Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Polenizarea plantatiilor pomicole cu ajutorul albinelor melifere

3,326 views

Published on

Lucrarea face o scurta descriere a relatiei de interdependenta dintre speciile pomicole si albinele melifere.

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

Polenizarea plantatiilor pomicole cu ajutorul albinelor melifere

 1. 1. Polenizarea planta ţiilor pomicole cu ajutorul albinelor melifere Dr. ing. Ion Nicoleta Resurse Melifere
 2. 2. Datorită condiţiilor pedoclimatice din ţara noastră, pomicultura a constituit de-a lungul vremii o preocupre foarte plăcută si rentabilă pentru multe zone ale ţării, iar între apicultori şi pomicultori s - a înfiripat o strânsă legătură, cu adânci rădăcini în istorie
 3. 3. La început, familiile de albine au fost introduse în livezi pentru a valorifica nectarul florilor de măr, păr, cireş sau vişin Avantajele oferite de aceste specii pomicole ca surse melifere erau evidente, ţinându-se cont de numărul mare de flori pe un spaţiu redus ca suprafaţă si de înflorirea lor eşalonată pe parcursul mai multor săptămâni Polenul speciilor pomicole este apreciat ca fiind foarte bun şi foarte necesar pentru creşterea puietului şi pregătirea familiilor de albine înaintea culesului de la salcâm
 4. 4. Analizele efectuate asupra secreţiei de nectar au arătat că speciile pomicole pot fi încadrate în clasa speciilor melifere cu producţie medie de miere ( cca. 20 kg/ha )
 5. 5. Dintre toate speciile pomicole, mărul şi cireşul se situează pe primele locuri atât sub raportul secreţiei de nectar/floare, cât şi sub raportul productivităţii în polen . Specia botanică Producţia de miere (kg/ha) Cireş 36 Măr 36 Vişin 30 Prun 24 Păr 8 Gutui 3 Producţie medie 20
 6. 6. Mai târziu, când ştiinţa pomicolă a avansat, s-a constat că din asocierea apiculturii cu pomicultura rezultă avantaje mult mai mari pentru pomicultură decât pentru apicultură, DATORITĂ SPORURILOR DE PRODUCŢIE CARE SE OBŢIN ÎN URMA POLENIZĂRII CU AJUTORUL ALBINELOR MELIFERE
 7. 7. Pentru practica pomicolă prezintă foarte mare importanţă cazurile când nu se obţin fructe, deşi pomii au înflorit abundent, î n prezenţa albinelor melifere
 8. 8. Apare întrebarea “ Ce se întâmplă cu pomii din livadă ? ” Florile n u formează fructe pentru că nu are loc procesul de fecundare, adic ă polenul dintr-o floare de ş i este foarte abundent , nu este capabil să fecundeze ovulele propriei flori, datorită fenomenului de AUTOSTERILITATE
 9. 9. Pe baza fenomenului de autosterilitate , soiurile pomicole au fost clasificate în: <ul><li>Soiuri autofertile </li></ul><ul><li>Soiuri autosterile </li></ul><ul><li>Soiuri inter sterile </li></ul>
 10. 10. Soiuri autofertile polenul acestor soiuri poate fecunda atât propria floare cât şi o altă floare din acelaşi pom sau din alt pom Soiuri autosterile polenul soiurilor autosetrile nu poate fecunda propria floare, dar nicio altă floare din acelaşi pom sau din alt pom, polenizarea acestor flori realizându-se cu polenul altui soi Soiuri intersterile Florile soiurilor intersterile n u se polenizează reciproc între ele , dar fiecare participă la polenizarea celui de-al treilea soi
 11. 11. Polenizarea soiurilor autosterile şi intersterile reprezintă un eveniment foarte important în cadrul ciclului de producţie, dar foarte neglijat de numeroşi pomicultori, pe baza principiu lui “ POLENIZAREA SE REALIZEAZĂ DE LA SINE ” Acceptarea faptului că polenizarea reprezintă un eveniment critic, îl constituie cunoaşterea interdependenţei dintre procesele de fecundare şi polenizare mai precis cunoa ş terea faptului c ă P olenizarea nu conduce la formarea fructelor, dac ă nu sunt asigurate condi ţ iile de fecundare
 12. 12. Serviciul de polenizare e ste un serviciu cu cerin ţ e tehnice deosebite Chiar ş i î n prezen ţ a albinelor melifere , frumoasele buchete florale nu formează fructe dac ă planta ţ ia pomicolă nu dispune de condi ţ ii ideale de polenizare ş i fecundare
 13. 13. Calitativ (ca viabilitate a polenului) Cantitativ (ca intensitate de polenizare) De foarte multe ori albinele melifere au fost acuzate de polenizare insuficientă, de aceea orice apicultor are obligaţia, înainte de a încheia un contract de polenizare, să se asigure că plantaţia pomicolă asigură condiţii calitative şi cantitative pentru reuşita serviciului de polenizare
 14. 14. <ul><li>În cadrul plantaţiei să există cel puţin un soi polenizator compatibil cu soiul care urmează a fi polenizat; </li></ul>2. în cadrul plantaţiei să fie asigurată sincronizarea între perioada de înflorire a soiul polenizator cu soiul ce urmează a fi polenizat; 3. În cadrul plantaţiei pomicole să existe un număr corespunzător de arbori polenizatori. Orice apicultor care practică serviciul de polenizare într-o plantaţie pomicolă are obligaţia să urmărească 3 aspecte principale:
 15. 15. Nu trebuie uitat nici faptul că cel mai mare duşman al polenizării şi singurul care nu poate fi controlat este VREMEA În condiţii climatice defavorabile, cu perioadă ploioasă şi temperaturi scăzute, este afectată atât viabilitatea polenului cât şi activitatea polenizatoare a albinelor melifere

×