Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Islam

467 views

Published on

Published in: Education, Spiritual, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Islam

  1. 1. 1Eva Vold Høgskolen i Vestfold 2010 Forord Kilder
  2. 2. Eva Vold Høgskolen i Vestfold 2010 2 Denne ressursen passer for elever fra 5-7 klasse. I Kunnskapsløftet( LK08) under RLE står det ” Mål for opplæringen er at eleven skal kunne samtale om islam, islamsk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, trosartiklene, de fem søyler” videre står det at de skal kunne : ” beskrive islamske høytider og sentrale ritualer” Kildehenvisning Lyd: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shahadah.ogg#file Bilde: http://commons.wikimedia.org/wiki/JeanL%C3%A9on_G%C3%A9r%C3%B4me • Microsoft clipart Ved å trykke på disse symbolene kommer du til informasjon på internett: Henholdsvis fra wikipedia og youtub
  3. 3. Eva Vold Høgskolen i Vestfold 2010 3 • Hva vil det si å være er en muslim? • De fem søyler Trykk her • Fester og høytider Trykk her Trykk her
  4. 4. Eva Vold Høgskolen i Vestfold 2010 4 Shahadah Salaha Hadsj ZakatSaum/ Ramadan Islams fem søyler •Kilder:http://no.wikipedia.org/wiki/Islams_fem_s%C3%B8yler#Shahadah_.28Trosbekjennelsen.29(Wikipedia) •http://www.youtube.com/watch?v=DfSkWaskWx0&feature=related(youtub)
  5. 5. Idul-fitr‫الفطر‬ ‫عيد‬ Idul-adha‫األضحى‬ ‫عيد‬ • Kilder • http://no.wikipedia.org/wiki/Id_ul-Adha • http://no.wikipedia.org/wiki/Id_ul-Fitr Eva Vold Høgskolen i Vestfold 2010 5
  6. 6. Eva Vold Høgskolen i Vestfold 2010 6 Muslimenes fem daglige rituelle tidebønner. Jean- Léon Gérôme (11. mai , 1824-1904 ) ”Bønn i Kairo, 1865”
  7. 7. Eva Vold Høgskolen i Vestfold 2010 7 Dette er en islamsk trosbekjennelse , og betyr : " Jeg vitner at det er ingen gud utenom Allah , og jeg vitner om at Muhammed er Allahs budbringer “ Lydfililde: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shahadah.ogg#file ”Det å fremsi bekjennelsen høyt foran minst to muslimske vitner regnes som en offisiell erklæring om at man er muslim”(http://no.wikipedia.org/wiki/Shahadah)

×