Paint

807 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
807
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Paint

 1. 1. PAINT LABORATORI D ‘ APLICACIONS GRÀFIQUES 2º B-5 ALBERT DE QUINTANA, LAIA AZORÍN, MÍQUEL ÀNGEL CARRERES
 2. 2. CONTINGUT DEL TREBALL 1. TRAJECTÒRIA HISTÒRICA DE LA APLICACIÓ. 2. ANÀLISI DE LES CARACTERÍSTIQUES I FUNCIONS DE L’APLICACIÓ. 3. COMPARACIÓ DE L’APLICACIÓ AMB ALTRE PROGRAMA SIMILAR EN VERSIÓ PRIVADA: ADOBE ILUSTRATOR.
 3. 3. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL PROGRAMA PAINT ( Windows 1.0 fins Windows 7)
 4. 4. Paint en Windows 1.0La primera versió de paint es va introduir enWindows 1.0 i es va publicar en mes de novembre1985. El Shell de Windows 1.0 es un programaconegut com MS-DOS Execuitive. Altresprogrames subministrats van ser la calculadora, elcalendari, cardfile, el visor de porta papers,rellotge, panel de control, bloc de notes, reversi,terminal i write. Windows 1.0 o permet lasuperposició de finestres degut a que AppleComputer ja contava amb aquesta característica.En el seu lloc van fer mosaics amb totes lesfinestres. Nomes el quadres de diàleg podrienaparèixer en altres finestres.
 5. 5. Paint en Windows 2.0Windows 2.0. va ser llançat l’octubrede 1987 i va presentar varies milloresen la interfície d’usuari i la gestió dememòria i va introduir nous mètodesabreviats de teclat. També es podia ferús de memòria expandida.
 6. 6. Paint en Windows 3.0Més tard, fou reanomenat com aPaintbrush en el Windows 3.0. (1990),però en les versions posteriors va sercanviat el nom de nou a Paint. Aquestaversió admet els formats d’arxius MSP iBMP. El primer ja no és compatible ambles versions més recents de Paint, juntamb PCX i RLE. Les versions anteriors nopoden obrir o editar arxius PNG, nomésGIF, JPG i TIF amb un filtre de gràfics deltipus d’arxiu específic. Amb la introducciódel “Windows for Work Groups 3.11”.Windows va ser capaç d’eludir MS-DOSper les operacions de gestió d’arxiusmitjançant l’accés a arxius de 32 bits.
 7. 7. Paint en Windows 95L’antic Paintbrush es va convertir en una aplicaciómés senzilla d’utilitzar. Windows 95 va ser llançatal 1995 amb una nova interfície d’usuari,compatibilitat amb noms d’arxius llargs fins a 250caràcters i la capacitat de detectarautomàticament i configurar el hardware instal·lat(plug and play). De forma nativa es podia executaramb aplicacions de 32 bites i va presentar varisavantatges tecnològics que van augmentar la sevaestabilitat respecte al Windows 3.1.En el Windows 95, es va introduir una nova versióde Paint. Els mateixos icones i la paleta de colorssegueixen sent utilitzats en Windows XP. La versió “guardar colors” i “cargar colors” des del menú dede Paint inclosa en el Windows 95 i Windows NT colors. Aquesta opció funcionava correctament4.0. permet guardar i obrir un conjunt només si la profunditat del color de les imatges erapersonalitzat de grups de colors coneguts com de 16 bits per píxel (bpp) o superior (64 k) colorspaletes de colors (*PAL) mitjançant les opcions de (“Color real”).
 8. 8. Paint en Windows 98, 2000, MilleniumEn les versions de Paint per Windows98, 2000 i Millenium Edition, lesimatges podien guardar-se en formatsJPE i GIF, si eren necessaris filtresgràfics, aquests s’instal·lavenautomàticament per una altraaplicació de Microsoft, com MicrosoftOffice o Photo Draw. Al WindowsMME i posteriors la mida del Paints’estén automàticament quan s’obreno copien imatges més grans.
