Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valoració llibres digitals 2010

828 views

Published on

Resum de la valoració dels llibres digitals feta per alumnes i famílies, estiu 2010

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Valoració llibres digitals 2010

 1. 1. Projecte Educat 1x1 94 alumnes de 1ESO: set assignatures amb portàtil 28 de juny de 2010Resum dalgunes de les valoracions méssignificatives de lalumnat i del professorat Primer curs amb lús dels llibres digitals a linstitut. Primer institut de Terrassa que els ha fet servir Un dels centres de referència de Catalunya per al Departament dEducació El curs que ve: 1ESO i 2ESO a linstitut. Molts instituts de Catalunya sincorporen al Projecte Educat 1x1
 2. 2. Projecte Educat 1x1 94 alumnes de 1ESO: set assignatures amb portàtil 1. Valoracions del professorat
 3. 3. Projecte Educat 1x1 94 alumnes de 1ESO: set assignatures amb portàtil1. Valoracions del professorat Ergonomia visual i postural Millor la pantalla gran dordinador Eines de treball a classe: Ordinador, PDI, Veleda, projector, Retroprojector, portàtil. USB Disciplina a laula amb les TIC Millor, més quiets i concentrats Motivació Ha millorat en general Connectivitat A vegades falla o va lenta però ha funcionat Distribució del temps a classe Ordinadors, explicacions, treball en grups,llibretes, exposicions.
 4. 4. Projecte Educat 1x1 94 alumnes de 1ESO: set assignatures amb portàtil 1. Valoracions del professorat
 5. 5. Projecte Educat 1x1 94 alumnes de 1ESO: set assignatures amb portàtil 1. Valoracions del professorat Com shauria destudiar amb ordinador? Consells diversos: - Fer la lectura i el visionat del material teòric - Centrar-se primer en els continguts que diu el professor - Resum o esquema de les lliçons - Consolidar els conceptes amb activitats pràctiques - Consultar i fer feines de webs i pràctiques atutoavaluadores - Multipantalles obertes a sota: vigilar - Lús de paper NO està prohibit - Baixar els resums en format PDF - Tornar a fer les activitats del llibre digital és un gran avantatge - Simultanear els ordinadors amb altres recursos i activitats en el temps lliure: llibres en paper, esports, activitats grupals, esplais, etc.
 6. 6. Projecte Educat 1x1 94 alumnes de 1ESO: set assignatures amb portàtil1. Valoracions del professorat Quins resultats elaboren els alumnes, segons assignatures? - Deures i activitats (a leditorial o a la llibreta) - Activitats al blog personal - Materials per a exposicions a classe i recursos seleccionats. - Activitats a la carpeta de grup de la intranet. - La construcció dinformació amb suports digitals es pot guardar en molts llocs digitals. - Examens digitals i /o en paper - Una altra forma daprendre, amb lús de recursos digitals que no asseguren aprendre més però sí duna altra forma més complerta i actualitzada
 7. 7. Projecte Educat 1x1 94 alumnes de 1ESO: set assignatures amb portàtil 1. Valoracions del professorat De cara al proper curs - Col.laboració amb lEscola dÒptica de Terrassa: consells - Famílies: Formació: classes de formació bàsica a principi de curs, en col.laboració amb AMPA i professorat del centre. Comunicació: per correu electrònic actualitzat i intranet. No agenda en paper: comunicació per Intranet. - Connectivitat: Fibra òptica entre tots els instituts de Terrassa: un projecte de lajuntament de Terrassa - Llibres i plataformes (Empúries): Tots editorial Santillana (30 euros finançats pel Departament) Anglès: les famílies ho han de pagar apart.
 8. 8. Projecte Educat 1x1 94 alumnes de 1ESO: set assignatures amb portàtil 1. Valoracions del professorat Problemes derivats dels ordinadors. - No portar la clau de la guixeta. - No portar lordinador. - Canvi del programa Ubuntu. - Deixar el carregador a casa. - Xarxes socials: creació de grups sense respecte als altres. - Problemes que surgeixen quan porten lordinador a casa. - Solucions: els alumnes aprenen a solucionar els seus problemes: de forma individual o compartint informació i ajuts. - Consultar pàgines que no toquen en aquell moment. - Massa estímuls que criden latenció i que eviten la concentració a alguns alumnes.
 9. 9. Projecte Educat 1x1 94 alumnes de 1ESO: set assignatures amb portàtil 1. Valoracions del professorat Com són les classes amb ordinadors? - Alumnes asseguts de 3 en 3 però amb agrupaments flexibles quan toca - Sovint el focus datenció és la pantalla central de la classe: PDI - Atenció focalitzada i pantalles dels portàtils baixades - Treball individual de lalumnat. - Professorat passeja i veu la classe des de darrera. - Temps mig amb ordinadors: depen, 40%, 60%, 100%, - Alumnes encarregats descriure els deures a lagenda de la intranet. Daltres, ajuden al professor amb el maquinari - El professorat ha de portar molt pautat el temps i tenir en compte les curves datenció dels alumnes
 10. 10. Projecte Educat 1x1 94 alumnes de 1ESO: set assignatures amb portàtil 1. Valoracions del professorat Disciplina a la classe amb ordinadors: - Ha millorat: les TIC vinculen més els alumnes amb laprenentatge. - Focalitzen el treball en un centre datenció que també pot desviar-se. - “Diàleg” intelectual de lalumne amb la màquina. Motivació - Els alumnes viuen amb “intensitat” la relació amb el coneixement, consulta, recerca dinformació. - Els alumnes troben un reforç positiu quan aconsegueixen fer les feines. - El professorat ha de treballar més però també està més motivat a adaptar-se, a estar al dia, veure més recursos, etc. - Ha disminuit la fatiga dels alumnes respecte als llibres de text en paper.
 11. 11. Projecte Educat 1x1 94 alumnes de 1ESO: set assignatures amb portàtil 1. Valoracions de lalumnat (selecció de respostes)
 12. 12. Projecte Educat 1x1 94 alumnes de 1ESO: set assignatures amb portàtil 1. Valoracions de lalumnat
 13. 13. Projecte Educat 1x1 94 alumnes de 1ESO: set assignatures amb portàtil 1. Valoracions de lalumnat
 14. 14. Projecte Educat 1x1 94 alumnes de 1ESO: set assignatures amb portàtil El missatge duna alumna: “Amb un ordinador, tens el món a les teves mans”
 15. 15. Projecte Educat 1x1 94 alumnes de 1ESO: set assignatures amb portàtil 3. Valoracions de les famílies Es convida a tothom a intervenir
 16. 16. Projecte Educat 1x1 94 alumnes de 1ESO: set assignatures amb portàtil Gràcies per la vostra col.laboració Lequip directiu, en nom de la comunitat educativa de linstitut

×