34150557 misiunea-romaniei-observata-prin-clarvedere

5,841 views

Published on

1 Comment
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,841
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
390
Comments
1
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

34150557 misiunea-romaniei-observata-prin-clarvedere

 1. 1. Eugen Nicolae Gîscă 2
 2. 2. Motto: „ ... adevăratul maestru spiritual nu este nici pe departe cel ce tecălăuzeşte spre pacea, lumina si iubirea dumne-zeului său, ci acela care acunoscut Pacea, Lumina si Iubirea lui Hristos, Dumnezeul dumne-zeuluisău...“
 3. 3. PREFAŢĂ Adevăratul Dumnezeu S-a coborât pe Pământ ca Hristos (Hristosînseamnă Salvator, Mântuitor). Puţini sunt cei ce cunosc cine sunt fiinţele de care a venit să nesalveze Adevăratul Dumnezeu în chip de Hristos (Salvator, Mântuitor)… Câţi cunosc că, creştinismul, este o continuă eliberare de Zei şi căbotezul, cununia şi înmormântarea sunt precedate de exorcizări ale acestorZei? Câţi români cunosc cine sunt demonii şi câţi români ştiu că demoniisunt de fapt toţi Zeii Neamurilor, Zei propovăduiţi în România pe hârtie şipe sticlă de slugile lor pământeşti, Zei la care românii păcăliţi aleargă să seiniţieze şi prin care vor, chipurile, să evolueze şi să vindece pe semen ca săcrească în ochii lumii? Puţini pământeni cunosc de ce Prima Venire Pe Pământ AAdevăratului Dumnezeu s-a săvârşit în chip de Fiul lui Dumnezeu adică închip de Om, special pentru Om, dar şi în chip de Fiul Omului, specialpentru fiul Omului. Şi tot la fel de puţini pământeni cunosc că A Doua Venire Pe PământA Adevăratului Dumnezeu – mai apropiată decât cred mulţi dintre noi - seva săvârşi numai în chip de Fiul Omului şi numai pentru fiul Omului. Hristos, Adevăratul Dumnezeu, care aduce pe fiecare Om pe Pământîn suflet, trup şi aură, Hristos, care îngăduie până azi pe fiul Omului pePământ, a chemat şi a adus pe teritoriul României, în Craiova, în suflet,trup şi aură de român, pe data de 18.10.1967 la limita dintre lumină şiîntuneric şi la limita dintre joi şi vineri, şi pe autorul acestei cărţi,clarvăzătorul Eugen Nicolae Gîscă, cotat de mulţi dintre cititorii din ţară şidin afară, în funcţie de informaţiile din cărţile sale, drept cel mai maremedium şi clarvăzător în viaţă. Informaţii inedite vizavi de Misiunea României şi de MisiuneaRomânului Darul performant al clar-văzătorului român de a clar-vedealcătuirea şi modul de funcţionare al Fiinţei Umane şi a Trupurilor FiinţeiUmane în care se îmbracă aceasta, adică Spiritul, Duhul, Sufletul, TrupulFizic şi Aura, este amintit în multe din scrierile străvechi ce datează cu mult
 4. 4. Eugen Nicolae Gîscăde dinaintea pătrunderii prin efracţie a Zeilor pe Pământ, Zei care au creatşi aici, pe Pământ, fii şi fiice după chipul lor şi după asemănarea lor deduhuri căzute. Toţi aceşti Zei cunoscuţi pe Pământ sunt duhuri omeneşti apostate,duhuri îngereşti apostate şi duhuri apostate ale naturii pe care alţii lenumesc spirite ale naturii sau stihii ale naturii. Această carte intitulată”Misiunea României Observată PrinClarvedere Directă”se arată ca o lumină nedescoperită încă celor pe careîi credeam până azi iluminaţi, este ca o Taină rămasă încă ocultă celor pecare îi credeam până azi ocultişti, ezoterişti, este ca un manual nepriceput,de nepătruns azi de cei pe care îi socoteam până azi”maeştrii spirituali”. Este o carte deosebit de preţioasă pentru Omul care se coboară însuflet, trup şi aură de român pe teritoriul României; este o carte vitalăpentru toţi fii Omului care vieţuiesc alături de noi Oamenii, pe teritoriulRomâniei. Este o carte care ne arată nouă, Oamenilor, că aici pe PământRomânesc sunt unii care tare se mai străduiesc să ascundă ce suntem noiOamenii cu adevărat, şi care se străduiesc din răsputeri pe hârtie dar maiales pe sticlă, prin slugile lor ocultiste, ezoteriste, să ne facă să credem cătrebuie să”evoluăm”şi astfel să ne poată ţine ocupaţi ca pe nişte slugi caretrudesc pentru ei; ca să nu avem timp să vedem Adevărul: că ei sunt de faptslugile noastre şi că ei trebuie de fapt să evolueze, să se salveze de lapieirea lor care este foarte aproape şi definitivă… Cele 3 Generaţii De Fiinţe De Pe Teritoriul Actual Al României: Facem parte, de 2008 ani încoace, din Întâia Generaţie Creştină DeOameni, ŞAMPARANII, foştii Zei de demult care acum încercăm să nereîntoarcem prin Calea reîncarnării la Dumnezeu, Generaţie care esteadusă pe Pământ de Dumnezeu din Astralul Lui Dumnezeu, şi careGeneraţie primeşte pentru întâia oară după 2008 ani, informaţii clare,amănunţite obţinute prin clar-vedere directă cu privire la MisiuneaRomâniei Creştine şi cu privire la Misiunea Românului Creştin. Paralel cu această Generaţie Creştină vieţuieşte precum lupulîmbrăcat în blană de oaie, pe acelaşi Teritoriu Românesc, o altă Generaţie,ŞAIMANDERII, A Doua Generaţie De Oameni, adusă de 2008 ani încoaceprin împreunări necurate, direct din Astralurile Zeilor. La rândul ei aceastăGeneraţie primeşte informaţii direct din Regatele Zeilor, informaţiipropovăduite pe Pământ românesc prin orice mijloace de către”trimişi”aiunor Divinităţi, Zei mai mari ori mai mici. Neavând acces la SferaInformaţională Hristică, A Doua Generaţie se află într-un vid al necredinţei 6
 5. 5. Misiunea României observată prin clarvedereîn Adevăratul Dumnezeu şi într-un neîncetat conflict spiritual pe hârtie şi pesticlă cu Generaţia Creştină. Paralel cu cele 2 Generaţii diferite De Oameni care vin Pe Pământ: - din 2 locuri diferite: unii din Astralul lui Dumnezeu şi ceilalţi din Astralul Zeilor, - prin 2 principii diferite de Încarnare:unii Pe Calea Hristică, adică prin Principiul Hristic De Încarnare iarceilalţi pe Calea Antihristică adică prin Principiul Anti-Hristic DeÎncarnare, - prin 2 Porţi De Intrare pe Pământ diferite: unii sunt aduşi pe Pământ de Femeia Curată iar ceilalţi sunt aduşi pePământ de Femeia Necurată, Adulteră, - paralel cu aceste 2 Generaţii de Oameni deci, vieţuiesc pe Pământşi prin urmare şi pe Teritoriul României, Creaturile Zeilor numiteSÂMTEMII şi care lesne pot fi intitulate Cele 3 Naţiuni sau Cele 3 Neamurisau Cele 3 Seminţe ale Zeilor: 1 - Neamul Omenesc, Adamic – alcătuit din Familiile Adamilor,Oamenilor, adică fiii şi fiicele acelor Oameni care au vrut să fie înainte desoroc ca Dumnezeu şi numindu-se singuri Dumne-Zei au creat fiinţe dupăchipul şi după asemănarea lor. Despre Neamul, Familia unuia dintreOameni, Adami, există referinţe în Geneza, prima Carte a Bibliei capitolul5, versetele 1, 2, 3.: “Iată acum cartea neamului (n.a. familiei) lui Adam.Când a făcutDumnezeu pe Adam l-a făcut după chipul lui Dumnezeu.” “Bărbat şi femeie a făcut şi i-a binecuvântat şi le-a pus numele: Om,în ziua în care i-a făcut”. “Adam a trăit două sute treizeci de ani şi atunci i s-a născut un fiudupă asemănarea sa şi după chipul său şi i-a pus numele Set (Sith)” 2 – Neamul Îngeresc, 3 – Neamul Stihiilor Naturii sau Fiinţelor Naturii sau SpiritelorNaturii. În această carte există multe informaţii extrem de preţioase,acumulate despre Cele 3 Generaţii De Fiinţe De Pe Teritoriul României,prin observarea atentă cu ajutorul clarvederii directe, în decursul a multorani. Ştiinţa lui Dumnezeu 7
 6. 6. Eugen Nicolae Gîscă Această carte”Misiunea României observată prin clarvederedirectă”este realizată de către clarvăzătorul român, în urma observăriiatente, pe parcursul a multor ani, prin Tipul De Clarvedere Directă printrupul material şi nu este nicidecum o compilaţie precum cele de duzină depe piaţa românească actuală. Nu este nicidecum o carte inspirată, realizată prin”comunicări”“,transmisii”ori”cu ajutorul ghizilor spirituali”, fiecare cu politica şi cuinteresul lui, aşa cum ne-au obişnuit”maeştrii spirituali”de azi băgaţiservitori la vreun biet înaripat apostat cu ifose de mare”Divinitate”sau demare”Zeu”ori cu aere de”Mare Arhitect Al Lumii ”. Această carte, ca de altfel toate cărţile calarvăzătorului român, esteo descriere în premieră în România şi în lume, este o descriere cu lux deamănunte a Ştiinţelor Dumnezeieşti, o descriere amănunţită a AlcătuiriiEnergetice şi a Principiului Energetic De Funcţionare A Teritoriului ActualAl României dar şi a Întocmirii Energetice şi a Principiului Energetic DeFuncţionare al Fiinţelor Umane coborâte în Suflet, Trup şi Aură deROMÂN, Fiinţe ce locuiesc acest areal în aceste vremuri pe deplinfrământate. Teritoriul Actual Al României observat prin această Formă SupremăDe Clarvedere se înfăţişează într-o formă imposibil de văzut prin nici unadin formele de”clarvedere”obţinută prin metodele şi tehnicile actualelorforme de”spiritualitate”cu care am fost îndoctrinaţi de”marii maeştriispirituali”adică de fii Omului Apostat cu aere de Zeu. În această carte ni se descrie Adevărata Realitate, adică o Româniela care”maeştrii spirituali”şi Taţii lor”Zeii”nu mai au acces după venireape Pământ ca Hristos a Adevăratului Dumnezeu; o Românie în forma încare a fost alcătuită dintru începuturi de către Hristos AdevăratulDumnezeu. Prin clarvedere directă, România se înfăţişează ca un TeritoriuMinunat, compus din TreiŢinuturi, Tărâmuri, Meleaguri Energetice de osplendoare dumnezeiască: - Ţinutul Românesc Sufletesc - România Anima, - Ţinutul Românesc Materic - România Materica, - Ţinutul Românesc Auric - România Aurica. Prin clarvedere directă, se descrie amănunţit Tiparul RomânescSpecial de Suflet, Trup şi Aură, în care se îmbracă doar o anumită categoriede Oameni, Adami, adică cei care se coboară pe teritoriul României. Clarvăzătorul român face descrieri amănunţite a alcătuiriienergetice a celor două categorii de fiinţe care vieţuiesc împreună, pe acest 8