 9. 9. Paint en Windows VistaEn Windows Vista, s’han canviat lesicones de la barra d’eines i els colorsde la paleta de colors. Així mateix,s’ha afegit un major nombre denivells de correcció amb el comant“desfer” ampliant a 10 vegades i uncontrol regulador de zoom. Aquestaversió guarda els arxius amb formatJPG de forma predeterminada, quepot afectar a la qualitat general d’unaimatge, especialment, després demúltiples guardats d’arxiu debut alseu mètode de compressió.
 10. 10. Paint en Windows 7Fou llançat públicament el 22 d’octubre de 2009.Aquesta versió de Paint fa ús de la interfícieRibbon. A més a més, conta amb pinzells“artístics” composats per diferents tons de grisosi transparència per obtenir un resultat mésrealista. Per aconseguir major realisme, elspinzells d’oli i aquarel·la poden pintar només unapetita distancia abans de que l’usuari torni a fer“clic”. Això crea la il·lusió de que el pinzell hadescarregat pintura. També s’ha afegit un anticguió anti-aliasing a les formes, que poden canviarde mida lliurement fins que “rasteritzen” quan esselecciona una altra eina. Aquesta versió utilitza elformat d’arxiu PNG per defecte per guardar lesimatges, lo que garanteix la màxima qualitat,màxima compatibilitat, transparència. Com anovetat, es va desenvolupar un sistema de treballtàctil amb pantalles adaptades.
 11. 11. APLICACIONS I CARACTERÍSTIQUES DEL PAINT
 12. 12. El Paint, és una característica que ve inclosa dins La última i més nova versió del Paint la trobemde Windows. És un programa simple per editar dins del Windows 7, per tant, són les aplicacions igràfics, que treballa i processa imatges digitals característiques d’aquesta les que explicarem abitmaps. continuació.Aquesta aplicació es pot utilitzar per dibuixar,aplicar color i editar imatges, així com també espot utilitzar com un bloc de dibuix digital per creaimatges senzilles i projectes creatius, o per agregartext i dissenys dins d’altres imatges ja existents.El Paint ha anat evolucionant a mesura queevolucionava el Windows, en cada nova versiós’inclou una nova versió d’aquesta eina, encaraque segueix sense ser un programa que enspermeti treballar d’una manera amplia la ediciód’imatges com pot ser amb altres programes mésprofessionals.
 13. 13. En el Paint de Windows 7, en comparació de lesversions anteriors, es fa us de la interfase Ribbon.Compte amb pinzells “artístics” compostos perdiferents tonalitats de grisos i transparències quedonen un resultat més realista, on també trobemels pinzells de pintar al oli o amb aquarel·la, quepoden pintar només una petita distancia abans deque l’usuari hagi de tornar a pitjar, donant lail·lusió de que el pinzell hagi acabat la pintura.També s’ha afegit “anti-aliasing” a les formes, quepoden canviar de mesura lliurement fins que es“rasteritzin” quan es selecciona una altre eina.Aquesta versió utilitza el format de arxiu PNG perdefecte per a guardar imatges, el que permet unamajor qualitat i una màxima compatibilitat itransparències. Encara que també permet guardarles imatges en format JPGE, GIF, TIFF i BMP(monocromàtic, 16 colors, 256 colors o 24 bits)
 14. 14. Moltes de les eines que s’utilitzen en el Paint estroben en la cinta, que està en la part superior dela finestra.Quant obrim el Paint ens trobem amb la següentfinestra, on observem principalment les partsexposades en la il·lustració.Per saber realment les aplicación practiques delPaint i en quin context de treball podem utilitzaraquests programa, a continuació expliquem totesles eines que podem trobar i com utilitzar-les.
