Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kukla

253 views

Published on

Slovak legend Kukla written by Czech students

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kukla

 1. 1. Kukla Slovenský komix – text napsaly české děti Slovak comic - text written by the Czech students
 2. 2. This is the story about a bewitched castle. Začíná pověst o začarovaném hradu.
 3. 3. There was once a hill named Kukla. People said it was haunted. Byl jednou jeden kopec Kukla a lidé si povídali, že na něm straší.
 4. 4. Some men decided to build a castle on the hill. They started construction. Muži si řekli, že na kopci Kukla postaví hrad. Začali stavět.
 5. 5. It was a success. It glowed in the moonlight. Hrad se jim opravdu povedl. Blýskal se v měsíčním světle.
 6. 6. Fairies removed the castle onto another hill. Víly přenesly hrad na jiný kopec.
 7. 7. Next day the men came to continue with building the castle, but there was no castle there. They were shocked. Další den šli muži dostavět hrad, ale ten tam nebyl. Divili se, kam zmizel.
 8. 8. The people argued, while the fairy behind them had a mischievous grin. Lidé se hádali, zatímco se víla za nimi škodolibě šklebila.
 9. 9. The moved castle became the house of the fairies. Přestěhovaný hrad se stal domovem vil.

×