Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agile Manufacturing, Çevik Üretim

6,295 views

Published on

Published in: Education

Agile Manufacturing, Çevik Üretim

 1. 1. Çevik Üretim Oğuz ÖZCAN İnanç ÖZVARDAR Gürkan DEĞİRMENCİOĞLU
 2. 2. Çeviklik Nedir? <ul><li>Firmanın sahip olduğu yalın imalat sisteminin üstüne kurulan, ani ve belirsiz değişime ayak uydurabilen fiziksel, teknolojik ve yönetim organizasyonudur </li></ul>
 3. 3. Çevik İmalat Nedir? <ul><li>Ani değişimlere,devamlı bölünmelere,global pazarda yüksek kalite isteğine ve değişen müşteri isteklerine uygun ürün ve servislerle cevap verebilmeye denir </li></ul>
 4. 4. Hangi endüstrilerde daha çok kullanılabilir? <ul><li>Yeni ürün ihtiyacı ve üretimi çok fazla ve çok hızlı olan sektörlerde </li></ul><ul><li>Ürün yelpazesi çok geniş sektörlerde </li></ul><ul><li>İlaç sektörü, metal endüstrisi, giyim endüstrisi,elektronik ve otomotiv endüstrilerinde sıkça kullanılır </li></ul>
 5. 5. Çevik üretim tarzını başarıyla uygulayan şirketlerin bazı özellikleri: <ul><li>Tüm ürün ve hizmetlerin tasarımı, üretimi ve pazarlanmasında müşteriyle bütünleşik bir süreç oluşturulması, </li></ul><ul><li>Merkezi karar alma yaklaşımının terk edilerek kararların fonksiyonel bilgi noktalarında alınması, </li></ul><ul><li>Üretim hacmi ne olursa olsun, birim maliyetlerdeki değişkenliğin azaltılarak kararlı bir yapıya kavuşturulması, </li></ul><ul><li>Üretim hacmini ve ürün çeşidini değiştirecek esnekliğin yaratılması, </li></ul><ul><li>Müşteriye, satıcıya, ürüne veya sürece ilişkin tüm verilerin saklandığı bütünleşik veri tabanına kolay erişme olanağının yaratılması, </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Çevik sistemlere dayalı olarak üretim yapan satıcılarla çalışılması, </li></ul><ul><li>Verilerin hızlı bir şekilde bilgiye dönüştürülmesi, </li></ul><ul><li>İşletme çapında müşteriye değer yaratma amacına yönelinmesi, </li></ul><ul><li>Kalitenin varsayılması, müşterilerden kalite için fazladan bir ödeme beklenmemesi, </li></ul><ul><li>Rakiplerle rekabetin yanısıra onlarla işbirliğine girilmesi, </li></ul><ul><li>İşletme içinde güven ortamının yaratılması, yetkilendirilmiş takımların oluşturulması, ödül ve tanınma sistemlerinin tasarlanması, </li></ul><ul><li>İşletmelerin boyutlarının küçülmesi . </li></ul>
 7. 7. Çevik imalatın ortaya çıkışı <ul><li>1991 yılında Lehigh Üniversitesinde Amerikan ordusu sponsorluğunda endüstrinin geleceğine ilişkin bir çalışma gerçekleştirildi </li></ul><ul><li>21.Yüzyıl Üretim İşletmeleri Araştırması </li></ul>
 8. 8. Araştırmanın temel sonuçları <ul><li>Üretim sistemlerini değişime zorlayacak rekabetçi piyasa oluşmaktadır. </li></ul><ul><li>Özelleştirilmiş ürün taleplerini çabuk karşılayabilen çevik firmalar ayakta kalabilecektir. </li></ul>
 9. 9. Araştırmanın temel sonuçları(devamı) <ul><li>Çeviklik </li></ul><ul><ul><li>Esnek imalat teknolojileri </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilgili ve konuya hakim işgücü </li></ul></ul><ul><ul><li>İşletme içi ve işletmeler arası işbirliğini destekleyen yönetim yapısının </li></ul></ul><ul><ul><li>entegrasyonunu gerektirir. </li></ul></ul>
 10. 10. Çevikliğin 4 kuralı: <ul><li>Temel değişime göre düzenleme </li></ul><ul><li>İnsan ve bilgi entegrasyonunu sağlamak </li></ul><ul><li>Rekabet etmek için işbirliği yapmak </li></ul><ul><li>Müşteriyi zenginleştirmek </li></ul>
