Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

B4 ram shimony_movingforwardmuseumsdigitisation

 1. ‫כנס מינרווה 3102‬ ‫רם שמעוני‬ ‫נובמבר 3102‬ ‫הפרויקט להעצמה דיגיטלית של אוספי המוזאונים‬ ‫בשיתוף משרד ראש הממשלה – תכנית מורשת‬
 2. ‫1.‬ ‫3102 במספרים‬ ‫2.‬ ‫יעדי תכנית העבודה‬ ‫3.‬ ‫שילוב במרחב האירופי‬ ‫4.‬ ‫קישוריות ושת"פ‬ ‫כתובת חקוקה באבן‬ ‫2‬ ‫מוזאון כפר סבא‬
 3. ‫071,1‬ ‫002,1‬ ‫000,1‬ ‫069‬ ‫687‬ ‫008‬ ‫006‬ ‫555‬ ‫804‬ ‫903‬ ‫002‬ ‫112‬ ‫פריטים במנ"א‬ ‫004‬ ‫66‬ ‫פריטים עם תמונה‬ ‫3‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫אירופיאנה‬
 4. ‫* גידול של %01 במספר המוזאונים במנ"א‬ ‫מ-04 ל- 44‬ ‫* גידול של %004 במספר הפריטים במנ"א‬ ‫מ- 000,112 לכמעט מיליון‬ ‫* גידול של %002,1 (!) במספר הפריטים‬ ‫במנ"א להם תמונה אחת לפחות‬ ‫מ- 000,66 ל- 000,687‬ ‫* העלאה לאירופיאנה של %04 מסך‬ ‫הפריטים שהעלה פרויקט-‪Linked‬‬ ‫000,001,1 – ‪Heritage‬פריטים‬ ‫בית הכנסת היהודי – פאס מרוקו‬ ‫4‬ ‫בית התפוצות‬
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. ‫*תקציב פרויקטים – 6.1 מיליון ₪‬ ‫*‬ ‫תכנית מורשת‬ ‫*‬ ‫משרד התרבות - 003 אל' ₪‬ ‫*‬ ‫- 033 אל' ₪‬ ‫מוזאונים‬ ‫- 079 אל' ₪‬ ‫* מוזאונים משתתפים – 53‬ ‫* פריטים מצולמים – כ- 000,221‬ ‫גן המדע על שם דוידסון‬ ‫8‬
 9. ‫*מאגר צלמים מומלצים‬ ‫*למעלה מ- 03 אנשי מקצוע‬ ‫*שתי קטגוריות: עם ציוד וללא ציוד‬ ‫*מחירים מוזלים באורח ניכר!‬ ‫*ציוד צילום להשאלה‬ ‫* 51 מצלמות מקצועיות +ציוד עזר‬ ‫*ניהול, בקרה ופיקוח – איגוד המוזאונים‬ ‫איקו"ם ישראל‬ ‫*המחשה ויזואלית בתלת מימד‬ ‫*פיילוט ל- 001 פריטים (1, 2, 3)‬ ‫*שולחנות מסתובבים‬ ‫*תכנת עזר – ‪Rotary View‬‬ ‫השקל העברי הראשון‬ ‫מוזאון ישראל‬ ‫9‬
 10. ‫* עלייה לאוויר פורטל המוזאונים‬ ‫*המשך פרויקטים של דיגיטציה וקטלוג.‬ ‫היקף כולל: 2 מיליון ₪‬ ‫* קישור מילונים לאירופה‬ ‫* שחרור גרסת תזאורוס‬ ‫* אפיון ממשקי מנ"א מול תזאורוס רשות‬ ‫העתיקות‬ ‫* פעילות בפרויקט אתינה פלוס‬ ‫* מנהל תוכן לפורטל‬ ‫* פיילוטים לתערוכה וירטואלית‬ ‫*המחשה חזותית בתלת מימד‬ ‫01‬ ‫מוזאון וילפריד ישראל‬
 11. ‫שאלות?‬ ‫תודה!!‬ ‫הפרויקט להעצמה דיגיטלית של אוספי המוזאונים‬ ‫בשיתוף משרד ראש הממשלה – תכנית מורשת‬
Advertisement