 7. 7. Misiunea României observată prin clarvedereTeritoriu De Trei Ori Binecuvântat, fiinţe total diferite însă, ca”vechime”şica”alcătuire energetică”: Omul şi fiul Omului. - Omul, Adamul, Fiul Lui Dumnezeu, se înfăţişează prin clarvederedirectă în două ipostaze:”Omul Contemporan cu Adevăratul Dumnezeu,adică Omul Ceresc, Cetăţean al Cosmosului”şi”Omul Pământesc Cetăţeanal României”. -”Omul Contemporan cu Adevăratul Dumnezeu, Omul cetăţean alCosmosului”este Fiinţa Umană îmbrăcată în trupDuh. -”Omul cetăţean al României”este acea Fiinţă Umană care secoboară, intră pe Teritoriul României, obţine cetăţenie română, sedeconectează de la haina cerească duhovnicească, adică de la Duh, şi seconectează la o haină pământească, adică la sufletul, trupul şi aura deromân. Taina, Misiunea, Motivul coborârii Omului pe Pământul României,se des-tăinuie prin Suprema Formă De Clarvedere, Clarvederea Directă, şieste fiul Omului şi mântuirea lui. - fiul Omului şi mântuirea lui, este Taina, Misiunea, ScopulCoborârii Omului pe Pământul României, în suflet, trup şi aură de român. - Tot prin clarvedere directă se des-tăinuie şi Taina, Motivul, Scopulcoborârii lui DUMNEZEU pe PĂMÂNT în două ipostaze:”Fiul LuiDumnezeu”şi”Fiul Omului”. - Şi Taina, Motivul, Scopul coborârii lui DUMNEZEU pe PĂMÂNT afost acela de HRISTOS, adică de SALVATOR, MÂNTUITOR, ca să ridiceduhul Omului din cădere şi să-l facă iarăşi ca un Dumnezeu, şi ca săsmulgă sufletul fiului Omului din moartea definitivă şi să-l facă ca un Om. Şi dacă crucea cea mai grea dusă de Dumnezeu pe drumul Golgoteieste Omul, Adamul Căzut care a înţeles în cele din urmă că s-a amăgitnumindu-se”Divinitate”“, Dumne-zeu”înainte de soroc, crucea pe careOmul, Adamul acesta a început să o ducă dimpreună cu Dumnezeu, înaceeaşi zi, pe acelaşi drum al Golgotei, este fiul Omului. Generaţia Creştinăeste alcătuită din Oamenii care s-au amăgit şi poftind să fie Dumne-Zei nuau fost. Iar când au conştientizat acest lucru au cerut să se reabiliteze prinPrincipiul Hristic De Încarnare. Unul din motivele Încarnării lor este căaici pe Pământ sunt fiii şi fiicele lor create de ei pe când erau Zei. Iar aceste Neamuri la care a fost trimis primul Apostolul Pavel,aceşti fii ai Oamenilor trebuiesc salvaţi de către aceşti părinţi ai lor înacelaşi mod în care Adevăratul Dumnezeu coborât ca Hristos, TatălOmului, a salvat pe Om. Căci dacă Dumnezeu, Tatăl Omului S-a încarnat pentru Om, tot aşa 9
 8. 8. Eugen Nicolae Gîscăse încarnează până azi şi Oamenii pentru fiii şi fiicelor lor create demult, pePământul pe care îl stăpâneau atunci ca Zei. Şi în acelaşi fel în care Tatăl Omului a apostolat pentru Om tot aşaOmul trebuie să apostoleze pentru fiul Omului. Şi iată Taina Cea Mare: că Hristos, Dumnezeul Omului S-aîncarnat în suflet, trup şi aură pentru Om, pentru creatura ceadumnezeiască: şi că Omul, dumne-Zeul fiului Omului se încarnează însuflet, trup şi aură, pentru fiul Omului, pentru creatura cea omenească... Căci cine era pe cruce la Golgota lângă Tatăl lor dacă nu Zeul caredoreşte reîntoarcerea la Tatăl lui şi Zeul care încă nu doreşte aceasta? Până nu vor fi înţelese aceste Taine Dumnezeieşti în special de cătrecei care, pe hârtie şi pe sticlă duc românul în rătăcire, afirmă clarvăzătorulromân, Pământul, Omul şi fiul Omului, nu vor putea ieşi din întunericulamăgitor al bălegarului Kalli-YUGA. Adică din Epoca în care duhurilecăzute de oameni, duhurile căzute de îngeri şi duhurile naturii carecontinuă nebunia lor de a se pretinde”Divinităţi”“, Dumne-zei”“, MariArhitecţi Ai Lumii”şi înrobesc pe Om prin progeniturile lor de pe Pământcare sunt fiul Omului, fiul Îngerului şi fiul Stihiilor Naturii sau cum le placelor să fie numiţi”fii Divinităţii”, „fii Zeilor”, „copii Stelelor”, copii decristal, copii indigo… Românii nu sunt singuri în Epoca Kalli-Yuga Acum 400 de ani se cobora cu putere mare de sus, în eterna şiluminoasa Cetate A Banilor, Banul Lumesc Al Românilor, Mihai VodăViteazul, un Om care a priceput pe deplin Tainele Dumnezeieşti. El a apăratPământul, Omul şi Taina, Scopul cu care se coboară Omul în suflet, trup şiaură de român. Mihai Vodă Viteazul s-a arătat românilor, pe tot parcursul scurteisale şederi în suflet, trup şi aură de român, ca un brav împotrivitor alhoardelor armate însetate de sânge Omenesc, hoarde alcătuite din fiiiOmului, adică din fii ai numeroaselor”Divinităţi”de atunci şi de acum, ZeiiAsiei, Mongoliei, Chinei, Japoniei, Indiei, Pakistanului ori Zeii Africii,Israelului, Egiptului. Toate aceste”Divinităţi”, toţi aceşti Zei cu ifose de”Mari Arhitecţi AiLumii”, până azi, ne aduc nouă românilor - prin slugile lor oculte”mariimagiştrii”şi”marii maeştrii spirituali”- democraţia lor fără de Hristos culegi făuritoare de inimi haine şi spiritualitatea lor mincinoasă, lipsită deHristos”, lumina şi iubirea lor”, adică Yoga, Rei-Ki, Kaballa, Coranul,şamanismul, spiritismul, magia albă, infoenergetica, vrăjitoria, astrologia, 10
 9. 9. Misiunea României observată prin clarvederenumerologia, flacăra violet”. Ei, toţi aceştia sunt cei ce au măcelărit de secole, până azi, pe Omulcoborât în suflet, trup şi aură de român, prin progeniturile lor Ginghis-Han,Atilla, Baiazid, Mahomed şi mulţi alţii la fel de măcelari ca ei. Tot aceşti Zei au plantat timp de secole pe acest teritoriu Românescmult însângerat, mii şi mii de mii de astfel de fii şi fiice ale lor care auterorizat şi terorizează Pământul, bătrâna Europă şi care se multiplicăprecum celula, dar care nu reuşesc să trăiască decât o singură existenţă,din cauză că TATĂL lor este OMUL cu ifose de”Zeu”“, Divinitate”oride”Mare Arhitect Al Lumii”şi nu DUMNEZEU. Urmaşii acestor fii ai Omului, ai îngerului ori ai stihiei naturii căzutecu aere de Zei, de”Divinităţi”, de”Mari Arhitecţi Ai Lumii”reprezintă aziun procent de trei sferturi din populaţia globului şi de aproape treizeci lasută din populaţia actuală a României, şi mai mult de jumătate dinpopulaţia celorlalte ţări creştinate de pe Pământ. Conducătorii României de demult erau Unşii Lui Dumnezeu, erauOameni coborâţi în suflet, trup şi aură de român, iniţiaţi care cunoşteauaceste Taine. Ei ştiau de ce creştinismul a fost primit aşa repede de români, peteritoriul României, căci cunoşteau că teritoriul României a fost, este şi va fisingurul teritoriu Pământesc, unde Oamenii, Adamii, se coboară într-unnumăr mai mare decât progeniturile Oamenilor cu aere de Zei, făcuţi de Zeidupă chipul, asemănarea şi ne-bunia lor de atunci şi”plantaţi”strategic petot Pământul. Conducătorii de atunci ai României de atunci cunoşteau Voia LuiHRISTOS pentru Omul care se coboară pe teritoriul României în suflet,trup şi aură de român şi cunoşteau Voia Lui HRISTOS pentru fiul Omuluiplantat aici prin crime monstruoase de Omul, Adamul căzut cu aerede”Divinitate”, de”Zeu”, de”Mare Arhitect Al Lumii”. Conducătorii de atunci ai României de atunci, făceau VoiaAdevăratului Dumnezeu coborât ca HRISTOS, de aceea se numeau chiarvoievozi. Un astfel de Voievod, prin care Hristos”voia v-o dă”, a fost, este şiva fi MIHAI VOIEVOD VITEAZUL, Omul coborât în suflet, trup şi aură deromân, Omul asasinat de fiul Omului la Câmpia Turzii, pe pământulOmului Român lăsat lui de Dumnezeu şi furat lui în urma pogromului dinArdeal, de către fiul Omului… Voievodul coborât ca Om în Suflet, Trup şi Aură de Român, ca săunească în Hristos cele 3 Pământuri ale Omului coborât în Suflet, Trup şi 11
 10. 10. Eugen Nicolae GîscăAură de Român, Ardealul, Moldova şi Muntenia, şi pe Omul Ardelean cuOmul Moldovean şi cu Omul Muntean. Cetatea Crai-Iov-Eşti-Lor – 18.10.1967. Şi iată că acum 40 de ani, se cobora tot în Cetatea Banilor, în suflet,trup şi aură de român, pe teritoriul binecuvântat de atunci, România,Grădina Maicii Domnului, autorul acestei cărţi, Eugen Nicolae Gîscă. Se cobora atunci, ca unul aşteptat, ca un Ban Nelumesc Al TuturorRomânilor care se pricep să dibuiască Scara Înălţării şi astfel devin tainic,într-o clipită, nelumeşti, fiind în lume. Se cobora el ca să unească în Hristos pe Omul Român, cu fiulOmului Ardelean, cu fiul Omului Moldovean şi cu fiul Omului Muntean,din toată Ţara Omului Român adică din tot Ardealul, din toată Moldova şidin toată Muntenia. Trâmbiţe ale Adevărului au început să se arate azi în România, ŢaraGrădină, Şi iată, Scara Înălţării este la îndemâna tuturor, ca să fie apucată, Şi Pavel, cel trimis la toate Neamurile, adică la toţi fii şi fiicele de pePământ ai Zeilor, adică la toţi fii Omului, la toţi fii Îngerului şi la toţi fiiStihiei Naturii, acest Pavel se desferecă azi tuturor în Adevăr, chiar şipentru înţelegerea minţii celei mai uşoare, Şi stă aproape să cadă vălul de pe ochii Adamului, Omului Român,care vede pe fiul Omului care îl măcelăreşte, îl înrobeşte, îl asupreşte şi îlminte în casa lui de veacuri, pentru roadele Grădinii lui. Iată, Domnul care a întocmit ochiul şi care a făurit urechea vedetoate şi aude toate. Şi zice DOMNUL din Ceruri, Locuinţa Lui, către zidirea Sa, Omul,către fiul Său pe care îl disciplinează: “Omule, disciplinează pe fiul Omului în locuinţa ta, pe care Eu ţi-amdat-o ţie, Pământul, Ca asuprirea Omului de către fiul Omului de pe Pământ să ia sfârşit, Iar sfada şi măcelul dintre fiii vitregi ai Omului pe moştenireaOmului să înceteze “. Căci dacă Domnul S-a coborât întâia oară ca Fiul lui Dumnezeu,adică precum un Om ca să-l facă pe Om iarăşi Dumnezeu, dar şi ca FiulOmului, A Doua Venire A Domnului, va fi doar ca Fiul Omului pentru ca săfacă pe fiul cel vrednic al Omului ca un Om… Când toate care se termină au început să se nască şi când se văd dejavremurile, 12
 11. 11. Misiunea României observată prin clarvedere Când prigonirea Omului de către fiul Omului va fi încetat în GrădinaMaicii Domnului, Atunci Domnul coborât ca Hristos va locui neîncetat şi în Om şi înfiul Omului. Când fiul Omului va înceta să se mai creadă OM în LumileOmului, Şi când Omul va înceta să se mai creadă DUMNEZEU în LumileLui Dumnezeu, Vor afla în sfârşit pe Hristos, Iar fiul Omului va înţelege că DOMNUL, Dumnezeul şi Tatăl OmuluiS-a coborât ca Hristos, În chip de Fiul Lui Dumnezeu, adică de OM, ca să ridice pe Om dincădere, Şi în chip de Fiul Omului, să scape pe fiul Omului din moarte, Hristos, care azi încă este atât de puţin în ei, în toţi cei care seamăgesc crezând că ÎL au din plin, că ÎL cunosc şi că le vorbeşte… Pentru ca România-În-Hristos, să fie Pilda Popoarelor, Care surpă tot ce e clădit pe minciună de Zeitate, Iar Românul-În-Hristos, să fie ca Ziua, Ca să lumineze paşii popoarelor, paşi care altfel, li se împiedică loratât de uşor... Cel mai mare medium şi clarvăzător este un român În prezent, clarvăzătorul român, se află departe de locul undeodihnesc strămoşii săi, departe de mult încercatele ziduri ale CetăţiiBanilor, pe unul din multele tărâmuri pământeşti date Omului Român decătre DOMNUL, Dumnezeul lui, adică în Moldavia lui Ştefan, Omul care s-a sfinţit, care azi îl găzduieşte şi îl veghează pe clarvăzătorul Eugen NicolaeGîscă. Tărâm în care autorul a ajuns cu trenul după multe peripeţii şi pecare meleaguri, odată poposit se simte ca unul pus la păstrare. Multă vremedin viaţă a irosit şi va mai irosi, cutreierând cu caii săi cei de fier, cumnumeşte el motocicleta şi bicicleta, locuri tainice româneşti şi nu numairomâneşti, locuri care se desferecă doar clarvederii directe… Privind prin Tipul De Clarvedere Directă, toate cele ascunse înOmul Român şi în Teritoriul Românesc se descoperă şi toate întrebările îşigăsesc răspuns. Căci România este formată din 3 Ţinuturi Energetice:Ţinutul de Suflet, Ţinutul Materic şi Ţinutul Auric. Şi toate aceste ŢinuturiRomâneşti sunt încărcate de semnele evenimentelor care s-au petrecut de la 13
