Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Macro Curs 7 Politica Monetara

13,260 views

Published on

very nice slide of economy

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

Macro Curs 7 Politica Monetara

 1. 1. PIATA MONETARA POLITICA MONETARA
 2. 2. Principalele subiecte abordate <ul><li>Obiectivele politicii monetare </li></ul><ul><li>Bilan ţul consolidat a băncii centrale: active, pasive </li></ul><ul><li>Instrumente de politică monetară </li></ul><ul><li>Politica monetară, PIB-ul real şi nivelul mediu al preţurilor </li></ul><ul><li>Efi cienţa politicii monetare </li></ul><ul><li>Zona EURO </li></ul>
 3. 3. Banii <ul><li>= orice indepline ş te simultan func ţ ia de: </li></ul><ul><li>instrument de schimb </li></ul><ul><li>etalon al valorii </li></ul><ul><li>instrument de rezerv ă a valorii </li></ul><ul><li>- valoare intrinsec ă (etalonul aur) </li></ul><ul><li>- bani fiat </li></ul>
 4. 4. Obiectivul fundamental : ajutarea economiei pentru atingerea nivelului ocupării depline, noninflaţioniste cel corespunzător unui nivel al producţiei potenţiale <ul><li>Bilanţul băncii centrale : </li></ul><ul><ul><li>A CTIVE : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>TITLURI: B onuri de tezaur şi Obligaţiuni de stat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CREDITE ACORDATE BĂNCILOR COMERCIAE </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>PASIVE : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>RE Z ERVE ALE BĂNCILOR COMERCIAL E </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Depozite de trezorerie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bancnote BNR </li></ul></ul></ul><ul><li>De ce este necesară intervenţia băncii centrale ? </li></ul><ul><li>Pentru contracararea tendinţelor prociclice ale băncilor comerciale </li></ul>
 5. 5. Oferta monetară <ul><li>Banca centrală – unicul agent care are dreptul legal de a emite monedă </li></ul><ul><ul><li>În conformitate cu nevoile de resurse financiare ale statului </li></ul></ul><ul><ul><li>În conformitate cu nevoia de monede străine </li></ul></ul><ul><ul><li>Creditor de ultimă instanţă ( banca băncilor ) </li></ul></ul><ul><li>Băncile comerciale – nu emit monedă, dar au capacitatea de a crea monedă </li></ul><ul><li>Multipli catorul banilor de cont = Noile depozite create /Re z erve =1/rr </li></ul>
 6. 6. Masa monetara <ul><li>= totalitate instrumentelor banesti de care dispune sectorul non-financiar </li></ul><ul><li>fiecare banca centrala recunoaste definitii oficiale ale ofertei de moneda </li></ul><ul><li>Agregatul monetar = parte constitutiva a masei monetare autonomizata prin functii specifice, agenti specializati, institutii care le gestioneaza, fluxuri reale pe care le mijlocesc </li></ul><ul><li>BNR: M1 = bani in circulatie si depozitele la vedere in banci, M2=M1+celelalte depozite (inclusiv in valuta ale rezidentilor) </li></ul><ul><li>Mo=baza monetară </li></ul><ul><li>Criteriul de departajare : gradul de lichiditate </li></ul>
 7. 9. Oferta de moneda <ul><li>Banca centrala – unic emitent de moneda </li></ul><ul><ul><li>alimentarea nevoilor de resurse financiare ale statului </li></ul></ul><ul><ul><li>functie de nevoia de valuta </li></ul></ul><ul><ul><li>creditarea bancilor comerciale (Banca a Bancilor, creditor de ultima instanta) </li></ul></ul><ul><li>Bancile comerciale – creaza moneda de cont (scripturala) </li></ul><ul><li>Multiplicatorul = Vol noilor depozite/Vol rezerve </li></ul>
 8. 10. Principalele functii ale bancilor centrale sunt : <ul><li>a) pastrarea rezervelor bancilor comerciale si ale altor institutii de depozit </li></ul><ul><li>b) sa ofere facilitati pentru colectarea rapida a titlurilor comerciale *rescontare </li></ul><ul><li>c) sa reglementeze oferta de bani din economie pentru urmarire obiectivului principal de mentinere a stabilitatii preturilor </li></ul>
