Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

School Education Gateway - Erasmus+ Tools Tutorial (SV)

64 views

Published on

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

School Education Gateway - Erasmus+ Tools Tutorial (SV)

 1. 1. Handledning Erasmus+-verktyg www.schooleducationgateway.eu Kurskatalog Möjligheter till rörlighet Strategiska partnerskap
 2. 2. Allmän information Den här handledningen kan hjälpa dig att använda verktygen inom Erasmus+ på School Education Gateway.
 3. 3. Bakgrund: School Education Gateway • Finansieras av Erasmus+, det europeiska programmet för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ • Under tillsyn av generaldirektoratet för utbildning och kultur (Enhet B.2 – Skolor och utbildare, flerspråkighet) • Knutet till eTwinning, nätverket för skolor i Europa www.etwinning.net • Drivs av European Schoolnet, ett internationellt partnerskap med 34 europeiska utbildningsministerier www.eun.org
 4. 4. Erasmus+ möjligheter Skolor i hela Europa kan utnyttja de möjligheter till bidrag som Europeiska kommissionens program Erasmus+ erbjuder med stöd till fortbildningskurser och undervisningsuppdrag för professionell utveckling och deltagande i projektpartnerskap. Verktygen från School Education Gateway hjälper skolor att förbereda sina ansökningar inom programområde 1 och 2 för Erasmus+.
 5. 5. • För ”Programområde 1 – Enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte”  Kurskatalog: Sök fortbildning för lärare på plats-kurser utomlands (del av Teacher Academy)  Möjligheter till rörlighet: Lägg upp och/eller sök erbjudanden om undervisningsuppdrag och besök på arbetsplatser • För ”Programområde 2 – Strategiska partnerskap”  Strategiska partnerskap: Lägg upp och sök partners för samverkande skolrelaterade projekt Stödverktyg för skolornas Erasmus+ -ansökningar
 6. 6. Allmänt • Alla kan kostnadsfritt lägga till en listning. Listningarna kontrolleras eller godkänns inte i förväg innan de publiceras. Innehållet övervakas dock och användare kan rapportera oegentligheter. • De flesta verktyg har liknande funktioner och de förklaras därför bara i detalj under ”kurskatalog”. • Innan du börjar • Skapa ett konto ELLER logga in med ett existerande konto eftersom endast medlemmar kan lägga upp meddelanden. • Lägg till en organisation till din profil. För att göra detta behöver du ett PIC- nummer. • Läs bestämmelser och villkor. • Läs vanliga frågor.
 7. 7. Logga in/skapa ett konto Tips: Du kan logga in med ditt eTwinning-, Facebook-, Google+-, Twitter- eller LinkedIn-konto Eller skapa ett konto för School Education Gateway
 8. 8. Lägga till en organisation Välj ”Organisationer” och ”Lägga till organisation” DU BEHÖVER BARA GÖRA DET HÄR EN GÅNG Tips: Kolla om din organisation redan finns med i databasen. Om inte kan du skapa den.
 9. 9. PIC (Participant Identification Code) • Ett PIC-nummer (identifieringskod för deltagare) krävs för att lägga till listningar i verktygen för Erasmus+ på School Education Gateway. • PIC-numret (en kod med 9 siffror) anges också när din organisation deltar i ett EU-projektförslag. • För att skapa ett PIC-nummer för din organisation följer du anvisningarna här: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organis ations/register.html
 10. 10. Kurskatalog http://www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/teacher_acade my/catalogue.cfm En särskild katalog med fortbildningskurser för lärare och annan skolpersonal
 11. 11. Kurskatalog: Sök Kommande kurser (kronologisk ordning) Sök med hjälp av nyckelord, språk, plats eller datum Du kan välja mellan förenklad eller avancerad sökning. Du kan även filtrera resultaten efteråt. Nya recensioner Klicka på kartan för att bläddra bland kurserna per land Tips! Välj ”Online” under Typ om du bara vill se onlinekurser. För medlemmar Genväg till - Sparade sökningar - Sparade kurser - Lägg till ny kurs
