Muslimská menšina v

301 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
301
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Muslimská menšina v

  1. 1. Muslimská menšina v České republiceArgumentace výběru tématu: V této práci jsem se snažila spojit témata dvou předmětů, ze kterých mě čekajínejbližší zkoušky (Islám a Sociologie), tudíž mé myšlenky se ubíraly tímto směrem akombinace těchto dvou mě docela zaujala. Současné politické dění v České republice a takénoviny plné článků, týkajících se událostí ve Šluknovském výběžku mi vnukly myšlenkuzamyslet se nad tím, jak se vlastně žije odlišným kulturním menšinám v České republice.Později v knihovně, podle dostupné literatury jsem zvolila menšinu muslimskou. Název je dlemého názoru omezen na nejnutnější a nepřesnější informaci, o čem moje práce pojednává. Na úvod bych ráda uvedla několik faktů z historie islámu v Česku, abych vysvětlila,jak se tu vlastně tohle náboženství ocitlo. Především je nutné podotknout, že obyvateléčeských zemí neměli dlouhou dobu jakýkoliv bezprostřední kontakt s muslimskou kulturou.Na současné přítomnosti islámu v evropských zemích se podílely hlavně tatarské a osmanskéexpanze, které ovšem naši oblast nijak zvlášť nezasáhly, protože Čechy ani Morava se nestalynikdy místem bojiště. Toto náboženství bylo u nás vnímáno spíše jako vzdálená exotika. Islám je hned po křesťanství druhé nejrozšířenější náboženství světa. Bohužel až doroku 1934 nemáme přesné údaje o tom, kolik muslimů vlastně žilo v naší vlasti. Historikovévždy zmiňují jen ty nejslavnější. Dá se ovšem předpokládat, co je sem přivedlo. Byli topřevážně obchodníci, živnostníci, cestovatelé, cukráři a hlavně-studenti. Ti dnes tvoří velkoučást muslimské společnosti v České republice, především díky uvolnění politické situacev listopadu 1989 . V dnešní době jich zde mnoho studuje díky výměnným studijním pobytům,jako je například Erasmus. V roce 1991 vzniká Nadace pro založení a provoz islámskéhocentra, která je jakýmsi stmelovacím prvkem muslimů u nás. „Muslimská komunita je složena z imigrantů první a druhé generace. Jen výjimečnějde o ženy konvertující k islámu (manžel rodinný muslim) nebo několik českých mužůkonvertitů. Podle odhadů MVČR bylo v roce 2006 na území České republiky 11235 muslimů,je tedy zřejmé, že ne všichni muslimové se prioritně identifikují na prvním místě jakomuslimové, neboť v roce 2001 se při sčítání obyvatelstva přihlásilo k islámu dohromadykolem 3600 osob.“1 Když jsem četla tuto větu, napadlo mě, že jsem nikdy předtím nepřemýšlela o tom, covede člověka k tomu, aby sám od sebe konvertoval k muslimské víře. Dokážu pochopit to, žese Češka provdá za muslima a chce sdílet jeho víru, proto ji přijme i se všemi (pro nás častonepochopitelnými) pravidly. Že ale konvertuje nemalé množství českých mužů, mě docelazaskočilo. Tito jedinci to nemusí mít v naší společnosti jednoduché -vždyť v Českuv současné době převažuje ateismus, největším náboženstvím je zde křesťanství a na tyostatní se zde díváme přinejmenším s podivem.1 LHOŤAN, L.: Islám a islamismus v České republice. 1. vydání, vydal Lukáš Lhoťan v Pstruží r. 2011, str.10 ISBN 978-80-904932-1-62 PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc, doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.: Základy společenských věd (pro středníškoly), vydalo nakladatelství Fortuna v Praze r. 1999ISBN 80-7168-458-9
  2. 2. A je to tu-podvědomě jsem použila označení „MY“ a „ONI“. Jak typické pro českéhoobčana. Tento jev objasňují v učebnici Základů společenských věd2 její autoři jakopsychologicko-sociální jev, který mi není až tak neznámý. V podstatě se starám o to, co seděje v mém okolí a to, co se už přímo netýká mě a mých blízkých už moc nevnímám. V téže učebnici je popsán také tzv. „haló efekt“, který bych v tomto případě uvedla asitakto: Čech uvidí muslima a hned ho napadne: „Á, prodavač falafelu ze stánku!“. V horšímpřípadě: „Á, terorista!“ Toto zobecnění ale není správné a věřím, že velká většina generacemých vrstevníků, kteří jsou alespoň trochu inteligentní, už se těmto stereotypním předsudkůmjen zasměje. Také jsem ráda, že dnes existuje spousta možností, jak poznat odlišné kultury ajá je tak mohu lépe pochopit. Díky sepisování téhle práce už vím, že u nás existuje spoustaakcí a workshopů týkajících se právě života českých muslimů, dále informační přednášky prostudenty, které pořádá islámská nadace za účelem osvěty českých občanů, a v neposlední řaděu nás byly postaveny dvě mešity. O výstavbu několika dalších se ale vedou velké spory anikdo přesně neví, jak se tato situace vyvine. Jedná se o tzv. Český boj o mešity. 