Team Europe Serbia

384 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
384
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Team Europe Serbia

  1. 1. Informacije o Timu Evropa Srbija dostupne suna sajtu Delegacije EU u Srbijiwww.europa.rs/teameurope i sajtuInformacionog centra EUwww.euinfo.rs/teameurope.Škole, nevladine organizacije, privredne komoremogu da kontaktiraju Tim Evropa Srbija i pozovunjegove članove da učestvuju nakonferencijama, debatama ili održe predavanjaiz oblasti za koju su specijalizovani.Na navedenim stranicama može se pronaći:- spisak imena članova Tima Evropa Srbija- geografska distribucija članova (Novi Sad,Kikinda, Beograd, Užice, Požega,Kragujevac, Zaječar, Niš, Pan�evo)- oblast stručnosti:• Istorija EU, institucije EU i procesodlučivanja• Politike EU o ljudskim pravima,demokratiji i manjinama• Biznis, mala i srednja preduzeća iekologija• Poljoprivreda, razvoj sela ikontrola kvaliteta hrane• Kultura, obrazovanje imedijiEU u SrbijiDelegacija EU u Srbiji ima nekoliko uloga:političko i finansijsko predstavljanje i pribli-žavanje evropskih vrednosti građanima Srbije.EU je najveći donator finansijskih sredstava uSrbiji sa donacijama od 2,4 milijarde evra od 2000.godine. Sredstva se izdvajaju za projekte iz različitihoblasti, od životne sredine preko ljudskih prava icivilnog društva do pravosuđa, od razvoja sela doprevoza (više na interaktivnoj mapi projekata kojefinansira EU na sajtu Delegacije:www.europa.rs).Delegacija EU u Republici SrbijiAvenija 19a, VladimiraPopovića 40/VKONTAKTIRAJTE TIM EVROPA SRBIJAEU Info centarOd maja meseca 2011. godine,Informacioni centar EU koji senalazi u Domu omladine Beograda jemesto gde se građani mogu informisatio Evropskoj uniji i gde mogu uče-stvovati u različitim kulturnim događa-jima. Misija EU info centra je da ponudiodgovore na licu mesta, putem telefona ilielektronske pošte na pitanja u vezi sa Evro-pskom unijom i pruži pomoć u pronalaženjuinformacija i uputstava za pristupanje pro-jektima, programima i fondovima EU. Višeinformacija na www.euinfo.rsEU Info centar, Dečanska 1(hol Doma omladine)Delegacija Evropske unije u Srbiji
  2. 2. TIM EVROPASRBIJATim Evropa Srbija je novoustanovljena mreža nacional-nih eksperata koji su specijalizovani za teme u vezi saEvropskom unijom i profesionalno se njima bave nasvakodnevnoj osnovi. Mreža je osnovana u maju 2013,nakon detaljnih diskusija između ključnih učesnikaprocesa: Kancelarije Vlade Srbije za evropske inte-gracije, Delegacije EU u Republici Srbiji i organizacijacivilnog društva. Glavni cilj mreže je da informišegrađane o temama u vezi sa EU, kao i o šire evropskimtemama. Istorija EU, politike Evropske unije, uticajekonomske integracije na svakodnevni život građanasamo su neke su od oblasti o kojima će članovi TimaEvropa moći da govore javnosti. Škole, nevladineorganizacije, privredne komore i drugi mogu dakontaktiraju Tim Evropa Srbija i pozovu njegovečlanove da učestvuju na konferencijama, debatama iliodrže predavanja iz oblasti za koju su specijalizovani.Izbor tema o kojima će članovi mreže govoriti zavisićeod potreba gradjana ali i od stadijuma procesa evrop-skih integracija Srbije. Preko mreže Tim Evropa,građani Srbije biće informisani i o sledećim temama:• troškovima i koristi od članstva u EU• kako pronaći mogućnosti za biznis u EU• kako će njihova prava biti poboljšanaulaskom u EU• da li će nacionalni identitet bitiočuvan ulaskom u EU• kako iskoristiti poljoprivrednefondove• da li će studenti moći dastudiraju na fakultetima u EU• kako pronaći prilike zazaposlenje u EU, itd.Kako bi bolje odgo-vorili na pitanja građana,članovi mreže izabrani su sateritorije cele Srbije, od severa do jugai od zapada do istoka. Izazov pred kojimaje mreža Tim Evropa Srbija isti je kao i udrugim zemljama – kako približiti EU građa-nima. Osnivanjem Tima Evropa, Srbija je na-pravila još jedan simboličan korak na putu ka EU.Rastući interes srpskih građana za teme u vezi sa EU,naročito za projekte podržane u okviru mnogobrojnihprograma EU, bio je ključna potreba za osnivanjemreže eksperata. Iako govore o EU temama iblisko sarađuju sa Delegacijom EU u Srbiji,članovi Tima Evropa Srbija su nezavisni ijavno iznose samo svoje stavove.TIM EVROPA U EU, UKRATKOTim Evropa je mreža nezavisnih eksperata. Osnovanaje 1989. godine pod okriljem Evropske komisije. MrežuTim Evropa čini oko 500 eksperata koji rade u različitimoblastima – akademskim krugovima, biznisu, konsalt-ingu, u informacionim centrima i javnoj administracijiu svim zemljama članicama.U zemljama koje su kandidati za članstvo u EU i upristupajućim zemljama, Tim Evropa funkcioniše uzDelegaciju EU. Status je sličan u zemljama članicamaEU, ali je u njima Tim Evropa formalno deo mrežeEvropa direktno i u vezi je s Evropskom komisijom.Eksperti po sebi, međutim, nisu predstavnici Evropskekomisije.

×