 12. 12. Eugen Nicolae Gîscăcrearea Pământului până azi. Şi tot în acelaşi fel Omul, îmbrăcat în duhulsău căzut şi bolnav, care se coboară pe teritoriul României, îşi îmbracăduhul său căzut şi bolnav în trei Veşminte Energetice RomâneştiVindecătoare ale duhului îmbolnăvit în timpurile când se numea Zeu:Sufletul Românesc, Trupul Românesc şi Aura Românească.Iar aceste 3Veşminte Româneşti poartă în ele toată istoria umblării românului în ele dela Începutul Încarnării lui pe Pământ. Tot aşa cum Duhul Românuluipoartă în el toată istoria de la aducerea Omului în trupul Duh, evenimentelecăderii lui, perioada când era Zeu şi până azi… Această carte, ediţie revizuită, intitulată acum”Misiunea Românieiobservată prin clarvedere’’, se numea cândva”Pentru Patrie”înspresfârşitul Gerarului, adică spre finele primei luni a anului 2005 când a fostscrisă de mână. Din lipsă de bani lumeşti”, Banul Nelumesc al Crai-Iov-eşti-lor”nua putut-o publica în acele vremuri. Nici celelalte nenumărate cărţi scrise de mână de autor în acest an alvieţilor sale, marcat de multe schimbări şi trăiri stranii, nu au fost publicatedeocamdată. Anul 2005, şi în special luna ianuarie, este Vremea Mare ARomâniei, cum o numeşte clarvăzătorul român, este Vremea în care îşiaminteşte că a trăit singur trei”cumpene”, prima de pământ surpat care nul-a acoperit, a doua de apă care nu l-a înecat, iar a treia de foc care nu l-aars. Eugen îşi aminteşte că toate aceste trei întâmplări s-au petrecut în zide sărbătoare. Tot în acel an au existat multe controverse între clarvăzătorul românşi mulţi maeştrii spirituali, ezoterişti, ocultişti, paranormali, parapsihologi,şamani, yoghini, vrăjitori, reikişti, infoenergeticieni şi chiar oameni deştiinţă, cu toţii Fiinţe din A Doua Generaţie şi din A Treia Generaţie adicăOameni veniţi din Astralurile Zeilor şi fii şi fiice ai Omului pe care, până azitot încearcă să îi convingă că se află cu toţii într-o mare eroare căci sebazează pe ceva construit pe o enormă şi gogonată minciună cosmicăfăurită de Zeităţi şi care se dărâmă cu zgomot mare chiar în aceste Timpurişi care le va cuprinde negreşit sufletele lor şi aşa firave, între dărâmături. Peste fire de răbdător în ascultare, firav de fel, cu portul molatic şivorbă leneşă, autorul adună parcă în ochii săi mari şi verzi, toate cărţilesale cu tainele toate şi cu toate asupririle, durerile şi suferinţele TuturorFiinţelor Umane care se coboară până azi în suflet, trup şi aură de românpe Teritoriul Actual Al României, teritoriul alcătuit din cele Trei Tărâmuri 14
 13. 13. Misiunea României observată prin clarvederecorespondente energetic sufletului, trupului şi aurei, adică din TărâmulSufletesc, Tărâmul Materic şi Tărâmul Auric. Alăturarea de autor se descoperă ca o poveste fără de sfârşit, iar deţi-l apropii, în el descoperi ca în oglindă ce ai şi tu şi nu ştiai, adicăcredinţa în Adevăratul Dumnezeu coborât ca Hristos, pacea ta şi încredereaîn tine, iar binele curge peste tine şi relele toate nu te mai pot vedea caînainte. Şi fără să remarci, încet, ajungi să nu mai dai ca înainte liniştea ta şipacea ta cu Hristos care înseamnă totul, la schimb pentru poftele talenăscătoare de freamete efemere… Lângă el puterile Omului şi fiului Omului sporesc încet, încet… El se arată acestor vremuri de mizerii palmate toate în spateleNumelui Lui Dumnezeu, pe hârtie şi pe sticlă de o spiritualitate mincinoasă,nedumnezeiască, ca un aşteptat al românilor care caută izbăvirea înAdevăr, care Adevăr este cunoaşterea Adevăratului Dumnezeu coborât caHristos (Salvator, Mântuitor) pentru fiul Său, Omul şi pentru nepotul Său,fiul Omului. Se arată acestor vremuri gemene, ca unul prin care, fără să facănimic în văzut, din nevăzut toate se restabilesc, Ca o Fereastră Fermecată Cu Geam De Hristos A Inimii Româneşti,prin care mintea românului a uitat cum să se coboare şi să privească, ca săafle lesne pe Cel Viclean şi pe Cel Rău pitulat printre Cei Buni ca un lup înblană de oaie… Ni se arată azi nouă, românilor, ca un împotrivitor puternic alacestor vremuri potrivnice românului chemat de Dumnezeu aici, în suflet,trup şi aură de român, vremuri în care Grădina Maicii Domnului, Româniaeste vrăjmăşită îndoit, De către fiul Omului, care se crede Om, dar nu este, Şi de către cel adus de adulteri, adică de către Omul care se credeDumnezeu, dar nu este… Ştiinţele care descoperă şi certifică Avatarii Cei Trei Magi au calculat Venirea pe Pământ a AdevăratuluiDumnezeu ca Hristos. Tot prin calcule similare tibetanii îl descoperă şi îlcertifică pe Lama încarnat. Astrologia şi numerologia sunt fundamentulacestor calcule. Până azi, aceste Ştiinţe Ale Cerului şi Aceste Ştiinţe Ale Pământului,ne-au învăţat cum să recunoaştem Calificarea, Calitatea, Identitatea,Esenţa Fiinţei Umane care se coboară pe Pământ în suflet, trup şi aură, 15
 14. 14. Eugen Nicolae Gîscăcalculând Esenţa acestei Fiinţe Umane care vine şi îmbracă suflet, trup şiaură de român după Codul Sufletului, adică după data naşterii şi dupăCodul Numelui, adică după simbolistica numelui şi prenumelui. Astfel, după Ştiinţa Numerologiei, Codul Sufletului, adică”numele desuflet”al clarvăzătorului român născut în Balanţă extras din data naşterii18.10.1967, este 33 (Marele 8), iar”Misiunea Sufletului”pe Pământ, estedată de Cele 3 Numiri, adică de cele 2 prenume şi de numeleclarvăzătorului român, Eugen=Bunul Născut; Nicolae=Victoria Poporului;Gîscă=Umblător prin Cele 3 Lumi –Lumea Pământului, Lumea Apei şiLumea Aerului sau Văzduhului şi cunoscător al Luminii zilei şi nopţii, alFulgerului şi alFocului, toate născute din părtăşia Lumii Pământului cuLumea Cerului, Apei, Aerului şi Văzduhului. Ca toţi românii”împătimiţi”care studiază Ştiinţele Stelelor şi ŞtinţeleNumerelor de foarte mult timp, am avut curiozitatea să trec prin aceste 2filtre care nu dau niciodată greş, pe toţi cei care se numesc pe ei înşişimaeştrii spirituali, ocultiştii, ezoteriştii, clarvăzători, vindecători, yoghini,şamani, vrăjitori, rei-kişti, infoenergeticieni, cunoscuţi de mine de 30 de anipână azi, şi în mod special pe cei de azi. Dezamăgirea mea a fost imensă… Căci aşteptam demult pe Cineva venit în suflet, trup şi aură de româncare să fie certificat nu prin ce spune el despre el că este, ci prin ce spuneCodul Sufletului său şi Codul Numelui său că este… Şi nu am avut la îndemână decât cei care apar pe hârtie şi pe sticlă,mereu aceeaşi şi care nu au trecut nici un test.Căci ce spun ei despre ei căsunt nu bate nici pe departe cu ce spune codul lor de suflet şi codul lor denume despre ei… Căci dacă Astrologia şi Numerologia, care sunt Ştiinţe Exacte spuncă Adevăraţii Maeştrii, Avatarii coborâţi pe Pământ din Cele 2 Tabere sauGeneraţii de Oameni, trebuie să aibă numărul de suflet par, adică 11 sau 22sau 33, înseamnă că azi, noi românii, trăim într-o mareminciună”spirituală”, şi că mulţimea de”maeştrii spirituali”“,ezoterişti”.”ocultişti”“, clarvăzători”“, paranormali”“, şamani”“,învăţători”şi”trimişi”de tot felul, nu sunt altceva decât veritabile FarseCosmice care se fac de către Păcăliciul Cosmic de ceva timp, în specialdupă Revoluţie, românilor şi României din motive păstrate din păcate ocultepentru omul simplu. În ceea ce-l priveşte pe clarvăzătorul român Eugen Nicolae Gîscă,putem afirma că: - numărul său de suflet 33 este certificat de Ştiinţa Numerologiei şi 16
 15. 15. Misiunea României observată prin clarvedere - misiunea cu care a venit pe Pământ Românesc, este certificată deŞtiinţa Simbolisticii Numelui Sufletului. Iar aceste 2 Certificate Cosmice aleclarvăzătorului român nu pot fi anulate prin nimic lumesc tot aşa cum niciMisiunea sa nu poate fi împiedicată prin nimic lumesc. Aceste certificate realizate nu prin ce spune el despre sine ci prin cespune codul sufletului său şi codul numelui său despre el, certifică un lucrucert, şi anume că fiinţa Eugen Nicolae Gîscă se arată a deţine o CalificareÎnaltă în Locul de unde se coboară, iar acest fapt ne certifică încă o dată cănu suntem niciodată lăsaţi singuri în vieţile trăite de noi pe acest teritoriuromânesc şi că printre noi se află odată cu noi fiinţe cu adevărat trimise şidin Tabăra Luminii, adică acele fiinţe care ne des-tăinuie, ne des-coperă peAdevăratul Dumnezeu coborât ca Hristos şi nu pe Divinităţile şi Zeii de totfelul, care cu toţii sunt Dumnezei Falşi, Contrafăcuţi, sunt semenii noştriiîngâmfaţi adică oameni, îngeri şi spirite ale naturii, cei căzuţi care nudoresc încă reabilitarea lor… Depinde doar de noi Românii, indiferent de unde venim şi indiferentdin ce Generaţie facem parte, depinde de noi să conştientizăm în ce Tabărăsuntem, în Tabăra Adevăratului Dumnezeu coborât ca Hristos sau înTabăra Altor Dumne-Zei atunci când ni se dezvăluie aceste fiinţe veniteprintre noi fără tam-tam şi împăunare, ca să ştim astfel cu ce fel de ochi săle vedem şi cu ce fel de urechi să auzim Cuvântul pregătit pentru noi. Pentru ca nu cumva să ne găsim atunci în Tabăra Altor dumne-Zei şide acolo să nu avem ochii cu care să vedem aceste fiinţe şi nici urechile cucare să le auzim Cuvântul pentru noi iar venirea lor printre noi pe PământRomânesc să nu fie în van pentru tine, pentru mine, pentru noi… 24 – 01 – 2008 MOLDAVIA 17
 16. 16. Eugen Nicolae Gîscă 18
 17. 17. CUPRINS1 - CLARVEDEREA DIRECTĂ – REDEŞTEPTATĂ PE TERITORIUL ACTUAL AL ROMÂNIEI ------------------------------------------- pag. 212 - OBSERVAREA PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ A CELOR DOUĂ CATEGORII DE FIINŢE AFLATE PE TERITORIUL ACTUAL AL ROMÂNIEI;------------------------------------------------------------ pag. 24 1 – fiinţele care supravieţuiesc morţii, adică descompunerii sufletului, trupului si aurei şi părăsesc lumea materială.---------------------- pag. 27 2 – fiinţele care trăiesc o singură existenţă şi care nu supravieţuiesc morţii, adică descompunerii sufletului, trupului si aurei --------- pag. 853 - OBSERVAREA PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ A CELOR TREI ŢINUTURI CARE ALCĂTUIESC TERITORIUL ACTUAL ROMÂNESC: Ţinutul Românesc de suflet, Ţinutul Românesc material, Ţinutul Românesc auric ---------------------------------------------- pag. 1034 - OBSERVAREA PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ A LEGĂTURILOR ENERGETICE DINTRE CELE DOUĂ CATEGORII DE FIINŢE ŞI TERITORIUL ACTUAL ROMÂNESC -------------------------- pag. 1205 - ATMOSFERA, CLIMATUL MARII FAMILII ROMÂNEŞTI --------------------------------------------------------------------------- pag. 1356 - MISIUNEA, MENIREA, SCOPUL PREZENŢEI CELOR DOUĂ CATEGORII DE FIINŢE ÎMBRĂCATE ÎN SUFLET TRUP ŞI AURĂ DE ROMÂNI, PE TERITORIUL ACTUAL AL ROMÂNIEI: fiinţele care se încarnează şi fiinţele pieritoare ------------------ pag. 1397 - MISIUNEA, MENIREA, SCOPUL CELOR TREI TERITORII ROMÂNEŞTI: Teritoriul Românesc de Suflet – România Anima, Teritoriul Românesc material – România Materica şi Teritoriul Românesc auric - România Aurica --------------------------------- pag. 149
