SlideShare a Scribd company logo
1 of 40
Download to read offline
Ο μαύρος Κότσυφας κι οΟ μαύρος Κότσυφας κι ο
άσπρος Γλάροςάσπρος Γλάρος
Title
Γλωσσικοί στόχοιΓλωσσικοί στόχοι
1. Καλλιέργεια αφηγηματικού λόγου (προφορικός και
γραπτός)
- δομή (τόπος, χρόνος)
- ήρωες
- επεισόδια
- χρονική αλληλουχία
2. Ευθύς και πλάγιος λόγος (χρήση εισαγωγικών)
3. Αντίθετα (χρήση επιθέτων)
4. Οι χρόνοι : Ενεστώτας και Αόριστος
ΓενικόςΓενικός
γλωσσικόςγλωσσικός
σκοπός :σκοπός :
ΔομήΔομή
αφηγηματικούαφηγηματικού
κειμένουκειμένου
Στόχοι Δραστηριότητες
1. Πρόκληση ενδιαφέροντος.
Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας
γνώσης.
Ανάρτηση στην τάξη εικόνων και αφισών με βάση το θέμα.
2. Ανάγνωση και επεξεργασία
πολυτροπικών κειμένων.
Καλλιέργεια και ανάπτυξη
αφηγηματικού προφορικού
λόγου.
•Συζήτηση σχετικά με το περιεχόμενο των αφισών, ώστε να
προκύψει η θεματική ενότητα «Η διαφορετικότητα».
3. Εξοικείωση των παιδιών με την
ταυτότητα ενός βιβλίου.
• Παρουσίαση του βιβλίου (Συγγραφέας, εικονογράφηση,
έκδοση κτλ.).
• Συζήτηση του εξώφυλλου με κρυμμένο τον τίτλο.
4. Εισαγωγή στον αφηγηματικό
λόγο.
•Γίνονται προτάσεις – υποθέσεις για τον τίτλο του βιβλίου.
•Γράφονται οι προτάσεις στον πίνακα.
•Παρουσίαση του τίτλου και συσχετισμός του με τις υποθέσεις
των παιδιών.
•Υποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο του βιβλίου.
ΓενικόςΓενικός
γλωσσικόςγλωσσικός
σκοπός :σκοπός :
ΔομήΔομή
αφηγηματικούαφηγηματικού
κειμένουκειμένου
Στόχοι Δραστηριότητες
5. Ανάπτυξη οπτικού
γραμματισμού.
•Δίνουμε στις ομάδες χαρακτηριστικές εικόνες του βιβλίου και ζητάμε
.
•Ανάγνωση του βιβλίου από τον/την εκπαιδευτικό και
εντοπισμός κοινών ή διαφορετικών στοιχείων μεταξύ των
ιστοριών των ομάδων και του πρωτότυπου κειμένου.
6. Εντοπισμός των στοιχείων
της δομής του αφηγηματικού
λόγου.
•Τα παιδιά παρατηρούν, στην αρχή στο πρωτότυπο κείμενο και
στη συνέχεια στις ιστορίες που έφτιαξαν ομαδικά, τα στοιχεία
της δομής του αφηγηματικού κειμένου. (παράρτημα 1).
•Γίνεται η αντίστοιχη επεξεργασία και στις ιστορίες των ομάδων
και όπου κριθεί απαραίτητο γίνονται οι ανάλογες παρεμβάσεις.
• «Μια ιστορία ξεδιπλώνεται». Ζητάμε από κάποιο παιδί
(έχοντας πάντα στο μυαλό του τα στοιχεία του αφηγηματικού
λόγου) να ξεκινήσει μια ιστορία την οποία συνεχίζει κάποιο
άλλο …
7. Κατανόηση του ρόλου του
ευθύ και πλάγιου λόγου μέσα
σε ένα κείμενο. Εξοικείωση
και χρήση του ευθύ και
πλάγιου λόγου στον
προφορικό και γραπτό λόγο.
•Ζητάμε από τα παιδιά να υπογραμμίσουν τα λόγια του Ιάκωβου
και του Τζίμη.
•Αποτυπώνουν γραπτά του διαλόγους.
•Δραματοποιούν τους διαλόγους μετατρέποντάς τους σε πλάγιο
λόγο.
•Ο/η εκπαιδευτικός γράφει τα δραματοποιημένα λόγια στον
πίνακα. Συγκρίνουμε τις δύο μορφές λόγου και εντοπίζουμε τις
διαφορές (εισαγωγικά, παύλες).
ήρωες περιγραφή
(ποιος είναι, πού ζει,
ποιος ο ρόλος του στο
κείμενο, κ.λ.π.)
Τζίμης
Ιάκωβος
Αλβέρτος
Μητέρα Αλβέρτου
Μάρθα & Μελίσσα
Πώς αρχίζει η ιστορία;
Πώς τελειώνει η ιστορία;
Ποιο θέμα διαπραγματεύεται η ιστορία;
Πού διαδραματίζεται η ιστορία;
(χαρτογράφηση των τόπων και των χώρων μέσα στους οποίους εκτυλίσσεται η
ιστορία. Επιχειρείται ένας συνδυασμός των γεγονότων με το χώρο γιατί έτσι το
κείμενο γίνεται συγκεκριμένο, οπτικοποιείται.)
Σε πόσα και ποια επεισόδια χωρίζεται η ιστορία;
1ο επεισόδιο (ποιοι, πού, πότε, τι):
2ο επεισόδιο (ποιοι, πού, πότε, τι):
3ο επεισόδιο (ποιοι, πού, πότε, τι):
ΓενικόςΓενικός
γλωσσικόςγλωσσικός
σκοπός :σκοπός :
ΔομήΔομή
αφηγηματικούαφηγηματικού
κειμένουκειμένου
Στόχοι Δραστηριότητες
8. Διδασκαλία του Ενεστώτα
και του Αόριστου.
•Τα παιδιά επισημαίνουν στο κείμενο τα ρήματα, διακρίνουν
τη χρήση τους ανάλογα με το αν αναφέρονται στο τώρα ή στο
χθες.
•Καταγράφουμε τα ρήματα σε 2 στήλες και τα μετατρέπουμε
από το τώρα στο χθες και το αντίστροφο.
9. Η χρησιμότητα των
επιθέτων σ’ ένα
αφηγηματικό κείμενο.
•Τα παιδιά βρίσκουν τα επίθετα του κειμένου.
• Εμπλουτισμός ενός μικρού κειμένου με τα
κατάλληλα επίθετα.
10.Παραγωγή αφηγηματικού
λόγου.
•Δίνουμε στις ομάδες αφηγηματικά κείμενα και ζητάμε να βρουν τα στ
•Χωρίζουμε το κείμενο σε 4 ενότητες και ζητάμε από τα
παιδιά να διασκευάσουν την ιστορία προσθέτοντας ακόμη
ένα κεντρικό ήρωα και να το δραματοποιήσουν.
•Να εμπλουτίσουν την ιστορία λαμβάνοντας υπ’ όψη την
παράμετρο «τι θα συνέβαινε αν ο Ιάκωβος, μετά την
απόρριψη των γλάρων, αποφάσιζε να φύγει από το
γλαρονήσι.
•Δίνουμε στις ομάδες το θέμα «Φιλία» και ζητάμε από τα
παιδιά να παράγουν ένα αφηγηματικό κείμενο.
•Αξιολόγηση των κειμένων που παράχθηκαν από τα παιδιά
όσον αφορά τη δομή, έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες
παρεμβάσεις.
ΓενικόςΓενικός
γλωσσικόςγλωσσικός
σκοπός :σκοπός :
ΔομήΔομή
αφηγηματικούαφηγηματικού
κειμένουκειμένου
Μύθοι του Αισώπου
Οι οδοιπόροι και το τσεκούρι
Κάποτε, δυο φίλοι ξεκίνησαν για κάποια δουλειά τους και
περπατούσαν συζητώντας. Εκεί που βάδιζαν, μέσα σ' ένα δάσος, ο
ένας απ' αυτούς πρόσεξε πως κάτι γυάλιζε ανάμεσα στα χόρτα.
Έσκυψε να δει τι ήτανε και σήκωσε ένα τσεκούρι ολοκαίνουριο.
- Βρήκαμε ένα τσεκούρι! φώναξε χαρούμενος ο σύντροφός του.
Εκείνος όμως, που είχε βρει το τσεκούρι ταράχτηκε και λέει:
- Να μη λες βρήκαμε ένα τσεκούρι, μόνο να λες: βρήκες ένα
τσεκούρι.
Αλλά, καθώς προχωρούσαν, αντάμωσαν τρεις-τέσσερις ξυλοκόπους,
που είχανε χάσει το καινούργιο τους τσεκούρι κι έψαχναν να το
βρουν. Όταν είδαν τους δυο οδοιπόρους, που ο ένας τους κρατούσε
το τσεκούρι, έπεσαν πάνω τους θυμωμένοι.
- Χαθήκαμε! φώναξε εκείνος που είχε βρει το κρατούσε στα χέρια
του.
Γυρίζει τότε ο φίλος του και του λέει:
- Να μη λες χαθήκαμε, να λες: χάθηκα! Ούτε όταν βρήκες το
τσεκούρι με ήθελες για σύντροφό σου, ούτε τώρα που θα σου το
πάρουν και θα φας και ξύλο θέλω να μ' έχεις σύντροφό σου!
ΓενικόςΓενικός
γλωσσικόςγλωσσικός
σκοπός :σκοπός :
ΔομήΔομή
αφηγηματικούαφηγηματικού
κειμένουκειμένου
Ο Γάτος και τα ποντίκια
Κάποτε, σ’ ένα μεγάλο αρχοντικό σπίτι με πολλά δωμάτια, έμενε μια γριά. Το σπίτι ήτανε
παμπαλαιο. Κανείς δεν το περιποιότανε πια κι οι τοίχοι του είχαν αρχίσει να ραϊζουν, οι σοβάδες να
πέφτουν, τα πατώματα να σαπίζουν.
