Jornada "Com tenir èxit a les xarxes Socials?"

410 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jornada "Com tenir èxit a les xarxes Socials?"

 1. 1. Com tenir èxit ales Xarxes SocialsGranollers, 30 de Maig de 2013
 2. 2. Xarxes Socials a nivell empresarialXarxes Socials a nivell empresarial
 3. 3. Xarxes Socials a nivell empresarialFacebook per empresa?
 4. 4. Xarxes Socials a nivell empresarialPersones: Empreses estan formadesper persones i moltes estan a FacebookPàgina d’empresa diferent que unperfil personal: El tipus d’informació ésdiferentFacebook empreses?Gairebé 1.110 milions d’usuaris a nivell mundial
 5. 5. Xarxes Socials a nivell empresarialTwitter per a empreses?
 6. 6. Xarxes Socials a nivell empresarialComunicació breu: Microblogging 140caràcters. Resumir.Trobar el tipus de comunicació:Escollir el rol i la comunitat a la quèpertànyerTwitter empreses?Gairebé 500 milions d’usuaris a nivell mundial
 7. 7. Xarxes Socials a nivell empresarialLinkedin per a empreses?
 8. 8. Xarxes Socials a nivell empresarialNetworking: A través dels treballadors,perfils personals i pàgines empresaParticipació Grups Sectorials: Escollirels grups i participar activamentLinkedin empreses?Més de 225 milions d’usuaris a nivell mundial
 9. 9. Xarxes Socials a nivell empresarialGoogle+ per a empreses?
 10. 10. Xarxes Socials a nivell empresarialSegmentació clients: A través delscerclesHang Outs: Vídeo conferencia a 10persones simultàniament. Accés aldesktop (Team Viewer)Google+ empreses?Gairebé 360 milions d’usuaris a nivell mundial
 11. 11. Xarxes Socials a nivell empresarialPinterest per a empreses?
 12. 12. Xarxes Socials a nivell empresarialAparença visual: Ideal per a promocióde productesE-commerce: És un aparador més delsproductes de l’empresa i es poden lligaramb la botiga virtualPinterest empreses?Gairebé 50 milions d’usuaris a nivell mundial
 13. 13. Xarxes Socials a nivell empresarialFoursquare per a empreses?
 14. 14. Xarxes Socials a nivell empresarialGeolocalització: Ideal per a promocióde productes a comerços oestablimentsPoder boca-orella: Opinions i crítiquesdels usuaris faran prendre decisions alspotencials clientsFoursquare empreses?Més de 20 milions d’usuaris a nivell mundial
 15. 15. Xarxes Socials a nivell empresarialGrera: La xarxa social d’empreseswww.pimec.grera.net
 16. 16. Xarxes Socials a nivell empresarialOfertes: Publicar ofertes gratuitament ienviar-les al target idoniVeure demandes: Demana pressuposta varies empreses a la vegadaGrera per empresesMés de 4000 mil empreses registrades
 17. 17. Xarxes Socials a nivell empresarialAltres eines o canals de suport:
 18. 18. La importància de ser a les Xarxes SocialsPer on s’ha de començar a les xarxes socials?
 19. 19. La importància de ser a les Xarxes SocialsNOSALTRES• La nostra empresa: Aspectes diferencials envers lacompetència, posicionament, paraules clau• Objectius: Per què volem estar presents a lesxarxes socials?• Pressupost: Temps és diners• Recursos: Poden ser interns o externs• Públic objectiu: A qui ens adreçem?
 20. 20. La importància de ser a les Xarxes SocialsGenerar imatge de marcaAugmentar els beneficisObrir nous canals de comunicacióCaptar nous clientsInnovarServei de suport al clientGenerar tràfic cap a la web corporativaPosicionar-se com a referent del sectorLlançament de nous productes Crear una comunitatOBJECTIUS
 21. 21. La importància de ser a les Xarxes SocialsDEFINIR UNA ESTRATÈGIA
 22. 22. La importància de ser a les Xarxes SocialsDefinir un pla de màrqueting digital (enfocat a xarxes socials)WEBSEOSEMEdiciócontingutsPLAMÀRQUETINGen X.SOCIALSEmpresa ientornLínieseditorialsEmisorsCanals PropisCanals AliensPla deReputacióEstratègialegalMonitorització
 23. 23. La importància de ser a les Xarxes SocialsNOUS CANALS DE COMUNICACIÓ• L’evolució de la tecnologia a fet canviarl’hàbit de les persones•Ja no ens informem a través delsmateixos canals que fa 5 anys, ni tant solsels mateixos que fa 2 anys•Els patrons de consum també hancanviat, la forma de treballar, de viatjar...•Els canals digitals: no substitueixen elscanals tradicionals, sinó que escomplementenÉs l’era d’Internet i dels Smartphones
 24. 24. La importància de ser a les Xarxes SocialsQUÈ ESPERA L’USUARI/CLIENT?• Menys promoció de la marca o empresai més conversa•Interacció•Comunicació bidireccional: amb plad’igualtat, sense barreres ni protocols•Marques o empreses accessibles, queescoltin les necessitats dels clients• Actuïn en conseqüència: Que elsparaules no se les dugui el vent
 25. 25. La importància de ser a les Xarxes SocialsPAUTES GENERALS A SEGUIR ALES XARXES SOCIALS• Fomentar el compromís (Engagement):Ha de ser l’objectiu principal de lesmarques/empresesConnectar amb els seguidors, noconvèncer-losCridar la seva atenció oferintcontingut de qualitatAportar valorAbstenir-se de “spammejar” ambpromocionsAccions divertides que els animi ainteractuar amb la marca/empresa
 26. 26. La importància de ser a les Xarxes SocialsPAUTES ESPECÍFIQUES A SEGUIRA FACEBOOKContingut interessantUll!!! Llargada dels articlesPreguntes divertidesEnquestes (A, B, C)Imatges i vídeosFreqüència i dies de publicacióHorari de publicacióFACEBOOK:EL BAR!