 15. 15. Dibuix de linies - PinzellsPodem utilitzar diferents eines per dibuixar segons Per dibuixar líneesl’apariencia que volem que tingui la linea de amb aparença i texturadibuix. Són les seguents: diferents, com si utilitzéssim diferents pinzells, permetin - Llapis dibuixar línees corbes i de forma lliure amb Per dibuixar línees o corbes fines de diferents efectes. forma lliure. Trobem el pinzell normal, el pinzell per En el apartat de Colors, escollir el Color oli, el pinzell per aquarel·la, dos tipus de 1 seleccionant un color i desprès pinzells cal·ligràfics (efecte ploma), el arrastrant el punter en la imatge per marcador(retolador), el crayon, dibuixar. l’aerosol i el llapis natural. Per dibuixar amb el Color 2 ( color de Pitjant Tamaño, s’escull la mesura de fons), s’ha de pitjar el botó secundari línea per determinar la grandària del del ratolí quant s’arrastra el punter. traç del pinzell. I el color funciona exactament com la explicació del llapis.
 16. 16. - Línea - Corba Per a dibuixar línees rectes. Es pot Per dibuixar una línea corba fluida. escollir el grossor i la aparença de la Es pot escollir la mesura del grossor de línea. la línea en el apartat Aquesta eina es troba al grup de Tamaño, Formas, i per canviar l’estil de línea s’ha I també el color. de pitjar sobre la opció Contorno, on et deixa escollir els diferents pinzells o el línea sense contorn. Un cop creada la línea, es pitja en l’àrea Per poder dibuixar una línea horitzontal de la imatge on es desitja que estigui o vertical recta, es pot prémer la tecla l’arc de la corba i desprès s’arrastra el Majús mentre es dibuixa. punter per ajustar-la.
 17. 17. Dibuix de formes diferentsEs poden agregar diferents formes en una imatge, - El·lipseque ja estan definides o es pot crear una pròpia - Rectangle i rectangle arrodonitforma personalitzada utilitzant la eina Polígono . - Triangle i angle recte - Rombe - Pentàgon - Hexàgon - Fletxes( dreta, esquerre, a dalt i a baix) - Estrelles (quatre puntes, cinc puntes, sisLes diferents formes que podem utilitzar, incloent puntes)la línea i la corba explicades anteriorment, són les - Llegendes (rectangle arrodonit, el·lipse,següents: núvols) - Cor - Llamp
 18. 18. Per dibuixar una forma amb els dos costats iguals,s’ha de mantenir pitjada la tecla Majús mentres’arrastra el ratolí.Es pot canviar l’aparença de la línea, del contorn,de la mesura i del color, com hem explicat abans. Ien aquest cas també podem utilitzar la einaRellenar, per omplir-la de color, o escollir la opcióde Sin Relleno.
 19. 19. Adició de textDisposem també d’una eina que ens permetagregar un text propi o missatge a la imatge. - Text Aquest opció la trobem també en la També podem canviar el color i el color barra de Herramientas. de fons en la aplicació Color que hem S’arrastra el punter fins la ubicació del vist anteriorment. O si deixem el l’àrea del dibuix on es vol agregar el requadre del text en color o text, i en Herramientas de texto s’escull transparent. la font, la mesura i l’estil.
 20. 20. Selecció i edició d’objectesPodem canviar part d’una imatge o un objecte. Per seleccionar qualsevol part de laHem de seleccionar la part de la imatge que volem imatge amb forma irregular, pitjaremcanviar i editar. Alguns del canvis que podem Selección de forma libre i seguirem derealitzar són canviar la mesura d’un objecte, la mateixa manera que la anterior.moure o copiar l’objecte, girar-lo o retallar la Per seleccionar la imatge completa,imatge perquè només es mostri l’element pitjarem Seleccionar todo .seleccionat. Per seleccionar tot el contingut de la imatge menys l’àrea actualment seleccionada, pitgem Invertir selección. - Eina Seleccionar En aquests aplicació s’utilitza el Color 2, La podem trobar en Inicio, dins del grup podem activar Selección transparente Imagen. on el color de fons serà transparent i Si volem seleccionar qualsevol part permetrà a la resta de imatge aparèixer quadrada o rectangular de la imatge, en el seu lloc. O desactivar aquesta s’ha de pitjar Selección rectangular i opció perquè s’inclogui el color de fons. arrastrar el punter per seleccionar la part de la imatge en la que es vol treballar.