Η γρια, που έμενε σ’ αυτό το παλιό αρχοντικό σπίτι, κρατούσε μόνο δυο δωμάτια ανοιχτά, όπου
έμενε αυτή στο ένα και στο άλλο η υπηρέτριά της. Όλα α άλλα δωμάτια τα είχανε κλειστά και δεν
άνοιγαν ποτέ τις πόρτες και τα παράθυρά τους ούτε έμπαιναν ποτέ εκεί μέσα.
Όπου στα κλεισμένα δωμάτια, έστησαν φωλιά δυο ποντίκια που, σιγά σιγά, έγιναν μια πολυάριθμη
οικογένεια, στρατός ολόκληρος από ποντίκια, που αλώνιζαν εκεί μέσα. Κανείς δεν τα πείραζε και
εκείνα νύχτα μέρα ροκάνιζαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους κι έγιναν όλα τετράπαχα.
Μια μέρα, ένας γάτος του δρόμου, βρίσκοντας ανοιχτή την εξώπορτα του σπιτιού, μπήκε μέσα για
να προφυλαχτεί από το κρύο και χώθηκε κάτω από το κρεβάτι της γριάς.
Όταν τον είδε, την άλλη μέρα, η γριά χάρηκε, που θα τον είχε, και τον κράτησε. Ο γάτος καθώς
περπατούσε αμέριμνος στο σπίτι, μια μέρα ανακάλυψε μια τρύπα η οποία οδηγούσε σε κάποιο άλλο
δωμάτιο όπου ζούσαν τα ποντίκια. Καθώς τα ποντίκια έβγαιναν ανυποψίαστα από τη φωλιά τους
αυτός τα καταβρόχθιζε.
Κι επειδή τρώγοντας έρχεται η όρεξη, ο γάτος βγήκε, ένα άλλο βράδυ από το δωμάτιο της γριάς και
άρχισε να τριγυρνάει στο απέραντο παμπάλαιο σπίτι. Στον πρώτο διάδρομο που μπήκε, αντίκρυσε
κοπάδι ολόκληρο από ποντίκια και έπεσε απάνω τους με μανία. Εκείνα, συνηθισμένα όπως ήταν να
μην τα πειράζει κανένας, άργησαν να καταλάβουν τον κίνδυνο που τα’ απειλούσε και ώσπου να
κρυφτούνε στις τρύπες τους ο γάτος έφαγε αρκετά.
Πού να ξεκολλήσει τώρα ο γάτος από το διάδρομο. Η γρια τον έχανε, γιατί εκείνος μέρα-νύχτα
παραφύλαγε στο διάδρομο για ποντίκια.
Έπειτα, βρίσκοντας καμιά τρύπα σε κάποια πόρτα, μπήκε και σ’ ένα δωμάτιο, κι από κει σε άλλο κι
έτρωγε τόσα ποντίκια, όσα δεν είχε φάει σε όλη του τη ζωή κανένας γάτος, σ΄ όλο τον κόσμο!
Σιγά-σιγά όμως ξύπνησαν και τα ποντίκια και κατάλαβαν πόσο επικίνδυνος είναι ο γάτος.
Κρύφτηκαν λοιπόν μέσα στις τρύπες τους και δεν ξαναβγήκαν.
Ο γάτος περίμενε μια, περίμενε δυο μέρες, περίμενε τρείς, αλλά κανένα ποντίκι δεν φαινότανε και
αυτός άρχισε να πεινάει.
Σκέφτηκε λοιπόν να τα ξεγελάσει και πηδώντας πάνω σ’ ένα ξύλινο χοντρό καρφί, στον τοίχο,
κρεμμάστηκε από αυτό και παρίστανε τον ψόφιο.
Ύστερα από δυο-τρεις ώρες ένα ποντίκι, καθώς δεν άκουγε τις πατημασιές του γάτου, τόλμησε να
μισοβγεί από την τρύπα του. Κοίταξε γύρω, είδε το γάτο που έκανε τον ψόφιο, και κατάλαβε τι είχε
γίνει.
- Ακουσε κυρ γάτο του φώναξε. Και σακί να σε δω να γίνεις και να σε κρεμμάσουν σε καρφί,
εγώ δεν έρχομαι κοντά σου.
Και κρύφτηκε πάλι, όσο το δυνατόν πιο βαθιά μπορούσε, μέσα στην τρύπα του.
ΓενικόςΓενικός
γλωσσικόςγλωσσικός
σκοπός :σκοπός :
ΔομήΔομή
αφηγηματικούαφηγηματικού
κειμένουκειμένου
Ο Δουλευτάρης κι ο Ακαμάτης
Κάποτε, στα παλιά τα χρόνια, ζούσανε στην Αίγυπτο δυο άνθρωποι, που τα
σπίτια τους και τα χωράφια τους γειτόνευαν. Ο ένας όμως ήτανε
δουλευτάρης και ο άλλος ακαμάτης. Από το πρωί ως το βράδυ ο
Δουλευτάρης όργωνε τα χωράφια του, έσπερνε, σκάλιζε, πότιζε, θέριζε,
ανάλογα με την εποχή που ήτανε, κι όταν τέλειωνε τη δουλεία του στα
χωράφια και γυρνούσε στο σπίτι του, κάτι έβρισκε κι εκεί να κάνει. Πότε
διόρθωνε το αλέτρι του, πότε κάρφωνε κανένα παράθυρο που είχε σπάσει,
πότε περιποιότανε τις κότες του, πότε σκάλιζε τα λαχανικά του. Όλο
δούλευε κι όλο πρόκοβε και, σιγά - σιγά, έγινε ο πιο πλούσιος τους τόπου.
Ο γείτονάς του, ο Ακαμάτης, έβρισκε πάντοτε προφάσεις για να μη
δουλέψει. Το πρωί δεν ξυπνούσε χαράματα, όπως ο Δουλευτάρης, αλλά
κοιμόταν ώσπου ο ήλιος ανέβαινε ένα κοντάρι στον ουρανό, γιατί έλεγε
πως, όσο περισσότερο κοιμότανε, τόσο ξεκούραστος θα’ ταν και τόσο πιο
καλά θα δούλευε στο χωράφι του. Αλλά όταν έφτανε στο χωράφι, κόντευε
πια μεσημέρι, κι έτσι, δεν του έμεναν και πολλές ώρες δουλειάς. Χρόνο με
το χρόνο γινότανε φτωχότερος, ώσπου έγινε ο πιο φτωχός του χωριού.
Ζήλευε λοιπόν το γείτονά του τον Δουλευτάρη κι έλεγε πως εκείνος ήτανε
μάγος κι έκανε μάγια στα δικά του τα χωράφια να δίνουν πολύ καρπό, και
στο χωράφι του γείτονά του να μη δίνει καθόλου. Μια μέρα, οι δυο
γείτονες συζητούσαν για τις σοδειές τους, κι επειδή ο Δουλευτάρης είπε ότι
μόνο με τη δουλειά προκόβει κανείς, ο Ακαμάτης θύμωσε και σηκώνοντας
το τσεκούρι του, τον χτύπησε στο κεφάλι και τον σκότωσε. Οι συγγενείς του
Δουλευτάρη έτρεξαν να τον σηκώσουν κι όταν είδαν πως ήταν πια
πεθαμένος, άρχισαν να κυνηγούνε το φονιά. Αλλ’ ο Ακαμάτης είχε
προχωρήσει πολύ και τους ξέφυγε, τρέχοντας προς το Νείλο. Στρέφοντας
πίσω του είδε πως οι συγγενείς του σκοτωμένου ήταν ακόμη μακριά, αλλά
έτρεχαν κι αυτοί προς το ποτάμι.
ΓενικόςΓενικός
γλωσσικόςγλωσσικός
σκοπός :σκοπός :
ΔομήΔομή
αφηγηματικούαφηγηματικού
κειμένουκειμένου
Θέλησε τότε να εξακολουθήσει το δρόμο του αλλά, ξαφνικά, είδε να
παρουσιάζεται ένας λύκος. Φοβήθηκε πως ο λύκος θα τον φάει, γιατί δεν
είχε κανένα όπλο μαζί του να τον χτυπήσει. Καθώς κοιτούσε γύρω του με
απελπισία, για να βρει τρόπο να σωθεί, πρόσεξε μια ψηλή χουρμαδιά που
βρισκότανε στην όχθη του ποταμού και που τα μεγάλα, πλατύφυλλα
κλαδιά της έγερναν πάνω από τον ποταμό.
- Σώθηκα! Μουρμούρισε. Τώρα θα γλιτώσω κι από το λύκο και από τους
ανθρώπους.
Κι έτρεξε προς τη χουρμαδιά, σκαρφάλωσε στον κορμό της και , σιγά-σιγά,
ανέβηκε ως τα πρώτα κλαδιά και κρύφτηκε στα πλατιά φυλλώματα. Ο
λύκος, βλέποντας πως του ξέφυγε ο άνθρωπος, έτρεξε κι αυτός να φύγει,
για να βρει κάποιο άλλο κυνήγι. Ξαφνικά ο φονιά άκουσε κάτι να σέρνεται
μέσα στα κλαδιά πάνω από το κεφάλι του. Κοιτάζει και τι να δει: ένα
θεόρατο φίδι σερνόταν ανάμεσα στα κλαδιά, σφυρίζοντας. Κοίταξε κάτω
τρομαγμένος, ο λύκος είχε φύγει, αλλ’ οι συγγενείς του σκοτωμένου
πλησίαζαν τρέχοντας κι ασφαλώς θα τον έβλεπαν, όταν κατέβαινε από το
δέντρο, και θα τον έπιαναν. Κι ήξερε πως άμα έπεφτε στα χέρια τους, ήταν
χαμένος! Μη έχοντας τι άλλο να κάνει σκέφτηκε:
- Θα πηδήσω στο νερό, και θα βγω κολυμπώντας στην αντικρινή όχθη του
ποταμού.
Και πήδησε αμέσως στο νερό. Αλλά ο Νείλος είναι γεμάτος κροκόδειλους κι
ένας από αυτούς, μόλις είδε τον άνθρωπο να πέφτει, όρμησε απάνω του,
άνοιξε το τεράστιο στόμα του και τον έκοψε στη μέση. Κι έτσι, ο φονιάς
βρήκε την τιμωρία του.