 27. 27. La importància de ser a les Xarxes SocialsPAUTES ESPECÍFIQUES A SEGUIRA FACEBOOKPromoció especial producte o serveiConcursosWeb: Botons de comparticióUrl de FacebookNo enllaçar contingut d’altres X.SAplicacions específiquesRevisar estadístiquesFACEBOOK:EL BAR!
 28. 28. La importància de ser a les Xarxes Socials
 29. 29. La importància de ser a les Xarxes SocialsPAUTES ESPECÍFIQUES A SEGUIRA TWITTERAdequar el perfil i incorporar unabona biografiaSeguir empreses/persones delsectorNo fer d’spammerContingut interessant (propi o aliè )Utilitzar RT indirectesUtilitzar els hashtags #TWITTER:La Fira comercial!
 30. 30. La importància de ser a les Xarxes SocialsPAUTES ESPECÍFIQUES A SEGUIRA TWITTERInteraccionar i respondreFreqüència de publicacióHorari de publicacióWeb: Botons de comparticióNo enllaçar contingut d’altres X.SRevisar estadístiquesNom fàcil i curtTWITTER:La Fira comercial!
 31. 31. La importància de ser a les Xarxes SocialsPAUTES ESPECÍFIQUES A SEGUIRA LINKEDINAdequar el perfil i omplir pestanyaproductes i serveisPublicar actualitzacions d’estatComplimentar els perfils personalsAmpliar la xarxa de contactesCercar grups de debat del sectorObrir debats i participarLINKEDIN:Coffee Break
 32. 32. La importància de ser a les Xarxes SocialsPAUTES ESPECÍFIQUES A SEGUIRA LINKEDINParticipar com a experts en elsgrupsInteraccionar i respondreWeb: Botons de comparticióNo enllaçar contingut d’altres X.SRevisar estadístiquesLINKEDIN:Coffee Break!
 33. 33. La importància de ser a les Xarxes SocialsERRORS QUE ES COMETEN ALES XARXES SOCIALSERRORS DE CONCEPTE I×Les empreses han d’estar a les xarxessocials×Les xarxes socials son canals de venta×Les xarxes socials son gratis×Les xarxes socials només son per les gransempreses×Xarxes socials=FACEBOOK
 34. 34. La importància de ser a les Xarxes SocialsERRORS QUE ES COMETEN ALES XARXES SOCIALSERRORS DE CONCEPTE II×Les xarxes socials son per conversar×Qualsevol persona pot fer màrqueting ales xarxes socials×Com més seguidors i fans tingui unamarca, més èxit a les xarxes socials(seguidors són sinònim de consumidors)×S’aconsegueixen resultats immediats
 35. 35. La importància de ser a les Xarxes SocialsERRORS QUE ES COMETEN ALES XARXES SOCIALSERRORS Habituals IActuar com a la “vella escola=Burocràcia”Mateixa comunicació a tots els canalsSpammejar i repetir contingutsNo aportar valor i només promocióNo gestionar les crítiques amb un tempsprudencialComprar la influenciaExcessiu interès en els indicadors idesprès?Abandonar pàginesNo respondre
 36. 36. La importància de ser a les Xarxes SocialsERRORS QUE ES COMETEN ALES XARXES SOCIALSERRORS Habituals IINo acceptar les culpes si es fallaNo disculpar-se si escauTirar “pilotes fora”Quan fas “Publish” no hi ha “Stop” totqueda indexatEsborrar comentaris, tweets omissatges
 37. 37. La importància de ser a les Xarxes Socials• Facebook: 14.500 fans•Twitter: 9.300 seguidors•Servei de valor als seusclients, relacionar-se ivincular-se.•Canvi de comunicació:Gener 2010Exemples de Bones pràctiques a les Xarxes SocialsCas Banc Sabadell: Canal d’atenció al client
 38. 38. La importància de ser a les Xarxes SocialsExemples de Bones pràctiques a les Xarxes SocialsCas Banc Sabadell: Facebook
 39. 39. La importància de ser a les Xarxes SocialsExemples de Bones pràctiques a les Xarxes SocialsCas Banc Sabadell: Twitter
 40. 40. La importància de ser a les Xarxes SocialsExemples de Bones pràctiques a les Xarxes SocialsCas Banc Sabadell: El web