 18. 18. Eugen Nicolae Gîscă8 - PRIN CE SE EVIDENŢIAZĂ FIINŢELE ÎNCARNATE ÎN SUFLETE TRUPURI ŞI AURE DE ROMÂNI PE TERITORIUL ACTUAL ROMÂNESC, FAŢĂ DE FIINŢELE DIN ALTE ŢĂRI ---------------------------------------------------------------------------- pag. 1719 - PRIN CE SE EVIDENŢIAZÎ TERITORIUL ROMÂNESC FAŢĂ DE ALTE TERITORII ALE ALTOR ŢĂRI -------------------------- pag. 172 20
 19. 19. CAPITOLUL 1 1 – CLARVEDEREA DIRECTĂ – REDEŞTEPTATĂ PETERITORIUL ACTUAL AL ROMÂNIEI. Clarvederea directă, este vederea cea veche a Omului, este vedereacea de demult, vederea cea din începuturi, dată Omului, pentru ca el sa aibăpercepţia clară a Adevăratei Dumnezeiri si percepţia clară a AdevărateiRealităţi, cea orânduită de Adevăratul Dumnezeu coborât ca Hristos. Odată activată şi focalizată Clarvederea Directă asupra românilorşi asupra Teritoriului Românesc ‚ vezi existenţa, vezi adevărata alcătuire şivezi adevăratul mers al tuturor fiinţelor umane şi non-umane aflate peAdevăratul Teritoriu Românesc, precum şi existenţa, adevărata alcătuireenergetică şi principiul energetic de funcţionare al Teritoriului ActualRomânesc. Clarvederea directă îţi oferă posibilitatea de a studia: A - Fiinţa Umană. B - Trupurile prin care se manifestă Fiinţa Umană, în Cele 3 Ipostaze în care se afişează Fiinţa Umană prin acestetrupuri, în aceste vremuri în drumul ei de reîntoarcere la Dumnezeu: 1 – Fiinţa Umană înainte să vină în Lumea Materială – când FiinţaUmană se manifestă în trupul duh, trup în care Fiinţa Umană a căzut de laîndumnezeire, şi prin care luptă să se reîntoarcă în procesul deîndumnezeire. 2 – Fiinţa Umană în Lumea Materială – când Fiinţa Umană semanifestă în suflet, trup şi aură de român, trupuri prin care încearcă să îşivindece trupul duh îmbolnăvit prin căderea fiinţei din procesul deîndumnezeire în trupul duh. 3 – Fiinţa Umană după ce pleacă din Lumea Materială – cândFiinţa Umană varsă în duhul său bolnav, lumina strânsă de suflet pePământ, prin gândul, cuvântul şi purtarea sa iubitoare faţă de Hristos şipărinţi, faţă de semenii săi din familia sa şi faţă de semenii săi din altefamilii. Aceste coborâri repetate ale fiinţei umane - pe teritoriul actual al
 20. 20. Eugen Nicolae GîscăRomâniei – în suflet, trup şi aură de român, poartă numele deADAMPATARTA. Acest proces Hristic de reîncarnare succesivă desemnează Caleaprin care o categorie distinctă de fiinţe umane, Adamii, coboară peteritoriul românesc actual, îşi refac prin modelul Hristic de suflet, trup şiaură de român, trupul duh distrus prin căderea lor din procesul deîndumnezeire, şi se reintegrează în acest proces de îndumnezeire. În urma acestor studii realizate prin clarvedere directă, obţiirăspunsuri valoroase, inedite, la întrebări care frământă pe mulţi români,dar la care nu s-a mai răspuns până azi pe teritoriul actual al Românieidecât superficial, evaziv: - Cine sunt fiinţele care vin în suflet trup şi aură de român? - Cine sunt fiinţele îmbrăcate în trupuri materiale de femei? - Cine sunt fiinţele care vin în trupuri materiale de bărbaţi? - Prin ce se deosebeşte sufletul, contrapartea energetică a trupuluimateric şi aura unei fiinţe umane care vine în trup material femeiesc, desufletul, contrapartea energetică a trupului materic şi aura unei fiinţeumane care vine în trup material bărbătesc? - De unde vin toate aceste fiinţe umane? - De ce vin ele tocmai în România? - Cu ce scop vin aici aceste fiinţe, cu ce misiune? - Cine sunt fiinţele care sabotează misiunea acestor fiinţe umane carevin în suflet, trup şi aură de român? Azi, vremuri tulburi trăim şi sunt mulţi românii care trec de Cele 2Vămi Întunecate Ale Pământului. Ei sunt cei care au fost cernuţi multe vieţiprin Sita Marii Finanţe şi prin Sita Marii Oculte, ca să înveţe că răul estebinele făcut prost şi să înţeleagă de ce trebuie să renunţe în acest fel la cele2 mite întunecate ale Celui Viclean, - la Puterea şi la Ştiinţa de a înrobi orice trup prin îndepărtarea luiprin minciună de Pământul unde se naşte, putere dată lor de către CelViclean prin bani, - la Puterea de a înrobi orice suflet prin îndepărtarea lui prinminciună de Hristos, putere dată lor de către Cel Vicleanprin”iniţierile”în ştiinţele dumne-zeilor, adică în paranormal, în spiritual,în ocult, în ezoteric. Ca să înţeleagă că Răul este dreptatea făcută strâmb. Aceşti români cu mintea întregită prin nenumărate contradicţii şicu inima împlinită prin atâtea remuşcări, au adunat din scrumul 22
 21. 21. Misiunea României observată prin clarvederesuferinţelor conştiinţei lor, în decursul a multor vieţi trăite în teribilulrăzboi purtat cu sufletul lor, puterea de a rezista tentaţiei cosmice de a maiîmbrăca şi în această viaţă hainele lor vechi şi nedumnezeieşti deacumulatori de bani şi de putere, de mari maeştrii, de maeştrii spirituali,de şamani, de ezoterişti, de ocultişti. Haine prin care ei, în trecut,supuneau atât de uşor trupurile semenilor şi cu care le înrobeau aşa lesnesufletele şi cu care le cucereau atât de repede ţările… Aceşti români, acum, prin sufletul şi prin trupul lor ca aurul încercatşi curăţat de zgură, descoperă Evanghelia lui Dumnezeu coborât pe Pământca Hristos, în care se vorbeşte despre o Cale optimă prin care fiinţa lorpoate strânge în suflet, pe timpul unei vieţi, lumină de gând, cuvânt şipurtare, în familie şi la slujbă, lumină necesară însănătoşirii duhului. ACEASTĂ CARTE ESTE SCRISĂ DOAR PENTRU EI, IARCAPITOLELE ACESTEI CĂRŢI SUNT SEMNE DE CIRCULAŢIE PEMAREA AUTOSTRADĂ A REÎNTOARCERII OMULUI ACASĂ, LADUMNEZEU. SEMNE PE CARE ÎN SFÂRŞIT LE POT RECUNOAŞTE. SEMNECARE AVERTIZEAZĂ DRUMUL VIEŢII, ACCIDENTAT, DRUMUL UNEIVIEŢI CU GROPI, DRUMUL VIEŢII CARE SE ÎNFUNDĂ… Numai aceşti români cernuţi în acest fel în multe vieţi prin CelViclean, descoperă azi că Evanghelia este Calea reîntoarcerii la Dumnezeua duhului căzut al Omului. Căci dacă preoţii lui Dumnezeu coborât ca Hristos pe Pământ – suntapostoli ai Evangheliei lui Hristos pe teritoriul românesc pentru Oameni,pentru Adami, adică pentru fii căzuţi ai lui Dumnezeu, atunci maeştriispirituali, ocultiştii, ezoteriştii, care vestesc alte evanghelii ale altor dumne-zei, apostolii cui sunt? Răspunzând la aceste întrebări azi, vom încerca totodată, sătălmăcim împreună sensul versetelor biblice din 1 Timotei, cap. 4 versetele1, 2, 3: “Dar Duhul spune lămurit că în timpurile din urmă unii se vorîndepărta de credinţă, dându-şi mintea unor duhuri înşelătoare şi unorînvăţături ale demonilor”. “abătuţi de făţărnicia unor Oameni, care vorbesc minciuni,însemnaţi cu fierul roşu în însăşi conştiinţa lor.” “Ei opresc căsătoria şi învaţă să te fereşti de unele mâncăruri, pecare Dumnezeu le-a făcut, ca să fie luate cu mulţumiri de către cei care credşi cunosc adevărul” 23
 22. 22. Eugen Nicolae Gîscă 24
 23. 23. CAPITOLUL 2 OBSERVAREA PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ A CELORDOUĂ CATEGORII DE FIINŢE AFLATE PE TERITORIUL ACTUALAL ROMÂNIEI: 1 – OAMENII, ADAMII - FIINŢELE, CARE SUPRAVIEŢUIESCMORŢII, ADICĂ DESCOMPUNERII SUFLETULUI, TRUPULUI ŞIAUREI DE ROMÂN ŞI CARE PĂRĂSESC TERITORIUL ACTUAL ALROMÂNIEI DUPĂ MOARTEA TRUPULUI MATERIC. 2 – FII ŞI FIICELE OMULUI - FIINŢELE CARE TRĂIESC OSINGURĂ EXISTENŢĂ, ŞI CARE NU SUPRAVIEŢUIESC MORŢII,ADICĂ DESCOMPUNERII SUFLETULUI, TRUPULUI ŞI AUREI. Se împlinesc cincisprezece ani de când am început observarea atentă,prin clarvedere directă: - a fiinţelor aflate în suflet, trup şi aură de român, pe teritoriul actualal României, - a celor trei ţinuturi energetice care compun teritoriul actual alRomâniei: - ţinutul românesc de suflet – România Anima. - ţinutul românesc material – România Materica. - ţinutul românesc auric – România Aurica. - a legăturilor energetice existente între fiinţele îmbrăcate în suflettrup şi aură de român şi cele trei ţinuturi ce alcătuiesc împreună teritoriulromânesc - ţinutul sufletesc, ţinutul material şi ţinutul auric. - a diferenţelor care pot exista: - între fiinţele aflate pe teritoriul românesc. -între fiinţele aflate pe teritoriul românesc şi fiinţele aflate pe alteteritorii. -între trupul suflet, material şi auric al unei fiinţe aflate pe teritoriulromânesc şi trupul suflet, materic şi auric al fiinţelor aflate pe alte teritorii. -între cele trei ţinuturi ce compun teritoriul românesc - ţinutulsufletesc, materic şi auric - şi ţinuturile ce compun teritoriile altor ţări. Observarea prin Clarvedere Directă a lumilor, a fiinţelor şi a
 24. 24. Eugen Nicolae Gîscălegăturilor dintre lumi si fiinţe, continuă şi la ora actuală, deoarece peteritoriul românesc continuă să se nască fiinţe în suflet trup şi aură dar şisă vină la încarnare, fiinţe umane în trupuri duh care îmbracă suflet, trup şiaură de român. De-a lungul timpului, în urma observării atente prin clarvedere afiinţelor aflate în suflet, trup şi aură de român, pe teritoriul românesc, amordonat aceste fiinţe în două mari categorii şi anume, Oameni şi fii aiOamenilor, în funcţie de alcătuirea lor energetică şi de mersul acestora,adică de principiul energetic de funcţionare al acestor fiinţe. Vom vorbi prin urmare despre: 1 – Oameni – fiinţele umane care rezistă descompunerii sufletului,trupului şi aurei lor de români Sunt fiinţele umane care vin să-şi vindece impulsurile lor greşite(distrugătoare de lume şi de trupuri) manifestate prin trupul lor duh cândva,pe când se numeau Zei. Şi care acum învaţă prin trupul sufletesc, materic şiauric de român, respectul pentru viaţa lumii şi pentru viaţa tuturor fiinţelorîn trup. 2 – fii şi fiicele Oamenilor - fiinţele care nu rezistă descompuneriisufletului, trupului şi aurei lor. Sunt fiinţe care nu trăiesc decât o singură existenţă. Sunt fii fiilor luiDumnezeu adică fii fiinţelor umane căzute din procesul de îndumnezeire altrupului lor duh. Sunt fii şi fiice de Oameni, Adamii căzuţi, fii şi fiice deîngeri căzuţi, fii şi fiice de fiinţe ale naturii, căzute. Sunt fii şi fiice rezultateprin încrucişarea celor trei seminţii. Sunt fiinţe care au chipul şiasemănarea defectă a creatorilor lor, zeii. Căci Zeii, adică alţi dumne-zeidecât DUMNEZEU, nu sunt altceva decât duhuri umane, duhuri îngereşti,duhurile naturii, care se manifestă în trupurile lor duh defectate prindepărtarea lor în duh de Duhul lui Dumnezeu. Vom discuta rezultatele observării atente prin clarvedere directă aacestor două categorii de fiinţe, Omul şi fiul Omului, fiinţe aflate în suflet,trup şi aură pe teritoriul românesc. Dar, în acelaşi timp vom comentaîmpreună de ce, când citim cele patru Evanghelii ale Bibliei, observăm căDumnezeu coborât ca Hristos, se numeşte pe Sine în două feluri. Se numeştepe Sine”Fiul lui Dumnezeu”atunci când vorbeşte cu Oamenii, adică cu fiilui Dumnezeu, foştii zei care se reîntorc la EL prin încarnări repetate şi Senumeşte pe Sine”Fiul Omului”atunci când vorbeşte cu fii Omului, adică cufii zeilor care nu vor încă să se reîntoarcă la Dumnezeu. Totodată vommedita împreună la tâlcul unei fraze interesante din”Acatistul Buneivestiri 26
