes din social media (inclusiv New Media)iulie 2012, un eveniment de o zi • Integrezi activit`]ile de social media Planning & Strategy Marketingce [i propune s` ofere strategii n eforturile de marketing Specialists Directors &[i tactici de marketing n cele Specialistsmai cunoscute re]ele sociale Conferin}~ - edi}ia 3n România (Facebook, Hi5, Pre] (excl. TVA): 125 EURTwitter, Neogen, Yahoo, Netlog, Data: 11 iulie 2012 PR &TPU.ro) Communication Loca]ie: Bucure[ti Specialists Nr. participan]i: >150 Consultan]i Brand independen]i Managers PArteneri BCR, Republika Interactive, Pepsi Edi}ii www.socialnetworks.roprecedente 21 Septembrie 2012PREZENTARE BENEFICIIWebstock, cea mai mare • Rela]ionezi cu speciali[ti n domeniuconferin]` despre social media [i participi la cea mai mare ntâlnire adin România, reune[te pe 21 profesioni[tilor din onlineseptembrie comunitatea online • Descoperi care sunt cele mai noi [ilocal` [i aduce n prim plan cele mai interesante teme din onlinemai noi [i mai interesante temedin online. Evenimentul [i • Afli care sunt cele mai potrivitepropune s` aduc` un mix al strategii de promovare n online Brandcelor mai eficiente instrumente, • Te informezi cu privire la oportunit`- Practicieni din Managers advertising [istrategii de promovare [i ]ile deschise de social media marketing New Mediaoportunit`]i din social media, • E[ti la curent cu evolu]ia n materie Specialistscompletate de informa]ii de de tehnologie [i afli care sunt cele Dezvoltatori web &ultim` or` despre tehnologiile mai utile aplica]ii din domeniu aplica]ii[i aplica]iile din domeniu. Ca mobilen fiecare an, evenimentul Conferin}~ - edi}ia 5g`zduie[te Webstock Awards, Data: 21 septembrie 2012competi]ia celor mai noi [imai creative proiecte de social Loca]ie: Bucure[ti Antreprenorimedia. Nr. participan]i: >600 online Jurnali[ti [i bloggeri PArteneri Vodafone, Microsft, Adobe, Kaspersky Lab, Edi}ii Petrom, HP, LG, Avon, Cuculand www.webstock.roprecedente
 10. 10. 10 31 Octombrie 2012New media & Internet PREZENTARE BENEFICII Legal Issues in Social Media este • Afli cum s` administrezi prima conferin]` local` axat` pe corespunz`tor fluxul informa]iilor analizarea poten]ialelor riscuri n social media n social media, unde, speciali[ti • |nve]i cum s` reevaluezi prezen]a n legisla]ie, resurse umane, n online a companiei tale comunicare corporativ` [i social media, [i propun s` analizeze • Descoperi care pot fi consecin]ele strategiile adecvate pentru a disemin`rii necontrolate a informa]iei Business Strategy & ntâmpina [i dep`[i riscurile n re]elele sociale Development Managers Antreprenori Avoca]i in-house ai • Afli ce pa[i s` parcurgi pentru a companiilor implicate legale ridicate de angajamentul Marketing n advertising [i/sau companiilor n social media. reduce riscurile ce apar din utilizarea & Branding marketing Managers Evenimentul [i propune s` social media de angaja]i [i clien]i ofere informa]ii relevante despre Online Social Media Community aspecte legale precum: riscurile Conferin}~ - edi}ia 2 Managers Managers & Strategists la care sunt supuse companiile Pre] (excl. TVA): 169 EUR n social media, dreptul de Data: 31 octombrie 2012 proprietate intelectual`, def`imare [i calomnie n re]elele Loca]ie: Bucure[ti HR Managers & Corporate Affairs sociale etc. Nr. participan]i: >150 & Public Relations Senior HR Executives Managers Customer Relations Managers PArteneri Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen Edi}ii www.sm.legalconference.ro precedente 22 Noiembrie 2012 PREZENTARE BENEFICII NetCamp nu este un eveniment, • Afli care sunt cele mai noi aplica]ii [i ci o suit` de evenimente menite tehnologii din domeniu s` ofere r`spunsuri la cele mai • |nve]i cum se transform` o idee importante probleme [i provoc`ri ntr-un proiect web, trecând prin toate ale antreprenorilor [i s` nasc` etapele acestuia [i beneficiind de discu]ii [i colabor`ri la nivelul comunit`]ii