Advertisement

B4 ram shimony_movingforwardmuseumsdigitisation

Nov. 22, 2013
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

B4 ram shimony_movingforwardmuseumsdigitisation

 1. .1 .2 .3 .4 2
 2. 3
 3. - - * * * - - * Linked– Heritage – 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. ₪ * – ₪' - * ₪' - * ₪' - * – - – 8 * *
 8. - * * – 9 Rotary View – * * * * * * * * *
 9. * ₪ * * * * * * * * 10

Editor's Notes

 1. ניתן להשתמש בתבנית זו כקובץ פותח כדי לספק עדכונים עבור אבני דרך של הפרוייקט.מקטעיםלחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שקופית כדי להוסיף מקטעים. מקטעים יכולים לסייע בארגון השקופיות שלך או להקל את שיתוף הפעולה בין עורכים מרובים.הערותהשתמש במקטע 'הערות' עבור הערות העברה או כדי לספק פרטים נוספים עבור הקהל. הצג הערות אלה בתצוגת מצגת במהלך המצגת שלך. שים לב לגודל הגופן (חשוב עבור נגישות, ניראות, צילום בווידאו וייצור מקוון)צבעים מתואמים הקדש תשומת לב מיוחדת לגרפים, תרשימים ותיבות טקסט.קח בחשבון את העובדה שהמשתתפים ידפיסו בשחור- לבן או בגווני אפור. בצע הדפסת בדיקה כדי לוודא שהצבעים שלך מוצגים כראוי בעת הדפסה בשחור-לבן מלא ובגווני אפור.גרפיקה, טבלאות וגרפיםשמור על פשטות: אם הדבר אפשרי, השתמש בסגנונות ובצבעים עקביים שאינם מסיחים את הדעת.סמן בתוויות את כל הגרפים והטבלאות.
 2. מהו נושא הפרוייקט?הגדר את המטרה של פרוייקט זההאם הוא דומה לפרוייקטים שבוצעו בעבר או שזהו מאמץ חדש?הגדר את הטווח של פרוייקט זההאם הוא פרוייקט עצמאי או שהוא קשור לפרוייקטים אחרים?* שים לב לכך ששקופית זו אינה הכרחית עבור פגישות מצב שבועיות
 3. * אם אחת מבעיות אלו גרמו לעיכוב בלוח הזמנים או שיש לדון בהן בהרחבה, כלול פרטים בשקופית הבאה.
 4. שכפל שקופית זו בהתאם לצורך אם קיימת יותר מבעיה אחת.ניתן להעביר שקופית זו ושקופיות קשורות לנספח או להסתיר אותן בהתאם לצורך.
Advertisement