 25. 25. Misiunea României observată prin clarvederea Preasfântei Născătoare de Dumnezeu”în care se scrie: “Taina cea din veac se descoperă astăzi şi Fiul lui Dumnezeu fiu alomului se face, ca luând ce este mai rău, să-mi dea mie (n.a. mie, fiulomului) ce este mai bun. Amăgitu-s-a de demult Adam (n.a. Omul) şipoftind să fie Dumnezeu, nu a fost; iar Dumnezeu Se face om, ca să facă peAdam Dumnezeu”,dar şi la altă frază, la fel de plină de tâlc din Acatistul Sfiintei MuceniţeVarvara, frază pe care o citim în Icosul al 2 – lea: “Căutând Sfânta fecioară Varvara să înţeleagă ceea ce era de înţelesnumai pentru Însuşi Făcătorul a toată făptura, vorbea cu mintea sa, zicând:idolii (n.a. dumne-zeii) cei întunecaţi cum ar putea să zidească luminătoriicei luminaţi ai cerului, spune-mi? La care, prin psalmistul a răspuns aşa:toţi Zeii neamurilor sunt demoni; iar Dumnezeu si Domn, Unul este, Carea făcut cerurile şi toată lumina lor.” 27
 26. 26. CAPITOLUL 2SUBCAPITOLUL 11 – OAMENII. FIINŢELE CARE SUPRAVIEŢUIESC MORŢII, ADICĂDESCOMPUNERII ŞI TRANSFORMĂRII SUFLETULUI, TRUPULUIŞI AUREI DE ROMÂN. OMUL ESTE CONTEMPORAN CU DUMNEZEU Când se naşte românul, lumea şi legile ei sunt deja strâmbate de celvenit înaintea românului. Pentru că românul trăieşte în nefericire seîmbolnăveşte, suferă şi moare, căci nu îl învaţă nimeni să vadă în toate, pecel învelit în român şi pe cele înveşmântate în Românie. De aceea, tu nu maicheltui toată ziua să priveşti la lume, la plantele, la animalele şi la semeniidragi ţie care mor.Ci deprinde-te mai degrabă - cu sârgul folosit de tine săsupui ţie pe semen şi truda mâinilor lui – să începi să priveşti pe Hristos dinlume, din plante, din animale şi din semen. La început fă-te mic, ca să poţiîncepe de la cele mici, apoi fii răbdător, iar când vei ajunge a privi în toatefrumosul acolo unde cei mulţi nu reuşesc, fii fericit. Căci toate sunt în tinede la începutul tău, şi toate se amplifică, se antrenează, azi puţin, mâinepuţin, aidoma înotătorului sau alergătorului... Fiinţele care la coborârea lor pe teritoriul românesc, îmbracă unanumit tip, model de suflet, trup şi aură de român, mai exact modelulHristic (creştin) de suflet, trup şi aură, iar la plecarea lor de pe teritoriulromânesc supravieţuiesc descompunerii şi transformării acestor trupuridate lor pe timpul poposirii lor vremelnice aici, pe teritoriul României,reprezintă acea categorie de fiinţe în care Dumnezeu a pus toată gloria Lui. Această categorie de fiinţe sunt Oamenii, Adamii, adică fiii luiDumnezeu Cel Atotputernic. Observată prin clarvedere directă această distinctă categorie defiinţe care vin în trupuri, suflete şi aure de români, dezvăluie o istorie, oexistenţă, o alcătuire şi un mers (principiu de funcţionare energetic)minunate, aflate sub emblema cifrei 3.Putem prin urmare să vorbim despre: - 3 personalităţi distincte ale românului: omul, fiinţa umană,trupurile fiinţei umane. - 3 universuri sau categorii de lumi natale ale celor 3 personalităţiale românului:
 27. 27. Misiunea României observată prin clarvedere lumile oamenilor, lumile fiinţelor omeneşti, lumile trupurilor fiinţeloromeneşti. - 3 procese de îndumnezeire a celor 3 personalităţi ale românului încele trei universuri sau categorii de lumi: - îndumnezeirea omului în lumile oamenilor, - îndumnezeirea fiinţei omeneşti în lumile fiinţelor omeneşti, - îndumnezeirea fiinţei omeneşti în lumile trupurilor. OMUL, FIINŢA ÎN CARE ESTE ÎMBRĂCAT OMUL ŞITRUPURILE ÎN CARE ESTE ÎMBRĂCATĂ FIINŢA OMULUI -OBSERVATE PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ Omul, privit prin clarvedere directă Omul Adevărat este creaţia cea adevărată, creaţia cea de dincolo defiinţa sa –care fiinţă este îmbrăcămintea cea intimă a omului - şi de dincolode trupurile fiinţei sale – trupurile în care se îmbracă fiinţa umană. Este creaţia pe care vom conveni să numim Omul Adevărat, creaţie acărui alcătuire nemărginită preaminunată se dezvăluie prin clar-vedereadirectă şi poate fi admirată în toată splendoarea sa. Omul Adevărat, este creaţia Adevăratului Dumnezeu, Cel de dincolode Fiinţa Sa cu care se îmbracă, Cel de dincolo de numărul de necuprins altrupurilor cu care îşi îmbracă Fiinţa Lui. Omul Adevărat este creaţiaAdevăratul Dumnezeu care Se manifestă simultan în Lumile Omului, înLumile Fiinţelor Umane, în Lumile Trupurilor Fiinţelor Umane şi pe careÎL cunoaştem că Se manifestă şi prin Duhul Său în Lumile duhurilor şi prinsuflet, trup şi aură pe Pământ, unde toţi cei care se coboară vremelnic aiciÎL cunosc sub numele de Iisus Hristos. Omul Adevărat este minunat la privit, însă deosebit ca alcătuire şicomportament de ceea ce devine el când se îmbracă în fiinţa sa, straiul săuintim, şi deosebit de ceea ce devine în fiinţa sa, când îmbracă, rând pe rând,nesfârşite trupuri dumnezeieşti, croite de Dumnezeu, precum pe ale Lui lecroieşte, fără început şi fără sfârşit. Lumile Oamenilor unde nu vezi decât pe Dumnezeu cu Omul, suntpreaminunate. De te afli mânat de dorinţa de a cunoaşte mai multe când eşti aici, pePământ, în suflet, trup şi aură de român, priveşte în alcătuirea cea adâncă aRomânului, şi anume la ce este el cu adevărat, adică la Omul Adevărat şi aisă vezi în Român un contemporan cu Adevăratul Dumnezeu, ai să vezi înRomân pe unul foarte vechi, care cu mult, mult timp înainte, a fost şi a 29
 28. 28. Eugen Nicolae Gîscăumblat unde nu este energie, nici formă, nici lumi, nici trupuri, nici gândul,nici cuvântul, nici purtarea, nici lumina lor adică secretul nemuririi lor, niciîntunericul lor, adică necunoaşterea secretului nemuririi lor. - iată prin urmare cum se vede prin clarvedere, Omul Adevărat dinfiecare Român. Mulţi sunt azi cei ce pe atunci nu erau, şi care să clar- vadăpe Dumnezeu în fiecare român nu reuşesc, şi nici să vadă întocmirileascunse din Român nu pot, dar să se pună”maeştrii spirituali”“,ocultişti”“, ezoterişti”“, învăţători”peste români reuşesc repede. Fiinţa Omului privită prin clarvedere directă - Fiinţa Omului îmbracă Omul Adevărat. Fiinţa Omului este straiul intim al Omului Adevărat, strai creat dupăchipul şi asemănarea Fiinţei lui Dumnezeu, straiul Lui intim. -Fiinţa Omului este o creaţie preaminunată pe care nu o poţi înrobi,îmbolnăvi şi nici distruge cu gânduri, cuvinte şi purtări rele, iar LumileFiinţelor Umane, unde vezi Omul îmbrăcat în acest strai intim, suntpururea, veşnice, căci nu le poţi învinge prin voinţa şi nici supune prinforţă. - când Omul Adevărat se îmbracă în fiinţa sa şi intră în LumileFiinţelor, Omul Adevărat devine una cu Fiinţa sa, straiul său intim, iarasemănarea, alcătuirea şi comportamentul său se transformă şi devine cevaminunat, inedit şi cu totul nou pentru el. Omul Adevărat devine o FiinţăUmană... - am privit şi mai adânc Românul şi luând seama la ce era el chiarînainte să fie făcut Om Adevărat, în Lumile Oamenilor Adevăraţi, am vrutsă măsor timpul petrecut de el acolo. Am privit apoi românul şi luândseama la Omul Adevărat înfăşurat acum în trup de carne am vrut să măsortimpul trăit de Omul Adevărat în Lumile Oamenilor Adevăraţi. Şi iarăşi amprivit la român şi m-am uitat la Fiinţa lui ca să-i măsor timpul petrecut înLumile Fiinţelor. Şi am văzut că dacă toate stelele de pe cer s-ar transformaîn cifre, nu ar ajunge să măsori nici o clipită din trăirile unei Fiinţe umaneîmbrăcată acum şi aici în suflet, trup şi aură de Român.Iată cum se vedeprin clarvedere Fiinţa Umană cea minunată din fiecare român. Prea mulţisunt azi, cei care nu pot clar-vede şi care nu pot pricepe mersul acesteiîntocmiri minunate din fiecare român, dar să se facă maeştrii spiritualipeste români, reuşesc repede. Trupurile fiinţei umane, privite prin clarvedere directă Am văzut ce era ceea ce este Omul Adevărat şi unde era el înainte să 30
 29. 29. Misiunea României observată prin clarvederefie adus în Lumile Oamenilor Adevăraţi şi să fie îmbrăcat astfel. Privind Omul Adevărat în îndelungata lui şedere în LumileOamenilor Adevăraţi, l-am văzut urmând un anumit proces de învăţare a luide către Dumnezeu pentru ca Omul Adevărat să se îndumnezeiască înLumile Oamenilor Adevăraţi. Scopul îndumnezeirii Omului Adevărat în Lumile Omului Adevărat, afost aducerea lui în minunatele Lumi Ale Fiinţei şi îmbrăcarea lui cu straide Fiinţă, în care să se îndumnezeiască în Lumea Fiinţelor alături de Fiinţalui Dumnezeu şi să devină o Fiinţă Umană Îndumnezeită. Scopul îndumnezeirii Fiinţei Umane în Lumile Fiinţelor Umane a fostaducerea Fiinţei Umane îndumnezeite în Lumile Trupurilor şi manifestareaşi Îndumnezeirea Fiinţei Umane În Trupuri, în Lumile Trupurilor. Îndumnezeirea Fiinţelor Umane (aflate în suflet, trup şi aură deromân pe teritoriul actual al României) în Lumile Trupurilor s-a întreruptîn momentul căderii lor din procesul de îndumnezeire a Fiinţei lor într-unadin Lumile Trupurilor şi anume în Lumea Duhurilor şi în trupul acelei lumi,Trupul Duh, proces ce se desfăşura în Lumea Şcoală De Îndumnezeire AFiinţei Umane În Trupul Duh. Model de scanare, analiză, diagnosticare şi sugestii de tratamentpentru fiinţele îmbrăcate în suflet, trup si aură de român: Sunt din ce în ce mai mulţi români şi nu numai români, care s-ausăturat de răspunsurile unor”ştiinţe şi tehnici”mereu evazive, incomplete şimai mult păgubitoare, valabile din ce în ce mai puţin chiar şi pentru fiulOmului, pentru care au şi fost concepute, adică pentru indieni, chinezi, tibetani, japonezi, africani, egipteni, evrei,musulmani, etc. Sunt din ce în ce mai mulţi români şi nu numai români, care nu semai lasă păcăliţi de o falsă”spiritualitate”exprimată de Marele Păcălici AlLumi prin toate soiurile de”mari maeştrii”“maeştrii spirituali”“şamani”“ocultişti”“ezoterişti”“paranormali”ori”clarvăzători”careinundă cu apă moartă românii obişnuiţi cu apă vie. Sunt români care se deşteaptă şi care vor să găsească răspunsuri cuadevărat folositoare pentru ceea ce sunt ei, cu privire la alcătuirea şifunţionarea Tiparului Românesc De Suflet, Trup şi Aură în care secoboară Fiinţa lor pe Teritoriul României şi care Tipar Românesc deSuflet, Trup şi Aură este acordat energetic în mod unic, special, numaipentru Fiinţa lor. 31