dezvoltatorilor ndrumarea unor antreprenori online de aplica]ii [i proiecte web [i • Afli ultimele nout`]i [i idei de la General mobile. NetCamp va reuni atât profesioni[tii comunit`]ii web locale Managers antreprenori cât [i speciali[ti • Ai [ansa de a participa la un Project Antreprenori Managers locali [i interna]ionali din mediul concurs de idei [i proiecte dedicate online online pentru a oferi o imagine Internetului [i Mobile Internetului complet` [i a acoperi necesit`]ile IT Managers start-upurilor [i proiectelor web Conferin}~ - edi}ia 6 de pe pia]a româneasc`, oferind Pre] (excl. TVA): 350 RON n acela[i timp oportunit`]i de Data: 22 noiembrie 2012 networking [i colaborare. Business Loca]ie: Bucure[ti Strategy & Development Nr. participan]i: >200 Managers Mobile Apps Developpers Web Designers PArteneri Nokia, Vodafone, Microsoft, Kaspersky Lab, Edi}ii Lenovo, BCR, Limehost, Beko, Biris Goran, Orange, www.netcamp.ro precedente Adobe, Ursus, Romtelecom, Seedmoney
 11. 11. 11 29 Noiembrie 2012 New media & InternetPREZENTARE BENEFICIISocial Networks Strategy • Ai parte de o conferin]` interactiv` deeste un eveniment adresat o zi cu idei [i studii de cazprofesioni[tilor n comunicare • |ntâlne[ti exper]i n domeniu[i marketing din companii • Descoperi cele mai bune modalit`]i[i din agen]ii de publicitate de promovare n social media[i interactive, practic celorinteresa]i s` afle cum pot • Afli cum au fost create campaniile defolosi re]elele sociale n succes din social media Speciali[ti Pres`, inclusivsprijinul propriilor produse sau • Integrezi activit`]ile din social media Media (inclusiv bloggeri New Media)servicii. Re]elele sociale sunt n eforturile de marketing Planning & Strategy Specialistsrecunoscute deja pentru puterea Consultan]i Marketing Directorsde a influen]a opinia public`, Conferin}~ - edi}ia 3 independen]i & Specialistsde a modela decizii importante, Pre] (excl. TVA): 150 EURde a interconecta companiile cu Data: 29 noiembrie 2012consumatorii, atingând astfel Loca]ie: Bucure[tinumeroase publicuri-]int`. Nr. participan]i: >150 PR & Communication Specialists Practicieni advertising (Account Manager etc.) Online Marketing Brand Managers & Specialists Managers PArteneri Pepsi, Bancpost, Xplain Edi}ii www.strategy.socialnetworks.roprecedente 8 – 9 Februarie 2012 finance PREZENTARE BENEFICII Aflat la cea de-a [asea edi]ie, • Intri n contact cu cele mai mari firme TaxEu Forum este cel mai de consultan]` [i cu exper]i fiscali de important eveniment local de renume legisla]ie [i fiscalitate, organizat • Afli care sunt m`surile pe care de-a lungul timpului mpreun` autorit`]ile le preg`tesc pentru 2012 cu cele mai importante companii de consultan]` fiscal` din • Ai acces la cele mai complete România. Edi]ia din 2012 va informa]ii n ceea ce prive[te aborda subiecte de actualitate [i schimb`rile legislative Speciali[ti [i propune s` realizeze o ampl` • Afli totul despre solu]iile oferite de n taxe [i impozite Directori analiz` a schimb`rilor majore noul cadru legislativ [i fiscal financiari ce vor marca n mod inevitabil [i executivi peisajul fiscal românesc, n Conferin}~ - edi}ia 6 Controlori contextul armoniz`rii legisla]iei Pre] (excl. TVA): 150 EUR financiari interne cu noile reglement`ri de Consultan]i Data: 8-9 februarie 2012 juridici la nivel European. Loca]ie: Bucure[ti Reprezentan]i Nr. participan]i: >200 ai companiilor de consultan]` legal` [i fiscal` Speciali[ti contabili [i financiari PArteneri PwC, Deloitte, KPMG, Ernst & Young, NNDKP Consultan]` Fiscal`, Edi}ii Biri[ Goran, TaxHouse, BDO, Mazars, bpv Grigorescu, www.taxeu.ro precedente Popovici Ni]u & Asocia]ii TAX, Mu[at & Asocia]ii – Tax Advisory, Grant Thornton România, Riff, Baker Tilly Klitou, Salans
