Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eTwinning Maltese involving pupils

314 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

eTwinning Maltese involving pupils

 1. 1. Ninvolvu lillIstudenti Xi suġġerimenti u pariri dwar kif tinvolvi lillistudenti fl-ippjanar u limplimmentazzjoni ta’ proġett tal-eTwinning
 2. 2. Ninvolvu lill-istudenti It-twettiq ta’ proġett tal-eTwinning tista’ tkun esperjenza soddisfaċenti għall-għalliem u għall-istudenti. Stabbilejna xi suġġerimenti hawn taħt dwar kif tiżgura li l-istudenti jiksbu kemm jistgħu mill-involviment tagħhom fleTwinning
 3. 3. Qabel il-Proġett Spjega l-idea ġenerali tal-proġett u involvu lill-istudenti fl-ippjanar tiegħu Spjega li lparteċipanti kollha (għalliema u studenti) se jkollhom rwol x’jilagħbu
 4. 4. Qabel il-Proġett Ftehmu fuq għadd ta’ suġġetti interessanti biex tiddiskutu u tiżviluppaw Waqt ilProġett
 5. 5. L-Ippjanar tal-Proġett Evalwa l-għarfien talistudenti minn pajjiżi oħra u ara x’jixtiequ jkunu jafu Agħmel lill-istudenti jippjanaw kif se jippreżentaw liskola, ir-reġjun u lpajjiż tagħkom
 6. 6. L-Ippjanar tal-Proġett Ftehmu dwar l-għodod li se tużaw waqt il-Proġett Introduċi tTwinSpace lillistudenti
 7. 7. Waqt il-Proġett Oħloq Rokna għallIstudenti fil-klassi, jew f’post ieħor fl-iskola, bħala spazju ddedikat għallesibizzjoni tal-proġett.
 8. 8. Waqt il-Proġett Ħallat studenti minn skejjel imsieħba, f’pari jew fi gruppi mħallta, biex tiżgura li kull student ikollu mill-inqas imsieħeb wieħed Ara li l-istudenti ‘jiltaqgħu’ permezz ta’ ċett jew vidjokonferenza
 9. 9. Waqt il-Proġett Itlob għal voluntiera biex jimmaniġġjaw ċerta aspetti tatTwinSpace Ħalli lill-istudenti jipproponu suġġetti għad-diskussjoni waqt il-proġett
 10. 10. Waqt il-Proġett Oħloq kalendarju komuni ta’ attivitajiet għallistudenti biex tirreferu għal (p.eż., festi nazzjonali, avvenimenti sportivi, eċċ.)
 11. 11. Waqt il-Proġett Involvi lill-istudenti kollha fl-attivitajiet. Ipproponi attivitajiet differenti skont linteressi u l-ħiliet talistudenti, biex tinkoraġġixxi linvolviment kontinwu fil-proġett Integrata l-proġett fillkurrikulu biex ix-xogħol isir waqt il-ħin tat-tagħlim u jkun kontribut naturali mill-istudenti (u mhux jitqies bħala xogħol “żejjed”)
 12. 12. Waqt il-Proġett Stabbilixxi kriterji ta’ valutazzjoni li l-istudenti mbagħad jimlew fi stadju aktar tard Enfasizza lkomunikazzjoni bejn l-istudenti aktar milli tiffoka fuq ilgrammatika
 13. 13. Wara l-Proġett Iddiskuti l-aspetti pożittivi u negattivi tal-proġett malistudenti tiegħek. Iddiskuti laspettattivi bikrin tagħhom u kif dawn żviluppaw
 14. 14. Wara l-Proġett Involvi lill-istudenti fit-tixrid tar-riżultati tal-proġett lillkomunità edukattiva u lil hinn
 15. 15. Wara l-Proġett Applika għal Label ta’ Kwalità u, jekk tkun suċċess, iċċelebraha mal-istudenti
 16. 16. Involvi persuni oħra Tista’ tinvolvi wkoll kollegi, billi taqsam irriżultati tal-proġett tiegħek magħhom u titlobhom jinvolvu rwieħhom fil-proġett jew jgħinu fit-tixtrid tar-riżultati tal-proġett.
 17. 17. Involvi persuni oħra Organizza “open days” mal-ġenituri talistudenti u agħmel li l-istudenti jippreżentaw ilproġett. Inti tista’ wkoll tinvolvi lill-ġenituri filproġett billi tistedinhom fit-TwinSpace, biex ikunu jistgħu jaraw is-suġġetti li qed jaħdmu fuqhom it-tfal tagħhom.

×