Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Comunicació global educativa amb les tic

397 views

Published on

Descripció d'un projecte presentat al Patronat Municipal d'Educació (PAME), de l'Ajuntament de Terrassa, Barcelona.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Comunicació global educativa amb les tic

 1. 1. PROJECTE PER AL CONCURS DE PROJECTES EDUCATIUS DEL PAME CURS 2004-2005 Comunicació educativa: L’elaboració d’una intranet i d’una revista digital d’actualitat als centres escolars José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa
 2. 2. PROJECTE PER AL CONCURS DE PROJECTES EDUCATIUS DEL PAME CURS 2004-2005 Comunicació educativa: L’elaboració d’una intranet i d’una revista digital d’actualitat als centres escolars José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa
 3. 3. PROJECTE PER AL CONCURS DE PROJECTES EDUCATIUS DEL PAME CURS 2004-2005 Comunicació educativa: L’elaboració d’una intranet i d’una revista digital d’actualitat als centres escolars José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS
 4. 4. José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Pretensions: Aquest projecte pretén aportar un marc teòric i un altre de pràctic que demostri als centres escolars la importància de les TIC per a la millora de la comunicació als centres, i els ajudi en la creació d’una intranet i d’una revista digital amb l’actualitat del centre. Tot estarà integrat dins la web del centre. El projecte parteix de l’experiència dels seus autors en la creació i implementació d’aquestes eines comunicatives a l’IES Torre del Palau. Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte
 5. 5. José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Pretensions: Aquest projecte pretén aportar un marc teòric i un altre de pràctic que demostri als centres escolars la importància de les TIC per a la millora de la comunicació als centres, i els ajudi en la creació d’una intranet i d’una revista digital amb l’actualitat del centre. Tot estarà integrat dins la web del centre. El projecte parteix de l’experiència dels seus autors en la creació i implementació d’aquestes eines comunicatives a l’IES Torre del Palau. Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte
 6. 6. L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte Resultats: El resultat final aportarà raons teòriques que verifiquin el valor de la comunicació interna i externa del centre, oferirà una proposta de continguts per a la Intranet i la revista d’actualitat i possibles formes d’alimentar-los. I, per últim, proposarà una sèrie d’eines orientatives que serveixin com a suport tècnic perquè cada centre les pugui aprofitar per a l’elaboració de la seva intranet i de la revista d’actualitat digital. José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa
 7. 7. L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte Resultats: El resultat final aportarà raons teòriques que verifiquin el valor de la comunicació interna i externa del centre, oferirà una proposta de continguts per a la Intranet i la revista d’actualitat i possibles formes d’alimentar-los. I, per últim, proposarà una sèrie d’eines orientatives que serveixin com a suport tècnic perquè cada centre les pugui aprofitar per a l’elaboració de la seva intranet i de la revista d’actualitat digital. José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa
 8. 8. L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte <ul><li>Els punts de partida: </li></ul><ul><li>Aquest projecte té l’origen en dos aspectes que són fonamentals i estan presents als centres educatius: </li></ul><ul><li>La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars. </li></ul><ul><li>Els centres són organitzacions que gestionen coneixements. </li></ul>José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa
 9. 9. L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte <ul><li>Els punts de partida: </li></ul><ul><li>Aquest projecte té l’origen en dos aspectes que són fonamentals i estan presents als centres educatius: </li></ul><ul><li>La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars. </li></ul><ul><li>Els centres són organitzacions que gestionen coneixements. </li></ul>José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa
