Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HR development is een cultuur

680 views

Published on

Presentatie 29 maart 2011 voor NVP afdeling Zeeland.
HR Development is geen proces, het is een CULTUUR.
Uitgebreid onderzoek onder werknemers (Towers-Perrin) toont aan dat slechts 1 op de 5 werknemers zich gemotiveerd voelt voor zijn/haar werk. HR Development zou zich derhalve eerst vooral moeten richten op het creeren van een leiderschapsstijl waarmee de passie en motivatie van werknemers echt wordt aangesproken. Inzicht in bestaande en gewenste bedrijfscultuur is hiervoor een noodzaak. Een tool, de DENKSTIJL, wordt besproken om individuen en teams in staat te stellen projecten ook echt te realiseren. Aan de orde komt ook de invloed van onbewuste en onderbewuste factoren waardoor gedrag en ontplooiing van mensen veelal wordt geremd. Aangegeven wordt hoe door gerichte coaching de mens vanuit meer neutraliteit gezond en gelukkiger kan leven.
Productiviteit = Passie = Energie

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

HR development is een cultuur

 1. 1. coincidence good people balance energy inspiration HR-Development is geen proces ... ... het is een CULTUUR P R E S E N T A T I E V O O R N V P A F D E L I N G Z E E L A N D O P 29 M A A R T 2011 INNOVATIVE SOLUTIONS FOR WELLBEING OF MANKIND
 2. 2. TWOSTONE!NNOVAT!ON THE TRANSFORMATION COMPANY Ir. Erik van Wijk Innovatie Architect & Leiderschapscoach erik@twostone-innovation.comMISSIE: INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VOOR WELLBEING VAN DE MENS TOEKOMST - MOTIVEREN - OPLEVEREN
 3. 3. We hebben geleerd te werken met een hamer ... ... wat moeten we met een schroevendraaier?
 4. 4. Verandering is de manier waaropde toekomst in ons leven komt...- Alvin Tofler (futuroloog) -
 5. 5. Youcan’tchangewhatyoudon’tnotice...
 6. 6. The way we are working isn’t working anymore ...
 7. 7. The way we are working isn’t working anymore ...
 8. 8. Organisatie Team Individu
 9. 9. Leren focus Verklaarder Creator Externe/KlantenInterne/Technology focus focus Doener Ontwikkelaar Actie/DO focus
 10. 10. Leren focus Verklaarder Creator Externe/KlantenInterne/Technology focus focus Doener Ontwikkelaar Actie/DO focus
 11. 11. Spirit | Intuitie | Mind | Ratio | Hart | Emotie | IK Lichaam | Actie | Wij zijn diverse intelligenties.Wellbeing = balans in communicatie tussen Q’s
 12. 12. Survival Zone Hoog Performance Zone Impatient Calm Irritable Optimistic Frustrated Challenged Angry Engaged Defensive Invigorated Negatief Positief Exhausted Carefree Empty Peaceful Depressed Relieved Sad Mellow Hopeless Receptive Burnout Zone Laag Renewal Zoneemotie:
 13. 13. Reactive Zone Focus Tactical Zone Shallow Logical Inefficient Analytical Impulsive Task-oriented Shortsighted Precise Intermittent Methodical Afgeleid Aangetrokken Spacy Intuitive Zoned out Open-ended Indiscriminate Imaginative Diffuse Playful Overwhelmed Metaphorical Scattered Zone Breed Big-picture Zonemind:
 14. 14. Hoe is jouw wellbeing?Totaalscore0-5: Helemaal energiek5-8: Matig energietekort9-12: Significant energie tekort13+ : Energie crisisWaaraan werken?Body __ Emotion __ Mind __ Spirit __0-1: Helemaal energiek2: Matig energietekort3: Significant energietekort4+: Onmiskenbaar energie crisis
