Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Аутизъм презентация

12,015 views

Published on

Published in: Education
 • Отлична работа.Моля ви,запознайте се с Кери Ривера,която излекува 100 деца за 30 месеца от Аутизъм
  http://mojo-bulgaria.blogspot.com/
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Аутизъм презентация

 1. 1. Аутизъм – същност, причини, диагностика и възможности за интервенция Севджихан Еюбова - психолог РЦПИОВДУСОП Ресурсен център Шумен Детско отделение МБАЛ-Шумен АД
 2. 2. Какво е Аутизъм ? Аутизмът = Себеусамотяване Аутизъм = Генерализирано / первазивно разстройство на развитието от аутистичния спектър
 3. 3. Добре дошли в света на сложните думи и съкращенията... АС МКБ-10 DSM- IV F 84 M-CHAT Рет синдром DAN Коморбидност Неологизми Ехолалия Стереотипност TEACCH ABA Глутен Секретин Тимерозал СИД PEC`s AAC HFA
 4. 5. Малко история . . .
 5. 6. Ханс Аспергер Е. Блойлер Лео Канер Б.Скинър О. Айвър Ловаас Бр.Бетелхайм
 6. 7. <ul><li>Лорна Уинг </li></ul><ul><li>Качествено нарушение на социалното функциониране </li></ul><ul><li>Качествено нарушение на комуникацията </li></ul><ul><li>Ограничен репертоар, стереотипно поведение интереси и активности </li></ul>Джудит Гулд
 7. 8. <ul><li>F84 Генерализирани разстройства на развитието </li></ul><ul><ul><li>група разстройства, характеризиращи се с качествени нарушения в: </li></ul></ul><ul><ul><li>социалните взаимоотношения </li></ul></ul><ul><ul><li>начина на комуникация </li></ul></ul><ul><ul><li>ограничен, стереотипен, повтарящ се репертоар от интереси и дейности </li></ul></ul><ul><li>F84.0 Детски аутизъм </li></ul><ul><li>F84.1 Атипичен аутизъм </li></ul><ul><li>F84.2 Синдром на Rett </li></ul><ul><li>F84.3 Друго дезинтегративно разстройство в детството </li></ul><ul><li>F84.4 Хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения </li></ul><ul><li>F84.5 Синдром на Asperger </li></ul>МКБ – 10, 1993
 8. 9. Первазивни разстройства на развитието ( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM-IV, 1994) Аутизъм Первазивно разстройство на развитието, некласифицирано другаде Рет синдром Синдром на Аспергер Детско дезинтегративно разстройство
 9. 10. <ul><li>Качествено нарушение на социалното функциониране – поне 2 признака </li></ul><ul><li>значително нарушение в използуването на очен контакт, лицева експресия, жестове, поза на тялото </li></ul><ul><li>невъзможност за развитие на взаимоотношения с връстници в съответствие с развитийното ниво </li></ul><ul><li>недостатъчно спонтанно търсене за споделяне на радост, интереси или постижения с други хора </li></ul><ul><li>липса на социална или емоционална съответност </li></ul>
 10. 11. <ul><li>Качествено нарушение на комуникацията </li></ul><ul><li>– поне 1 признак </li></ul><ul><li>забавяне или тотална липса на развитие на речта (не се свързва с опити да се компенсира липсата на реч с алтернативни опити за комуникация като жестове и мимики) </li></ul><ul><li>индивидите с нормално развита реч имат значителни затруднения при започване или поддържане на разговора </li></ul><ul><li>стереотипно или репетитивно използуване на речта или особена реч </li></ul><ul><li>недостатъчни игри, изискващи въображение, или игри с имитация на социални взаимоотношения съответни за развитийното ниво </li></ul>
 11. 12. <ul><li>Ограничен репертоар, стереотипно поведение, интереси и активности – поне 1 признак </li></ul><ul><li>свърхангажираност със стереотипни дейности и ограничени интереси </li></ul><ul><li>свръхангажираност със специфични и нефункционални свойства на предметите </li></ul><ul><li>стереотипно повтарящи се двигателни маниеризми (напр. почукване или извиване на пръсти и ръце, или комплексни дижения с цялото тяло) </li></ul><ul><li>свръхангажираност с различни части на обектите </li></ul>
 12. 13. <ul><li>Диагнозата в най-добрия случай се поставя след оценка от мултидисциплинарен екип </li></ul><ul><li>или </li></ul><ul><li>от </li></ul><ul><li>Педиатър </li></ul><ul><li>Детски невролог </li></ul><ul><li>Детски психиатър </li></ul><ul><li>Психолог – детски, клиничен </li></ul>Диагностика
 13. 14. Сигнали до 6 месечна възраст: Липсва очен контакт Не се усмихва или липсва оживление Не гука Липсва реакция при игра на криеница или при лицева експресия Не повтаря звуци Не харесва да бъде прегръщано