 9. 11. Bancile comerciale <ul><li>Acceptarea depozitelor de numerar de catre banci face ca structura (compozitia) ofertei de bani sa se schimbe, in timp ce oferta totala de bani nu se modifica direct. </li></ul><ul><li>Bancile comerciale si alte institutii de depozit sunt obligate sa pastreze rezerve legale la banca centrala intr-un anumit procent din depozite. </li></ul><ul><li>Bancile creaza moneda atunci cand ofera imprumuturi ; moneda nou creata dispare in momentul in care banii sunt retraşi din depozitul iniţial </li></ul><ul><li>Pe piata bancara o cota importanta incep sa o detină companiile de asigurari (fonduri mutuale) si alte companii financiare. </li></ul>
 10. 13. Cererea de moneda <ul><li>= cererea pentru mobilul tranzactional + cererea pentru mobilul speculativ </li></ul><ul><li>L= l(Y)+k(d) </li></ul><ul><li>Tranzactiile variaza direct cu PIB-ul nominal in timp ce cererea speculativa variaza invers in raport cu ratele dobânzii. </li></ul>
 11. 14. Echilibrul pe piata monetara <ul><li>Def: locul de intalnire ale cererii cu oferta de moneda </li></ul><ul><li>(L= l(Y)+k(d) respectiv M=M/P) </li></ul><ul><li>Pretul : rata dobanzii (d) </li></ul><ul><li>Egalizarea cererii cu oferta de moneda </li></ul><ul><li>Determina rata dobanzii de echilibru </li></ul><ul><li>M este o marime exogena, controlata de banca centrala si deci nu variaza cu venitul national </li></ul>
 12. 15. Instrumentde de politică monetară <ul><li>Operaţiuni pe piaţa deshisă (Repo şi ReverseRepo) </li></ul><ul><li>Rezerva minimă obligatorie </li></ul><ul><li>T axa scontului </li></ul><ul><li>Politica banilor ieftini/scumpi </li></ul><ul><li>Importanţa </li></ul>
 13. 16. Politica banilor ieftini: reces iune <ul><li>Cumpărarea de titluri de pe piaţa deschisă </li></ul><ul><li>Reduce rea ratei rezervelor minime obligatorii </li></ul><ul><li>Diminuarea taxei scontului </li></ul><ul><ul><li>Toate acestea cu scopul de a stimula cererea agregată şi, implicit, gradul de ocupare prin ieftinirea creditului şi facilitarea obţinerii de împrumuturi </li></ul></ul>
 14. 17. Politica banilor scumpi : expansi une <ul><li>Vânzarea de titluri pe piaţa deschisă </li></ul><ul><li>Creşterea ratei rezervelor minime obligatorii </li></ul><ul><li>Creşterea ratei scontului </li></ul>
 15. 18. Şoc monetar expansiv <ul><li>Creşterea ofertei sau Scăderea cererii nominale de bani de bani </li></ul><ul><li>Exces de ofertă monetară </li></ul><ul><li>(dezechilibru) </li></ul><ul><li>Cumpărarea de obligaţiuni cu scopul reducerii sumelor de bani deţinute </li></ul><ul><li>Scăderea ratei dobânzii </li></ul><ul><li>Creşterea cheltuielilor sensibile la modificarea ratei dobânzii </li></ul><ul><li>Creşterea venitului naţional de echilibru </li></ul>
 16. 19. Şoc monetar contractiv <ul><li>Scăderea ofertei sau Creşterea cererii </li></ul><ul><li>nominale de bani de bani </li></ul><ul><li>Exces de cerere monetară </li></ul><ul><li>Vânzare de obligaţiuni pentru a spori sumele de bani deţinute </li></ul><ul><li>Creşterea ratei dobânzii </li></ul><ul><li>Scăderea cheltuielilor sensibile la modificarea ratei dobânzii </li></ul><ul><li>Scăderea venitului naţional de echilibru </li></ul>
 17. 20. Monetarismul <ul><li>Milton Friedman: </li></ul><ul><li>Inflatia este pretutindeni si intotdeauna un fenomen monetar. </li></ul><ul><li>M – factorul cauzal ultim al modificarii preturilor si deci, al modificarii produsului national nominal brut </li></ul><ul><ul><ul><li>Neutralitatea banilor pe termen scurt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nonneutralitatea banilor pe termen lung </li></ul></ul></ul>
 18. 21. Teoria cantitativa a banilor <ul><li>M*v = P * Y </li></ul><ul><li>factorii nonmonetari de influenta sunt: </li></ul><ul><li>pentru V aranjamentele institutionale </li></ul><ul><li>pentru Y evolutia productivitatii muncii </li></ul>
 19. 22. M – masa monetara nominala <ul><li>Masa monetara este exogen determinata de factori tehnici (etalonul aur) </li></ul><ul><li>sau </li></ul><ul><li>de autoritatea monetara (bancile centrale sau de emisiune) in cadrul sistemelor monetare moderne. </li></ul>