 15. 15. OrganisatieCULTUUR Flexibiliteit & VertrouwenInterne focus Externe focus & Integratie & Differentiatie Stabiliteit & Control Literature: e.g. Cameron & Quinn - Competing Values Framework
 16. 16. OrganisatieCULTUUR Flexibiliteit & Vertrouwen CLAN teamwork, empowerment, participatie, “familie”Leiders: mentoren, faciliteren participatie, loyaliteit Interne focus Externe focus & Integratie & Differentiatie Stabiliteit & Control Literature: e.g. Cameron & Quinn - Competing Values Framework
 17. 17. OrganisatieCULTUUR Flexibiliteit & Vertrouwen CLAN teamwork, empowerment, participatie, “familie” Leiders: mentoren, faciliteren participatie, loyaliteit Interne focus Externe focus & Integratie & Differentiatie HIERARCHIEgeformaliseerde en gestructureerde bureaucratie Leiders: goede organisatoren,coordinators, minimaliseren kosten Stabiliteit & Control Literature: e.g. Cameron & Quinn - Competing Values Framework
 18. 18. OrganisatieCULTUUR Flexibiliteit & Vertrouwen CLAN teamwork, empowerment, participatie, “familie” Leiders: mentoren, faciliteren participatie, loyaliteit Interne focus Externe focus & Integratie & Differentiatie HIERARCHIEgeformaliseerde en gestructureerde MARKT bureaucratie sterk competitief, doel georienteerd Leiders: goede organisatoren, Leiders: veeleisend, competitiefcoordinators, minimaliseren kosten Stabiliteit & Control Literature: e.g. Cameron & Quinn - Competing Values Framework
 19. 19. OrganisatieCULTUUR Flexibiliteit & Vertrouwen CLAN ADHOCRATIE teamwork, empowerment, dynamisch, ondernemend, creatief participatie, “familie” Leiders: visionair, innovatief, risico Leiders: mentoren, faciliteren georienteerd participatie, loyaliteit Interne focus Externe focus & Integratie & Differentiatie HIERARCHIEgeformaliseerde en gestructureerde MARKT bureaucratie sterk competitief, doel georienteerd Leiders: goede organisatoren, Leiders: veeleisend, competitiefcoordinators, minimaliseren kosten Stabiliteit & Control Literature: e.g. Cameron & Quinn - Competing Values Framework
 20. 20. To build a great kingdom, first tend toyour own state ...To build a great state, first tend to yourown family ...To build a great family, first cultivateyourself ...To cultivate yourself, dedicate tolearning ... Confucius - ~ 500 B.C.
 21. 21. True change canonly take placewith thetransformation ofthe human heart.
 22. 22. How to manage Future Engage Deliver What do What needs to Hear Insights people think? be delivered? Create Vision Passion How to do? Experiment & Deliver Concepts Commitment DO!
 23. 23. How to manage ! lead Future Engage Deliver What do What needs to Hear Insights people think? be delivered? Create Vision Passion How to do? Experiment & Deliver Concepts Commitment DO!
 24. 24. How to manage ! lead Future Engage Deliver What do What needs to Hear Insights people think? be delivered? Create Vision Passion How to do? Experiment & Deliver Concepts Commitment DO!
 25. 25. How to manage ! lead Future Engage Deliver What do What needs to Hear Insights people think? be delivered? Create Vision Passion How to do? Experiment & Deliver Concepts Commitment DO!
 26. 26. OefeningDe kracht van Ontvangen
 27. 27. Waarden Huidige VisieOpvattingen realiteit RESULTAAT BRON: PROCES: Wie Hoe Wat
 28. 28. Waarden Huidige Visie Opvattingen realiteitInterne plek RESULTAAT BRON: PROCES:vanwaar we Wie Hoe Wat acteren