 41. 41. La importància de ser a les Xarxes Socials• Facebook: 8.500 fans•Twitter: 135.600 seguidors(#quieroreceta)•Hàbits saludablesd’alimentació, receptes, trucsde cuina•Interacció constantExemples de Bones pràctiques a les Xarxes SocialsGallina Blanca: Aportar valor al client
 42. 42. La importància de ser a les Xarxes SocialsExemples de Bones pràctiques a les Xarxes SocialsGallina Blanca: Facebook
 43. 43. La importància de ser a les Xarxes SocialsExemples de Bones pràctiques a les Xarxes SocialsGallina Blanca: Twitter
 44. 44. La importància de ser a les Xarxes SocialsExemples de Bones pràctiques a les Xarxes SocialsGallina Blanca: El Web
 45. 45. La importància de ser a les Xarxes SocialsExemples de Bones pràctiques a les Xarxes SocialsMunich: Internacionalització• Facebook: 218.800 fans•Twitter: 5.900 seguidors•Internet com aparador dela marca•Xarxes Socials: Canalsde comunicació directaamb els seus clients•Conèixer les opinions
 46. 46. La importància de ser a les Xarxes SocialsExemples de Bones pràctiques a les Xarxes SocialsMunich: Facebook
 47. 47. La importància de ser a les Xarxes SocialsExemples de Bones pràctiques a les Xarxes SocialsMunich: Twitter
 48. 48. La importància de ser a les Xarxes SocialsExemples de Bones pràctiques a les Xarxes SocialsMunich: El Web
 49. 49. La importància de ser a les Xarxes Socials• Facebook: 31.170 fans•Twitter: 4.200 seguidors•Campanya: “Bautiza tubolso” més de 10.000seguidors (3.000 el primermes)Exemples de Bones pràctiques a les Xarxes SocialsPurificación Garcia: Una de les 20 millors pàgines a Facebookd’Espanya
 50. 50. La importància de ser a les Xarxes SocialsExemples de Bones pràctiques a les Xarxes SocialsPurificación Garcia: Facebook
 51. 51. La importància de ser a les Xarxes SocialsTOT GRANS EMPRESES????I PIMES O AUTÒNOMS???
 52. 52. La importància de ser a les Xarxes SocialsExemples de Bones pràctiques a les Xarxes Socials: PIMESBERE CASILLAS: Elegancia 2.0
 53. 53. La importància de ser a les Xarxes SocialsExemples de Bones pràctiques a les Xarxes Socials: PIMESBERE CASILLAS: Elegancia 2.07.000.000 reproduccions a Youtube8.850 seguidors a Twitterhttp://www.youtube.com/watch?v=XtcizpKBFAU
 54. 54. La importància de ser a les Xarxes SocialsExemples de Bones pràctiques a les Xarxes Socials: PIMESTaxi Oviedo
 55. 55. La importància de ser a les Xarxes SocialsExemples de Bones pràctiques a les Xarxes Socials: PIMESDolors Reig: El CaparazónPsicología Social aplicada a les TIC
 56. 56. La importància de ser a les Xarxes SocialsExemples de Bones pràctiques a les Xarxes Socials: PIMESBo Pan: Forners artesans
 57. 57. La importància de ser a les Xarxes SocialsExemples de Bones pràctiques a les Xarxes Socials: PIMESBo Pan: Forners artesans
 58. 58. La importància de ser a les Xarxes SocialsExemples de Bones pràctiques a les Xarxes Socials: PIMESViscoform: Fabricació de matalassos per gent amb problemes d’esquena
 59. 59. Xarxes Socials a nivell empresarialFacebook per pimes?
 60. 60. Xarxes Socials a nivell empresarialFacebook per pimes?
 61. 61. Xarxes Socials a nivell empresarialFacebook per pimes?
 62. 62. La importància de ser a les Xarxes SocialsI, ara, com ho faig???
 63. 63. La importància de ser a les Xarxes SocialsPIMEC, us pot ajudar http://socialmedia.pimec.org
 64. 64. Moltes gràciesPimecC/ Viladomat, 17408015 BarcelonaTel. 93 496 4500Eva Castilla . Col·laboradora Social Media a PIMEChttp://socialmedia.pimec.orgecastilla@pimec.nethttp://www.twitter.com/eva_castilla @Eva_Castillahttp://gplus.to/evacastillahttp://es.linkedin.com/in/evacastillahttp://www.slideshare.net/Eva_Castilla

×