 30. 30. Eugen Nicolae Gîscă Sunt români care vor să afle răspunsuri adevărate cu privire laobârşia Fiinţei lor, aflată acum, pentru scurt timp aici, cu privire la locurilede unde vin pe Teritoriul Românesc, cu privire la scopul venirii lor aici, oricu privire la locurile unde se duc după ce fiinţa lor părăseşte TeritoriulRomânesc şi leapădă acest Tipar Românesc de Suflet, Trup Fizic şi Aurăîntocmit special pentru fiinţa lor. Tipar Românesc deosebit de preţios. Mulţi români sunt azi cei ce nu îi cunosc Adevărata Alcătuire şiAdevărata Valoare şi astfel cad în capcana Marelui Păcălicii care, prinfelurite forme de”iniţiere”anti-hristice (opuse lui Hristos) precumvrăjitoria, ghicitoria, şamanismul, infoenergetica, rei-ki, yoga, etc, îldereglează, îl goleşte de Lumină Hristică şi îl năruie. - calea cea mai scurtă prin care un român poate afla răspunsuri laîntrebările lui, constă în scanarea prin Clarvedere Directă a tuturorcomponentelor energetice ce îl alcătuiesc pe el, românul din faţa ta, iarapoi analizarea fiecărei componente energetice în parte. - în cazul în care, există o cât de mică abatere de la funcţionareaideală a fiinţei în trupul suflet, fizic ori auric de român se poate stabili undiagnostic al acestei abateri şi se pot face sugestii pentru soluţionareaacestui aspect. - în cazul în care fiinţa sa s-a abătut de la modul ideal decomportament în Tiparul său Românesc de suflet, trup şi aură şi ca rezultatşi-a afectat mai mult sau mai puţin structurile de suflet, trup sau aură, sepot prescrie sugestii de reţete sau se pot da sugestii cu privire la tratamentespecifice fiecărei structuri energetice în parte în vederea recuperăriiacestora, fie că este vorba de suflet, de trup ori de aură. SUGESTII PENTRU VIITOR O scanare completă prin Clarvedere Directă, o analiză completă,stabilirea unui diagnostic complet şi sugestii pentru un tratament complet,pentru o fiinţă umană aflată în suflet, trup si aură de român, se poateface, dacă şi numai dacă priveşti românul din cele 5 Perspective Cosmiceîn care se află într-o continuă şi într-o simultană manifestare. Astfel: 1 - poţi analiza pe Român din perspectiva Omului Adevăratîndumnezeit în Lumile Oamenilor. 2 - poţi analiza pe Român ca şi Fiinţă Umană îndumnezeită în Lumile 32
 31. 31. Misiunea României observată prin clarvedereFiinţelor Umane. 3 - poţi analiza Românul ca şi Fiinţă Umană aflată în plin proces deîndumnezeire în Lumile Trupurilor 4 - poţi analiza Românul ca şi Fiinţă Umană ce şi-a întreruptprocesul ei de îndumnezeire în trupuri, din Lumile Trupurilor, prin cădereaei în trupul duh de la îndumnezeire, proces ce se desfăşura în una dinLumile Trupurilor, adică în Lumea Duhurilor, unde se desfăşoară ProcesulDe Îndumnezeire al Fiinţelor Umane În Trupul Duh. 5 - poţi analiza Românul din punct de vedere al fiinţei umane căzutedin procesul de îndumnezeire în trupul duh, care se coboară pe teritoriulactual al României unde îmbracă un anumit tipar de suflet, trup – femeiesc saubărbătesc – şi aură de român, tipar acordat energetic numai pentru Fiinţalui.. 1 – Românul privit din perspectiva Omului Adevărat, îndumnezeitîn Lumile Omului Adevărat. Privind prin clarvedere directă la această minunată stuctură, vezicum arată românul adevărat, Omul îndumnezeit în Minunatele Lumi aleOmului Adevărat, cu mult timp înainte de fi chemat în Lumile Fiinţelor, cumult, mult timp înainte să fie chemat în Lumile Trupurilor ca să îmbracetrupul duh, şi cu foarte mult timp înainte să fie adus ca român şi îmbrăcat înacest tipar special de suflet, trup şi aură de român. Procesul deîndumnezeire în Lumile Omului Adevărat a durat vremuri îndelungate iar laurmă, Omul Adevărat a învăţat să imite trup nemuritor şi lume veşnicăpentru el. Vremuri şi mai îndelungate a umblat omul în trup nepieritor înacele lumi veşnice. Când trupurile celor trei tărâmuri româneşti (sufletultrupul şi aura) adorm, românul se îmbracă iarăşi ca în vremurile de demultşi se întoarce într-o clipită ca Om Adevărat în trup nepieritor şi înminunatele lumi fără de sfârşit de acolo, ca să fie liniştit şi încurajat deDUMNEZEU. 2 – Românul privit din perspectiva Fiinţei Umane îndumnezeită înLumile Fiinţelor Umane. Posibilitatea ca Omul Adevărat să cunoască trăiri netrăite, au dus laaducerea lui în minunatele Lumi ale Fiinţelor şi la îmbrăcarea lui în strainou ca să devină una cu el, adică să devină o Fiinţă Umană. 33
 32. 32. Eugen Nicolae Gîscă Procesul de îndumnezeire a Fiinţei Umane a durat multă vreme darşi mai îndelungate timpuri a vieţuit Fiinţa Umană în trupul ei ţinut veşnicprin Ştiinţa Lui Dumnezeu învaţată în Lumile nepieritoare şi prea minunateale Fiinţelor Umane. Când Fiinţa românului leapădă noaptea veşmintele încare s-a întristat ziua, adică sufletul, trupul şi aura de român, îmbrăcatăastfel în acest minunat strai veşnic de Fiinţă, într-o clipită ajunge înMinunatele Lumi Ale Fiinţei unde nu sunt lacrimi şi nici întristare şi undeeste mângâiată şi încurajată de Dumnezeu. 3 – Românul privit din perspectiva Fiinţei Umane aflate în plinproces de îndumnezeire în minunatele Lumi Ale Trupurilor. Cu mult timp înainte ca să fie nevoită să vină în suflet trup şi aură deromân, cu mult, mult timp înainte să se manifeste în trup duh şi cu nespus demult timp înainte să se manifeste în trup spirit, Fiinţa Umană îndumnezeităera adusă ca să se îndumnezeiască în Minunatele Lumi ale Trupurilor. Minunatele Lumi Ale Trupurilor Aceste Minunate Lumi Ale Trupurilor sunt create de către Dumnezeudupă un anumit şablon de întocmire al Lumilor, numit şablonul Ş.T.A.D.,care presupune: - gruparea a miliarde de lumi în sisteme de lumi. - gruparea a miliarde de sisteme de lumi în megasisteme de lumi. - gruparea a miliarde de megasisteme de lumi în ultrasisteme delumi… Îndumnezeirea Fiinţei Umane În Minunatele Lumi Ale Trupurilorpresupune: a - îndumnezeirea Fiinţei Umane într-o lume şi în trupul acelei lumi. b - îndumnezeirea Fiinţei Umane într-un sistem de lumi şi în toatetrupurile acelui sistem de lumi. c – îndumnezeirea Fiinţei Umane într-un megasistem de lumi şi întoate trupurile acelui megasistem de lumi. d – îndumnezeirea Fiinţei Umane într-un ultrasistem de lumi şi întoate trupurile acelui ultrasistem de lumi. 34
 33. 33. Misiunea României observată prin clarvedere a – îndumnezeirea fiinţei umane într-o lume şi în trupul acelei lumi Fiecare Lume are propriul ei sistem, alcătuit din 3 lumi principale: 1 – Lumea Dumnezeiască sau Lumea personală a Fiinţei LuiDumnezeu. Fiinţa Lui Dumnezeu Se manifestă în Lumea Dumnezeiască în trupulSău Dumnezeiesc. Din manifestarea în mod dumnezeiesc, a Fiinţei LuiDumnezeu în trupul Său Dumnezeiesc, în lumea SA Dumnezeiască se naşteSfinţenia, adică continuitatea eternă, veşnicia trupului Său cel Dumnezeiescşi a lumii Sale celei Dumnezeieşti 2 - Lumea şcoală de îndumnezeire a fiinţelor în trup. Lumea în care fiinţele umane create de Fiinţa Lui Dumnezeu dupăchipul şi asemănarea Sa învaţă să alcătuiască trup veşnic ca trupul veşnical lui Dumnezeu, şi lume veşnică precum lumea nepieritoare a luiDumnezeu. 3 - Lumea de reabilitare. Este lumea, dacă vreţi, unde vin toate fiinţele umane care au trecutprin foarte multe lumi şi trupuri în care s-au îndumnezeit şi care fiinţe,socotind suficientă înţelepciunea lor acumulată din îndumnezeirea lor înacele multe trupuri şi în lumile lor, au poftit să ajungă dumne-zei înainte determen, şi au alcătuit creaţii după chipul şi după asemănarea lorneîndumnezeită încă şi pieritoare. PROCESUL DE ÎNDUMNEZEIRE A FIINŢEI UMANE ÎNTR-OLUME ŞI ÎN TRUPUL ACELEI LUMI Procesul de îndumnezeire al fiinţei umane într-o lume şi în trupulspecific acelei lumi, presupune trecerea fiinţei umane aflată în lumea şcoalăde îndumnezeire prin 3 stadii de îndumnezeire adică prin 3 clase diferite,unde este îmbrăcată în 3 trupuri diferite iar fiecare trup are 3 părţi diferite,în care înregistrează 3 trăiri diferite şi în care se iniţiază în 3 TaineDumnezeieşti adică în 3 tipuri de învăţături diferite: 1 – Stadiul sau ştiinţa de început a îndumnezeirii fiinţei în trupîncepător - sau copilăria fiinţei în trup. 2 – Stadiul sau ştiinţa avansată a îndumnezeirii fiinţei în trupavansat – sau maturitatea fiinţei în trup. 35
 34. 34. Eugen Nicolae Gîscă 3 – Stadiul sau ştiinţa finală a îndumnezeirii fiinţei în trup aproapeîndumnezeit – sau bătrâneţea, coacerea fiinţei în trup. Procesul de îndumnezeire al fiinţei umane într-o lume şi în trupulacelei lumi este procesul prin care fiinţa umană învaţă succesiv, prin trupde copil, prin trup de matur şi prin trup de bătrân cele 3 tipuri de părtăşiedumnezeiască: 1- părtăşia cu familia sa. 2- părtăşia cu semenii din alte familii. 3- părtăşia cu Dumnezeu şi cu părinţii. Dumnezeu Cel Ce Este Înfiinţătorul şi Susţinătorul tuturor familiilordin Minunatele Lumi Ale Trupurilor, Este Acelaşi în Lumile Luminate AleFiinţelor Umane, este acelaşi în Eternele Lumi ale Omului Adevărat şi EsteAcelaşi în Lumile Nesfârşite de dinaintea acestor lumi. Ce este părtăşia dumnezeiască, şi cum se vede ea, privită princlarvedere directă Un trup începător Un trup începător, adică un trup de copil, este de 3 ori împărtăşit,adică alcătuit din 3 părţi străine, diferite. Fiecare parte este la rândul eiîmpărtăşită de 3 ori, alcătuită din alte 3 părţi: 1 – partea semenilor din familia sa - partea stângă, alcătuită din 3părţi străine luate din trupurile semenilor din familie, din trupul luiDumnezeu şi din creaţia lumii. 2 – partea dumnezeiască - partea de mijloc, alcătuită din 3 părţistrăine luate din trupul lui Dumnezeu, din trupurile părinţilor şi dintrupurile altor părinţi cunoscuţi. 3 – partea semenilor din alte familii - partea dreaptă, alcătuită din 3părţi străine, luate din trupurile copile, semenii cunoscuţi din alte familii,din trupul lui Dumnezeu si din creaţia lumii Un trup avansat Un trup avansat, adică un trup de matur este de 3 ori împărtăşit,adică alcătuit din 3 părţi diferite, străine, iar fiecare parte este de 3 oriîmpărtăşită, adică este alcătuită din alte 3 părţi: 1 – partea semenilor din familia sa - partea stângă a trupului,alcătuită din parţi străine luate din trupurile copiilor, din părţi luate din 36
 35. 35. Misiunea României observată prin clarvedereDumnezeu şi din părţi luate din creaţia lumii. 2 – partea dumnezeiască - partea de mijloc, alcătuită din părţistrăine luate din trupul părinţilor, din părţi luate din trupul lui Dumnezeu şidin părţi luate din creaţia lumii. 3 – partea semenilor din alte familii - partea dreaptă, alcătuită dinpărţi străine luate din trupurile semene, mature, din alte familii, din părţiluate din trupul lui Dumnezeu şi din părţi luate din creaţia lumii. Un trup aproape îndumnezeit Un trup aproape îndumnezeit, un trup”bătrân”este de 3 oriîmpărtăşit adică cu 3 părţi străine umplut, iar fiecare parte este de 3 oriîmpărtăşită, adică cu 3 părţi străine umplută: 1 – partea semenilor din familia sa - partea stângă este alcătuită din3 părţi străine, luate din trupurile mature peste care e aşezat ca părinte, dintrupurile copiilor acestor maturi aşezaţi ca părinţi peste copii lor şi dinpărţi luate din trupul lui Dumnezeu. 2 - partea dumnezeiască - partea de mijloc, alcătuită din 3 părţistrăine, luate din trupul lui Dumnezeu, din trupul unui semen pus peste el capărinte îndrumător şi din creaţia lumii. 3 - partea semenilor din alte familii - partea dreaptă, alcătuită din 3părţi străine, luate din trupurile bătrâne ale semenilor cunoscuţi, din trupullui Dumnezeu, şi din părţi luate din toată creaţia lumii şcoală. Cele 3 reguli dumnezeieşti ale celor 3 stadii de îndumnezeire alefiinţei umane prin cele 3 trupuri se referă la: 1 – păstrarea neîntreruptă a părtăşiei fiinţei umane prin trupul săuîncă neîndumnezeit cu Fiinţa lui Dumnezeu în trupul Său dumnezeiesc. 2 – păstrarea neîntreruptă a părtăşiei fiinţei umane prin trupul săucu familia. 3 – păstrarea neîntreruptă a fiinţei umane prin trupul său cu semeniidin alte familii. ASTFEL putem desprinde 3Principii Cosmice valabile etern înMinunatele Lumi Ale Trupurilor: 1 - Îndumnezeirea fiinţei umane prin cele 3 trupuri în cele 3 stadiiale procesului de îndumnezeire, presupune rămânerea ei în părtăşiedumnezeiască. 37