 12. 12. Kurser: detaljerad vy 1. Kursinformation 2. Kursanordnarens profil 3. Hitta mer information med kurslänkarna (webbplats, sociala medier) 4. Andra kurser från samma kursanordnare 5. Rör dig med knapparna Nästa/Föregående För registrerade användare 6. Genväg till sparade sökningar och kurser 7. Lägg till favoriter 8. Kontakta kursanordnaren 9. Följ organisationen 10. Rapportera ett problem 11. Betygsätt och recensera
 13. 13. Hur väljer man kurs? • Kurskatalogen innehåller tusentals kurser. De har inte valts ut eller filtrerats före publicering. • Titta på den här handledningen ”Att välja kurser inom lärarutbildningen utomlands” Kontakta kursanordnaren: • När du hittar en intressant kurs kontaktar du kursanordnaren direkt för att få mer information eller för att anmäla dig • Använd knappen ”Kontakt” på kursens informationssida eller gå via länken till kursens webbplats. • School Education Gateway anordnar inga fysiska kurser och kan därför inte svara på frågor om enskilda kurser.
 14. 14. För kursanordnare: Lägg till en kurs Kom ihåg att logga in först och sedan lägga till en organisation i din profil! Sedan kan du Lägga till en kurs: • På sidan Kurskatalog • Under Profil >> Kurser >> Lägg till en kurs Observera att du bara kan lägga till fysiska kurser.
 15. 15. Skapa en kurs: formulär • Fyll i alla fält, obligatoriska fält är markerade med (*) • I beskrivningsfältet kan du använda grundläggande html-taggar för att forma din text (radbrytningar, punktlistor, fetstil, kursiv,…) • Kursstatus: Utkast, publicerad eller slutförd • En ny kurs sparas som ”utkast” • För att publicera kursen redigerar du den och ändrar status till ”publicerad” • ”Slutförd” innebär att kursen inte längre är synlig i kurskatalogen. Använd det för att arkivera gamla kurser. Vid utgångsdatumet ”arkiveras” kursen automatiskt.
 16. 16. Lägga till flera möten • Du kan skapa och se flera möten i en kurspost • Kursstatus: alternativ för att markera om ett möte är fullbokat eller inställt • Alla möten syns i kurskatalogen och vyn med uppgifter om kursen
 17. 17. Skapa en kurs: Kontakt Välj i formuläret hur du vill bli kontaktad • Via e-post – ange din e-postadress • Via kontaktperson (någon i din organisation) → Se till att Notifikationer är aktiverat!
 18. 18. Kurshantering 2. Din organisations kurser finns här 1. Inom Profil, välj ”Kurser” Du kan se och redigera alla kurser som skapats av medlemmar i din organisation i Profil >> Kurser >> Dina kurser Kursutkast (för att publicera, klicka på ”redigera” och ändra status till ”Publicerad” Använd ”Kopiera” för att göra en kopia av en kurs och skapa en liknande. Du kan sedan redigera detaljer om det behövs. Använd ”Radera” för att ta bort en kurs som inte längre behövs. Du kan inte radera en kurs som har recensioner.
 19. 19. Kurshantering: Notifikationer I din Profil kan du under ”Hantera notifikationer” definiera hur och när du ska få notifikationer om dina kurser. Du kan välja vilka notifikationer du ska få, hur (inkorgen eller e-post) och hur ofta (direkt, dagligen, veckovis, månadsvis)
 20. 20. Möjligheter till rörlighet http://www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/opportunities/mob ility.cfm Möjligheter för skolpersonal att åta sig undervisningsuppdrag och till besök på arbetsplats i en värdskola/organisation utomlands