 12. 12. 12 octombrie 2012finance PREZENTARE BENEFICII TaxEU Seminars este o • Intri n contact cu cele mai mari firme platform` de seminarii de consultan]` [i cu exper]i fiscali de specializate, organizate renume n parteneriat cu cele mai • Ai acces la cele mai complete importante companii de informa]ii n ceea ce prive[te consultan]` fiscal` din România. Seminariile ofer` o perspectiv` schimb`rile legislative complet`, dar [i recomand`ri • Afli totul despre solu]iile oferite de practice, explica]ii concrete noul cadru legislativ [i fiscal Speciali[ti [i studii de caz relevante n taxe [i impozite Directori referitoare la peisajul fiscal Seminar - edi}ia 4 financiari [i executivi românesc. Pre] (excl. TVA): 250 EUR Controlori Data: octombrie 2012 financiari Loca]ie: Bucure[ti Consultan]i Nr. participan]i: 35/seminar juridici Reprezentan]i ai companiilor de consultan]` legal` [i fiscal` Speciali[ti contabili [i financiari PArteneri NNDKP Consultan]` Fiscal`, Popovici Ni]u & Asocia]ii TAX, Edi}ii PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG România, www.seminars.taxeu.ro precedente TaxHouse - Taxand România 6 decembrie 2012 PREZENTARE BENEFICII Conferin]a Private Banking • Ob]ii informa]ii despre cum ]i po]i reune[te cei mai importan]i cre[te, p`stra [i proteja averea speciali[ti din industria • Afli care sunt strategiile pentru financiar` [i bancar` pentru a investi]ii n 2013 [i viitor explica [i oferi solu]ii privind • Te familiarizezi cu problemele administrarea [i protejarea averilor private. Contextul actual legate de taxele [i impozitele privind a dovedit c` doar economisirea administrarea averilor nu te protejeaz` de factorii • Participi la unul dintre cele mai Firme de Investitori priva]i avocatur` externi care pot interveni n importante evenimente de networking decursul anilor care vor urma. [i afli mai multe despre viitorul Consultan]i financiari Infla]ia, crize economice [i dezvolt`rii economice interna]ionale politice, schimb`ri n sistemele legislative, sc`deri dramatice Conferin}~ - EDI}IA 2 Firme de pe pia]a de capital [i pia]a brokeraj Pre] (excl. TVA): 175 EUR imobiliar` te pot afecta de cele Data: 6 decembrie 2012 Companii mai multe ori ireversibil. de investi]ii Loca]ie: Bucure[ti B`nci de B`nci Nr. participan]i: >150 investi]ii private [i de retail PArteneri BCR, Consiergo, Banca Transilvania Edi}ii private-banking-conference.ro precedente
 13. 13. 13EXCELLENCE AWARDS CEREMONY 24 Aprilie 2012 Real estatePREZENTARE BENEFICIIGALA PREMIILOR DE • |i ntâlne[ti pe cei mai renumi]iEXCELEN}å [i propune s` exper]i din industria turismului [ipremieze cele mai eficiente hotelier`[i inovative proiecte care au • Afli care sunt performan]ele atinse nmarcat evolu]ia industriei industrie n contextul economic actualospitalit`]ii [i turismului dinRomânia. Premiile reprezint` • Descoperi o perspectiv` actual` [in acela[i timp [i o certitudine clar` asupra performan]elor atinse n Pres`, inclusivc` exist` oportunitatea de a se aceast` industrie prin eforturi, inova]ie Reprezentan]i bloggeri ai agen]iilor dedep`[i momentul de dificultate, [i angajament de lung` durat` turism [i tur Proprietarii hoteluri operatoride identificare a posibilit`]ilor de Oficiali ai Guvernului [i reprezentan]iiinvesti]ii [i de exemple practice GAL~ - edi}ia 2 institu]iilor de resort[i func]ionale de colaborare ntre Pre] (excl. TVA): 130 EURprincipalele structuri de decizie Investitori Data: 24 aprilie 2012n acest domeniu. Loca]ie: Bucure[ti Institu]ii financiare Nr. participan]i: >200 Manageri [i executivi din Arhitec]i, designeri industria [i alte servicii care hoteliera [i se adreseaz` de turism industriei hoteliere www.hotelconference.ro 25 – 26 Aprilie 2012PREZENTARE BENEFICIIEvenimentul Hotel Tourism & • Aprofundezi cele mai bune practiciLeisure Investment Conference utilizate de hotelurile de top prezenteofer` o perspectiv` actual` pe pia]a din România[i detaliat` asupra celor mai • Afli cum po]i integra cele mai buneimportante schimb`ri din strategii de management al veniturilorindustria hotelier` [i aospitalit`]ii. |n cele