Advertisement

More Related Content

Advertisement

Vídeocurrículum

 1. Vídeo currículum Eva Castilla
 2. Agenda •Què és el vídeo currículum o CV 2.0? •Avantatges i inconvenients del vídeoCV •Marcar objectius •Guia per crear el vídeoCV •Exemples pràctics •Portals per crear VídeoCV
 3. Què és el vídeo currículum o CV 2.0? El vídeo currículum no és més que una presentació en vídeo en què l'aspirant a una vacant de feina parla de si mateix, de les seves aptituds i les seves habilitats, dels seus èxits i les seves ambicions. És una mena de "vídeo promocional" de cada un.
 4. Vídeo CV o CV 2.0 ▫ El futur del CV: Estalvi de costos i temps per les empreses ▫ Permet visualitzar a distancia el candidat ▫ Comprovar si té capacitats de comunicació adequades ▫ Trenca amb patrons establerts ▫ Permet fer-se una idea del candidat i les seves habilitats ▫ Permet demostrar capacitats ▫ Pioners a Espanya: http://www.videocurriculum.es/
 5. •Posa de manifest les capacitats comunicatives i de síntesi del candidat. • Mostra el domini d'idiomes, si veritablement es té tal domini. •Pot servir per visualitzar els treballs realitzats. •Permet que l'empresa tingui una primera imatge del candidat i decideixi si l'entrevista o no. •Col·loca al candidat davant d'una situació que exigeix ​​que posi en marxa la seva capacitat creativa. Què aporta?
 6. Aporta molta més informació, millorant el procés de comunicació i de selecció. Davant la despersonalització que suposa el CV escrit, que redueix el perfil personal a un conjunt de dades ajustades a uns formats estandarditzats, el videoCV ens aporta una multitud d'informació clau en un procés de comunicació com la veu, la imatge, el llenguatge gestual .... Què aporta?
 7. •No està normalitzat •No hi ha cap model estandaritzat •No permet un ús generalitzat •Més costos •Cada modificació ens obliga a refer-ho Desavantatges
 8. Treballar la nostra marca personal. Què volem expressar? Preparació del guió Què volem comunicar? Com ho comunicarem? A qui? Gravar el nostre propi vídeoCV Disposar d’un currículum digital Objectius: Comunicar la diferencia!
 9. La Expressió: Volum adequat Flexibilitat Èmfasis Claredat Guía per crear el vídeo CV
 10. El Contingut: Ressaltar els punts forts Maquillar els punts dèbils Preparar i practicar-lo Adaptar el vídeo CV al perfil del candidat No excedir de 3 minuts (millor 2) Guía per crear el vídeo CV
 11. Estructura: Breu presentació (nom i cognoms) Formació acadèmica Formació complementària Idiomes (demostra-ho!) Coneixements informàtics Experiència professional Competències personals Comiat amb agraïments Mostrar el nom i contacte (mail, telèfon) Invitació a l’entrevista personal Guía per crear el vídeo CV
 12. Gravació: Enquadrament i expressivitat Il·luminació adequada Dinamisme Textos de reforç Senzill i efectiu La importància del so Guía per crear el vídeo CV
 13. Edició: Windows Movie Maker Adobe Premiere Pinnacle Studio Virtual dub Guía per crear el vídeo CV
 14. Difusió: Youtube , vimeo Videocvtube.com (www.videocvtube.com ) SmartCV (www.smartcv.org ) GoCVone (www.gocvone.com ) VisualCV (www.visualcv.com ) Perfils propis online Guía per crear el vídeo CV
 15. Exemples: Vídeo CV http://www.youtube.com/watch?v=gRIs7u c5NWw
 16. Exemples: Vídeo CV ▫ Punts forts: ▫ Guió estructurat ▫ Imatge de confiança ▫ Serietat ▫ Punts dèbils ▫ Rigidesa ▫ Repetició de sons: ehhhh
 17. Exemples: Vídeo CV http://www.youtube.com/watch?v=H3BE 4mn6lwk
 18. Exemples: Vídeo CV ▫ Punts forts: ▫ És directe ▫ “Mi fin es” ▫ Idiomas ▫ Punts dèbils ▫ Moviment oscil·latori ▫ Inseguretat
 19. Exemples: Vídeo CV http://www.youtube.com/watch?v=jz85Ml qjiKc&feature=related
 20. Exemples: Vídeo CV ▫ Punts forts: ▫ Transmet dinamisme ▫ Guió diferent (presentació, objectius, experiència) ▫ Frescor ▫ Somriure ▫ Punts dèbils ▫ Durada
 21. Exemples: Vídeo CV http://www.youtube.com/watch?v=oSE9N D_LRwU
 22. Exemples: Vídeo CV ▫ Punts forts: ▫ .... ▫ Punts dèbils ▫ Mala elecció de l’espai ▫ Expressió corporal ▫ To ▫ Discurs ▫ Crítica del treball anterior
 23. Exemples: Vídeo CV http://www.youtube.com/watch?v=cFAbE 76XHe4&feature=fvwrel
 24. Exemples: Vídeo CV ▫ Punts forts: ▫ Dinàmic ▫ Original i creatiu ▫ Punts dèbils ▫ Massa informal per segons quines vacants ▫ Llargada
 25. Exemples: Vídeo CV http://www.youtube.com/watch?v=dVSSI HlTr14&feature=player_embedded
 26. Exemples: Vídeo CV ▫ Punts forts: ▫ Dinàmic ▫ Original i creatiu ▫ Punts dèbils ▫ Massa ràpida les transicions ▫ No es veu al candidat
 27. Vídeo CV o CV 2.0 http://www.youtube.com/watch?v=70iSEMNVE_M
 28. Exemples: Vídeo CV ▫ Punts forts: ▫ Original i creatiu ▫ Aporta i demostra experiència docent ▫ Punts dèbils ▫ Massa llarg ▫ No es veu al candidat
 29. Exemples: Vídeo CV http://www.youtube.com/watch?v=ODuZ adx4HzM&feature=player_embedded
 30. Exemples: Vídeo CV ▫ Punts forts: ▫ Sinceritat ▫ Motivació ▫ Punts dèbils ▫ Pot semblar crític
 31. TOT EN NOSALTRES COMUNICA! Vestimenta Expressió facial La importància del somriure La veu, entonació i pauses L’expressió corporal Recordar:
 32. Portals per crear vídeo CV http://castingforjobs.com/
 33. Eva Castilla . Consultora en màrqueting digital i xarxes socials http://www.innovizza.com eva@innovizza.com eva.m.castilla@gmail.com http://www.twitter.com/eva_castilla @Eva_Castilla http://gplus.to/evacastilla http://es-la.facebook.com/eva.castilla http://es.linkedin.com/in/evacastilla http://www.slideshare.net/Eva_Castilla http://panoplis.blogspot.com CONTACTAR:
Advertisement