 14. 15. Липсва т.нар. “първа думичка” Не казва думи, нито изречения Не отговаря на собственото си име Не маха с ръка за довиждане, не пляска при радост, не посочва предмети, които иска Налице е неестествена привързаност към играчка или друг предмет Сякаш не забелязва присъстващите Прекалена чувствителност или липса на такава към звуци, аромати, светлина или допир Подскачане, въртене на ръцете и / или пръстите Сякаш не чува и прилича на глухо Харесва реда в правенето на нещата и изпитва дискомфрот при промени Сигнали до 14 месечна възраст ( + тези за 6 мес.):
 15. 16. Сигнали до 2 год.възраст ( + тези за 6 и 14 мес.): Не комбинира думи в изречение, за да комуникира с останалите Не следва прости инструкции Не разпознава имената на близки хора и предмети Изглежда увлечено от няколко занимания или интереси Не говори, нито прави опит да общува Поведението е некоординирано
 16. 18. Между 3 и 5 годишна възраст ( + предните) : Все още не говори Говори с равен тон, в който липсва емоция или с писклив необичаен глас, или с напевен глас Повтаря една и съща дума безброй, пъти един след друг или повтаря като ехо Гневни изблици, които трудно се контролират от възрастните Автоагресия - удряне на глава, дърпане на коса, хапене на ръце Не изпитват страх от опасности или не изпитват болка Изглеждат издръжливи на екстремно ниски температури Играят сами, игнорирайки останалите деца Сякаш са заети и обсебени от една единствена дейност и липсва интерес към друга Използват играчки или предмети, за да ги очертават, а не да играят с тях Имат необичайни настроения и емоционални реакции Липсва реакция при раздяла Необичайни хранителни навици Има необичайни навици за сън, тредно заспиване, или не спят през нощта Налице е стереотипно поведение – огъване и пляскане с ръце, печатане с пръсти, обсебеност за очертаване на играчки, светване и угасване на осветлението
 17. 19. Генетика <ul><li>MET: 7q31 , кодира синтезата на протеина, отговарящ за растежа на невроните и организацията им </li></ul><ul><li>SLC6A4 : кодира синтезата на протеина, свързващ серотонина </li></ul><ul><li>RELN: 7q22 , кодиращ протеина, който контролира муждеклетъчните реакции, свързани с невронната миграция и развитието на нервната система </li></ul><ul><li>Тумор Супресиращи Гени : PTEN, TSC1, TSC2 : предпазват от неконтролирано клетъчно разрастване и делене </li></ul><ul><li>Neuroligins, Neurexins : кодират протеините, имащи ефект върху върху функцията на синапсите </li></ul><ul><li>Единствено е доказано, че при класическият Рет Синдром има мутация или грешка в гена МЕСП 2 на Х-хромозомата. </li></ul>
 18. 20. Коморбидност с Аутизъм може да се наблюдава при следните хромозомни ( в 5-10% от случаите ) и генетични заболявания <ul><li>47XYY </li></ul><ul><li>45X/46XY мозаицизъм </li></ul><ul><li>Del 7q </li></ul><ul><li>Del 22q11.2 </li></ul><ul><li>Del 22q13 </li></ul><ul><li>Del 2q37 </li></ul><ul><li>Del 18q </li></ul><ul><li>Del Xp </li></ul><ul><li>Angelman syndrome </li></ul><ul><li>Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrome (PTEN, phosphatase-tensin homolog ) </li></ul><ul><li>CHARGE association </li></ul><ul><li>Cornelia de Lange syndrome </li></ul><ul><li>Down syndrome </li></ul><ul><li>Fragile X </li></ul><ul><li>Hypomelanosis of Ito </li></ul><ul><li>Phenylketonuria </li></ul><ul><li>Prader-Willi syndrome </li></ul><ul><li>Rett syndrome </li></ul><ul><li>Smith-Lemli-Oitz syndrome </li></ul><ul><li>Smith-Megenis syndrome </li></ul><ul><li>Soto syndrome </li></ul><ul><li>Tuberous Sclerosis </li></ul>
 19. 21. Thimerosal - теория През 1999г. поредица от проучвания и публикации в подкрепа на хипотезата, че консервантът Тимезорал (метил-живак), съдържащ се във ваксината срещу морбили, паротит и рубеола е причина за симптоми на хронична имунна и неврологична дисфункция, повторяемо и неконтролируемо поведение и аутизъм.
 20. 22. Диференциална диагноза Шизофрения в детска възраст Синдром на Аспергер и high-functioning autism (над 70 КИ) low-functioning autism (под 70 КИ) Умствена изостаналост Глухота Епилепсия
 21. 23. Лечение Фармакологично <ul><li>най-висока ефективност при невропсихиатрични заболявания </li></ul><ul><li>в 60 % от случаите има проблеми с вниманието </li></ul><ul><li>17-74 % от случаите клинично значима тревожност и страхове </li></ul><ul><li>- няма “хапче за аутизъм” </li></ul><ul><li>- включване на секретин - това е гастроинтестинален пептиден хормон, който обаче има ефект и върху невромедиаторите </li></ul><ul><li>хранителна диета, изключваща глутен и казеин (пшеница, ечемик, ръж и др.) </li></ul><ul><li>високи дози витамини </li></ul><ul><li>омега – 3 – мастни киселини </li></ul>