 10. 10. L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte Els punts de partida: La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars . Els centres són organitzacions que utilitzen la informació com a eina bàsica de treball: <ul><li>Transmeten informació </li></ul><ul><li>Elaboren informació </li></ul><ul><li>Informació oral i escrita </li></ul><ul><li>Aprenen amb la informació </li></ul><ul><li>De la interactivitat entre les informacions sorgeix la comunicació </li></ul><ul><li>Informació acadèmica, pedagògica, administrativa, personal </li></ul>La comunicació circula per xarxes La informació i la comunicació generen coneixement: <ul><li>Informació </li></ul><ul><li>Comunicació </li></ul><ul><li>Coneixement </li></ul>José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa
 11. 11. L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte Els punts de partida: La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars . Els centres són organitzacions que utilitzen la informació com a eina bàsica de treball: <ul><li>Transmeten informació </li></ul><ul><li>Elaboren informació </li></ul><ul><li>Informació oral i escrita </li></ul><ul><li>Aprenen amb la informació </li></ul><ul><li>De la interactivitat entre les informacions sorgeix la comunicació </li></ul><ul><li>Informació acadèmica, pedagògica, administrativa, personal </li></ul>La comunicació circula per xarxes La informació i la comunicació generen coneixement: <ul><li>Informació </li></ul><ul><li>Comunicació </li></ul><ul><li>Coneixement </li></ul>José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa
 12. 12. José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte <ul><li>Els punts de partida: </li></ul><ul><li>Els centres són organitzacions que gestionen coneixements </li></ul><ul><li>Produeixen continguts i informacions. </li></ul><ul><li>Treballen amb tipus diferents d’aprenentatges i amb informacions diverses. </li></ul><ul><li>Estan dins d’una comunitat educativa que gira al seu voltant. </li></ul><ul><li>Gestionen l’organització i els coneixements globals. </li></ul><ul><li>Es formen una imatge corporativa que es transmet al seu entorn. </li></ul>
 13. 13. José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte <ul><li>Els punts de partida: </li></ul><ul><li>Els centres són organitzacions que gestionen coneixements </li></ul><ul><li>Produeixen continguts i informacions. </li></ul><ul><li>Treballen amb tipus diferents d’aprenentatges i amb informacions diverses. </li></ul><ul><li>Estan dins d’una comunitat educativa que gira al seu voltant. </li></ul><ul><li>Gestionen l’organització i els coneixements globals. </li></ul><ul><li>Es formen una imatge corporativa que es transmet al seu entorn. </li></ul>
 14. 14. José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte <ul><li>Justificació del projecte </li></ul><ul><li>L’objectiu principal del projecte: </li></ul><ul><li>Transmetre coneixements fent servir dos recursos bàsics en el món actual: </li></ul><ul><li>Les TIC (la Intranet i la revista d’actualitat). </li></ul><ul><li>2. Eines comunicatives. </li></ul>
 15. 15. José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte <ul><li>Justificació del projecte </li></ul><ul><li>L’objectiu principal del projecte: </li></ul><ul><li>Transmetre coneixements fent servir dos recursos bàsics en el món actual: </li></ul><ul><li>Les TIC (la Intranet i la revista d’actualitat). </li></ul><ul><li>2. Eines comunicatives. </li></ul>
 16. 16. José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte <ul><li>Justificació del projecte : Les TIC </li></ul><ul><li>Les TIC són el millor recurs per difondre la realitat escolar: </li></ul><ul><li>Són ràpides, obertes i universals. </li></ul><ul><li>Permeten més participació. </li></ul><ul><li>Cada vegada estan més presents a la societat. </li></ul><ul><li>Faciliten la comunicació vertical i horitzontal. </li></ul><ul><li>Estimulen l’alumnat a superar-se i a col·laborar </li></ul>
 17. 17. José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte <ul><li>Justificació del projecte : Les TIC </li></ul><ul><li>Les TIC són el millor recurs per difondre la realitat escolar: </li></ul><ul><li>Són ràpides, obertes i universals. </li></ul><ul><li>Permeten més participació. </li></ul><ul><li>Cada vegada estan més presents a la societat. </li></ul><ul><li>Faciliten la comunicació vertical i horitzontal. </li></ul><ul><li>Estimulen l’alumnat a superar-se i a col·laborar </li></ul>
 18. 18. José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte Justificació del projecte : Eines comunicatives <ul><li>El coneixement que circula pels centres educatius necessita d’eines comunicatives de transmissió: </li></ul><ul><li>Així la societat coneix què es fa dins els centres. </li></ul><ul><li>La informació i els continguts circulen millor en tota l’organització. </li></ul><ul><li>Augmenta la percepció positiva del centre en l’entorn. </li></ul><ul><li>La comunitat educativa se sent més identificada amb la imatge que es projecta del seu centre educatiu. </li></ul>