 21. 21. Du kan välja mellan förenklad eller avancerad sökning. Sök med nyckelord, typ av möjlighet till rörlighet, språk, plats eller datum Möjligheter till rörlighet: Sök Du kan välja mellan följande: • Möjligheter till rörlighet som lagts till av organisationer • Förfrågningar från enskilda personer som söker möjligheter till rörlighet När du har valt detta kan du använda sökformuläret. För medlemmar Genväg till - Sparade sökningar - Sparade möjligheter till rörlighet - Lägg till en ny möjlighet till rörlighet
 22. 22. Möjligheter till rörlighet: detaljerad vy Tip! Learn about the Tips! Information om typerna av möjligheter till rörlighet finns i frågeavsnittet. 1. Organisationens profil 2. Navigera med knapparna Nästa/Föregående För registrerade användare 3. Genväg till sparade sökningar och sidor 4. Lägg till favoriter 5. Kontakta organisationen 6. Följ organisationen 7. Rapportera ett problem 8. Betygsätt och recensera
 23. 23. Skapa en möjlighet till rörlighet Kom ihåg att logga in först och sedan lägga till en organisation i din profil! Gå till Lägga till en möjlighet till rörlighet • På sidan Möjligheter till rörlighet • Under Profil >> Möjligheter till rörlighet >> Lägga till en möjlighet till rörlighet Tips! Om du är lärare och vill delta i ett rörlighetsprojekt utomlands kan du lägga in din egen ansökan!
 24. 24. För mer information om följande ämnen, se anvisningarna under Kurskatalog, eftersom funktionerna är de samma för möjligheter till rörlighet: • Inlämningsformulär • Kontaktfunktion • Notifikationer • Hantera dina möjligheter till rörlighet
 25. 25. Förfrågan om strategiskt partnerskap http://www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/opportunitie s/partnerships.cfm Partnersökning på skolor och organisationer i Europa för att genomföra gemensamma projekt med målet att höja nivån och kvaliteten på undervisning och lärande
 26. 26. Strategiska partnerskap: Söka Du kan välja mellan förenklad eller avancerad sökning. Sök med nyckelord, typ av organisation, ditt land eller datum För medlemmar Genväg till - Sparade sökningar - Sparade strategiska partnerskap - Lägg till nytt strategiskt partnerskap
 27. 27. Strategiska partnerskap: detaljerad visning 1. Organisationens profil 2. Navigera med knapparna Nästa/Föregående För registrerade användare 3. Genväg till sparade sökningar och sidor 4. Lägg till favoriter 5. Kontakta organisationen 6. Följ organisationen 7. Rapportera ett problem 8. Betygsätt och recensera
 28. 28. Skapa en förfrågan om strategiskt partnerskap Gå till Skapa en förfrågan om strategiskt partnerskap • På sidan Strategiska partnerskap • Under Profil >> Strategiska Partnerskap >> Skapa en förfrågan om strategiskt partnerskap
 29. 29. För mer information om följande ämnen, se anvisningarna under Kurskatalog, eftersom funktionerna är de samma som för strategiska partnerskap: •Inlämningsformulär •Kontaktfunktion •Notifikationer •Hantera strategiska partnerskap
 30. 30. Stödmaterial Erasmus+ -verktyg: • Frågeavsnitt (på 23 språk) • Villkor och bestämmelser (på 23 språk) • Handledning: Att välja en kurs inom lärarutbildning utomlands (på 23 språk) • Videohandledning om hur verktygen används Programmet Erasmus+: • Webbplats för programmet Erasmus+ • Publikation: Erasmus+ praktisk handledning för skolledare (på 6 språk) • Onlinekurs: Finansieringsmöjligheter för skolor inom Erasmus+ inom Teacher Academy (kostnadsfri)
 31. 31. Registrera och gå med i School Education Gateway idag! www.schooleducationgateway.eu support@schooleducationgateway.eu /EUErasmusPlusProgramme #EdGateway / #EUteacheracademy / @EUErasmusPlus schoolgateway School Education Gateway är ett initiativ av Europeiska Unionen och finansieras av Erasmus+, unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Varken Europeiska unionens institutioner, organ eller någon person som handlar på deras vägnar kan hållas ansvarig för hur denna information används.

×