 22. 24. <ul><li>Зрение </li></ul><ul><li>Слух </li></ul><ul><li>Обоняние </li></ul><ul><li>Вкус </li></ul><ul><li>Текстура </li></ul><ul><li>Движение </li></ul><ul><li>Хора </li></ul><ul><li>Емоции </li></ul><ul><li>Команди / задачи </li></ul>Сензорна интеграция / Сензорна дезинтеграция Нервната система не може да получи и да канализира входящата от околната среда сигнали. Сензорните занимания са приоритет на специалните педагози и са изключително важни при работата с деца от аутистичния спектър.
 23. 25. PECS Picture Exchange Communication System
 24. 26. Устройства, които предоставят възможност за комуникиране, но допълнени и с жестомимичен език, карти за комуникация от типа на Майер-Джонсън или ПЕК`с. Изборът на конкретно устройство или програма , естествено е взависимост от индивидуалните нужди на ученика и/или клиента. Допълваща алтернативна комуникация Augmentative Alternative Communication
 25. 29. <ul><li>Анализ на задачите : Модулиране на поведението </li></ul><ul><ul><li>Стимул </li></ul></ul><ul><ul><li>Отговор </li></ul></ul><ul><ul><li>Последствие – действие </li></ul></ul><ul><ul><li>Пауза </li></ul></ul><ul><ul><li>Специално структурирана среда за обучение ! </li></ul></ul>Приложен поведенчески анализ Applied Behavioral Analysis A B A B.F. Skinner
 26. 31. Поощряване и възнаграждение на желаното поведение и пренебрегване или възпрепятстване на нежеланите действия. 30-40 часа работа на седмица 4-6 часа / на ден в 5 до 7 дни в седмицата 50% от децата демонстрират забележителен напредък 90% показват известен напредък По-ранна интервенция - по-добри резултати. Lovaas - терапия Изключително интензивен метод, но ще даде резултати само ако се следва стриктно. Ресурсните учители биха могли да използват част от идеите в този метод, но много трудно биха ги приложили в училище .
 27. 32. TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped C h ildren Пръв организира програми за работа с деца с аутизъм в общността. Името му се свързва и с оборването на теорията на Бруно Бетелхайм за “хладната майка”. Той залага на идеята, че модулирането на околната среда ще доведе до намаляване на аутистичните прояви.
 28. 33. TEACCH <ul><li>Програма от услуги за работа с деца и възрастни с аутистични прояви, която се изпълнява извън дома. </li></ul><ul><li>Модулиране на околната среда </li></ul><ul><li>Не работи пряко върху поведението, а върху подлежащите състояния и търси начини за улесняване на обучението и възможности за придобиване на опит при конкретния инидвид. </li></ul><ul><li>Ако човек по-добре разбира и възприема обкръжаващата го среда, тя става все по предвидима и по-малко смущаваща за него, така също могат да бъдат намалени аутистичните прояви. </li></ul><ul><li>Чрез подобряване на комуникативните умения на даден човек, той / тя има по-добри шансове да разбира и избира подходящо поведение в подходящия / в съответния момент. </li></ul>
 29. 35. ДАН-терапия http://www.autism.com/ Bernard Rimland                                   Да победим аутизма сега! е програма разработена от института за изследване на аутизма. През 1995г. за първи път се събират лекари, изследователи и учени, ангажирани с намирането на ефективно лечение на аутизъм. Работата им e посветена на търсенето на стратегии за справяне с медицински заболявания, свързани с аутизма и става известна като Defeat Autism Now !
 30. 36. Организиране на работата с децата в домашни условия
 31. 38. Правила при работа с аутисти ! <ul><li>Намалете тревожността </li></ul><ul><ul><li>модулиране на стимулацията </li></ul></ul><ul><ul><li>поставяне на ясни очаквания </li></ul></ul><ul><ul><li>организиране на работното пространство / средата </li></ul></ul>
 32. 39. <ul><li>Поставяне на акцент върху значението на задачите </li></ul><ul><ul><li>Изчистване и развиване на връзки </li></ul></ul><ul><ul><li>Намаляване на смущението и подобряване на организацията на работа </li></ul></ul>
 33. 40. <ul><li>Повишване на ефективността на самостоятелността </li></ul><ul><ul><li>Имат нужда да се чувстват компетентни </li></ul></ul><ul><ul><li>Имат нужда да бъдат независими </li></ul></ul><ul><ul><li>Имат нужда да бъдат приети </li></ul></ul>
 34. 41. татко баба дядо татко сестра брат майка татко майка баба дядо татко майка майка 7 юни 6 юни 5 юни 4 юни 3 юни 2 юни 1 юни Н. С. П. Ч. Ср. Вт. Пон.

×