Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moodleri Bigarren Juan Ezeiza

MoodleMoot Euskadi 2009 - http://mooteuskadi09.deusto.es/

 • Login to see the comments

Moodleri Bigarren Juan Ezeiza

 1. 1. Xabier Larretxea & Juan Ezeiza “ Moodle-ri Bigarren Hezkuntzan zukua ateratzen” “ Moodle-ri Bigarren Hezkuntzan zukua ateratzen”
 2. 2. <ul><li>Axular Lizeoan 2005. urteaz geroztik Moodle-rekin lanean ari gara DBH eta Batxilergoan. </li></ul><ul><li>Axular Lizeoa Donostiako Aiete auzoan dago. 2 eta 18 urteen arteko HH-LH-DBH eta Batxilergoko 800 ikasle inguru, 512 familia eta 53 langile ditu. </li></ul><ul><li>Ikasgela Birtualak ( www.axular.eu ) 352 erabiltzaile eta 72 ikastaro </li></ul><ul><li>aktibo ditu. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Moodle eduki-biltegia baino askoz gehiago da. </li></ul><ul><li>Azken lau urteotan Bigarren Hezkuntzako helburu pedagogikoei erantzuna emateko Moodle nola erabiltzen ari garen erakutsiko dugu. </li></ul><ul><li>Hona hemen helburu horiek: </li></ul><ul><ul><li>Ikasleek ebaluazio-irizpideak ezagutu eta barneratzea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aniztasunari erantzuna ematea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Oroimena modu motibagarrian lantzea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hausnarketa eta eztabaida bultzatzea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hitz tekniko eta kontzeptu berrien definizioa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Errebisioa eta autoebaluazioa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Informazio- eta dokumentazio-bilketa eta aukeraketaren </li></ul></ul><ul><ul><li>ebaluazioa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elkarlana sortu, ebaluatu eta argitaratzea. </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><ul><li>1. Ikasleek ebaluazio-irizpideak ezagutu eta barneratzea </li></ul></ul><ul><li>JARDUERA </li></ul><ul><li>Ikasleek lan bat egin eta bidaliko dute (idazlana, testu-iruzkina, ariketa ebatsi…). </li></ul><ul><li>Lan guztiak bidalitakoan, ikasle bakoitzak ikaskideen lan batzuk jasoko ditu </li></ul><ul><li>eta txantiloi baten arabera zuzenduko ditu. </li></ul><ul><li>Ondoren, irakasleak lanak zuzenduko ditu. </li></ul><ul><li>Ikasleen ebaluazioak irakaslearenetatik zenbat desbideratuko diren kontuan </li></ul><ul><li>hartuko da nota jartzerakoan. </li></ul><ul><li>PROZEDURA </li></ul><ul><li>Tailer modulua erabiliko dugu. </li></ul><ul><li>Lanak bidali eta zuzentzeko epeak finkatuko ditugu. </li></ul><ul><li>Irakasleak txantiloia prestatuko du eta, nahi izanez gero, ebaluazio-eredua igo </li></ul><ul><li>dezake. </li></ul><ul><li>Ikasle eta irakasleen noten ponderazio eta desbideraketen penalizazioak </li></ul><ul><li>irizpide ezberdinen arabera aukera daitezke. </li></ul>
 5. 5. TAILERRAREN EBALUAZIO-FORMULARIOA TAILERRAREN EMAITZAK
 6. 6. <ul><ul><li>2. Aniztasunari erantzuna ematea </li></ul></ul><ul><li>JARDUERA </li></ul><ul><li>Ikasleek automatikoki zuzentzen diren testak beteko dituzte. </li></ul><ul><li>Test horien zailtasuna ikasleen mailara egokituko dira. </li></ul><ul><li>Ibilbide ezberdinak egongo dira zailtasunak dituzten eta aurreratuta dauden ikasleentzat. </li></ul><ul><li>PROZEDURA </li></ul><ul><li>Galdetegi eta ikasgaia moduluak erabiliko ditugu. </li></ul><ul><li>Ikasle batek galdetegian lortu duen emaitzaren araberako feed-back orokorra egokituko dugu. Bertan, pasahitzak emango zaizkio bere mailari dagokion hurrengo galdetegia osatzeko. </li></ul><ul><li>Ikasgaia modulua erabiltzekotan, “flash card” moduko galdetegia prestatuko dugu. Galdera bakoitzaren emaitzaren arabera ibilbidea antolatuko dugu. Adibidez, gaizki erantzunez gero berriro hastea eta ongi erantzunez gero aurrera jarraitzea. </li></ul>
 7. 7. GALDETEGI MAILAKATUEN ADIBIDEA: HERBOLARIOA GALDETEGIA FLASHCARD IKASGAIA
 8. 8. KASUEN AZTERKETAREN ADIBIDEAK IKASGAIA MODULUAREKIN EUTANASIA MATRIX
 9. 9. 3. Oroimena modu motibagarrian lantzea <ul><li>JARDUERA </li></ul><ul><li>Oroimena lantzea astun eta aspergarria izaten da, baina beharrezkoa. </li></ul><ul><li>Ikasleen berrikuspen gidatua antolatuko dugu. </li></ul><ul><li>Berrikusita eta ongi ikasita dituen edukiak modu arinean errepasatzeko izango ditu. Oraindik ongi ez dakizkienak, berriz, beste era batean sailkatuko dira. </li></ul><ul><li>PROZEDURA </li></ul><ul><li>Valery Fremaux-en “Flashcard” modulu ez-estandarra erabiliko dugu. </li></ul><ul><li>Errepasatzeko moduko txartelak prestatuko ditugu (testua, soinua edo irudiekin). </li></ul><ul><li>Leitner formatoa aukeratuko dugu, zailtasunaren arabera txartelak sailkatzeko. </li></ul>