dou` • Te informezi cu privire la cele maizile dedicate conferin]ei [i recente date, statistici [i cifre din Pres`, inclusivseminariilor, evenimentul industria turismului [i hotelier` Reprezentan]i bloggeri ai agen]iilor defurnizeaz` informa]ii actualizate • Identifici cele mai potrivite strategii turism [i tur Proprietarii hoteluri operatori Oficiali aidespre cele mai importante de marketing care pot interveni Guvernuluisubiecte din industrie, analizate asupra notoriet`]ii unui brand hotelier [i reprezentan]ii institu]iilor den contextul economic actual [i resortdin perspectiva oportunit`]ilor Conferin}~ - edi}ia 5 Investitoride investi]ii din acest segment. Pre] (excl. TVA): 150 EUR Institu]ii financiare Data: 25 - 26 aprilie 2012 Manageri [i executivi din Arhitec]i, designeri Loca]ie: Bucure[ti industria [i alte servicii care Nr. participan]i: >200 hotelier` [i se adreseaz` de turism industriei hoteliere Vodafone, Air France, Coca Cola, Technogym, JW Marriott Bucharest PArteneri Grand Hotel, Athenee Palace Hilton, Radisson Blu, Crowne Plaza, CMS Edi}ii Cameron Mckenna, Fivestar Hospitality, Euro Hypo, Micros Fidelio Bitprecedente Soft, Image Service, Flaps, Salans, Arimpex Collection, Leida, Accent www.hotelconference.ro Travel, Besta Group, De Witte Lietaer, Ana Hotels, Star Limo, Glamour Floors
 14. 14. 14 29 - 30 Mai 2012Real estate PREZENTARE BENEFICII Facility & Property Management • Te ntâlne[ti [i conectezi cu Conference este cel mai profesioni[ti din domeniu important eveniment local • E[ti la curent cu cele mai eficiente specializat pe zona de practici din domeniu mentenan]` [i gestionare a • Descoperi ultimele nout`]i pentru serviciilor din cadrul cl`dirilor. Cei mai buni speciali[ti locali industria de profil [i interna]ionali n domeniu se • }ii pasul cu noile reglement`ri din domeniu [i cu ultimele tendin]e, Architects vor reuni pentru a dezbate noile Real Estate Managers Building tendin]e n industria de facility capabile s` ]i influen]eze afacerea Maintenance management, pentru a propune • Analizezi performan]a n raport cu Managers o gam` complet` de solu]ii de cei mai buni juc`tori din industrie Property Development management imobiliar, strategii Managers de optimizare a costurilor [i Conferin}~ - edi}ia 4 metode de securizare a mediului Pre] (excl. TVA): 185 EUR de lucru, precum [i de a discuta Data: 29 - 30 mai 2012 provoc`rile cu care se confrunt` Building Owners n prezent pia]a imobiliar`. Loca]ie: Bucure[ti Facilities Managers Nr. participan]i: >200 Chief Engineers PArteneri Building Support Services, Schneider Romania, Yuppies Services, Edi}ii Framinor, Vector, Otis Lift, Electromagnetica, Orange, Brisk Gardening, www.facilityconference.ro precedente Archibus Solution Center 15 noiembrie 2012 PREZENTARE BENEFICII Real Estate Investment Forum • |ntâlne[ti [i te conectezi cu va reuni exper]i din sectorul profesioni[tii din domeniu imobiliar, bancar, financiar • E[ti la curent cu cele mai eficiente [i de consultan]` juridic` din practici din domeniu România, ce vor analiza subiecte • Identifici oportunit`]i [i descoperi de actualitate ale domeniului, precum provoc`rile tranzac]iilor ultimele nout`]i pentru industria de imobiliare n 2012, stadiul pie]ei profil imobiliare române[ti n contextul • }ii pasul cu noile reglement`ri din Facility Managers crizei [i previziuni asupra domeniu [i cu ultimele tendin]e Reprezentan]i evolu]iei viitoare. • Analizezi performan]a n raport cu firme de Property construc]ii Owners & cei mai buni juc`tori din industrie Developers Institutional Investors Conferin}~ - edi}ia 1 Pre] (excl. TVA): 185 EUR Data: 15 noiembrie 2012 Loca]ie: Bucure[ti Nr. participan]i: >150 Property Consultants www.realestateconference.ro
