Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cfme2 m5- uf2 introducció al knx

1,707 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cfme2 m5- uf2 introducció al knx

 1. 1. Introducció al sistema bus KNX CFME2-M5
 2. 2. Principals avantatges: Tecnologia Estàndard i Normalitzada <ul><li>El sistema KNX és un sistema Estàndar i Normalitzat : </li></ul><ul><li>Estàndard: </li></ul><ul><li>Més de 100 fabricants europeus. </li></ul><ul><li>Tecnologia independent del fabricant </li></ul><ul><li>Interoperabilitat de productes. </li></ul><ul><li>Normalizat: </li></ul><ul><ul><li>Europa: UNE-EN 50090 </li></ul></ul><ul><ul><li>Mundial: ISO/IEC 14543 </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Planificació més simple. </li></ul><ul><li>Canvis i expansió sense problemes. </li></ul><ul><li>Conexió de dispositius individualment. </li></ul>Sistemes bus
 4. 4. <ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=__Ki9AqN_Ng </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=n1dM3Ml1OEY </li></ul>Instal·lacions KNX
 5. 5. Tecnologia <ul><li>Quins dispositius s’integren en el KNX? </li></ul><ul><ul><li>Dispositius del Sistema (fonts d’alimentació, acobladors…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pulsadors - Sensors </li></ul></ul><ul><ul><li>Actuadors </li></ul></ul>Existeixen dispositius amb carril DIN i d’altres que poden anar en caixes de connexió
 6. 6. Dispositivos del Sistema <ul><li>Quins dispositius hi ha disponibles? </li></ul>Font d’alimentació de bus amb connexió d‘acumulador (per si hi ha caiguda de tensió) Acoplador de línies. Per a separar dues línies i poder fer instal·lacions més grans.
 7. 7. Sensors <ul><li>Tipus de sensors: </li></ul><ul><ul><li>Sensors tàctils </li></ul></ul><ul><ul><li>Termostat </li></ul></ul><ul><ul><li>Interface pulsador / Entrada binaria </li></ul></ul><ul><ul><li>Control iluminació </li></ul></ul><ul><ul><li>Detector movimient </li></ul></ul><ul><ul><li>Estació meteorològica </li></ul></ul><ul><ul><li>Detector de fums </li></ul></ul><ul><ul><li>Emisor RF + Gateway RF </li></ul></ul>Qué és un sensor? Un sensor transforma senyals físics (pulsació, vent, moviment) en senyals bus (commutació, engegar / apagar, escena...)
 8. 8. Pulsadors multifunció amb termostat <ul><ul><li>Conmutaciones. </li></ul></ul><ul><ul><li>Control de escenas, grabar escenas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Persianas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Conexión de temporizaciones, alarmas, y todas las funciones existentes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Control de clima, temperatura consigna y gestión de modos de funcionamiento. </li></ul></ul>
 9. 9. Pulsadors multifuncions <ul><ul><li>Conmutaciones. </li></ul></ul><ul><ul><li>Control de escenas, grabar escenas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Persianas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Conexión de temporizaciones, alarmas, y todas las funciones existentes. </li></ul></ul>
 10. 10. Sensors de moviment i presència <ul><ul><li>Conexión de luces al detectar presencia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Temporizaciones. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alarmas de intrusión. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestión de clima según presencia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Control de luminosidad. </li></ul></ul><ul><ul><li>Versiones de exteriores con protección IP55. </li></ul></ul><ul><ul><li>Función crepuscular. </li></ul></ul>
 11. 11. Sensors IR <ul><ul><li>Conexión a distancia de luces. </li></ul></ul><ul><ul><li>Escenas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Todas las funciones en un mando. </li></ul></ul>
