Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Óravázlat - János Vitéz

4,050 views

Published on

Elektronikus médiumok és tananyagok óravázlat

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Óravázlat - János Vitéz

  1. 1. Név: Hamar Szilárdné Neptun Kód: RF7N5U Óravázlat A) Óravázlat fejrésze ALAPADATOK Iskola típusa: Általános iskola Osztály: 5. osztály Óra helye a tantervben: 10. óra Tantárgy: tánc és dráma Téma, témakör: Petőfi Sándor: János Vitéz Óra típusa: új anyagot feldolgozó óra Elsajátítandó fogalmak jegyzéke: FEJLESZTÉSI CÉLOK: gondolkodási műveletek végzése, szövegértés, lényegkiemelés, szókincsbővítés, képzelet fejlesztése, együttműködés, alkalmazkodás MÓDSZEREK ALKALMAZOTT MUNKAFORMÁK Hagyományos osztálytermi módszerek: egyéni munka szövegfeldolgozás, frontális munka megbeszélés A számítógéppel segített kooperatív tanulási módszerek: projekt, felfedező alapú tanulás Tervezett hálózatalapú konnektivista tanulási módszerek: közösségi tartalomfejlesztés FORRÁSOK ESZKÖZÖK Hagyományos források: tankönyv, munkafüzet Digitális források: online tartalmak Tantermi eszközök: interaktív tábla, szöveg, projektor Konkrét hálózati (közösségi média) eszköz: www.google.hu www.facebook.com www.youtube.com http://www.youtube.com/watch?v=tbW5eewKAO0 http://www.youtube.com/watch?v=ggpPHNgnZRs Tanulói szemléltető eszközök: tankönyv, videofilm Tanári szemléltetőeszközök: számítógép, projektor, interaktív tábla FELHASZNÁLT IRODALOM Hagyományos, papíralapú: irodalom tankönyv Elektronikus (offline, online): http://mek.oszk.hu/01000/01010/01010.htm http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1nos_vit%C3%A9z http://sulihalo.hu/diak/olvasonaplo/857-petofi-sandor-janos-vitez-olvasonaplo
  2. 2. B) Az óra logikai felépítése (menete) és a tevékenységek (időarány, módszer eszközök, szemléltetés, számonkérés) különös tekintettel a hálózatalapú módszerek alkalmazása Idő Tartalom 045 5 Gondolatmenet, részfeladat I. Motiváció Az órai tevékenység Adat, név, fogalom, jelenség Kérdésekre válaszadás Módszerei, tevékenységei formái (tantermi, offline, online) megbeszélés Eszközei www.balintsuli.hu Szemléltet és interaktív tábla II. Korábbi ismeretek 5 5 aktivizálása részellenőrzés, visszacsatolás / 10 megerősítés csoportok kialakítása, a mű keletkezése műfaja, valóság és mese keveredése csoportok beszámolói Petőfi Sándor: János Vitéz elbeszélő költemény tankönyv http://mek.oszk.hu/ csoportmunka, 01000/01010/0101 szövegfeldolgozás 0.htm frontális osztálymunka vélemények ütköztetése interaktív tábla interaktív tábla tanári magyarázat III. Új ismeretek feldolgozása célkitűzés, probléma10 felvetés 5 ellenőrzés, visszacsatolás IV. 5 Összefoglalás A mű utóélete, kik dolgozták fel a művet? tankönyv http://www.youtub e.com/watch?v=tb W5eewKAO0 http://www.youtub e.com/watch?v=gg pPHNgnZRs zenemű, színmű, rajzfilm feldolgozások megerősítése frontális osztálymunka az óra értékelése, házi feladat: linkgyűjtemény keresése a témában egyéni munka www.google.hu www.facebook.com www.youtube.com interaktív tábla

×