 10. 10. KARTA-JOKUAREN ADIBIDEA
 11. 11. 4. Hausnarketa eta eztabaida bultzatzea <ul><li>JARDUERA </li></ul><ul><li>Gai baten inguruan ikasleen iritziak ezagutu eta trukatzea. </li></ul><ul><li>Ikasleei jakinaraziko zaizkien irizpide ezberdinen arabera beren hausnarketak ebaluatzea, adibidez, arrazoiketa, erabilitako hiztegia… </li></ul><ul><li>PROZEDURA </li></ul><ul><li>Egunkari moduluaren bidez, irakasleak ikasleen iritziak ezagutu eta zuzenduko ditu. </li></ul><ul><li>Foro moduluaren bidez, gauza bera egin daiteke, baina ikasle guztiek elkarren iritziak ikusi eta erantzuna elkarri eman liezaiokete. Foro ebaluatua aukeratuko genuke. </li></ul>
 12. 12. EGUNKARIA FOROA
 13. 13. 5. Hitz tekniko eta kontzeptu berrien definizioa <ul><li>JARDUERA </li></ul><ul><li>Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat zaila izaten da kontzeptu berriak definitzea. </li></ul><ul><li>Zaila izateaz gain, definizioak ikastea astuna gertatzen zaie. </li></ul><ul><li>Arazo horiek gainditzeko jarduera erakargarria antolatuko dugu. </li></ul><ul><li>PROZEDURA </li></ul><ul><li>Glosategi modulua erabiliko dugu. </li></ul><ul><li>Bigarren mailako glosategi ebaluatua aukeratuko dugu. </li></ul><ul><li>Irakasleak ikasleen definizioak ebaluatuko ditu. Ongi daudenean, onartu; eta gaizki daudenean zuzenduko ditu. </li></ul><ul><li>Irakasleak definizio bat onartu arte beste ikasleek ezingo dute ikusi. </li></ul><ul><li>Glosategi osaturik dagoenean, definizioekin autoebaluzio-jolasak antolatuko dira Vasilis Daloukas-en “Game” moduluaren bidez. </li></ul>
 14. 14. GLOSATEGI BATEN SARRERAK
 15. 15. JOLASAK
 16. 16. 6. Berrikuspena eta autoebaluazioa <ul><li>JARDUERA </li></ul><ul><li>Ikasleek beren kabuz edukiak berrikusi eta beren barneratze-maila ebaluatuko dute. </li></ul><ul><li>PROZEDURA </li></ul><ul><li>Galdetegi klasikoak antolatuko ditugu, saiakera-kopurua mugatu gabe. </li></ul><ul><li>“ Game” moduluarekin erantzun anitzeko galderez “aberatsaren jolasak” prestatuko ditugu. </li></ul><ul><li>“ Flashcard” moduluarekin karta-jokoak egingo ditugu. </li></ul><ul><li>Glosategietatik abiatuta, eta “Game” moduluarekin, urkatuak, sudokuak, gurutzegramak, sugeak eta eskailerak eta irudi izkutuko jolasak antolatuko ditugu. </li></ul><ul><li>Berez zuzentzen diren ariketak “Hot Potatoes” moduluaren bidez prestatuko ditugu (gurutzegramak, bikoteak lotu, hitzak ordenatu, galdetegiak…). </li></ul>
 17. 17. ABERATSAREN JOLASA HOT POTATOES ARIKETA
 18. 18. <ul><ul><li>7. Informazio- eta dokumentazio-bilketa </li></ul></ul><ul><ul><li>eta aukeraketaren ebaluazioa </li></ul></ul><ul><li>JARDUERA </li></ul><ul><li>Ikasleek lan monografikoak edo azalpenak prestatzeko bildu eta kudeatzen duten informazio-iturriak eta informazioa bera ezagutu eta, hala dagokionean, partekatu eta ebaluatuko dugu. </li></ul><ul><li>PROZEDURA </li></ul><ul><li>Exabis paper-zorroa modulua erabiliko dugu. </li></ul><ul><li>Ikasleek erabiltzen dituzten dokumentuak eta estekak paper-zorroetan bildu eta komentatuko dituzte. </li></ul><ul><li>Lana taldekoa denean, dokumentuak eta estekak taldekideekin partekatuko dituzte. </li></ul><ul><li>Irakasleak hori guztia ikusi eta ebaluatu ahal izango du. </li></ul>
 19. 19. PAPER-ZORROA SARBIDEA EXABIS PAPER-ZORROA
 20. 20. 8. Elkarlana sortu, ebaluatu eta argitaratzea <ul><li>JARDUERA </li></ul><ul><li>Irakasleak lan monografikoen garapena jarraitu, kontrolatu eta, nahi izanez gero, besteen esku jarriko du. </li></ul><ul><li>Ikasleek aldizkari elektronikoa sortuko dute, ikaskideek bakarrik edo nahi duten guztiek ikus dezaten. </li></ul><ul><li>PROZEDURA </li></ul><ul><li>Janne Mikkonen-en Netpublish modulua erabiliko dugu. </li></ul><ul><li>Lanak edo artikuluak irakaslearen oniritzia izan arte izkutuan geratzen dira. </li></ul><ul><li>Moodle-ko erabiltzaileak ez direnek ere, gurasoek esaterako, aldizkari elektronikoa ikustea nahi bagenu, Outpublish modulua ere instalatu beharko genuke. </li></ul>
 21. 21. NETPUBLISHER MODULUAREKIN EGINDAKO ALDIZKARIA
 22. 23. ESKERRIK ASKO

×