Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eTwinning bulgarian involving pupils

1,573 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

eTwinning bulgarian involving pupils

 1. 1. Да увлечем децата Някои съвети за това как да увлечем децата в планирането и осъществяването на един проект eTwinning
 2. 2. Да увлечем децата Провеждането на проект eTwinning може да бъде чудесно преживяване както за учителите, така и за учениците. По-долу сме дали някои предложения за това как да се уверите, че вашите ученици са взели най-доброто от участието си в eTwinning
 3. 3. Преди проекта Обяснете основната идея на проекта и включете децата в планирането му. Подчертайте, че всички участници (учители и ученици) ще имат своите роли
 4. 4. Преди проекта Договорете се за различни интересни теми, които да се дискутират и развиват по време на проекта
 5. 5. Планиране на проекта Оценете познанията на учениците за тяхната страна и разберете какво биха искали да знаят за нея Дайте им възможност да планират как биха представили своето училище, регион и страна
 6. 6. Планиране на проекта Договорете се за инструментите, които ще ползвате в проекта Запознайте учениците с TwinSpace
 7. 7. По време на проекта Създайте Ученически ъгъл в класната стая или на друго място в училище като специална изложба, посветена на проекта.
 8. 8. По време на проекта Съберете децата от партньорските училища по двойки или в смесени групи като се уверите, че всеки ученик има поне един партньор Дайте възвожност на учениците да се “срещат” в чат или видеоконференция
 9. 9. По време на проекта Поканете доброволци да управляват определени сектори на TwinSpace Дайте на учениците да предлагат теми за дискусии по време на проекта
 10. 10. По време на проекта Създайте за учениците общ календар от събития (напр. национални празници, спортни събития и др.)
 11. 11. По време на проекта Включете в дейностите всички ученици. Предложете различни дейности според интересите и способностите на децата, за да насърчите трайния им интерес към проекта Интегрирайте проекта в учебния план като извършвате работата в учебните часове – така, че тя да е естествена за децата (и да не се възприема като допълнителна работа)
 12. 12. По време на проекта Запишете определени оценъчни критерии за учениците, които ще се попълват на по-късен етап Наблегнете повече на общуването, отколкото на граматиката
 13. 13. След проекта Коментирайте положителните и отрицателните аспекти на проекта с вашите ученици. Обсъдете техните предварителни очаквания и как те са се оправдали
 14. 14. След проекта Включете учениците в разпространението на резултатите от проекта в училище и извън него
 15. 15. След проекта Кандидатствайте за Знак за качество на проекта и, ако го получите, отпразнувайте това с вашите ученици
 16. 16. Увличане на други хора Можете също да включите колеги като споделите резултатите от вашия проект с тях и ги поканите да участват в проекта или да помогнат в разпространението на резултатите му.
 17. 17. Увличане на други хора Организирайте “дни на отворените врати” с родителите на учениците и дайте на учениците да представят проекта. Можете също така да включите родителите в проекта като ги поканите в TwinSpace, така, че те да могат да видят темите, по които работят децата им

×