3 Na jednustranu chápu ty, pro které by byly mešity v Česku trnem v oku a obávají se případnéhospřádání teroristických plánů v nich, na druhou stranu se snažím pochopit i ty, kterým u násmodlitebny chybí. A to především proto, že ve většině muslimských států stojí jak křesťanskékostely, tak mešity. Jen tak pro zajímavost-minimálně jedna typicky orientální památka u násstojí za zmínku. Je to minaret nacházející se v Lednicko-Valtickém areálu, který se honosíoznačením Památka Unesco. Pokud byl postoj českého obyvatelstva vůči přítomným muslimským menšinám spíšelhostejný, určitým mezníkem se bezpochyby staly události z 11. září 2001, kdy se muslimskáteroristická skupina Al-Kajda rozhodla ukončit životy spousty nevinných amerických občanů.Tato tragédie vyvolala nejen v Americe velkou vlnu nenávisti, obav a strachu. Mělo to ovšemi jiné důsledky. Neinformovaný člověk z tohoto útoku mohl vinit všechny muslimy, protoževyznávají islám. Informovaný člověk vinil tu část věřících, kteří vyznávají jinou formuislámu-tzv. islamismus. Ten bych vysvětlila jako jakýsi„krycí název“ pro extrémní ideologie,které se odvolávají k navrácení se k původním hodnotám a principům islámu a věřív doslovný výklad Koránu. To znamená, že ne každý vyznavač islámu nutně musí býtterorista, ba naopak většina současných muslimů v Česku žije v míru a klidu a Korán sivykládají v umírněnější formě. Například muslimské ženy sice chodí i u nás zahalené, ale to neznamená, že nemajívše vkusně sladěné a že jim to nesluší. Mnohé z nich také řídí auta, pohybují se volně bezdoprovodu manžela a chodí do práce. Proto si myslím, že v některých případech má ženav Česku větší volnost a rovnoprávnost než ve své vlasti. Údaje ze zmíněného sčítáni lidu sice uvádí cifru 3600 osob, ovšem neoficiálně u násžije 10-20 000 vyznavačů muslimské víry. Bylo by chybné představovat si tuto skupinu jakoucelený celek, který drží při sobě. Pro stmelování této komunity patří kromě již zmíněnýchvystavěných mešit několik muslimských organizací-např. Ústředí muslimských obcí, Svazmuslimských studentů v ČR (tato organizace má dokonce pobočku v Olomouci) a Islámskénadace (v Praze a Brně). V České republice se dá také již běžně studovat arabština a islámpatří mezi často zařazovaná témata výuky jak na vysokých, tak na středních školách.23 Miloš MENDEL, Bronislav OSTŘANSKÝ, Tomáš RATAJ: Islám v srdci Evropy, str. 392, 1.vydání, vydalonakladatelství Academia v Praze r. 2007 ISBN: 978-80-200-1554-93
  3. 3. Klíčová slova: muslim, menšina, islám, Česká republika, náboženstvíAnotace: Práce se zabývá problematikou muslimské menšiny a jejím začleněním do českéspolečnosti ze sociologického hlediska. V první části je rozvinuto několik současnýchproblémů, týkajících se rozdílů mezi českou a muslimskou kulturou a způsobem života. Vdruhé části se text zabývá zpracováním použité literatury, příklady záznamů různých druhůliteratury a odkazy pod čarou.Zdroje a jejich hodnocení:Miloš MENDEL, Bronislav OSTŘANSKÝ, Tomáš RATAJ: Islám v srdci Evropy, 1.vydání,vydalo nakladatelství Academia v Praze r. 2007 ISBN: 978-80-200-1554-9-kniha vydaná kolektivem autorů, tudíž není subjektivní-autoři jsou erudováni ve svém oboru, většina z nich působí ve vzdělávacích institucích-kniha vyšla v nakladatelství Academia, které vydáva kvalitní literaturu-kniha byla uvedena v doporučené literatuře k danému předmětu-kniha je redigovaná a recenzovanáhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1m_v_%C4%8Cesku-stránka je pravidelně editována (naposledy 29. 6. 2012 v 19:25.)-stránka má uvedené zdroje, ze kterých bylo v článku čerpáno-stránka nezaujatě prezentuje všechny názory na dané téma-údaje v konkrétním článku jsem si ověřila i v jiných publikacích k tématu-stránka je předhledná, odkazy funkční
  4. 4. http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=475854-vydavatelem webové stránky je společnost Centrum, která působí mnoho let na českém trhu-cílem vydavatele jsou aktuální články pro čtenáře na nejrůznější témata-u článku je uvedená autorka, datum vydání-autorka článku se věnuje se věnuje žurnalistice již několik let-autorka zastává nestranný názor na problematikuSeznam všech zdojů:LHOŤAN, Lukáš: Islám a islamismus v České republice. 1. vydání, Pstruží, Lukáš Lhoťan,2011, 116 stran, ISBN 978-80-904932-1-6PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc, doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.: Základy společenských věd(pro střední školy), 1. vydání, Praha, Fortuna, 1999, ISBN 80-7168-458-9Miloš MENDEL, Bronislav OSTŘANSKÝ, Tomáš RATAJ: Islám v srdci Evropy,1.vydání,Praha, Academia, 2007, ISBN: 978-80-200-1554-9Islám v ČeskuWikipedia: the free encyclopedia (online), 29.6.2012dostupné z : http://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1m_v_%C4%8CeskuVendula Křížová: Čeští muslimové? Vzdělanci, co zajdou na pivo, www.aktualne.centrum.cz( online), 27.7.2007, dostupné z : http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=475854www.svornost.czVypracovala Eva Šindelářová

×