More Related Content

What's hot

Μαθηματικά Δ΄. Επανάληψη 2ης ενότητας. Κεφ. 8-14
Μαθηματικά Δ΄. Επανάληψη 2ης ενότητας. Κεφ. 8-14Μαθηματικά Δ΄. Επανάληψη 2ης ενότητας. Κεφ. 8-14
Μαθηματικά Δ΄. Επανάληψη 2ης ενότητας. Κεφ. 8-14Χρήστος Χαρμπής
 
Το δέντρο που έδινε
Το δέντρο που έδινεΤο δέντρο που έδινε
Το δέντρο που έδινεstamatiademogianni
 
ο επιχειρηματολογικός λόγος στο δημοτικό σχολείο
ο επιχειρηματολογικός λόγος στο δημοτικό σχολείοο επιχειρηματολογικός λόγος στο δημοτικό σχολείο
ο επιχειρηματολογικός λόγος στο δημοτικό σχολείοΥπουργείο Παιδείας
 
συγγραφη αρθρου
συγγραφη αρθρουσυγγραφη αρθρου
συγγραφη αρθρουalexadra71
 
Μικρός πρίγκιπας - Περίληψη
Μικρός πρίγκιπας - ΠερίληψηΜικρός πρίγκιπας - Περίληψη
Μικρός πρίγκιπας - Περίληψηmarinakar
 
Ένα αγαπημένο μου πρόσωπο
Ένα αγαπημένο μου πρόσωποΈνα αγαπημένο μου πρόσωπο
Ένα αγαπημένο μου πρόσωποStefi_Dim
 
Περιγραφή χώρου
Περιγραφή χώρουΠεριγραφή χώρου
Περιγραφή χώρουDimitra Mylonaki
 
Ε΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdf
Ε΄ Δημοτικού  ΠΓΛ  .pdfΕ΄ Δημοτικού  ΠΓΛ  .pdf
Ε΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdfzohsschool
 
Μαθηματικά Δ΄. 2. 10. ΄΄Επιλύω προβλήματα΄΄
Μαθηματικά Δ΄. 2. 10. ΄΄Επιλύω προβλήματα΄΄Μαθηματικά Δ΄. 2. 10. ΄΄Επιλύω προβλήματα΄΄
Μαθηματικά Δ΄. 2. 10. ΄΄Επιλύω προβλήματα΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
Σύνθετες λέξεις με τη γη
Σύνθετες λέξεις με τη γηΣύνθετες λέξεις με τη γη
Σύνθετες λέξεις με τη γηChristos Skarkos
 
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. ΑθήναΤσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. ΑθήναAlexandros Tsikolatas
 
Έκθεση: περιγράφω τον καλύτερό μου φίλο
Έκθεση: περιγράφω τον καλύτερό μου φίλο Έκθεση: περιγράφω τον καλύτερό μου φίλο
Έκθεση: περιγράφω τον καλύτερό μου φίλο Katerina Dervisi
 
Photosynthesis
PhotosynthesisPhotosynthesis
Photosynthesisharabouta
 
Μαθηματικά Δ΄ 5. 27. ΄΄Γνωρίζω τις παράλληλες και τις τεμνόμενες ευθείες΄΄
Μαθηματικά Δ΄ 5. 27. ΄΄Γνωρίζω τις παράλληλες και τις τεμνόμενες ευθείες΄΄Μαθηματικά Δ΄ 5. 27. ΄΄Γνωρίζω τις παράλληλες και τις τεμνόμενες ευθείες΄΄
Μαθηματικά Δ΄ 5. 27. ΄΄Γνωρίζω τις παράλληλες και τις τεμνόμενες ευθείες΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
Παιχνίδια στο Χρόνο - παλιά και παραδοσιακά παιχνίδια της πατρίδας μας.
Παιχνίδια στο Χρόνο - παλιά και παραδοσιακά παιχνίδια της πατρίδας μας.Παιχνίδια στο Χρόνο - παλιά και παραδοσιακά παιχνίδια της πατρίδας μας.
Παιχνίδια στο Χρόνο - παλιά και παραδοσιακά παιχνίδια της πατρίδας μας.Ηλιάδης Ηλίας
 

What's hot (20)

Μαθηματικά Δ΄. Επανάληψη 2ης ενότητας. Κεφ. 8-14
Μαθηματικά Δ΄. Επανάληψη 2ης ενότητας. Κεφ. 8-14Μαθηματικά Δ΄. Επανάληψη 2ης ενότητας. Κεφ. 8-14
Μαθηματικά Δ΄. Επανάληψη 2ης ενότητας. Κεφ. 8-14
 
Το δέντρο που έδινε
Το δέντρο που έδινεΤο δέντρο που έδινε
Το δέντρο που έδινε
 
Τα παιχνίδια στην Αρχαία Ελλάδα
Τα παιχνίδια στην Αρχαία ΕλλάδαΤα παιχνίδια στην Αρχαία Ελλάδα
Τα παιχνίδια στην Αρχαία Ελλάδα
 
η μωβ ομπρέλα, μερκούρη
η μωβ ομπρέλα, μερκούρηη μωβ ομπρέλα, μερκούρη
η μωβ ομπρέλα, μερκούρη
 
ο επιχειρηματολογικός λόγος στο δημοτικό σχολείο
ο επιχειρηματολογικός λόγος στο δημοτικό σχολείοο επιχειρηματολογικός λόγος στο δημοτικό σχολείο
ο επιχειρηματολογικός λόγος στο δημοτικό σχολείο
 
συγγραφη αρθρου
συγγραφη αρθρουσυγγραφη αρθρου
συγγραφη αρθρου
 
Μικρός πρίγκιπας - Περίληψη
Μικρός πρίγκιπας - ΠερίληψηΜικρός πρίγκιπας - Περίληψη
Μικρός πρίγκιπας - Περίληψη
 
Καλώς τον κύριο ΚΟΚ
Καλώς τον κύριο ΚΟΚΚαλώς τον κύριο ΚΟΚ
Καλώς τον κύριο ΚΟΚ
 
Ένα αγαπημένο μου πρόσωπο
Ένα αγαπημένο μου πρόσωποΈνα αγαπημένο μου πρόσωπο
Ένα αγαπημένο μου πρόσωπο
 
Περιγραφή χώρου
Περιγραφή χώρουΠεριγραφή χώρου
Περιγραφή χώρου
 
Τα δικαιώματα των παιδιών
Τα δικαιώματα των παιδιώνΤα δικαιώματα των παιδιών
Τα δικαιώματα των παιδιών
 
Ε΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdf
Ε΄ Δημοτικού  ΠΓΛ  .pdfΕ΄ Δημοτικού  ΠΓΛ  .pdf
Ε΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdf
 
Η ΤΣΕΠΟΥΛΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΟΣ
Η ΤΣΕΠΟΥΛΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΟΣΗ ΤΣΕΠΟΥΛΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΟΣ
Η ΤΣΕΠΟΥΛΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΟΣ
 