 11. 11. Çeviklikte etkili olan piyasa koşulları <ul><li>Rekabetin kızışması </li></ul><ul><li>Kitle üretim pazarlarının bölünmesi </li></ul><ul><li>İşbirlikli iş ilişkileri </li></ul><ul><li>Değişen müşteri beklentileri </li></ul><ul><li>Artan sosyal baskılar </li></ul>
 12. 12. Bir firma nasıl çevikleşir <ul><li>Üretim sistemlerinin yeniden düzenlenmesi </li></ul><ul><li>İlişkilerin yeniden düzenlenip bilgiye değer verilmesi </li></ul>
 13. 13. Üretim sisteminin yeniden düzenlenmesi <ul><li>Ürün tasarımı </li></ul><ul><li>Pazarlama </li></ul><ul><li>Üretim işlemleri </li></ul>
 14. 14. Ürün tasarımı <ul><li>Özelleştirilebilme </li></ul><ul><li>Geliştirilebilme </li></ul><ul><li>Yeniden şekillendirilebilme </li></ul><ul><li>Tasarım modülerliği </li></ul><ul><li>Sık model değişkenliği </li></ul><ul><li>Bilgi ve servis platformları </li></ul>
 15. 15. Pazarlama <ul><li>Agresif ve aktif ürün pazarlama </li></ul><ul><li>Başarılı ürünlerin yenilenmesi </li></ul><ul><li>Yeni ürün tanıtımlarının sık yapılması </li></ul><ul><li>Ürün ömrü boyunca servis desteği </li></ul><ul><li>Müşteri kaynaklı fiyatlandırma </li></ul><ul><li>Etkin pazar rakibi </li></ul>
 16. 16. Üretim işlemleri <ul><li>Düşük masrafla düşük hacimde üretim </li></ul><ul><li>Müşteri siparişine göre üretim </li></ul><ul><li>Ana kütle özelleştirmesi </li></ul><ul><li>Yeniden şekillendirilebilir, yeniden kullanılabilir araçlar ve kaynaklar </li></ul><ul><li>Müşterileri üretim işlemlerine yakınlaştırma </li></ul>
 17. 17. Üretim işlemleri(devamı) <ul><li>Üretim ile diğer işletme fonksiyonlarının entegrasyonu </li></ul><ul><li>Üretimi tedarikçiden müşteriye uzanan bir sistem olarak kabul etme </li></ul>
 18. 18. Çeviklik için ilişkilerin düzenlenmesi <ul><li>İşbirliğini yükseltmeye yönelik genel plan ve uygulamalar </li></ul><ul><ul><li>İşçiler arasında motivasyon ve desteği artıran yönetim felsefesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Güven tabanlı ilişkiler </li></ul></ul><ul><ul><li>Çalışanları yetkilendirme </li></ul></ul><ul><ul><li>Başarı ve başarısızlık durumunda sorumluluğu paylaşma </li></ul></ul><ul><ul><li>Yaygınlaşmış girişimcilik ruhu </li></ul></ul>
 19. 19. Çevik üretime imkan veren teknolojiler <ul><li>CNC(Computer Numerical Control) </li></ul><ul><li>DNC(Direct Numerical Control) </li></ul><ul><li>Robotlar </li></ul><ul><li>Programlanabilir Mantıksal Denetleyiciler </li></ul><ul><li>Grup Teknoloji ve Hücresel İmalat </li></ul><ul><li>Esnek İmalat Sistemleri </li></ul><ul><li>CAD/CAM ve CIM </li></ul><ul><li>Hızlı Prototip Oluşturma </li></ul><ul><li>Bilgisayar Destekli İşlem Planlama </li></ul>
 20. 20. Çevik Üretime İmkan Veren Yönetim Uygulamaları <ul><li>Eş Zamanlı Mühendislik </li></ul><ul><li>İmalat Kaynakları Planlaması </li></ul><ul><li>Tam Zamanında Üretim Sistemleri </li></ul><ul><li>Ayar ve Değişiklik Sürelerini Azaltma </li></ul><ul><li>Esnekliği Artırmak İçin Daha Kısa Ürün Geliştirme Zamanları </li></ul><ul><li>Tahminden Çok Sipariş Tabanlı Üretim </li></ul><ul><li>Yalın Üretim </li></ul>
 21. 21. Çeviklikte ilişkiler <ul><li>İçsel ilişkilerin amaçları </li></ul><ul><ul><li>Uyarlamalı iş organizasyonları yapma </li></ul></ul><ul><ul><li>Çapraz fonksiyonel eğitim sağlama </li></ul></ul><ul><ul><li>Hızlı ortaklık düzenine cesaretlendirme </li></ul></ul><ul><ul><li>Etkin iletişim yeteneği sağlama </li></ul></ul>