 21. 21. - Recortar - Girar Per poder tallar una imatge de manera Per poder girar tota la imatge o una que només es mostri la part part seleccionada de ella. seleccionada. Dins de Imagen, trobem la opció Girar, i També trobem aquesta opció dins del es selecciona el sentit de gir. O si només grup Imagen. Primer necessitem volem moure una part de la imatge, seleccionar amb l’opció anterior i fem servir primer la opció Seleccionar i desprès pitjar el boto Recortar. seguim de la opció Girar. La imatge retallada es pot guardar a part per no modificar la imatge inicial. - Esborrar part d’una imatge S’utilitza la eina Borrador per esborrar part d’una imatge. Es selecciona la mesura per esborrar en l’apartat Tamaño i s’arrastra el esborrador sobre l’àrea de la imatge que es vol esborrar, revelant el color de fons(Color 2).
 22. 22. Canviar la mesura d’una imatge o d’una part S’utilitza per poder canviar la mida de la imatge completa o d’una part seva. Tambées pot esbiaixar un objecte de la imatge perquèaparegui inclinat. - Canviar la mida de la imatge Dins del grup Imagen, fer clic en Cambiar tamaño y sesgar. En aquest Si la casella Mantener relación de quadre, s’ha d’activar la casella aspecto està activada, només fa falta Mantener relación de aspecto, perquè especificar un dels valors ja que l’altre la nova imatge tingui la mateixa relació es canvia automàticament. d’aspecte que la original. Si es vol canviar la mida de només d’una En l’àrea Cambiar de tamaño, fent clic part de la imatge, abans de tot aquest en Píxeles i especificar un nou ample en procés, s’ha d’utilitzar la eina de el quadre Horitzontal i un nou alt en el Seleccionar. quadre Vertical.
 23. 23. - Canviar la mida de l’àrea de dibuix Per canviar la mida de l’àrea de dibuix, s’arrastra un del quadradets blancs que es troben als costats fins tenir la mida desitjada. Si es vol posar una mesura exacta, en la secció de Propiedades podem escriure els nous valors.
 24. 24. Moure i copiar objectesAl seleccionar un objecte es pot retallar o copiar,de manera que es pugui utilitzar aquest objectemoltes vegades en la imatge o be moure’l a unanova part de la imatge. - Cortar - Copiar Per retallar un objecte seleccionat i Per copiar un objecte seleccionat en el enganxar-lo en una altre part. Al retallar Paint. Es d’utilitat si es tenen línees, una area seleccionada es quedarà amb formes o text que es desitgi que el color de fons. S’ha de seleccionar la aparegui varies vegades en la imatge. imatge i obrir el menú de Portapapeles, Es repeteix el mateix procés que amb la on la retallarem i l’enganxarem per opció de retallar. poder-la utilitzar.
 25. 25. Treballar amb colorsExisteixen varies eines que ens ajuden a treballar - Quadre de colorsespecíficament amb colors, ens permeten utilitzar Els quadres de colorels colors desitjats al dibuixar o editar amb el indiquen els colorsPaint. Color 1 (color en primer pla) i el Color 2 (color de fons) actuals. - Selector de colors La forma en que Aquesta eina s’utilitza per establir el s’utilitzin dependran de lo que vulguis color de primer pla o de fons actual. Al fer. seleccionar un color de la imatge, ets Per canviar de colors, s’haurà de pitjar pots assegurar d’utilitzar el color que damunt del quadre individual i triar-ne desitgis al dibuixar, de manera que els un en el quadre del color. color coincideixin. Per pintar amb el color de primer pla seleccionat, s’arrastra el punter. I per pintar amb el color de fons seleccionat s’ha de fer clic amb el botó secundari mentre s’arrastra el punter.