 29. 29. StimulusRespons Verwerking
 30. 30. Gedrag bij jezelf ... Bekend Onbekend Bekend Open Blinddoor anderenJouw gedraggezien ... Onbekend Verborgen Onbekend
 31. 31. “Absolute code”
 32. 32. “Absolute code” Hartslag - “Emotionele code”Ademhaling -Spiertonus - Adrenaline - ...
 33. 33. “Absolute code” Vriendmechanismen: - Twijfelen - Redeneren - Sterke meningen -Boosheid - ... “Weg vd Pijn” Hartslag - “Emotionele code”Ademhaling -Spiertonus - Adrenaline - ...
 34. 34. “Absolute code” Hartslag - “Emotionele code”Ademhaling -Spiertonus - Adrenaline - ...
 35. 35. “Absolute code” Hartslag - “Emotionele code”Ademhaling -Spiertonus - Adrenaline - ...
 36. 36. “Absolute code” Hartslag - “Emotionele code”Ademhaling -Spiertonus - Adrenaline - ...
 37. 37. “Absolute code” Hartslag - “Emotionele code”Ademhaling -Spiertonus - Adrenaline - ...
 38. 38. “Absolute code” Hartslag - “Emotionele code”Ademhaling -Spiertonus - Adrenaline - ...
 39. 39. “Absolute code” Hartslag - “Emotionele code”Ademhaling -Spiertonus - Adrenaline - ...
 40. 40. “Absolute code” Hartslag - “Emotionele code”Ademhaling -Spiertonus - Adrenaline - ...
 41. 41. “Absolute code” Hartslag - “Emotionele code”Ademhaling -Spiertonus - Adrenaline - ...
 42. 42. “Absolute code” Hartslag - “Emotionele code”Ademhaling -Spiertonus - Adrenaline - ...
 43. 43. Spirit | Intuitie | Organisatie TeamMind | Ratio | Hart | Emotie | Individu IK Lichaam | Actie | Prestatie = Passie = Energie = Wellbeing
 44. 44. 1. Leiderschap op elk nivo 4. ToegankelijkheidGepassioneerd, persistent, Zoveel mogelijk op lokatie. Lageovertuigend leiderschap op elk of geen kosten voor werknemers.nivo, met “wellbeing” in job- Gemak doet er toe!2. Uitlijning 5. Partners“Wellbeing” aanpak natuurlijke Actieve, continue samenwerkingextensie van bedrijfs-identiteit en met interne en externe partnersaspiratie’s (CULTUUR!). om programma aan te kunnen3. Scope, relevantie & 6. Communicatiekwaliteit “Wellbeing” is niet slechts een“Wellbeing” programma moet missie - het is een boodschap.compleet zijn, sterk motiverend en Gevoeligheid, creativiteit en
 45. 45. Resultaat: Investering OpbrengstLagere kosten 6Lager verzuim, minder ziektekosten, lagere premies etc.US-studie: $1 investering levert $3-$6 besparing opziektekosten (!) 4.5Hogere Productiviteit 3Meer passie = meer inzet, beter in je vel = hogereproductiviteit,LET OP: 1 uur meer werken is NIET meer productiviteit ! 1.5Hogere Moraal 0Trots, vertrouwen en meer commitment dragen bij aan eenmeer krachtige organisatie. Minder verloop. -1.5Flexibiliteit & Externe focusVanuit het contact met jezelf, contact aangaan met anderenen open staan voor nieuwe zienswijzen.
 46. 46. INNOVATIVE SOLUTIONS FOR WELLBEING OF MANKIND
 47. 47. Is Improviseren Verbinden Leren vanuit de toekomst IQ+EQ+SQ+FQ Doen FUN! WE llbeingINNOVATIVE SOLUTIONS FOR WELLBEING OF MANKIND
 48. 48. Was Is Controle Improviseren Praten VerbindenLeren vanuit verleden Leren vanuit de toekomst IQ + IQ + IQ IQ+EQ+SQ+FQ Terugkijken Doen Plicht FUN! I llness WE llbeing INNOVATIVE SOLUTIONS FOR WELLBEING OF MANKIND
 49. 49. coincidence good people balance energy inspiration HR-Development is geen proces ... ... het is een CULTUUR TWOSTONE!NNOVAT!ON THE TRANSFORMATION COMPANY KANTOOR@TWOSTONE-INNOVATION.COM INNOVATIVE SOLUTIONS FOR WELLBEING OF MANKIND

×