Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Collaboration in eTwinning: Project management - LV

846 views

Published on

Collaboration in eTwinning: Project management.
Translation of the presentation in Latvian.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Collaboration in eTwinning: Project management - LV

 1. 1. etwinning.net Collaboration in eTwinning II. Contents IV. Management of the Twinspace Sadarbība eTwinning III. Projekta vadīšana Projekta vispārējā vadīšana
 2. 2. Izvēlne  Ievads  Projekta apraksta rediģēšana  Attēlu galerija  Jaunu partneru pievienošana  Partneru administrēšana  Projekta kartiņa  Lejupielādē eTwinning sertifikātu  Piesakies kvalitātes sertifikātam
 3. 3. eTwinning Live līmenī projekta dibinātāji un projekta partneri ar administratoru tiesībām var pielāgot vispārējos projekta uzstādījumus, pievienot partnerus un administrēt vispārējo redzamību. IEVADS
 4. 4. Projekta apraksta rediģēšana
 5. 5. PROJEKTA APRAKSTA REDIĢĒŠANA Projekta norises laikā var tikt mainīti projekta galveno elementu apraksti. Iespējams pievienot jaunus elementus, var mainīt informāciju, labot kļūdas u.c.
 6. 6. PROJEKTA APRAKSTA REDIĢĒŠANA Ir svarīgi labi un saturīgi formulēt projekta aprakstu, jo to var apskatīt ikviens eTwinning Live kopienas dalībnieks.
 7. 7. Attēlu galerija
 8. 8. ATTĒLU GALERIJA Lai projektu padarītu pievilcīgāku eTwinning Live kopienai, var pievienot vienu vai vairākus attēlus. Kādu no attēliem var iestatīt kā noklusēto attēlu un tas parādīsies blakus projekta nosaukumam. Novietojot kursoru virs attēla un klikšķinot uz ZĪMUĻA ikonas, izvēlēto attēlu var atzīmēt par noklusētos.
 9. 9. Jaunu partneru pievienošana
 10. 10. JAUNU PARTNERU PIEVIENOŠANA Projekta dibinātāji var pievienot citus skolotājus projektam kā partnerus. Lai pievienotu jaunus projekta dalībniekus, tiem vispirms jābūt tavā kontaktu sarakstā. Ja tie nav kontaktu sarakstā, vispirms jānosūta uzaicinājums un jāsagaida apstiprinājums. Visi jaunie, projektā uzaicinātie partneri vispirms saņems paziņojumu un tiem vispirms jāakceptē ielūgums, pirms tie saņem piekļuvi projektam.
 11. 11. Partneru administrēšana
 12. 12. PARTNERU ADMINISTRĒŠANA Kad projektu dibinātāji pievieno jaunus partnerus, pēc noklusējuma tie iegūst DALĪBNIEKA lomu ar ierobežotām tiesībām uz projekta vispārējo vadīšanu.
 13. 13. PARTNERU ADMINISTRĒŠANA Dalībniekus lomu var nomainīt uz ADMINISTRATORS, tādējādi piešķirot tādas pašas tiesības kā projekta dibinātājiem. Dibinātājus nav iespējams noņemt vai mainīt viņu lomu.
 14. 14. PARTNERU ADMINISTRĒŠANA Projekta dibinātāji vai partneri ar administratoru tiesībām automātiski saņem administrācijas tiesības arī TwinSpace. Dalībniekiem, kam eTwinning Live līmenī ir DALĪBNIEKA tiesības, var piešķirt administrācijas tiesības projekta TwinSpace. Tas nozīmē, ka viņi var veikt visas TwinSpace darbības, taču vispārējā vadības līmenī šim projektam viņu tiesības ir ierobežotas.
 15. 15. Projekta kartiņa
 16. 16. PROJEKTA KARTIŅA Visi skolotāji, kas piedalās projektā, var nosūtīt ziņas savam vietējam nacionālajam atbalsta dienestam, lai saņemtu atbalstu vai sniegtu papildu informāciju. Ziņā NAD var iekļaut hipersaites vai failus ar, piemēram, problēmas ekrānšāviņiem.
 17. 17. Lejupielādē eTwinning sertifikātu
 18. 18. LEJUPIELĀDĒ ETWINNING SERTIFIKĀTU Sertifikātu var lejupielādēt, kad projekts ir apstiprināts. Sertifikātu var izmantot, lai projektam veicinātu atpazīstamību un padarītu to pamanāmāku. Ja projektā tiek pievienoti jauni partneri, uz sertifikāta automātiski parādās viņu vārdi.
 19. 19. Piesakies kvalitātes sertifikātam
 20. 20. PIESAKIES KVALITĀTES SERTIFIKĀTAM Kad projekts ir (gandrīz) pabeigts, katrs dalībnieks var pieteikties Nacionālajam kvalitātes sertifikātam. Katra dalībnieka nacionālais atbalsta dienests lemj, vai projekts atbilst pedagoģiskajiem standartiem, lai piešķirtu kvalitātes sertifikātu. [Pieteikšanās process Nacionālajam kvalitātes sertifikātam tiks apskatīts pašmācību materiālu sadaļā par kvalitāti.]
 21. 21. etwinning.net eTwinning Centrālā atbalsta dienesta koncepts, teksts un redakcija - 2015 Ar Creative Commons licenci

×