Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Settings & Participants - RO

2,888 views

Published on

Management of the eTwinning space: Settings & Participants (https://youtu.be/OYTkcPBaamk)
Translation of the presentation in Romanian.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Settings & Participants - RO

 1. 1. etwinning.net Collaboration in eTwinning I. Settings & Participants IV. Management of the Twinspace Colaborarea în eTwinning IV. Administrarea TwinSpace-ului I. SETĂRI & PARTICIPANŢI
 2. 2. Meniu  Setări generale  Setări ale profilului  Adăugare participanţi la Twinspace  Setări lingvistice
 3. 3. Setări generale
 4. 4. SETĂRI GENERALE Aceste setări pot fi modificate doar de către fondatorii proiectului şi de către profesorii cu drepturi de administrator. În cazul celorlalţi, butonul SETĂRI nu apare. Titlul, descrierea şi sigla au caracter public permanent.
 5. 5. SETĂRI GENERALE Setările generale vă permit să alegeţi un titlu, un subtitlu, o siglă şi paletă cromatică (temă) pentru Twinspace.
 6. 6. Setări ale profilului
 7. 7. SETĂRI ALE PROFILULUI Prin intermediul setărilor pentru profil, utilizatorii Twinspace-ului fac primii paşi către exprimarea identităţii lor digitale. Adăugarea unei fotografii de profil şi a unei scurte descrieri sunt importante pentru prima impresie pe care şi-o fac alţii despre dvs. Pentru a vă modifica setările profilului, faceţi clic pe propriul nume.
 8. 8. SETĂRI ALE PROFILULUI Setările pentru profil vizează descrierea şi fotografia. Membrii au, de asemenea, posibilitatea de a alege limba implicită de afişare.
 9. 9. SETĂRI ALE PROFILULUI Setările pentru profil (adică imaginea şi descrierea) vor fi afişate în toate Twinspace-urile din care faceţi parte. Profesorii le vor face elevilor recomandări legate de modul în care trebuie redactată descrierea: limba ce trebuie folosită, tipul de informaţii ce (nu) trebuie făcut public etc. De asemenea, profesorii le vor face recomandări, dacă este cazul, cu privire la fotografia de profil. O imagine spune mai mult decât o mie de cuvinte. Profesorii nu pot şterge fotografia de profil a elevului.
 10. 10. Adăugare participanţi la Twinspace
 11. 11. ADĂUGARE PARTICIPANŢI LA TWINSPACE Administratorii au capacitatea de a invita noi membri: profesori, elevi şi vizitatori.
 12. 12. ADĂUGARE PARTICIPANŢI LA TWINSPACE Profesorii-partener noi sunt adăugaţi prin intermediul eTwinning Live.
 13. 13. ADĂUGARE PARTICIPANŢI LA TWINSPACE Profesorii care vor adăuga conţinut pe Twinspace (de ex., pagini, forumuri etc.) trebuie trecuţi la un nivel superior în Twinspace. Acestora li se va acorda statutul de profesor administrator.
 14. 14. ADĂUGARE PARTICIPANŢI LA TWINSPACE Elevii sunt înscrişi în TwinSpace de către profesori, care le adaugă numele şi le oferă o parolă. Elevii nu-şi pot modifica datele de acces. Profesorii le pot RESETA PAROLA elevilor. 1 2
 15. 15. INVITAREA ELEVILOR ÎN TWINSPACE Profesorii pot exporta datele de acces ale elevilor (nume de utilizator şi parole) sub forma unui fişier Excel: EXPORTĂ ELEVII INVITAŢI. Dacă este nevoie, în TwinSpace pot fi adăugaţi şi Vizitatori. Aceştia sunt adulţi care nu se vor înregistra pe etwinning.net (de ex., părinţi). Procedura este similară cu invitarea elevilor.
 16. 16. INVITAREA ELEVILOR ÎN TWINSPACE Profesorii pot acorda elevilor rolul de ELEV ADMINISTRATOR. ELEVII ADMINISTRATORI pot crea PAGINI şi FORUMURI. Elevii administratori îi pot ajuta pe profesori. Ei pot avea rolul de administrator cu titlu temporar (de ex., pe parcursul unei lecţii). Elevii administratori au un nivel înalt de proprietate şi responsabilitate.
 17. 17. Setări lingvistice
 18. 18. SETĂRI LINGVISTICE Există două tipuri de setări lingvistice: I. SETĂRI IMPLICITE: De fiecare dată când accesaţi TwinSpace-ul, acesta va fi afişat în limba stabilită aici. II. SETĂRI SPECIFICE UNEI SESIUNI: Dacă este necesar, puteţi modifica limba în care este afişat TwinSpace-ul pe durata sesiunii curente. 1 2
 19. 19. SETĂRI LINGVISTICE Posibilitatea de a stabili SETĂRILE SPECIFICE UNEI SESIUNI se dovedeşte utilă… …pentru profesorii de limbi străine. Pe parcursul lecţiilor, elevii pot selecta limba care corespunde celei predate. …pentru comunicarea cu partenerii de proiect. Pentru a evita neînţelegerile, profesorii pot verifica foarte rapid termenii echivalenţi în limba partenerilor de proiect.
 20. 20. etwinning.net Concept, text and editing by eTwinning Central Support Service - 2015 Under Creative Commons License etwinning.net Concept grafic şi redactare text – Biroul Central de Asistenţă 2015 Conform licenţei Creative Commons

×