 12. 12. Actuadors <ul><li>Tipos de actuadores: </li></ul><ul><ul><li>Actuadores binarios (relés). </li></ul></ul><ul><ul><li>Actuadores de persianas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Actuadores de regulación. </li></ul></ul><ul><ul><li>Actuadores analógicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Actuadores de calefacción. </li></ul></ul><ul><li>De empotrar </li></ul><ul><li>Instalación en Carril DIN </li></ul><ul><li>Falso Techo </li></ul><ul><li>Habitualmente relés libres de tensión, para conectar potencia a las cargas. </li></ul>¿Qué es un actuador? Un actuador transforma señales bus (conmutación, encendido, escena...) en una actuación (conmutación de un relé, regulación, nivel de tensión analógico, Fan Coil y calefacción...)
 13. 13. Instal·lació i cablatge <ul><li>Instal·lació convencional </li></ul>Instalació KNX
 14. 14. Connexionat KNX <ul><li>Actuadores </li></ul><ul><li>Sensores </li></ul>Velocitat de transferència de 9.600 bps Bus 230 V
 15. 15. Connexionat KNX Area Línea principal 1.0 Línea 1 Línea 15 L1 L15 1.15.1 1.15.63 1.1.1 1.1.63 1.1.0 1.15.0
 16. 16. Instal·lació del cablatge Línea Estructura de árbol Estrella Conexión libre siempre y cuando se evite conectar en anillo.
 17. 17. Connexions inadmisibles
 18. 18. Longituds del cablatge 350 m 350 m 300 m Separació màxima entre dispositius de 700 metres. Longitud màxima total de 1000 metres. Distància màxima entre una font d'alimentació i un dispositiu de 350 metres
 19. 19. Àrea KNX Area F.A. F.A. F.A. A.L. A.L. Línea principal 1.0 Línea 1 Línea 15 L1 L15 1.15.1 1.15.63 1.1.1 1.1.63 1.1.0 1.15.0
 20. 20. Àrea KNX <ul><ul><li>1 línea pot tenir fins a 3 amplificadors. </li></ul></ul><ul><ul><li>1 línea pot tenir fins a 4 segments. </li></ul></ul><ul><ul><li>1 segment pot arribar a tenir fins a 64 components bus (CB) entre actuadors i sensors. </li></ul></ul><ul><ul><li>AL: Acoplador de línea: filtra les dades </li></ul></ul><ul><ul><li>AML: Amplificador de línea: amplifica però no filtra </li></ul></ul>
 21. 21. Sistema o món KNX 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Area línea 0.0 Línea principal 1.0 Línea 1 Líniea 15 LK1 LK15 1.15.1 1.15.63 2 1.1.1 1.1.63 1.1.0 1.15.0 Area 1 BK1 1.0.0
 22. 22. Adreces Físiques <ul><li>Cada dispositiu EIB rep una adreça única en el sistema via </li></ul><ul><li>Parametrització. </li></ul><ul><li>L'adreça física proveeix al dispositiu d'un nom, és a dir un nombre </li></ul><ul><li>Es divideix en Area, línia i nombre de dispositiu: </li></ul><ul><li> 1.1.15 </li></ul>A A A A.L L L L.C C C C C C C C 0-15 0-15 0-255
 23. 23. Adreces Físiques Actuator Sensor Actuator EMO Fuse Fuente de alimentacion 1.1.3 Bus 230V 1.1.1 1.1.2 1.1.4
 24. 24. Adreces lògiques o de grup <ul><li>Les adreces de grup es generen en ordre, per determinar les connexions entre els objectes de comunicació </li></ul><ul><li>L'adreça de grup assigna les funcions que s'executaran </li></ul><ul><li>Es divideix en grup principal, grup intermedi i subgrup. Aquests s'utilitzen per a l'assignació inequívoca de la funció </li></ul><ul><li>Exemple: </li></ul><ul><li>Grup principal / Grup intermedi / Subgrup </li></ul><ul><li>Nivell / Dispositiu / Funció </li></ul><ul><li>Il·luminació / Commutades / ON/OFF L1 </li></ul><ul><li>1 / 1 / 1 </li></ul>Pulsador Actuador Adreça de grup
 25. 25. Adreces de grup Bereich Línea principal Línea 1 LK1 LK2 Pulsador 1 Luz 1 1/1/2 A 1/1/1 1/1/1 S 1.1.1 1.1.2 1.2.1 A 1/1/2 1.2.2 S 1/1/2 Detector movimiento Luz 2 Line 2 Direcciones de grupo en tres niveles
 26. 26. Fuente Alimentación Actuador Binario Dimmer Actuador Persianas Cablatge 230V
 27. 27. L N N Cablatge 230V
 28. 28. L N N N Cablatge 230V
 29. 29. L N N N N Cablatge 230V
 30. 30. Fuente Alimentación Actuador Binario Dimmer Actuador Persianas Cablatge bus
 31. 31. L N Cablatge bus
 32. 32. L N Cablatge bus
 33. 33. L N Cablatge bus
 34. 34. L N Cablatge bus
 35. 35. L N Cablatge bus
 36. 36. L N N N N Cablatge complert Cal que existeixin 4mm de separació entre el bus i els cables de potència. Cal que el bus tingui el mateix aïllament que el cable de potència.
 37. 37. Software ETS-3

×