 26. 26. - Relleno con color S’utilitza per omplir tota la imatge o una forma delimitada amb color. Utilitzant el Color 1 o el Color 2 segons la preferència, i de la manera explicada anteriorment.- Edició de colors Aquesta eina s’utilitza per seleccionar un nou color. Es poden barrejar colors en el Paint per escollir el color exacte que es vol utilitzar. Trobem aquesta opció dins de Inicio, en el grup Colores, i pitgem sobre Editar colores, on trobarem una paleta en la que hem d’escollir aquest nou color. El color apareixerà en un dels quadres de colors per poder ser utilitzat.
 27. 27. Veure la imatgeEs pot escollir el mode en el qual es vol treballa - Lupaamb la imatge. Serveix per a poder apropar una part deEs pot apropar una part determinada de la imatge la imatge.segons es prefereixi. I també es pot fer a lainversa, es pot allunyar la imatge si es massa gran. S’ha de pitjar damunt d’aquesta eina i aA més, pot mostrar les regles i la quadricula que continuació pitjar per apropar la part defacilitaran el treball. la imatge mostrada en el quadrat. Arrastrant les barres de desplaçament horitzontal i vertical dels costats inferior i dret de la finestra per desplaçar la imatge. Per reduir el zoom s’ha de pitjar de nou en el boto secundari en la lupa.
 28. 28. - Apropar o allunyar - Regles Per obtenir una vista més gran o més S’utilitzen per a mostra una regla petita de la imatge. horitzontal en la part superior de l’àrea Per augmentar el nivell del zoom, s’ha del dibuix i una regla vertical en el d’entrar dins de Ver, en el grup Zoom i costat esquerre. Les regles permeten fer clic en Acercar. I per reduir, seguim veure les dimensions de la imatge , que els mateixos passo però escollim la resulta útil al canviar la mida de las opció Alejar. imatges. Per mostrar les regles hem d’anar a Ver, i entrar dins el grup Mostrar u ocultar i activar la casella regles. També trobem aquesta opció en una barra situada a la part inferior de la finestra del Paint.
 29. 29. - Quadrícula - Pantalla completa Per a poder alinear formes i línies quan S’utilitza per veure la imatge en una es dibuixa. Aquesta quadricula finestra més gran que ocupa tota la proporciona una referència visual de les pantalla de l’ordinador. mides dels objectes que es dibuixen i ajuda a alinear els objectes. Per veure així la imatge, s’ha anar dins de Ver i entrar en el grup Mostrar , allà, Per poder mostrar la quadricula, ens s’ha de fer clic en Pantalla completa. hem de situar com en la opció de regles dins del grup Mostrar u ocultar, però Per sortir del mode de pantalla escollir la casella Quadrícula. completa i tornar a la finestra del Paint, s’ha de fer clic sobre la imatge.
 30. 30. Guardar i utilitzar la imatgeAl editar amb el Paint, s’ha de guardar el treball Si es té un programa de correu electrònic instal·latamb freqüència per evitar perdre’l de manera i configurat en l’equip, es pot adjuntar la imatge aaccidental. un correu electrònic i compartir-la amb altres.Desprès de guardar la imatge es pot utilitzar en S’ha de entrar en el botó del Paint i guardar lal’equip o compartir-lo amb altres a través de imatge. Tot seguit es tornar a entrar en el botócorreu electrònic. Paint i a continuació es pitja sobre Enviar en correo. S’escriu la direcció electrònica delAl guardar una imatge per primera vegada s’ha de destinatari i s’envia la imatge adjuntada en elpitjar sobre el botó Paint i a continuació fer correu.clic en Guardar. En el quadre Guardar como tipo,es selecciona el format d’arxiu que es desitgi i enel quadre Nombre de archivo escriure un nom ipitjar Guardar.