 19. 19. José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte Justificació del projecte : Eines comunicatives <ul><li>El coneixement que circula pels centres educatius necessita d’eines comunicatives de transmissió: </li></ul><ul><li>Així la societat coneix què es fa dins els centres. </li></ul><ul><li>La informació i els continguts circulen millor en tota l’organització. </li></ul><ul><li>Augmenta la percepció positiva del centre en l’entorn. </li></ul><ul><li>La comunitat educativa se sent més identificada amb la imatge que es projecta del seu centre educatiu. </li></ul>
 20. 20. José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte Justificació del projecte : Eines comunicatives <ul><li>El coneixement que circula pels centres educatius necessita d’eines comunicatives de transmissió: </li></ul><ul><li>Així la societat coneix què es fa dins els centres. </li></ul><ul><li>La informació i els continguts circulen millor en tota l’organització. </li></ul><ul><li>Augmenta la percepció positiva del centre en l’entorn. </li></ul><ul><li>La comunitat educativa se sent més identificada amb la imatge que es projecta del seu centre educatiu. </li></ul><ul><li>Els centres escolars disposen, entre d’altres, de tres eines comunicatives integradores: </li></ul><ul><li>La web escolar. </li></ul><ul><li>La Intranet. </li></ul><ul><li>La revista d’actualitat. </li></ul>
 21. 21. José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte Justificació del projecte : Eines comunicatives <ul><li>Els centres escolars disposen, entre d’altres, de tres eines comunicatives integradores: </li></ul><ul><li>La web escolar. </li></ul><ul><li>La Intranet. </li></ul><ul><li>La revista d’actualitat. </li></ul>
 22. 22. José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte <ul><li>Justificació del projecte : Eines comunicatives </li></ul><ul><li>La web escolar </li></ul><ul><li>Ofereix una visió global del centre. </li></ul><ul><li>Transmet la seva imatge corporativa. </li></ul><ul><li>És el punt digital de trobada del centre. </li></ul><ul><li>Aglutina les altres eines TIC, és la porta d’entrada. </li></ul><ul><li>Anuncia les novetats i estimula el trànsit digital. </li></ul><ul><li>Fomenta la participació. </li></ul>
 23. 23. José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte <ul><li>Justificació del projecte : Eines comunicatives </li></ul><ul><li>La web escolar </li></ul><ul><li>Ofereix una visió global del centre. </li></ul><ul><li>Transmet la seva imatge corporativa. </li></ul><ul><li>És el punt digital de trobada del centre. </li></ul><ul><li>Aglutina les altres eines TIC, és la porta d’entrada. </li></ul><ul><li>Anuncia les novetats i estimula el trànsit digital. </li></ul><ul><li>Fomenta la participació. </li></ul>
 24. 24. José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte <ul><li>Justificació del projecte : Eines comunicatives </li></ul><ul><li>La Intranet </li></ul><ul><li>Permet mantenir la privacitat de les informacions. </li></ul><ul><li>Estableix canals entre públics afins. </li></ul><ul><li>Obre línies informatives per a col·lectius concrets. </li></ul><ul><li>Millora la comunicació i l’organització interna. </li></ul><ul><li>Estimula la comunicació horitzontal i la participació. </li></ul><ul><li>Dona eines que afavoreixen i agiliten l’organització. </li></ul>
 25. 25. José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte <ul><li>Justificació del projecte : Eines comunicatives </li></ul><ul><li>La Intranet </li></ul><ul><li>Permet mantenir la privacitat de les informacions. </li></ul><ul><li>Estableix canals entre públics afins. </li></ul><ul><li>Obre línies informatives per a col·lectius concrets. </li></ul><ul><li>Millora la comunicació i l’organització interna. </li></ul><ul><li>Estimula la comunicació horitzontal i la participació. </li></ul><ul><li>Dona eines que afavoreixen i agiliten l’organització. </li></ul>