 20. 23. Ecuatia de la Cambridge <ul><li>M= 1/v P y= k*P*Y </li></ul><ul><li>k = partea din venitul nominal pe care indivizii o tin in forma monetara, numite rezerve monetare </li></ul><ul><li>Varianta dinamica: </li></ul><ul><li>v variabila dar nu invers, ci in aceeasi directie ca M </li></ul><ul><li>productia totala poate fi modificata ca urmare a modificarii M dar numai pe termen scurt </li></ul><ul><li>modificarea M determina : pe termen scurt , modificare in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale, pe termen lung, numai a preturilor (Ip=IM) </li></ul>
 21. 24. Politica monetara I: <ul><li>Decalajul temporar </li></ul><ul><li>Independenta bancilor centrale: </li></ul><ul><ul><li>Autonomie financiara </li></ul></ul><ul><ul><li>Independenta personalului </li></ul></ul><ul><ul><li>Independenta asupra politicii </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>formularea obiectivelor </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>instrumentala (executie) </li></ul></ul></ul><ul><li>Independenta legala vs independenta reala </li></ul><ul><li>Conservatism </li></ul><ul><li>Credibilitate – eficienta masurata prin ratele scazute ale inflatiei </li></ul>
 22. 25. POLITICA MONETARA II: <ul><li>Reguli, DA </li></ul><ul><li>masa monetara ar trebui sa aiba o crestere anuala constanta de 4%: </li></ul><ul><li>1% pentru contracararea scaderii vitezei de circulatie a banilor </li></ul><ul><li>3% pentru a a absorbi efectele deflationiste ale cresterii economice </li></ul><ul><li>Dirijism – NU </li></ul>
 23. 26. BNR <ul><li>Independenta legala – Da </li></ul><ul><li>Legea privind Statutul BNR ( Legea nr.312/2004 ) </li></ul><ul><li>obiectivul fundamental al BNR este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor . </li></ul><ul><li>Independenta reala – Indicatorul independentei legale corelat cu o masura a calitatii mediului institutional – LTI domnia legii </li></ul>
 24. 27. Principalele atribuţii ale BNR <ul><li>elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb; </li></ul><ul><li>autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare; </li></ul><ul><li>emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României; </li></ul><ul><li>stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia; </li></ul><ul><li>administrarea rezervelor internaţionale ale României. </li></ul>
 25. 28. Consiliul de administratie <ul><li>Guvernator – Mugur Isarescu </li></ul><ul><li>3 Vice-guvernatori </li></ul><ul><li>5 membri </li></ul><ul><li>numiti pentru un mandat de 5 ani </li></ul>
 26. 33. Membru zona EURO? SME <ul><li>Banca Centrala Europeana (Frankfurt) </li></ul><ul><li>Conditionat de Criteriile de la Maastricht (4) </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Stabilitatea preturilor </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Stabilitatea cursului de schimb </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Deficitul bugetar </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Datoria publica </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Pregatiri: </li></ul><ul><ul><li>Denominare </li></ul></ul><ul><ul><li>Dezinflatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Liberalizarea contului de capital </li></ul></ul><ul><li>Avantaje si dezavantaje ale renuntarii la monopolul asupra politicii monetare </li></ul>
 27. 34. Keynesism vs monetarism Sa ne reamintim…
 28. 35. Keynesism vs Monetarism <ul><li>LM orizontala </li></ul><ul><li>Curba ofertei agregate orizontala </li></ul><ul><li>Orice schimbare A are un efect multiplicat asupra venitului national </li></ul><ul><li>∆ Y=k* ∆ A </li></ul><ul><li>LM verticala </li></ul><ul><li>(viteza de rotatie a banilor e constanta) </li></ul><ul><li>Deplasarile IS (politica fiscala) nu ar avea nici un efect asupra venitului national de vreme ce acestea ar fi eliminate de cresterea ratelor dobanzilor </li></ul><ul><li>M=kPY </li></ul>

×