 31. 31. COMPARACIÓADOBE ILUSTRATOR CS5/ PAINT WINDOWS 7:
 32. 32. ADOBE ILUSTRATOR CS5 PAINT WINDOWS 7LLICÈNCIA PRIVADA (COMERCIAL) LLICÈNCIA GRATUITAMAPA VECTORIAL MAPA DE BITS (PÍXEL)MÉS OPCIONS DE PINZELL I TRAÇOS MÉS NOVES OPCIONS DE PINZELL Y TRAÇREALISTES MILLORATS (EN COMPARACIÓ AMB ALTRES VERSIONS)INTERFÍCIE DE “MESA DE TRABAJO” INTERFÍCIE DE BARRA D’ EINES (MOLT SIMILAR A LA DEL WORD OFFICE 2007)CREADOR DE FORMES DEFINIDES OPCIONS DE FORMES DEFINIDES PREDETERMINADESPOSSIBILITAT DE TREBALLAR AMB MOLTES EINA DE PORTAPAPERS PER GUARDAR LESTAULES DE TREBALL EN UN MATEIX ARXIU IMATGESOPCIONS DE PROFUNDITAT DEL TRAÇ: A DINS EFECTE DE REALISME ALS PINZELLS D ‘OLI IDE L’OBJECTE, A FORA, PER SOTA, PER AQUAREL·LASOBRE…)DISSENY DE GRÀFICS PER IMATGE, WEB I DISSENY PER IMATGES I RETOC FOTOGRÀFICTIPOGRAFIAINTERCONECTIVITAT DE FORMATS AMB SISTEMA DE COMPATIBILITAT AMBALTRES PROGRAMES D’ ADOBE (PHOTOSHOP, WINDOWS XP I VISTA AMB EL SISTEMADREAMWEAVER, AFTER EFFECTS…) “RIBBON” D’ INTERFÍCIE
 33. 33. SUPORT TÈCNIC I DE FUNCIONAMENT SUPORT TÈCNIC I DE FUNCIONAMENT ON-ON-LINE A LA WEB D‘ ADOBE LINE A LA WEB DE MICROSOFTASSOCIACIÓ CIBERNÈTICA “ADOBE YOUTH OPCIÓ D’ ENVIAMENT DELS TREBALLSVOICES” PER ESTIMULAR LA CREATIVITAT REALITZATS PER CORREU ELECTRÒNICDELS JOVESPOSSIBILITAT DE TREBALLAR AMB 3D I VIDEO TREBALLA AMB 2DOPCIÓ DE DIBUIX AMB PERSPECTIVA OPCIÓ DE TREBALL AMB FUNCIONS TÀCTILS (AMB PANTALLA ADAPTADA)COMPATIBILITAT AMB FORMATS D’ARXIU GUARDA ELS ARXIUS EN PNG PER DEFECTE IGRÀFIC ESTÀNDARS (PDF, EPS, FXG…) INCL OU TIF, GIF, JPGE, BMP (BMP MONOCROMATIC, 16, 256 COLORS O 24 BITS).MOLT SOFISTICAT SENZILL EN QUANT A PRESTACIONS I ÚSDIRIGIT A L’ÀMBIT PROFESSIONAL DIRIGIT A L’ÀMBIT LÚDICMANEIG TÈCNIC MANEIG INTUITIUAPARICIÓ DE LA VERSIÓ CS5 AL 2010 APARICIÓ AMB LA VERSIÓ DE WINDOWS 7 AL 2009
 34. 34. BIBLIOGRAFIA http://www.adobe.com/es/products/illustrator/whatisillustrator http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/products/features/paint http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/Using-Paint http://www.windowstecnico.com/archive/2009/03/09/el-nuevo-paint-de-windows-7.aspx http://www.google.es http://www.wikipedia.com http://www.aprender-informatica.com/microsoft-windows-7/microsoft-windows-7-paint.php http://www.monografias.com/trabajos11/paint/paint.shtml

×