 36. 36. Eugen Nicolae Gîscă 2 - După parcurgerea celor 3 stadii de îndumnezeire în trup, fiinţaumană reuşeşte să imite pentru ea, trup după asemănarea celuidumnezeiesc - un trup sfinţit prin împărtăşirea, adică prin amestecul celor3 trupuri îndumnezeite în cele 3 stadii ale îndumnezeirii – trupul de copil,trupul de matur, trupul de bătrân; la urmă, fiinţa umană imită lumeminunată pentru ea după lumea cea dumnezeiască. 3 – Rămânerea eternă a fiinţei umane într-o lume şi în trupul aceleilumi presupune rămânerea eternă a fiinţei în trup, prin toate cele 3 tipuride părtăşie dumnezeiască. Trupul unei astfel de fiinţe este minunat căciputerile acelui trup, sunt puterile tuturor fiinţelor din ale căror trupuri afost alcătuit şi cu care se află în eternă părtăşie dumnezeiască. b – îndumnezeirea fiinţei umane într-un sistem de lumi şi prin toatetrupurile acelui sistem de lumi: Există la nivel de sistem de lumi o lume dumnezeiască minunată ceîntrece prin minunăţia ei toate lumile dumnezeieşti din lumile sistemului, iartrupul acelei lumi cu care se îmbracă Fiinţa lui Dumnezeu, estepreaminunat. - sunt fiinţe umane îndumnezeite în toate lumile sistemului şi printoate trupurile acelor lumi, fiinţe care au ajuns a imita pentru ele trupulveşnic şi lumea cea eternă a lui Dumnezeu. - trupul unei astfel de fiinţă umană este minunat căci puterile aceluitrup sunt puterile tuturor trupurilor din care este alcătuit şi cu care se aflăîn părtăşie dumnezeiască. c – îndumnezeirea fiinţei umane într-un megasistem de lumi şi printoate trupurile acelui megasistem de lumi. Se află la nivel de megasistem de lumi, o lume dumnezeiascăminunată şi în ea se află în trupul acelei lumii, Fiinţa LuiDumnezeu.Fiinţele umane desăvârşite într-un megasistem de lumi prin toatetrupurile acelui megasistem au ajuns a imita pentru ele trup minunat şi lumenemuritoare, precum cea dumnezeiască. - trupul unei astfel de fiinţă umană este minunat, căci puterile aceluitrup sunt puterile tuturor trupurilor din care este alcătuit şi cu care se aflăîn părtăşie dumnezeiască eternă. 38
 37. 37. Misiunea României observată prin clarvedere d – îndumnezeirea fiinţei umane într-un ultrasistem de lumi şi printoate trupurile acelui ultrasistem de lumi. La nivelul unui ultrasistem de lumi există o lume dumnezeiascăneasemuită, unde Fiinţa lui Dumnezeu îmbracă trup dumnezeiesc fărăseamăn. - fiinţele umane desăvârşite într-un ultrasistem de lumi şi prin toatetrupurile acelui ultrasistem de lumi au ajuns a imita pentru ele, trupminunat şi lumi minunate nepieritoare, aidoma celor dumnezeieşti. - trupul unei astfel de fiinţe este minunat, căci puterile acelui trupsunt puterile tuturor trupurilor din care este alcătuit şi cu care se află înpărtăşie dumnezeiască eternă. Felurile trupurilor îmbrăcate de fiinţa umană în procesul deîndumnezeire în Minunatele Lumi Ale Trupurilor: - O fiinţă umană îndumnezeită într-o lume prin trupul acelei lumi aretrupul unei lumi, are trupul acelei lumi. - O fiinţă îndumnezeită într-un sistem de lumi prin toate trupurileacelui sistem de lumi împrumută un trup special, trupul unui sistem de lumi,trup care este suma tuturor trupurilor din acel sistem de lumi. - O fiinţă îndumnezeită într-un megasistem de lumi prin toatetrupurile acelui megasistem de lumi, împrumută un trup special, trupul unuimegasistem de lumi, trup care este suma tuturor trupurilor sistemelor delumi ce alc[tuiesc megasistemul de lumi. - O fiinţă îndumnezeită într-un ultrasistem de lumi prin toatetrupurile acelui ultrasistem de lumi, împrumută un trup special, trupul unuiultrasistem de lumi, trup ce este suma tuturor trupurilor din megasistemelede lumi ce alcătuiesc ultrasistemul de lumi. - Tot aşa, fiinţa umană care termină procesul de îndumnezeire înMinunatele Lumi Ale Trupurilor împrumută un trup special, trupul fiinţeiumane îndumnezeită în Minunatele Lumi Ale Trupurilor, trup ce este sumatuturor trupurilor ultrasistemelor de lumi ce alcătuiesc Minunatele LumiAle Trupurilor. - Prin clarvedere directă deosebeşti lesne între ele aceste minunatetrupuri care îţi arată stadiul de îndumnezeire atins de fiinţa umană pânăacum, în Minunatele Lumi Ale Trupurilor. 39
 38. 38. Eugen Nicolae Gîscă Pe Pământ şi în special pe teritoriul României se coboară în suflet,trup şi aură de român, fiinţe umane mai noi venite în Minunatele Lumi AleTrupurilor decât cele amintite anterior, unele îndumnezeite deja într-unsistem de lumi, altele îndumnezeite deja într-un megasistem de lumi iaraltele într-un ultrasistem de lumi. Toate aceste fiinţe umane, unele mai noi venite iar altele mai vechi înMinunatele Lumi Ale Trupurilor sunt fiinţe umane căzute în acest sistem delumi ce conţine şi Lumea Duhurilor. De aceea putem spune despre acesteduhuri căzute că sunt acele duhuri umane îmbolnăvite în urma depărtăriilor de Duhul Lui Dumnezeu, duhuri pe care Duhul Lui Dumnezeu caută săle disciplineze prin încarnări repetate în suflet, trup şi aură de român.Putem spune că, pe tot parcursul reabilitării acestor duhuri prin coborârirepetate în suflet, trup şi aură de român, obiectivul lor principal este şitrebuie să rămână strângerea, acumularea de Duh Sfânt prin intermediulsufletului, trupului şi sufletului de român. HALOET – SAMTAM – ALTAPAAT HALOET este numele ultrasistemului din care face parte şimegasistemul SAMTAM, în componenţa căruia intră şi sistemul de lumiALTAPAAT. Sistemul de lumi ALTAPAAT cuprinde miliarde de lumi iar peundeva, aproape de miezul acestui sistem se găsesc 2 lumi ce ne intereseazăîn mod deosebit adică lumea spiritelor şi lumea duhurilor. FIINŢA UMANĂ ÎNDUMNEZEITĂ ÎN LUMEA SPIRITELOR ŞIÎN TRUPUL SPIRIT, TRECE ÎN URMĂTOAREA LUME, LUMEADUHURILOR ÎN CARE ÎMBRACĂ TRUPUL DUH Fiinţele care s-au îndumnezeit în Lumea Spiritelor şi prin trupulspirit, au fost aduse în Lumea Duhurilor, au fost îmbrăcate cu trupul duh şiau început să urmeze cele 3 stadii de îndumnezeire a fiinţeiumane prin trupduh: Stadiul 1 de îndumnezeire a fiinţei umane prin trup duh Stadiu în care fiinţa învaţă toată ştiinţa începătoare, ştiinţa copilărieiunei fiinţe printr-un trup de copil şi toată ştiinţa unui trup de copil. Stadiul 2 de îndumnezeire a fiinţei umane prin trup duh Stadiu în care fiinţa învaţă toată ştiinţa maturităţii unei fiinţe printr-un trup de matur, şi toată ştiinţa unui trup de matur. 40
 39. 39. Misiunea României observată prin clarvedere Stadiul 3 de îndumnezeire a fiinţei umane prin trup duh Stadiu în care fiinţa învaţă toata ştiinţa bătrâneţii unei fiinţe şi toatăştiinţa unui trup bătrân. În cele ce urmează, nu vom face referiri la fiinţele umane care auîncheiat procesul lor de îndumnezeire în lumea şcoală a duhurilor printrupul acestei lumi, trupul duh, ci mai degrabă ne vom referi în modexpres la acele fiinţe umane, care, aflate în stadiile 1, 2, şi 3 deîndumnezeire au găsit motive personale din care au creat legi numaipentru ei, ignorând în acest fel legile lui Dumnezeu pentru toţi. Însă cum ignorarea legilor lui Dumnezeu pentru toţi nu duce ladesfiinţarea lor, iar orice lege creată de un omul neîndumnezeit încă, doarpentru el, este o lege nedumnezeiască, omul care face acestea, are desuferit. Nerespectarea regulilor dumnezeieşti pentru toţi, specifice celor 3stadii de îndumnezeire a fiinţei umane în lumea şcoală a duhurilor printrupul duh a dus la întreruperea părtăşiei dumnezeieşti în care se afla fiinţaumană. Întreruperea părtăşiei fiinţei umane în trupul duh a stopat procesulde îndumnezeire a fiinţei în lumea şcoală a duhurilor prin trupul duh.Întreruperea procesului de îndumnezeire a fiinţei în trup duh, a dus laîntreruperea Marelui Proces De Îndumnezeire a Fiinţei Umane ÎnMinunatele Lumi Ale Trupurilor. LA MULT, MULT TIMP DUPĂ CONSUMAREA ACESTOREVENIMENTE, MULTE DIN ACESTE FIINŢE UMANE CĂZUTE AUÎNCEPUT SĂ VINĂ ÎN SUFLET, TRUP ŞI AURĂ DE ROMÂN, PETERITORIUL ROMÂNIEI. 4 - românul privit din perspectiva fiinţei umane care a stopat mareleproces de îndumnezeire a fiinţei sale în Minunatele Lumi Ale Trupurilorprin oprirea fiinţei sale de la procesul ei de îndumnezeire în trupul duh, înLumea Duhurilor. Priveşte în jurul tău şi ia seama la cei ce, au găsit motivestricăcioase, neîncercate pe pielea lor, din care îşi creează neîncetat legidoar pentru ei, îngrăşându-se şi prosperând, şi care ignoră legile luiDumnezeu pentru cei mulţi, luptând astfel împotriva lui Dumnezeu. - ei sunt cei care se fac dumne-zei în locul lui Dumnezeu şi stăpânesc 41
 40. 40. Eugen Nicolae Gîscăpeste Pământul Lui şi peste omul făcut de EL cu mâinile. - ei sunt cei care distrug belşugul lui Dumnezeu din ţara ta, ca să nuÎL mai priveşti pe El ca Dumnezeu, şi crează un belşug fals ca să te rogi laei pentru el ca la nişte dumnezei. - ei sunt cei care ascund învăţăturile lui Dumnezeu aducătoare deodihnă, pentru ca, văzându-te în nevoie mare, să te mintă că o poţi găsi înînvăţăturile lor mincinoase şi dăunătoare pentru tine, pentru toţi ai tăi şipentru locuinţa voastră. - pentru fiul omului, adică pentru toţi cei care alcătuiesc MareaFinanţă şi Marea Ocultă, fiinţa umană coborâtă în suflet, trup şi aură deromân căreia i-au furat pământul şi Dumnezeul lui în toate încarnările depână acum, este o fiinţă”goi’’ involuată, deci servitoare, care trebuiedisciplinată prin cât mai multă muncă, şi care trebuie”iniţiată”învăţăturilevechilor zei”marii arhitecţi ai lumii “prin simbriaşii lor”maeştriispirituali”. Însă adevărata identitate a acestei fiinţe năpăstuită, îmbracată însuflet, trup şi aură de român se dezvăluie prin clarvedere directă în toatăsplendoarea ei şi nu încetezi să te minunezi privind fiinţe desavârşite înmegasisteme de lumi care duc existenţe umilite de fiul omului intrat cu forţaîn ţara sa şi care sunt forţate să ducă existenţe sărăcăcioase pe un tărâmromânesc plin cu bogăţii. Dumnezeu a pregătit timpurile când fiinţaoropsită acum în suflet, trup şi aură de român, va avea dezlegare săzdrobească toţi şerpii şi toate năpârcile laolaltă cu toţi fii şi fiicele lor… Cândva, cu mult mult timp în urmă, pe când toate câte sunt acumnici nu se gândeau, aceste fiinţe care azi se coboară în suflet, trup şi aurăde român, erau aduse de către Dumnezeu din lumea spiritelor în lumeaduhurilor. Pe atunci bineînţeles că nu exista nici lumea aurică nici lumeamaterială asuprită de Marea Finanţă şi de Marea Ocultă adică de stră,stră, stră, stră- strănepoţii unuia din miliardele de Adami căzuţi devremeşi nu era nici lumea sufletelor de unde a căzut timpuriu acest Adam. În acele vremuri tare îndepărtate, fiinţele aflate acum în suflet, trupşi aură de român, intrau pline de speranţă într-o lume nouă pentru ele;Lumea Duhurilor. LUMEA DUHURILOR Tot universul material cunoscut, este ca o picătură de ploaie dinlumea duhurilor iar bătrâneţea tuturor stelelor de pe cer este ca o suflare 42