Μαθηματικά Δ΄. 2. 10. ΄΄Επιλύω προβλήματα΄΄
Μαθηματικά Δ΄. 2. 10. ΄΄Επιλύω προβλήματα΄΄Μαθηματικά Δ΄. 2. 10. ΄΄Επιλύω προβλήματα΄΄
Μαθηματικά Δ΄. 2. 10. ΄΄Επιλύω προβλήματα΄΄
 
Σύνθετες λέξεις με τη γη
Σύνθετες λέξεις με τη γηΣύνθετες λέξεις με τη γη
Σύνθετες λέξεις με τη γη
 
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. ΑθήναΤσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα
 
Έκθεση: περιγράφω τον καλύτερό μου φίλο
Έκθεση: περιγράφω τον καλύτερό μου φίλο Έκθεση: περιγράφω τον καλύτερό μου φίλο
Έκθεση: περιγράφω τον καλύτερό μου φίλο
 
Photosynthesis
PhotosynthesisPhotosynthesis
Photosynthesis
 
Μαθηματικά Δ΄ 5. 27. ΄΄Γνωρίζω τις παράλληλες και τις τεμνόμενες ευθείες΄΄
Μαθηματικά Δ΄ 5. 27. ΄΄Γνωρίζω τις παράλληλες και τις τεμνόμενες ευθείες΄΄Μαθηματικά Δ΄ 5. 27. ΄΄Γνωρίζω τις παράλληλες και τις τεμνόμενες ευθείες΄΄
Μαθηματικά Δ΄ 5. 27. ΄΄Γνωρίζω τις παράλληλες και τις τεμνόμενες ευθείες΄΄
 
Παιχνίδια στο Χρόνο - παλιά και παραδοσιακά παιχνίδια της πατρίδας μας.
Παιχνίδια στο Χρόνο - παλιά και παραδοσιακά παιχνίδια της πατρίδας μας.Παιχνίδια στο Χρόνο - παλιά και παραδοσιακά παιχνίδια της πατρίδας μας.
Παιχνίδια στο Χρόνο - παλιά και παραδοσιακά παιχνίδια της πατρίδας μας.
 

Viewers also liked

Ο μαύρος κότσυφας και ο άσπρος γλάρος
Ο μαύρος κότσυφας και ο άσπρος γλάροςΟ μαύρος κότσυφας και ο άσπρος γλάρος
Ο μαύρος κότσυφας και ο άσπρος γλάροςMartaki Fani
 
πλανο οργανωσης 2016 17
πλανο οργανωσης 2016 17πλανο οργανωσης 2016 17
πλανο οργανωσης 2016 17Ioanna Chats
 
γραμματοθήκη
γραμματοθήκηγραμματοθήκη
γραμματοθήκηIoanna Chats
 
σωτηρία μαυρόγιαννη 1029304_ελευθερία_βαζούκη_1019060
σωτηρία μαυρόγιαννη 1029304_ελευθερία_βαζούκη_1019060σωτηρία μαυρόγιαννη 1029304_ελευθερία_βαζούκη_1019060
σωτηρία μαυρόγιαννη 1029304_ελευθερία_βαζούκη_1019060Eleftheria Vazouki
 
διακοσμηση ταξης εποπτικο υλικο για α ταξη
διακοσμηση ταξης  εποπτικο υλικο για α ταξηδιακοσμηση ταξης  εποπτικο υλικο για α ταξη
διακοσμηση ταξης εποπτικο υλικο για α ταξηIoanna Chats
 
21 μαρτίου 2013
21 μαρτίου 201321 μαρτίου 2013
21 μαρτίου 2013Ioanna Chats
 
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1-10
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1-10ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1-10
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1-10antonistsiv
 
Ρατσισμός στο Νηπιαγωγείο
Ρατσισμός στο ΝηπιαγωγείοΡατσισμός στο Νηπιαγωγείο
Ρατσισμός στο ΝηπιαγωγείοEvi Kaminari
 
οι μαθητές γράφουν ποιήματα για την οικιακή οικονομία και οικολογία με αφορμή...
οι μαθητές γράφουν ποιήματα για την οικιακή οικονομία και οικολογία με αφορμή...οι μαθητές γράφουν ποιήματα για την οικιακή οικονομία και οικολογία με αφορμή...
οι μαθητές γράφουν ποιήματα για την οικιακή οικονομία και οικολογία με αφορμή...4Gym Glyfadas
 
Edo Lilipoupoli - Fani Martaki - 2013-14 - Eyelikti zoni - 6o Holargou
Edo Lilipoupoli - Fani Martaki - 2013-14 - Eyelikti zoni - 6o HolargouEdo Lilipoupoli - Fani Martaki - 2013-14 - Eyelikti zoni - 6o Holargou
Edo Lilipoupoli - Fani Martaki - 2013-14 - Eyelikti zoni - 6o HolargouΓιώργος Γαμβρινός
 
παιδικά βιβλία για τη διαφορετικότητα
παιδικά βιβλία για τη διαφορετικότηταπαιδικά βιβλία για τη διαφορετικότητα
παιδικά βιβλία για τη διαφορετικότηταSTALENA
 
Change management pratices in the implementation of records management programs
Change management  pratices in the implementation of records management programsChange management  pratices in the implementation of records management programs
Change management pratices in the implementation of records management programsLiah Shonhe
 
H εκπαιδευτική επίσκεψη της β΄ τάξης
H  εκπαιδευτική επίσκεψη της  β΄ τάξηςH  εκπαιδευτική επίσκεψη της  β΄ τάξης
H εκπαιδευτική επίσκεψη της β΄ τάξηςevakou56
 
ο κορακας και η αλεπου
ο κορακας και η αλεπουο κορακας και η αλεπου
ο κορακας και η αλεπουevakou56
 
αφισες
αφισεςαφισες
αφισεςevakou56
 
αινίγματα ζώων για αγώνα
αινίγματα ζώων για αγώνααινίγματα ζώων για αγώνα
αινίγματα ζώων για αγώναIoanna Chats
 
στον κόσμο των κόμικς (4) σελ.33
στον κόσμο των κόμικς (4) σελ.33στον κόσμο των κόμικς (4) σελ.33
στον κόσμο των κόμικς (4) σελ.33Ioanna Chats
 

Viewers also liked (20)

Ο μαύρος κότσυφας και ο άσπρος γλάρος
Ο μαύρος κότσυφας και ο άσπρος γλάροςΟ μαύρος κότσυφας και ο άσπρος γλάρος
Ο μαύρος κότσυφας και ο άσπρος γλάρος
 
η λευκή και η μαύρη σοκολάτα
η λευκή και η μαύρη σοκολάταη λευκή και η μαύρη σοκολάτα
η λευκή και η μαύρη σοκολάτα
 
πλανο οργανωσης 2016 17
πλανο οργανωσης 2016 17πλανο οργανωσης 2016 17
πλανο οργανωσης 2016 17
 
γραμματοθήκη
γραμματοθήκηγραμματοθήκη
γραμματοθήκη
 
σωτηρία μαυρόγιαννη 1029304_ελευθερία_βαζούκη_1019060
σωτηρία μαυρόγιαννη 1029304_ελευθερία_βαζούκη_1019060σωτηρία μαυρόγιαννη 1029304_ελευθερία_βαζούκη_1019060
σωτηρία μαυρόγιαννη 1029304_ελευθερία_βαζούκη_1019060
 
διακοσμηση ταξης εποπτικο υλικο για α ταξη
διακοσμηση ταξης  εποπτικο υλικο για α ταξηδιακοσμηση ταξης  εποπτικο υλικο για α ταξη
διακοσμηση ταξης εποπτικο υλικο για α ταξη
 
ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
 
21 μαρτίου 2013
21 μαρτίου 201321 μαρτίου 2013
21 μαρτίου 2013
 
AYF ENGINEERING
AYF ENGINEERINGAYF ENGINEERING
AYF ENGINEERING
 
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1-10
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1-10ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1-10
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1-10
 
Ρατσισμός στο Νηπιαγωγείο
Ρατσισμός στο ΝηπιαγωγείοΡατσισμός στο Νηπιαγωγείο
Ρατσισμός στο Νηπιαγωγείο
 
οι μαθητές γράφουν ποιήματα για την οικιακή οικονομία και οικολογία με αφορμή...
οι μαθητές γράφουν ποιήματα για την οικιακή οικονομία και οικολογία με αφορμή...οι μαθητές γράφουν ποιήματα για την οικιακή οικονομία και οικολογία με αφορμή...
οι μαθητές γράφουν ποιήματα για την οικιακή οικονομία και οικολογία με αφορμή...
 