 26. 26. José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte <ul><li>Justificació del projecte : Eines comunicatives </li></ul><ul><li>La revista d’actualitat </li></ul><ul><li>Ofereix informació contínua sobre l’activitat escolar. </li></ul><ul><li>Fomenta la participació de l’alumnat, professorat i famílies. </li></ul><ul><li>Consolida el gust per l’escriptura i per l’ús d’eines com la foto digital i el vídeo. </li></ul><ul><li>Aconsegueix un reconeixement continu de les produccions escolars. </li></ul><ul><li>Manté informat a tothom a la vegada dels mateixos temes relacionats amb l’actualitat escolar. </li></ul><ul><li>Estimula la creativitat i la millora de l’alumnat. </li></ul><ul><li>És una eina de coneixement mutu que fomenta l’esperit de grup. </li></ul><ul><li>Introdueix els principis bàsics de l’hipertext i de l’escriptura electrònica. </li></ul>
 27. 27. José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte <ul><li>Justificació del projecte : Eines comunicatives </li></ul><ul><li>La revista d’actualitat </li></ul><ul><li>Ofereix informació contínua sobre l’activitat escolar. </li></ul><ul><li>Fomenta la participació de l’alumnat, professorat i famílies. </li></ul><ul><li>Consolida el gust per l’escriptura i per l’ús d’eines com la foto digital i el vídeo. </li></ul><ul><li>Aconsegueix un reconeixement continu de les produccions escolars. </li></ul><ul><li>Manté informat a tothom a la vegada dels mateixos temes relacionats amb l’actualitat escolar. </li></ul><ul><li>Estimula la creativitat i la millora de l’alumnat. </li></ul><ul><li>És una eina de coneixement mutu que fomenta l’esperit de grup. </li></ul><ul><li>Introdueix els principis bàsics de l’hipertext i de l’escriptura electrònica. </li></ul>
 28. 28. José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte <ul><li>El punt d’arribada: </li></ul><ul><li>Aquest projecte desenvoluparà els objectius anteriors i formularà una proposta pràctica en format digital per a: </li></ul><ul><li>Crear una Intranet escolar, tant des del punt de vista dels possibles continguts com respecte al suport tècnic. </li></ul><ul><li>Crear una revista de l’actualitat del centre i la seva implementació per part de tota la comunitat educativa. Seccions i una guia d’eines com a suport tècnic. </li></ul><ul><li>Indicar formes d’alimentar aquestes eines, que dinamitzin l’organització escolar. Que afavoreixin la comunicació interna i externa del centre. I que millorin la seva imatge cap l’exterior. </li></ul>
 29. 29. José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte <ul><li>El punt d’arribada: </li></ul><ul><li>Aquest projecte desenvoluparà els objectius anteriors i formularà una proposta pràctica en format digital per a: </li></ul><ul><li>Crear una Intranet escolar, tant des del punt de vista dels possibles continguts com respecte al suport tècnic. </li></ul><ul><li>Crear una revista de l’actualitat del centre i la seva implementació per part de tota la comunitat educativa. Seccions i una guia d’eines com a suport tècnic. </li></ul><ul><li>Indicar formes d’alimentar aquestes eines, que dinamitzin l’organització escolar. Que afavoreixin la comunicació interna i externa del centre. I que millorin la seva imatge cap l’exterior. </li></ul>
 30. 30. José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte <ul><li>L’experiència pràctica que avala aquest projecte : </li></ul><ul><li>La pàgina web del IES Torre del Palau , amb ¿6000? visites en cinc mesos. </li></ul><ul><li>La Intranet del centre. </li></ul><ul><li>La revista d’actualitat escolar QUÈ PASSA! (la web y revista QUÈ PASSA!). </li></ul><ul><li>L’activitat professional dels autors del projecte. </li></ul>
 31. 31. José Manuel Ramírez i Evaristo González IES Torre del Palau, Terrassa L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte <ul><li>L’experiència pràctica que avala aquest projecte : </li></ul><ul><li>La pàgina web del IES Torre del Palau , amb ¿6000? visites en cinc mesos. </li></ul><ul><li>La Intranet del centre. </li></ul><ul><li>La revista d’actualitat escolar QUÈ PASSA! (la web y revista QUÈ PASSA!). </li></ul><ul><li>L’activitat professional dels autors del projecte. </li></ul>
 32. 32. L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte Els autors del Projecte : Evaristo González Prieto José Manuel Ramírez Moyano
 33. 33. L’ELABORACIÓ D’UNA INTRANET I D’UNA REVISTA DIGITAL D’ACTUALITAT ALS CENTRES ESCOLARS Introducció Pretensions Resultats Els punts de partida La comunicació és una eina bàsica en els centres escolars Els centres són organitzacions que gestionen coneixements Justificació del projecte Les TIC Eines comunicatives La web escolar La Intranet La revista d’actualitat El punt d’arribada L’experiència pràctica que avala aquest projecte Els autors del Projecte Els autors del Projecte : Evaristo González Prieto José Manuel Ramírez Moyano

×