 41. 41. Misiunea României observată prin clarvederea unei fiinţe în trup duh. În urma studierii ÎN TIMP prin clarvedere directă a acestei LumiLuminate, LUMEA DUHURILOR, o poţi descrie astfel: A - Lumea Duhurilor are propriul său sistem de lumi. B - Lumea Duhurilor are propriul său sistem de îndumnezeire a uneifiinţe umane în trupul acelei lumi, trupul duh. C - Lumea Duhurilor are propriul său sistem de reguli deîndumnezeire a unei fiinţe în trupul acestei lumi, trupul duh. D - Lumea Duhurilor are propriul său sistem de reabilitare a fiinţelorcare ignoră sau încalcă cu buna ştiinţă sistemul de reguli de îndumnezeire aunei fiinţe în trup duh, reguli alcătuite de Dumnezeu pentru toţi. A - sistemul Lumii Duhurilor Sistemul de lumi al Lumii Duhurilor cuprinde 7 lumi principale. iarfiecare lume în parte are propriul său sistem de lumi numite ţinuturi sautărâmuri: 1 – Lumea dumnezeiască - sau reşedinţa Fiinţei lui Dumnezeu carese manifestă în trup Duh Sfânt. 2 – Lumea şcoală a duhurilor - adică lumea unde fiinţele umaneînvaţă îndumnezeirea, adică învaţă cum să imite pentru ele trup duh eterndupă trupul duh cel dumnezeiesc al Fiinţei lui Dumnezeu şi lume veşnicădupă lumea cea dumnezeiască. 3 - Lumile fiinţelor naturii desăvârşite în trup duh, 4 – Lumile fiinţelor îngereşti desăvârşite în trup duh, 5 – Lumile fiinţelor umane îndumnezeite în trup duh, adică lumilefiinţelor ce au absolvit lumea şcoală a duhurilor. 6 – Lumile duhurilor căzute sau regatele dumne-zeilor – adicălumile fiinţelor care nu au aşteptat desăvârşirea lor (fiinţele naturii şifiinţele îngereşti) şi îndumnezeirea lor (fiinţele umane) şi care în pofidatuturor avertismentelor primite, au creat lumi şi creaţii propriinedesăvârşite şi neîndumnezeite. Astfel, trupurile lor şi lumile lor au începutsă se îmbolnăvească şi să moară. 7 – Lumea de îndreptare a duhurilor căzute – sau lumile unde vinfiinţele speriate de moarte de agravarea acestei situaţii şi unde îmbracăsuflet, trup şi aură pentru a-si vindeca prin aceste veşminte curative, bolile 43
 42. 42. Eugen Nicolae Gîscătrupurilor lor duh aflat acum în ruină din cauza căderii lor din procesul deîndumnezeire. Fiinţele bolnave cu duhul, îmbrăcate în suflet, trup şi aură, numescaceastă lume de îndreptare PĂMÂNT, iar toţi ce îi cunosc adevărataexistenţă şi adevăratul mers, o numesc HAZZURET Lumea de îndreptare a duhurilor căzute are şi ea propriul sistem delumi numite ţinuturi sau tărâmuri, 3 la număr: 1 –ţinutul sau tărâmul de suflet. 2 –ţinutul sau tărâmul materic. 3 –ţinutul sau tărâmul auric. Ce trebuia să facă aşadar fiinţa umană îndumnezeită deja prin trupulspirit, ca să se îndumnezeiască în trupul duh? Trebuia să urmeze 3 marietape: 1 – să fie adusă în lumea duhurilor unde să urmeze cele 3 clase deîndumnezeire a fiinţei sale prin trup duh, adică să deprindă ştiinţadumnezeiască prin care să fie capabilă să imite trupul duh dumnezeiesc alFiinţei lui Dumnezeu şi lumea cea dumnezeiască şi veşnică. 2 – după absolvirea celor 3 clase de îndumnezeire să înceapă săalcătuiască trup duh personal şi lume personală, după modelele trupului şilumii cele dumnezeieşti şi să înveţe să le păstreze eterne. 3 – după îndumnezeirea fiinţei în lumea duhurilor prin trupul acesteilumi, trupul duh, fiinţa umană trebuia să îşi continue marele proces deîndumnezeire în minunatele lumi ale trupurilor. Aceasta înseamnă că fiinţaumană îndumnezeită în trupul duh, trebuia să treacă în lumile umătoare alesistemului ALTAPAAT. B - sistemul de îndumnezeire al unei fiinţe prin trupul duh De pătrunzi în strălucitoarea lume şcoală a duhurilor, observi acoloun sistem de îndumnezeire bine determinat. Privit din afară acest sistem areo compunere simplă, adică: - 3 categorii de fiinţe: 1 – fiinţe ale lumii animale şi vegetale - fiinţe ale naturii. 2 – fiinţe ale formelor lumii şi ale formelor fiinţelor - îngerii. 3 – fiinţe umane. 44
 43. 43. Misiunea României observată prin clarvedere - 3 şcoli de iniţiere: 1 – şcoala pentru desăvârşirea fiinţelor naturii în trup duh natural. 2 – şcoala pentru desăvârşirea îngerilor în trup duh îngeresc. 3 –şcoala pentru îndumnezeirea fiinţelor umane în trup duhdumnezeiesc. - 3 tipuri de învăţături: 1 – învăţături pentru fiinţele naturii. 2 – învăţături pentru fiinţele îngereşti.. 3 – învăţături pentru fiinţele umane. - 3 tipuri de trupuri duh: 1 – trupuri duh prin care se manifestă fiinţele naturii, 2 – trupuri duh prin care se manifestă fiinţele îngereşti, 3 – trupuri duh prin care se manifestă fiinţele umane. SISTEMUL DE ÎNDUMNEZEIRE AL FIINŢEI UMANE ÎNTRUPUL DUH Sistemul de îndumnezeire al unei fiinţe în trup duh, se fundamenteazăpe 2 tipuri de comunicare realizate prin 2 tipuri de legături: 1 – legăturile interioare ale fiinţei cu trupul său duh. 2 – legăturile exterioare prin care o fiinţă comunică prin trupul duhcu: a) – Fiinţa lui Dumnezeu care se manifestă prin trupul Săudumnezeiesc. b) – Fiinţele din familia sa, care fiinţe se manifestă şi ele printrupurile lor duh. c) – Fiinţele semene din alte familii, care şi ele la rândul lor semanifestă prin trupurile lor duh PROCESUL DE ÎNDUMNEZEIRE AL FIINŢEI UMANE ÎNTRUPUL DUH Procesul de îndumnezeire a fiinţei umane în trupul duh presupunetrecerea fiinţei umane aflată în lumea şcoală, prin 3 stadii de îndumnezeirediferite în care este îmbrăcată în 3 trupuri diferite în care înregistrează 3 45
 44. 44. Eugen Nicolae Gîscătrăiri diferite şi în care se iniţiază în 3 taine dumnezeieşti, adică în 3învăţături diferite: 1 – Stadiul sau ştiinţa de început a îndumnezeirii fiinţei – stadiu pecare fiinţa îl petrece într-un trup duh începător până când învaţă totuldespre manifestarea unei fiinţe printr-un astfel de trup – stadiu numitcopilăria fiinţei în trup duh. 2 – Stadiul sau ştiinţa avansată a îndumnezeirii fiinţei – stadiu pecare fiinţa îl petrece într-un trup avansat diferit de primul, până când învaţătotul despre manifestarea unei fiinţe într-un astfel de trup – stadiu numitmaturitatea fiinţei în trup duh. 3 – Stadiul sau ştiinţa foarte avansată a îndumnezeirii fiinţei –stadiu pe care fiinţa îl petrece într-un trup aproape îndumnezeit (diferit deprimele două) până când învaţă totul despre manifestarea unei fiinţe printr-un astfel de trup – stadiu numit bătrâneţea, coacerea fiinţei în trup duh. Procesul de îndumnezeire al fiinţei în trup duh - este procesul princare fiinţa umană învaţă succesiv prin trup de copil, prin trup de matur şiprin trup bătrân, evoluat, 3 tipuri de părtăşie dumnezeiască sau dacă vreţi,3 tipuri de comuniune energetică universală, fiecare cu legile ei demanifestare: 1 – Părtăşia cu semenii din familia sa, 2 – Părtăşia cu semenii din alte familii. 3 – Părtăşia cu Dumnezeu şi cu părinţii Ce este Părtăşia Dumnezeiască şi cum se vede aceasta princlarvedere la cele 3 categorii de trupuri duh, duhurile copile, duhurilemature, duhurile bătrâne: 1 - un trup duh începător în procesul de îndumnezeire – un trupduh”copil”este de 3 ori împărtăşit adică alcătuit din 3 părţi străine,diferite. Fiecare parte este la rândul ei împărtăşită de 3 ori, adică alcătuitădin alte 3 părţi. Partea semenilor din familia sa – partea stângă a trupului duhîncepător”, copil”este alcătuită din 3 părţi străine luate din trupurile duhale”fraţilor”, din trupul duh al lui Dumnezeu şi din toată creaţia lumiişcoală a duhurilor. partea dumnezeiască şi a”părinţilor”– partea de mijloc a trupului 46
 45. 45. Misiunea României observată prin clarvedereduh începător”, copil”este alcătuită din 3 părţi străine, luate din trupul duhal lui Dumnezeu, din trupurile duh ale”părinţilor”şi din trupurile duh alealtor”părinţi”. partea semenilor din alte familii – partea dreaptă a trupului duhîncepător”, copil”este alcătuită din 3 părţi diferite, străine, luate dintrupurile duh începătoare ale semenilor cunoscuţi din alte familii, din trupulduh al lui Dumnezeu şi din toată creaţia lumii şcoală. 2 – un trup duh avansat în procesul de îndumnezeire – un trup duhmatur”, părinte”este de 3 ori împărtăşit, adică alcătuit din 3 părţi străine,iar fiecare parte este de 3 ori împărtăşită, adică este alcătuită din alte 3părţi. partea familiei – partea stângă a trupului duh matur”, părinte”estealcătuită din 3 părţi luate din trupurile duh ale”copiilor”, din trupul duh allui Dumnezeu şi din părţi luate din toată creaţia lumii şcoală a duhurilor. partea dumnezeiască şi a”părinţilor”– partea din mijloc a trupuluiduh matur”, părinte”este alcătuită din 3 părţi străine, luate din trupul duhal lui Dumnezeu din trupurile duh ale”părinţilor”şi din părţi luate din toatăcreaţia lumii şcoală a duhurilor. partea semenilor din alte familii – partea dreaptă a trupului duhmatur”, părinte”, este alcătuită din 3 părţi diferite luate din trupurile duhsemene, mature din alte familii, din trupul duh al lui Dumnezeu, si din părţiluate din toată creaţia lumii şcoală a duhurilor. 3 – un trup duh foarte avansat în procesul de îndumnezeire – untrup duh”bătrân”“, bunic”este de 3 ori împărtăşit adică cu 3 părţi diferite,străine umplut, iar fiecare parte este de 3 ori împărtăşită adică cu 3 părţistrăine umplută. - partea familiei – partea stângă a trupului duh bătrân”, bunic”, estealcătuită din 3 părţi diferite, luate din trupurile duh ale”copiilor”, dintrupurile duh ale”nepoţilor”şi din trupul duh al lui Dumnezeu. - partea dumnezeiască – partea din mijloc a trupului duh bătrân”,bunic”, este alcătuită din 3 părţi străine, luate din trupul duh al luiDumnezeu, din trupul duh al semenilor”, bunicii”mai avansaţi în ştiinţadumnezeiască şi din părţi luate din toată creaţia lumii şcoală a duhurilor. partea semenilor din alte familii – partea dreaptă a unui trup duhbătrân”, bunic”este alcătuită din 3 părţi diferite, luate din trupurile duhsemene”, bunici”cunoscuţi, din trupul duh al lui Dumnezeu şi din părţiluate din toata creaţia lumii şcoală a duhurilor. 47

×