Edo Lilipoupoli - Fani Martaki - 2013-14 - Eyelikti zoni - 6o Holargou
Edo Lilipoupoli - Fani Martaki - 2013-14 - Eyelikti zoni - 6o HolargouEdo Lilipoupoli - Fani Martaki - 2013-14 - Eyelikti zoni - 6o Holargou
Edo Lilipoupoli - Fani Martaki - 2013-14 - Eyelikti zoni - 6o Holargou
 
παιδικά βιβλία για τη διαφορετικότητα
παιδικά βιβλία για τη διαφορετικότηταπαιδικά βιβλία για τη διαφορετικότητα
παιδικά βιβλία για τη διαφορετικότητα
 
Change management pratices in the implementation of records management programs
Change management  pratices in the implementation of records management programsChange management  pratices in the implementation of records management programs
Change management pratices in the implementation of records management programs
 
H εκπαιδευτική επίσκεψη της β΄ τάξης
H  εκπαιδευτική επίσκεψη της  β΄ τάξηςH  εκπαιδευτική επίσκεψη της  β΄ τάξης
H εκπαιδευτική επίσκεψη της β΄ τάξης
 
ο κορακας και η αλεπου
ο κορακας και η αλεπουο κορακας και η αλεπου
ο κορακας και η αλεπου
 
αφισες
αφισεςαφισες
αφισες
 
αινίγματα ζώων για αγώνα
αινίγματα ζώων για αγώνααινίγματα ζώων για αγώνα
αινίγματα ζώων για αγώνα
 
στον κόσμο των κόμικς (4) σελ.33
στον κόσμο των κόμικς (4) σελ.33στον κόσμο των κόμικς (4) σελ.33
στον κόσμο των κόμικς (4) σελ.33
 

Similar to Ο μαύρος κότσυφας

870 01 pragmatikes istories
870 01 pragmatikes istories870 01 pragmatikes istories
870 01 pragmatikes istoriesfotoaik
 
φιλαναγνωσια
φιλαναγνωσιαφιλαναγνωσια
φιλαναγνωσιαMel Zot
 
Microsoft power point το παραμύθι- μπεκούλη ειρήνη
Microsoft power point   το παραμύθι- μπεκούλη ειρήνηMicrosoft power point   το παραμύθι- μπεκούλη ειρήνη
Microsoft power point το παραμύθι- μπεκούλη ειρήνηntasouli
 
"Για που τραβάει...η αλεπού;"
"Για που τραβάει...η αλεπού;""Για που τραβάει...η αλεπού;"
"Για που τραβάει...η αλεπού;"Ειρηνη Τσιαβε
 
Το αίνιγμα της Πέτρινης Γενειάδας Λ.Ψαραύτη
Το αίνιγμα της Πέτρινης Γενειάδας Λ.ΨαραύτηΤο αίνιγμα της Πέτρινης Γενειάδας Λ.Ψαραύτη
Το αίνιγμα της Πέτρινης Γενειάδας Λ.ΨαραύτηΧριστίνα Κλημεντιώτη
 
1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥMaria Koufopoulou
 
Έκθεση βιβλίων μαθητών Α΄ τάξης του Δημοτικού (http://blogs.sch.gr/goma/) (h...
Έκθεση βιβλίων μαθητών Α΄ τάξης του Δημοτικού  (http://blogs.sch.gr/goma/) (h...Έκθεση βιβλίων μαθητών Α΄ τάξης του Δημοτικού  (http://blogs.sch.gr/goma/) (h...
Έκθεση βιβλίων μαθητών Α΄ τάξης του Δημοτικού (http://blogs.sch.gr/goma/) (h...Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
 
ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Ε΄1
ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Ε΄1ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Ε΄1
ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Ε΄1TOULAMOUSTAKA
 
School play
School playSchool play
School playmakarono
 
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ - Β' ΤΑΞΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ - Β' ΤΑΞΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ - Β' ΤΑΞΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ - Β' ΤΑΞΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣviv_h
 
δημιουργία παραμυθιών
δημιουργία παραμυθιώνδημιουργία παραμυθιών
δημιουργία παραμυθιώνserreschools
 
αρετη ανεκτικοτητα-1
αρετη ανεκτικοτητα-1αρετη ανεκτικοτητα-1
αρετη ανεκτικοτητα-1Sofi Liva
 
Ιστορια, Πολιτισμος
Ιστορια, ΠολιτισμοςΙστορια, Πολιτισμος
Ιστορια, ΠολιτισμοςBill Moisiadis
 
Τα κόκκινα λουστρίνια, Ειρήνη Μάρρα, Λογοτεχνία Α Γυμνασίου , Φύλλο εργασίας
Τα κόκκινα λουστρίνια, Ειρήνη Μάρρα, Λογοτεχνία Α Γυμνασίου , Φύλλο εργασίαςΤα κόκκινα λουστρίνια, Ειρήνη Μάρρα, Λογοτεχνία Α Γυμνασίου , Φύλλο εργασίας
Τα κόκκινα λουστρίνια, Ειρήνη Μάρρα, Λογοτεχνία Α Γυμνασίου , Φύλλο εργασίαςmvourtsian
 

Similar to Ο μαύρος κότσυφας (20)

870 01 pragmatikes istories
870 01 pragmatikes istories870 01 pragmatikes istories
870 01 pragmatikes istories
 
φιλαναγνωσια
φιλαναγνωσιαφιλαναγνωσια
φιλαναγνωσια
 
Microsoft power point το παραμύθι- μπεκούλη ειρήνη
Microsoft power point   το παραμύθι- μπεκούλη ειρήνηMicrosoft power point   το παραμύθι- μπεκούλη ειρήνη
Microsoft power point το παραμύθι- μπεκούλη ειρήνη
 
"Για που τραβάει...η αλεπού;"
"Για που τραβάει...η αλεπού;""Για που τραβάει...η αλεπού;"
"Για που τραβάει...η αλεπού;"
 
Το αίνιγμα της Πέτρινης Γενειάδας Λ.Ψαραύτη
Το αίνιγμα της Πέτρινης Γενειάδας Λ.ΨαραύτηΤο αίνιγμα της Πέτρινης Γενειάδας Λ.Ψαραύτη
Το αίνιγμα της Πέτρινης Γενειάδας Λ.Ψαραύτη
 
1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 
Έκθεση βιβλίων μαθητών Α΄ τάξης του Δημοτικού (http://blogs.sch.gr/goma/) (h...
Έκθεση βιβλίων μαθητών Α΄ τάξης του Δημοτικού  (http://blogs.sch.gr/goma/) (h...Έκθεση βιβλίων μαθητών Α΄ τάξης του Δημοτικού  (http://blogs.sch.gr/goma/) (h...
Έκθεση βιβλίων μαθητών Α΄ τάξης του Δημοτικού (http://blogs.sch.gr/goma/) (h...
 
ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Ε΄1
ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Ε΄1ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Ε΄1
ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Ε΄1
 
Glossa e st
Glossa e stGlossa e st
Glossa e st
 
Luis Sepulveda
Luis SepulvedaLuis Sepulveda
Luis Sepulveda
 
School play
School playSchool play
School play
 
λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)
λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)
λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)
 
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ - Β' ΤΑΞΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ - Β' ΤΑΞΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ - Β' ΤΑΞΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ - Β' ΤΑΞΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ
 
δημιουργία παραμυθιών
δημιουργία παραμυθιώνδημιουργία παραμυθιών
δημιουργία παραμυθιών
 
αρετη ανεκτικοτητα-1
αρετη ανεκτικοτητα-1αρετη ανεκτικοτητα-1
αρετη ανεκτικοτητα-1
 
Ο λύκος των παραμυθιών και ο λύκος της φύσης
Ο λύκος των παραμυθιών και ο λύκος της φύσηςΟ λύκος των παραμυθιών και ο λύκος της φύσης
Ο λύκος των παραμυθιών και ο λύκος της φύσης
 
το μικρό ελεφαντάκι
το μικρό ελεφαντάκιτο μικρό ελεφαντάκι
το μικρό ελεφαντάκι
 
Ιστορια, Πολιτισμος
Ιστορια, ΠολιτισμοςΙστορια, Πολιτισμος
Ιστορια, Πολιτισμος
 
22 παραμυθια
22 παραμυθια22 παραμυθια
22 παραμυθια
 
Τα κόκκινα λουστρίνια, Ειρήνη Μάρρα, Λογοτεχνία Α Γυμνασίου , Φύλλο εργασίας
Τα κόκκινα λουστρίνια, Ειρήνη Μάρρα, Λογοτεχνία Α Γυμνασίου , Φύλλο εργασίαςΤα κόκκινα λουστρίνια, Ειρήνη Μάρρα, Λογοτεχνία Α Γυμνασίου , Φύλλο εργασίας
Τα κόκκινα λουστρίνια, Ειρήνη Μάρρα, Λογοτεχνία Α Γυμνασίου , Φύλλο εργασίας
 

More from evakou56

Φαγητά απ' όλον τον κόσμο
Φαγητά απ' όλον τον κόσμοΦαγητά απ' όλον τον κόσμο
Φαγητά απ' όλον τον κόσμοevakou56
 
Η παιδική εργασία είναι μια λεηλασία
Η παιδική εργασία είναι μια λεηλασίαΗ παιδική εργασία είναι μια λεηλασία
Η παιδική εργασία είναι μια λεηλασίαevakou56
 