 22. 22. Çeviklikte ilişkiler(devamı) <ul><li>Dışsal ilişkilerin amaçları </li></ul><ul><ul><li>Müşterilerle etkileşimli ilişkilerin kurulması </li></ul></ul><ul><ul><li>Tedarikçilerin daha hızlı belirlenmesi ve onayı </li></ul></ul><ul><ul><li>Daha etkin iletişim ve ticaret yeteneği sağlama </li></ul></ul><ul><ul><li>Karşılıklı ticari avantaj için hızlı ortaklık oluşturmaya cesaretlendirme </li></ul></ul>
 23. 23. Gayri resmi teşebbüslerin faydaları <ul><li>Elde bulunmayan teknolojileri kullanma imkanı </li></ul><ul><li>Yeni dağıtım kanalları ve pazarlar bulma imkanı </li></ul><ul><li>Ürün geliştirme süresini azaltma </li></ul><ul><li>Teknoloji transferini artırma </li></ul>
 24. 24. Gayri resmi işletmelerin sakıncaları <ul><li>Entelektüel mülkiyet haklarının korunmasıyla ilgili yasalar </li></ul><ul><li>Karın katılımcılar arasında nasıl paylaştırılacağı </li></ul><ul><li>Firmaların kendilerine ait olan bilgileri paylaşmak istememesi </li></ul><ul><li>Bilgileri paylaşmakla birlikte rekabete dayanan avantajın kaybolması </li></ul>
 25. 25. Kütle üretime karşı çevik üretim <ul><li>Kütle üretim </li></ul><ul><ul><li>Standart ürünler </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzun Pazar yaşamı beklentisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Tahmine göre üretim </li></ul></ul><ul><ul><li>Az bilgi içerir </li></ul></ul><ul><ul><li>Tek seferde satış </li></ul></ul><ul><ul><li>Üretim maliyetiyle fiyatlandırma </li></ul></ul><ul><li>Çevik üretim </li></ul><ul><ul><li>Özelleştirilmiş ürünler </li></ul></ul><ul><ul><li>Kısa Pazar yaşamı beklentisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Siparişe göre üretim </li></ul></ul><ul><ul><li>Yüksek bilgi içerir </li></ul></ul><ul><ul><li>İlişkilerin devam etmesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Müşteriye göre ücretlendirme </li></ul></ul>
 26. 26. Yalın üretimle çevik üretimin 4 prensibi <ul><li>Yalın üretim </li></ul><ul><ul><li>İsrafı minimize etmek </li></ul></ul><ul><ul><li>Kusursuz ilk kalite </li></ul></ul><ul><ul><li>Esnek imalat hatları </li></ul></ul><ul><ul><li>Sürekli geliştirme </li></ul></ul><ul><li>Çevik üretim </li></ul><ul><ul><li>Müşteri zenginleştirme </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekabetçilikte gelişmek için işbirliği </li></ul></ul><ul><ul><li>Ana değişimi organize etme </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilgi ve insanın etkisini üst düzeye çıkarma </li></ul></ul>
 27. 27. Yalın üretim ile çevik üretimin karşılaştırılması <ul><li>Yalın üretim </li></ul><ul><ul><li>Kütle üretimini esas alma </li></ul></ul><ul><ul><li>Ürün çeşitliliği için esnek üretim </li></ul></ul><ul><ul><li>Fabrika işlemlerine odaklanma </li></ul></ul><ul><ul><li>Tedarikçi yönetimine önem verme </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaynakların etkili kullanımı </li></ul></ul><ul><ul><li>Düz üretim çizelgesi </li></ul></ul><ul><li>Çevik üretim </li></ul><ul><ul><li>Kütle özelleştir-mesine önem verme </li></ul></ul><ul><ul><li>Özelleştrilmiş ürün-lerde daha fazla esneklik </li></ul></ul><ul><ul><li>Girişim açılımı hedeflenir </li></ul></ul><ul><ul><li>Gerçek teşebbüsler kurma </li></ul></ul><ul><ul><li>Beklenmeyen değişmelere uyum sağlama </li></ul></ul><ul><ul><li>Değişimlere hızlı cevap verme </li></ul></ul>
 28. 28. Teşekkürler…

×