Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Halozati oravzlat dr_forgo_sandor

156 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Halozati oravzlat dr_forgo_sandor

  1. 1. Név: Bánkáné Berta Éva Neptun Kód: AWY2L0Hálózatalapú óravázlatA) Óravázlat fejrészeI. ALAPADATOKIskola típusa: általános iskola alsó tagozatOsztály: 4.Óra helye a tantervben:Élet a zöldségeskertbenTantárgy:környezetismeretTéma, témakör:Zöldségfélék - összefoglalásÓra típusa: összefoglaló, rendszerező óraElsajátítandó fogalmak jegyzéke:főgyökérzet, lágyszár, torzsa, főeres levél, bogyótermés, egynyári,kétnyári, bogár, teljes átalakulásII. FEJLESZTÉSI CÉLOKAz ismeretek, ismeretkörök tudása: böngésző használat, internetes keresésA képességek, készségek: tanult ismeretek felelevenítése, alkalmazóképes tudásAz attitűdök, viselkedésbeli jellemzők: önálló ismeretszerzésIII. MÓDSZEREK ALKALMAZOTT MUNKAFORMÁKHagyományos osztálytermi módszerek: tanári magyarázat, frontális és csoportmunkaA számítógéppel segített kooperatív tanulási módszerek: felfedező tanulásTervezett hálózatalapú konnektivista tanulási módszerek: közösségi terek megosztása, használata,tartalommegosztásIV. FORRÁSOK ESZKÖZÖKHagyományos források: gyűjtött zöldségek, feladatlapok, applikációs képekDigitális források: számítógép, interaktív táblaTantermi eszközök: tanári magyarázat, beszéd, diák, szemléltetésKonkrét hálózati (közösségi média) eszköz: közösségi oldal (Facebook)Tanulói szemléltető eszközök: diákTanári szemléltetőeszközök: applikációs képek, számítógép, interaktív tábla, digitális tananyag,V. FELHASZNÁLT IRODALOMHagyományos, papíralapú:Csodálatos világ, Az élet abc-jeElektronikus (offline, online):
  2. 2. B) Az óra logikai felépítése (menete) és a tevékenységek (időarány, módszer eszközök,szemléltetés, számonkérés) különös tekinetetl a hálózatalapú módszerek alklamazásáaraIdő Tartalom Az órai tevékenységGondolatmenet,részfeladatAdat, név,fogalom,jelenségMódszerei,tevékenységeiformái(tantermi,offline, online)EszközeiSzemléltetés5percI. Motiváció Milyenzöldségfélékrőltanultunka azutóbbi órákon?,frontálisosztálymunka,tanári kérdések,tanulói válaszokszemléltetésZöldségfélékcsoportosításaII. Korábbiismeretek5percaktivizálásaEgy kiválasztottzöldségmegkeresése,jellemzésecsoportmunkaszámítógéppeltanulóilaptopZöldségfélékképekkel5percrészellenőrzés,Sikerült-e azadott linkekenmindencsoportnakmegtalálni azanyagot.frontálisosztálymunkatantermitanárimagyarázat5percvisszacsatolás /megerősítésA többi csoportszámára elérhetőhelyen, aFacebook-on azanyag megosztásatanulói laptopofflinemultimédiainteraktív táblaIII. Új ismeretekfeldolgozása15perccélkitűzés,problémafelvetésZöldségekcsoportosításakülönbözőszempontokalapjáncsoportmunkatanulóilaptop, PPT5percellenőrzés,visszacsatolásAz elkészültcsoportosításokmegtekintése,értékelésefrontálisosztálymunkainteraktívtábla5percIV. ÖsszefoglalásIsmeretekelmélyítése acsoportokmunkáibólrejtvényrejtvénymegfejtése:vitaminegyéni munkainteraktívtábla,feladatlap

×