Το νερό στη ζωή μας
Το νερό στη ζωή μαςΤο νερό στη ζωή μας
Το νερό στη ζωή μαςevakou56
 
πέντε σωματοφύλακες κλεισμένοι στο ψυγείο
πέντε σωματοφύλακες κλεισμένοι στο ψυγείοπέντε σωματοφύλακες κλεισμένοι στο ψυγείο
πέντε σωματοφύλακες κλεισμένοι στο ψυγείοevakou56
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑevakou56
 
Διδακτικό σενάριο: Ενέργεια
Διδακτικό σενάριο: ΕνέργειαΔιδακτικό σενάριο: Ενέργεια
Διδακτικό σενάριο: Ενέργειαevakou56
 
Διδακτικό σενάριο:Εισαγωγή στα κλάσματα
Διδακτικό σενάριο:Εισαγωγή στα κλάσματαΔιδακτικό σενάριο:Εισαγωγή στα κλάσματα
Διδακτικό σενάριο:Εισαγωγή στα κλάσματαevakou56
 
σύγχρονες θεωρίες μαθησης τπε
σύγχρονες θεωρίες μαθησης  τπεσύγχρονες θεωρίες μαθησης  τπε
σύγχρονες θεωρίες μαθησης τπεevakou56
 
μέσα μεταφοράς
μέσα μεταφοράςμέσα μεταφοράς
μέσα μεταφοράςevakou56
 
το ραγισμένο δοχείο[1]
το ραγισμένο δοχείο[1]το ραγισμένο δοχείο[1]
το ραγισμένο δοχείο[1]evakou56
 
το ραγισμένο δοχείο[1]
το ραγισμένο δοχείο[1]το ραγισμένο δοχείο[1]
το ραγισμένο δοχείο[1]evakou56
 
Ο φίλος μας το περιβάλλον
Ο φίλος μας το περιβάλλονΟ φίλος μας το περιβάλλον
Ο φίλος μας το περιβάλλονevakou56
 

More from evakou56 (12)

Φαγητά απ' όλον τον κόσμο
Φαγητά απ' όλον τον κόσμοΦαγητά απ' όλον τον κόσμο
Φαγητά απ' όλον τον κόσμο
 
Η παιδική εργασία είναι μια λεηλασία
Η παιδική εργασία είναι μια λεηλασίαΗ παιδική εργασία είναι μια λεηλασία
Η παιδική εργασία είναι μια λεηλασία
 
Το νερό στη ζωή μας
Το νερό στη ζωή μαςΤο νερό στη ζωή μας
Το νερό στη ζωή μας
 
πέντε σωματοφύλακες κλεισμένοι στο ψυγείο
πέντε σωματοφύλακες κλεισμένοι στο ψυγείοπέντε σωματοφύλακες κλεισμένοι στο ψυγείο
πέντε σωματοφύλακες κλεισμένοι στο ψυγείο
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 
Διδακτικό σενάριο: Ενέργεια
Διδακτικό σενάριο: ΕνέργειαΔιδακτικό σενάριο: Ενέργεια
Διδακτικό σενάριο: Ενέργεια
 
Διδακτικό σενάριο:Εισαγωγή στα κλάσματα
Διδακτικό σενάριο:Εισαγωγή στα κλάσματαΔιδακτικό σενάριο:Εισαγωγή στα κλάσματα
Διδακτικό σενάριο:Εισαγωγή στα κλάσματα
 
σύγχρονες θεωρίες μαθησης τπε
σύγχρονες θεωρίες μαθησης  τπεσύγχρονες θεωρίες μαθησης  τπε
σύγχρονες θεωρίες μαθησης τπε
 
μέσα μεταφοράς
μέσα μεταφοράςμέσα μεταφοράς
μέσα μεταφοράς
 
το ραγισμένο δοχείο[1]
το ραγισμένο δοχείο[1]το ραγισμένο δοχείο[1]
το ραγισμένο δοχείο[1]
 
το ραγισμένο δοχείο[1]
το ραγισμένο δοχείο[1]το ραγισμένο δοχείο[1]
το ραγισμένο δοχείο[1]
 
Ο φίλος μας το περιβάλλον
Ο φίλος μας το περιβάλλονΟ φίλος μας το περιβάλλον
Ο φίλος μας το περιβάλλον
 

Recently uploaded

ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝίκος Θεοτοκάτος
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx36dimperist
 
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΤο τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfEvangelia Patera
 
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά ΣτοιχείαΔιαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχείαbasket20032020
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.pdf
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.pdfΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.pdf
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.pdfIrini Panagiotaki
 
Διαχείριση χρόνου
Διαχείριση                                 χρόνουΔιαχείριση                                 χρόνου
Διαχείριση χρόνουDimitra Mylonaki
 
Αφίσες θεατρικής παράστασης
Αφίσες                   θεατρικής παράστασηςΑφίσες                   θεατρικής παράστασης
Αφίσες θεατρικής παράστασηςDimitra Mylonaki
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηEvangelia Patera
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfChrisa Kokorikou
 
Οι δικές μας αεροσκάφες
Οι δικές μας                    αεροσκάφεςΟι δικές μας                    αεροσκάφες
Οι δικές μας αεροσκάφεςDimitra Mylonaki
 
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΟ εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfEvangelia Patera
 
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdfepal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdfpaskoron
 
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη                σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝΙπτάμενη                σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝDimitra Mylonaki
 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"margaritathymara1
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝίκος Θεοτοκάτος
 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝChrisa Kokorikou
 
Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου-συγγραφείς.pptx
Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου-συγγραφείς.pptxΠαγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου-συγγραφείς.pptx
Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου-συγγραφείς.pptxΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 

Recently uploaded (20)

ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
 
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΤο τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
 
Στόχοι .
Στόχοι                                             .Στόχοι                                             .
Στόχοι .
 
Πρόγραμμα διήμερου σεμιναρίου Β. Ελλάδας 12-13 Απριλίου 2024
Πρόγραμμα διήμερου σεμιναρίου Β. Ελλάδας 12-13 Απριλίου 2024Πρόγραμμα διήμερου σεμιναρίου Β. Ελλάδας 12-13 Απριλίου 2024
Πρόγραμμα διήμερου σεμιναρίου Β. Ελλάδας 12-13 Απριλίου 2024
 
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά ΣτοιχείαΔιαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.pdf
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.pdfΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.pdf
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.pdf
 
Διαχείριση χρόνου
Διαχείριση                                 χρόνουΔιαχείριση                                 χρόνου
Διαχείριση χρόνου
 
Αφίσες θεατρικής παράστασης
Αφίσες                   θεατρικής παράστασηςΑφίσες                   θεατρικής παράστασης
Αφίσες θεατρικής παράστασης
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
 
Οι δικές μας αεροσκάφες
Οι δικές μας                    αεροσκάφεςΟι δικές μας                    αεροσκάφες
Οι δικές μας αεροσκάφες
 
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΟ εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
 
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdfepal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
 
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη                σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝΙπτάμενη                σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
Αφίσες ζώα
Αφίσες                                ζώαΑφίσες                                ζώα
Αφίσες ζώα
 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
 
Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου-συγγραφείς.pptx
Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου-συγγραφείς.pptxΠαγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου-συγγραφείς.pptx
Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου-συγγραφείς.pptx
 