 15. 15. 15 24 mai 2012 human resourcesPREZENTARE BENEFICIIEvenimentul va aborda • Gestionezi eficient accesul la socialproblemele legale ridicate de media n cadrul companieirecrutare cu accent asupra • Prime[ti sfaturi utile privindrecrut`rii, prin social media aspectele angaj`rii influen]ate de[i va urm`ri aspecte precum universul social medialegitimitatea acces`rii datelor[i scopul post`rii datelor n • Afli care sunt riscurile [i beneficiilesocial media. De asemenea, se generate de accesul angaja]ilor lava analiza [i urm`ri problema social media Consultan]i Avoca]idiscrimin`rii candida]ilor din • {tii cum s` revizuie[ti politicile de independen]i n HRcauza informa]iilor postate de acces la social media [i cum s` teace[tia n social media. asiguri c` sunt cunoscute de angaja]i Conferin}~ HR Managers Pre] (excl. TVA): 169 EUR Data: 24 mai 2012 Senior HR Executives Loca]ie: Bucure[ti Nr. participan]i: >100 HR Coaches www.hr.legalconference.ro 26 septembrie 2012PREZENTARE BENEFICIIRecruitment Conference, • Afli care sunt noii pa[i esen]iali nrealizat` mpreun` cu Bestjobs, procesul de recrutareva prezenta participan]ilor • Vezi care sunt problemele legale aleultimele tendin]e n recrutare recrut`rii [i cum pot fi acestea[i modalit`]i de generare a ntâmpinateangaj`rilor, exemplificateprin studii de caz concrete. • E[ti la curent cu ultimele tendin]eEvenimentul va urm`ri de n recrutare [i modalit`]ile de Online Communityasemenea aspecte legale privind generare a angaj`rilor Managers Trainingangajarea [i va prezenta practici • Descoperi practici de management Specialistsde resurse umane pentru noile al talentelorgenera]ii, managementultalentelor etc. Conferin}~ - edi}ia 2 Senior HR Pre] (excl. TVA): 169 EUR Executives Data: 26 septembrie 2012 Loca]ie: Bucure[ti HR Nr. participan]i: >150 Managers Co-organizator Bestjobs www.recruitmentconference.ro
 16. 16. 16 17 Mai 2012retail PREZENTARE BENEFICII Evenimentul [i propune s` • Vezi ce inova]ii tehnologice te ajut` dezbat` provoc`rile, s` te diferen]iezi [i ]i pot asigura dificult`]ile [i tendin]ele vizibilitatea maxim` ntr-un spa]iu industriei de retail n contextul concuren]ial puternic economic actual, reunind • Afli cum po]i transforma clien]ii speciali[ti din marketing, retail [i FMCG, invita]i s` ofere satisf`cu]i n clien]i loiali [i, apoi, n participan]ilor solu]ii eficiente avoca]i [i sus]in`tori ai brandului t`u Consumer [i sfaturi practice pentru • Descoperi cum po]i monitoriza Sales Research Managers atragerea consumatorilor n permanent evolu]ia consumatorilor Marketing Directors zonele comerciale [i Category & Specialists Manager consolidarea pozi]iei pe pia]`. Conferin}~ - edi}ia 3 Pre] (excl. TVA): 185 EUR General Data: 17 mai 2012 Managers Loca]ie: Bucure[ti Nr. participan]i: >150 Trade Marketing Brand Managers Managers & Product Managers Business Development Manager PArteneri Interactions, BrandsOn, Arctic, Edi}ii Proactive Marketing Solutions www.retailconference.ro/ric/ precedente 8 Noiembrie 2012 PREZENTARE BENEFICII Retail Investment Forum [i • Identifici oportunit`]ile [i evaluezi propune s` fie cel mai important trendurile n retailul românesc eveniment dedicat industriei • E[ti la curent cu cele mai noi date de retail, prin intermediul privind industria de retail c`ruia pute]i afla care sunt • |n]elegi modul de gândire al marile schimb`ri [i mi[c`ri din aceast` industrie. Evenimentul investitorilor [i viziunile acestora va aborda o palet` variat` de direct de la speciali[ti subiecte, de la investi]iile n • |nve]i de la liderii de azi ai industriei Marketing Managers retail [i design architectural, [i de la factorii de decizie de mâine Managers of Retail la strategii de atingere a Development profitului [i comportamentul Conferin}~ - edi}ia 3 Companies consumatorilor. Pre] (excl. TVA): 185 EUR Trade Data: 8 noiembrie 2012 Marketing Managers Loca]ie: Bucure[ti Nr. participan]i: >150 Managers of Retail Operating Companies (Supermarkets etc.) PArteneri Eurisko - CBRE, Unicredit Bank, Real Estate Advisory Group, Edi}ii Tiago Malls www.retailconference.ro/rif/ precedente

×