Ο μαύρος κότσυφας

  • 1. Ο μαύρος Κότσυφας κι οΟ μαύρος Κότσυφας κι ο άσπρος Γλάροςάσπρος Γλάρος
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25. Γλωσσικοί στόχοιΓλωσσικοί στόχοι 1. Καλλιέργεια αφηγηματικού λόγου (προφορικός και γραπτός) - δομή (τόπος, χρόνος) - ήρωες - επεισόδια - χρονική αλληλουχία 2. Ευθύς και πλάγιος λόγος (χρήση εισαγωγικών) 3. Αντίθετα (χρήση επιθέτων) 4. Οι χρόνοι : Ενεστώτας και Αόριστος
  • 26. ΓενικόςΓενικός γλωσσικόςγλωσσικός σκοπός :σκοπός : ΔομήΔομή αφηγηματικούαφηγηματικού κειμένουκειμένου Στόχοι Δραστηριότητες 1. Πρόκληση ενδιαφέροντος. Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης. Ανάρτηση στην τάξη εικόνων και αφισών με βάση το θέμα. 2. Ανάγνωση και επεξεργασία πολυτροπικών κειμένων. Καλλιέργεια και ανάπτυξη αφηγηματικού προφορικού λόγου. •Συζήτηση σχετικά με το περιεχόμενο των αφισών, ώστε να προκύψει η θεματική ενότητα «Η διαφορετικότητα». 3. Εξοικείωση των παιδιών με την ταυτότητα ενός βιβλίου. • Παρουσίαση του βιβλίου (Συγγραφέας, εικονογράφηση, έκδοση κτλ.). • Συζήτηση του εξώφυλλου με κρυμμένο τον τίτλο. 4. Εισαγωγή στον αφηγηματικό λόγο. •Γίνονται προτάσεις – υποθέσεις για τον τίτλο του βιβλίου. •Γράφονται οι προτάσεις στον πίνακα. •Παρουσίαση του τίτλου και συσχετισμός του με τις υποθέσεις των παιδιών. •Υποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο του βιβλίου.
  • 27.
  • 28.
  • 29. ΓενικόςΓενικός γλωσσικόςγλωσσικός σκοπός :σκοπός : ΔομήΔομή αφηγηματικούαφηγηματικού κειμένουκειμένου Στόχοι Δραστηριότητες 5. Ανάπτυξη οπτικού γραμματισμού. •Δίνουμε στις ομάδες χαρακτηριστικές εικόνες του βιβλίου και ζητάμε . •Ανάγνωση του βιβλίου από τον/την εκπαιδευτικό και εντοπισμός κοινών ή διαφορετικών στοιχείων μεταξύ των ιστοριών των ομάδων και του πρωτότυπου κειμένου. 6. Εντοπισμός των στοιχείων της δομής του αφηγηματικού λόγου. •Τα παιδιά παρατηρούν, στην αρχή στο πρωτότυπο κείμενο και στη συνέχεια στις ιστορίες που έφτιαξαν ομαδικά, τα στοιχεία της δομής του αφηγηματικού κειμένου. (παράρτημα 1). •Γίνεται η αντίστοιχη επεξεργασία και στις ιστορίες των ομάδων και όπου κριθεί απαραίτητο γίνονται οι ανάλογες παρεμβάσεις. • «Μια ιστορία ξεδιπλώνεται». Ζητάμε από κάποιο παιδί (έχοντας πάντα στο μυαλό του τα στοιχεία του αφηγηματικού λόγου) να ξεκινήσει μια ιστορία την οποία συνεχίζει κάποιο άλλο … 7. Κατανόηση του ρόλου του ευθύ και πλάγιου λόγου μέσα σε ένα κείμενο. Εξοικείωση και χρήση του ευθύ και πλάγιου λόγου στον προφορικό και γραπτό λόγο. •Ζητάμε από τα παιδιά να υπογραμμίσουν τα λόγια του Ιάκωβου και του Τζίμη. •Αποτυπώνουν γραπτά του διαλόγους. •Δραματοποιούν τους διαλόγους μετατρέποντάς τους σε πλάγιο λόγο. •Ο/η εκπαιδευτικός γράφει τα δραματοποιημένα λόγια στον πίνακα. Συγκρίνουμε τις δύο μορφές λόγου και εντοπίζουμε τις διαφορές (εισαγωγικά, παύλες).
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33. ήρωες περιγραφή (ποιος είναι, πού ζει, ποιος ο ρόλος του στο κείμενο, κ.λ.π.) Τζίμης Ιάκωβος Αλβέρτος Μητέρα Αλβέρτου Μάρθα & Μελίσσα
  • 34. Πώς αρχίζει η ιστορία; Πώς τελειώνει η ιστορία; Ποιο θέμα διαπραγματεύεται η ιστορία;
  • 35. Πού διαδραματίζεται η ιστορία; (χαρτογράφηση των τόπων και των χώρων μέσα στους οποίους εκτυλίσσεται η ιστορία. Επιχειρείται ένας συνδυασμός των γεγονότων με το χώρο γιατί έτσι το κείμενο γίνεται συγκεκριμένο, οπτικοποιείται.) Σε πόσα και ποια επεισόδια χωρίζεται η ιστορία; 1ο επεισόδιο (ποιοι, πού, πότε, τι): 2ο επεισόδιο (ποιοι, πού, πότε, τι): 3ο επεισόδιο (ποιοι, πού, πότε, τι):
  • 36. ΓενικόςΓενικός γλωσσικόςγλωσσικός σκοπός :σκοπός : ΔομήΔομή αφηγηματικούαφηγηματικού κειμένουκειμένου Στόχοι Δραστηριότητες 8. Διδασκαλία του Ενεστώτα και του Αόριστου. •Τα παιδιά επισημαίνουν στο κείμενο τα ρήματα, διακρίνουν τη χρήση τους ανάλογα με το αν αναφέρονται στο τώρα ή στο χθες. •Καταγράφουμε τα ρήματα σε 2 στήλες και τα μετατρέπουμε από το τώρα στο χθες και το αντίστροφο. 9. Η χρησιμότητα των επιθέτων σ’ ένα αφηγηματικό κείμενο. •Τα παιδιά βρίσκουν τα επίθετα του κειμένου. • Εμπλουτισμός ενός μικρού κειμένου με τα κατάλληλα επίθετα. 10.Παραγωγή αφηγηματικού λόγου. •Δίνουμε στις ομάδες αφηγηματικά κείμενα και ζητάμε να βρουν τα στ •Χωρίζουμε το κείμενο σε 4 ενότητες και ζητάμε από τα παιδιά να διασκευάσουν την ιστορία προσθέτοντας ακόμη ένα κεντρικό ήρωα και να το δραματοποιήσουν. •Να εμπλουτίσουν την ιστορία λαμβάνοντας υπ’ όψη την παράμετρο «τι θα συνέβαινε αν ο Ιάκωβος, μετά την απόρριψη των γλάρων, αποφάσιζε να φύγει από το γλαρονήσι. •Δίνουμε στις ομάδες το θέμα «Φιλία» και ζητάμε από τα παιδιά να παράγουν ένα αφηγηματικό κείμενο. •Αξιολόγηση των κειμένων που παράχθηκαν από τα παιδιά όσον αφορά τη δομή, έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις.
  • 37. ΓενικόςΓενικός γλωσσικόςγλωσσικός σκοπός :σκοπός : ΔομήΔομή αφηγηματικούαφηγηματικού κειμένουκειμένου Μύθοι του Αισώπου Οι οδοιπόροι και το τσεκούρι Κάποτε, δυο φίλοι ξεκίνησαν για κάποια δουλειά τους και περπατούσαν συζητώντας. Εκεί που βάδιζαν, μέσα σ' ένα δάσος, ο ένας απ' αυτούς πρόσεξε πως κάτι γυάλιζε ανάμεσα στα χόρτα. Έσκυψε να δει τι ήτανε και σήκωσε ένα τσεκούρι ολοκαίνουριο. - Βρήκαμε ένα τσεκούρι! φώναξε χαρούμενος ο σύντροφός του. Εκείνος όμως, που είχε βρει το τσεκούρι ταράχτηκε και λέει: - Να μη λες βρήκαμε ένα τσεκούρι, μόνο να λες: βρήκες ένα τσεκούρι. Αλλά, καθώς προχωρούσαν, αντάμωσαν τρεις-τέσσερις ξυλοκόπους, που είχανε χάσει το καινούργιο τους τσεκούρι κι έψαχναν να το βρουν. Όταν είδαν τους δυο οδοιπόρους, που ο ένας τους κρατούσε το τσεκούρι, έπεσαν πάνω τους θυμωμένοι. - Χαθήκαμε! φώναξε εκείνος που είχε βρει το κρατούσε στα χέρια του. Γυρίζει τότε ο φίλος του και του λέει: - Να μη λες χαθήκαμε, να λες: χάθηκα! Ούτε όταν βρήκες το τσεκούρι με ήθελες για σύντροφό σου, ούτε τώρα που θα σου το πάρουν και θα φας και ξύλο θέλω να μ' έχεις σύντροφό σου!
  • 38. ΓενικόςΓενικός γλωσσικόςγλωσσικός σκοπός :σκοπός : ΔομήΔομή αφηγηματικούαφηγηματικού κειμένουκειμένου Ο Γάτος και τα ποντίκια Κάποτε, σ’ ένα μεγάλο αρχοντικό σπίτι με πολλά δωμάτια, έμενε μια γριά. Το σπίτι ήτανε παμπαλαιο. Κανείς δεν το περιποιότανε πια κι οι τοίχοι του είχαν αρχίσει να ραϊζουν, οι σοβάδες να πέφτουν, τα πατώματα να σαπίζουν. Η γρια, που έμενε σ’ αυτό το παλιό αρχοντικό σπίτι, κρατούσε μόνο δυο δωμάτια ανοιχτά, όπου έμενε αυτή στο ένα και στο άλλο η υπηρέτριά της. Όλα α άλλα δωμάτια τα είχανε κλειστά και δεν άνοιγαν ποτέ τις πόρτες και τα παράθυρά τους ούτε έμπαιναν ποτέ εκεί μέσα. Όπου στα κλεισμένα δωμάτια, έστησαν φωλιά δυο ποντίκια που, σιγά σιγά, έγιναν μια πολυάριθμη οικογένεια, στρατός ολόκληρος από ποντίκια, που αλώνιζαν εκεί μέσα. Κανείς δεν τα πείραζε και εκείνα νύχτα μέρα ροκάνιζαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους κι έγιναν όλα τετράπαχα. Μια μέρα, ένας γάτος του δρόμου, βρίσκοντας ανοιχτή την εξώπορτα του σπιτιού, μπήκε μέσα για να προφυλαχτεί από το κρύο και χώθηκε κάτω από το κρεβάτι της γριάς. Όταν τον είδε, την άλλη μέρα, η γριά χάρηκε, που θα τον είχε, και τον κράτησε. Ο γάτος καθώς περπατούσε αμέριμνος στο σπίτι, μια μέρα ανακάλυψε μια τρύπα η οποία οδηγούσε σε κάποιο άλλο δωμάτιο όπου ζούσαν τα ποντίκια. Καθώς τα ποντίκια έβγαιναν ανυποψίαστα από τη φωλιά τους αυτός τα καταβρόχθιζε. Κι επειδή τρώγοντας έρχεται η όρεξη, ο γάτος βγήκε, ένα άλλο βράδυ από το δωμάτιο της γριάς και άρχισε να τριγυρνάει στο απέραντο παμπάλαιο σπίτι. Στον πρώτο διάδρομο που μπήκε, αντίκρυσε κοπάδι ολόκληρο από ποντίκια και έπεσε απάνω τους με μανία. Εκείνα, συνηθισμένα όπως ήταν να μην τα πειράζει κανένας, άργησαν να καταλάβουν τον κίνδυνο που τα’ απειλούσε και ώσπου να κρυφτούνε στις τρύπες τους ο γάτος έφαγε αρκετά. Πού να ξεκολλήσει τώρα ο γάτος από το διάδρομο. Η γρια τον έχανε, γιατί εκείνος μέρα-νύχτα παραφύλαγε στο διάδρομο για ποντίκια. Έπειτα, βρίσκοντας καμιά τρύπα σε κάποια πόρτα, μπήκε και σ’ ένα δωμάτιο, κι από κει σε άλλο κι έτρωγε τόσα ποντίκια, όσα δεν είχε φάει σε όλη του τη ζωή κανένας γάτος, σ΄ όλο τον κόσμο! Σιγά-σιγά όμως ξύπνησαν και τα ποντίκια και κατάλαβαν πόσο επικίνδυνος είναι ο γάτος. Κρύφτηκαν λοιπόν μέσα στις τρύπες τους και δεν ξαναβγήκαν. Ο γάτος περίμενε μια, περίμενε δυο μέρες, περίμενε τρείς, αλλά κανένα ποντίκι δεν φαινότανε και αυτός άρχισε να πεινάει. Σκέφτηκε λοιπόν να τα ξεγελάσει και πηδώντας πάνω σ’ ένα ξύλινο χοντρό καρφί, στον τοίχο, κρεμμάστηκε από αυτό και παρίστανε τον ψόφιο. Ύστερα από δυο-τρεις ώρες ένα ποντίκι, καθώς δεν άκουγε τις πατημασιές του γάτου, τόλμησε να μισοβγεί από την τρύπα του. Κοίταξε γύρω, είδε το γάτο που έκανε τον ψόφιο, και κατάλαβε τι είχε γίνει. - Ακουσε κυρ γάτο του φώναξε. Και σακί να σε δω να γίνεις και να σε κρεμμάσουν σε καρφί, εγώ δεν έρχομαι κοντά σου. Και κρύφτηκε πάλι, όσο το δυνατόν πιο βαθιά μπορούσε, μέσα στην τρύπα του.
  • 39. ΓενικόςΓενικός γλωσσικόςγλωσσικός σκοπός :σκοπός : ΔομήΔομή αφηγηματικούαφηγηματικού κειμένουκειμένου Ο Δουλευτάρης κι ο Ακαμάτης Κάποτε, στα παλιά τα χρόνια, ζούσανε στην Αίγυπτο δυο άνθρωποι, που τα σπίτια τους και τα χωράφια τους γειτόνευαν. Ο ένας όμως ήτανε δουλευτάρης και ο άλλος ακαμάτης. Από το πρωί ως το βράδυ ο Δουλευτάρης όργωνε τα χωράφια του, έσπερνε, σκάλιζε, πότιζε, θέριζε, ανάλογα με την εποχή που ήτανε, κι όταν τέλειωνε τη δουλεία του στα χωράφια και γυρνούσε στο σπίτι του, κάτι έβρισκε κι εκεί να κάνει. Πότε διόρθωνε το αλέτρι του, πότε κάρφωνε κανένα παράθυρο που είχε σπάσει, πότε περιποιότανε τις κότες του, πότε σκάλιζε τα λαχανικά του. Όλο δούλευε κι όλο πρόκοβε και, σιγά - σιγά, έγινε ο πιο πλούσιος τους τόπου. Ο γείτονάς του, ο Ακαμάτης, έβρισκε πάντοτε προφάσεις για να μη δουλέψει. Το πρωί δεν ξυπνούσε χαράματα, όπως ο Δουλευτάρης, αλλά κοιμόταν ώσπου ο ήλιος ανέβαινε ένα κοντάρι στον ουρανό, γιατί έλεγε πως, όσο περισσότερο κοιμότανε, τόσο ξεκούραστος θα’ ταν και τόσο πιο καλά θα δούλευε στο χωράφι του. Αλλά όταν έφτανε στο χωράφι, κόντευε πια μεσημέρι, κι έτσι, δεν του έμεναν και πολλές ώρες δουλειάς. Χρόνο με το χρόνο γινότανε φτωχότερος, ώσπου έγινε ο πιο φτωχός του χωριού. Ζήλευε λοιπόν το γείτονά του τον Δουλευτάρη κι έλεγε πως εκείνος ήτανε μάγος κι έκανε μάγια στα δικά του τα χωράφια να δίνουν πολύ καρπό, και στο χωράφι του γείτονά του να μη δίνει καθόλου. Μια μέρα, οι δυο γείτονες συζητούσαν για τις σοδειές τους, κι επειδή ο Δουλευτάρης είπε ότι μόνο με τη δουλειά προκόβει κανείς, ο Ακαμάτης θύμωσε και σηκώνοντας το τσεκούρι του, τον χτύπησε στο κεφάλι και τον σκότωσε. Οι συγγενείς του Δουλευτάρη έτρεξαν να τον σηκώσουν κι όταν είδαν πως ήταν πια πεθαμένος, άρχισαν να κυνηγούνε το φονιά. Αλλ’ ο Ακαμάτης είχε προχωρήσει πολύ και τους ξέφυγε, τρέχοντας προς το Νείλο. Στρέφοντας πίσω του είδε πως οι συγγενείς του σκοτωμένου ήταν ακόμη μακριά, αλλά έτρεχαν κι αυτοί προς το ποτάμι.
  • 40. ΓενικόςΓενικός γλωσσικόςγλωσσικός σκοπός :σκοπός : ΔομήΔομή αφηγηματικούαφηγηματικού κειμένουκειμένου Θέλησε τότε να εξακολουθήσει το δρόμο του αλλά, ξαφνικά, είδε να παρουσιάζεται ένας λύκος. Φοβήθηκε πως ο λύκος θα τον φάει, γιατί δεν είχε κανένα όπλο μαζί του να τον χτυπήσει. Καθώς κοιτούσε γύρω του με απελπισία, για να βρει τρόπο να σωθεί, πρόσεξε μια ψηλή χουρμαδιά που βρισκότανε στην όχθη του ποταμού και που τα μεγάλα, πλατύφυλλα κλαδιά της έγερναν πάνω από τον ποταμό. - Σώθηκα! Μουρμούρισε. Τώρα θα γλιτώσω κι από το λύκο και από τους ανθρώπους. Κι έτρεξε προς τη χουρμαδιά, σκαρφάλωσε στον κορμό της και , σιγά-σιγά, ανέβηκε ως τα πρώτα κλαδιά και κρύφτηκε στα πλατιά φυλλώματα. Ο λύκος, βλέποντας πως του ξέφυγε ο άνθρωπος, έτρεξε κι αυτός να φύγει, για να βρει κάποιο άλλο κυνήγι. Ξαφνικά ο φονιά άκουσε κάτι να σέρνεται μέσα στα κλαδιά πάνω από το κεφάλι του. Κοιτάζει και τι να δει: ένα θεόρατο φίδι σερνόταν ανάμεσα στα κλαδιά, σφυρίζοντας. Κοίταξε κάτω τρομαγμένος, ο λύκος είχε φύγει, αλλ’ οι συγγενείς του σκοτωμένου πλησίαζαν τρέχοντας κι ασφαλώς θα τον έβλεπαν, όταν κατέβαινε από το δέντρο, και θα τον έπιαναν. Κι ήξερε πως άμα έπεφτε στα χέρια τους, ήταν χαμένος! Μη έχοντας τι άλλο να κάνει σκέφτηκε: - Θα πηδήσω στο νερό, και θα βγω κολυμπώντας στην αντικρινή όχθη του ποταμού. Και πήδησε αμέσως στο νερό. Αλλά ο Νείλος είναι γεμάτος κροκόδειλους κι ένας από αυτούς, μόλις είδε τον άνθρωπο να πέφτει, όρμησε απάνω του, άνοιξε το τεράστιο στόμα του και τον έκοψε στη μέση. Κι έτσι, ο φονιάς βρήκε την τιμωρία του.