Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Следродилна депресия_Еюбова

1,525 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Следродилна депресия_Еюбова

 1. 1. Следродилна депресияСевджи Еюбова-клиничен психолог05.04.2013
 2. 2. Депресия - определение• Състояние на меланхолия, тъга,отчаяние, безпомощност и унилост,което може да трае от няколко часа доняколко дни.• Ако това състояние трае повече отняколко седмици или се появявапериодично, може да става въпрос зазаболяване, известно като клиничнадепресия.
 3. 3. “Каквото и да правиш – дали щераждаш деца, дали ще пишешкниги, дали ще продаваш наулицата пасти, или ще подписвашдоговори за милиони долари,важното е да си щастлива иудовлетворена. Щастлива ли си,удовлетворена ли си?”“Депресиите ни връхлитат противволята ни, без да го знаем, послеобаче бавно и неусетно могат дасе превърнат в река, по която судоволствие се носим.”Елиф Шафак
 4. 4. Депресия ?• Ежедневно засяга 121 милиона души вцял свят.• По данни на СЗО между 15-20 % отвъзрастните са с депресия.• Два пъти по-често се среща при жени,като честота се увеличава още повечевъв възрастта 18-44.• Децата също страдат от депресия.
 5. 5. Депресията при жени• Жените са изложени на риск отдепресия в периодите на хормоналниколебания:- предменструалния период- след раждането- около менопаузата
 6. 6. Да имаш бебе есилно,вълнуващо,плашещои радостнопреживяване.Активизира сеширок спектър отемоции…В 50 до 80% отслучаите са налицесимптоми на т.нар.“родилна тъга”.
 7. 7. Родилна тъга• Преходно състояние, което сенаблюдава непосредствено следраждането и продължава до 4 седмицислед това.• Представлява адаптационна реакция.
 8. 8. Родилна тъга - симптоми• Плач• Усещане за самота• Тревожност• Физическо изтощение• Безсъние• Безпокойство• Раздразнителност• Нарушена концентрация• Претовареност
 9. 9. Важни данни• От 50% до 80% от жените изпитват“родилна тъга”• 1-2 на 1000 родилки развиватследродилна психоза до 4 седмици следраждането• Следродилна депресия се среща при 6,8до 16,5 % от жените• Следродилната депресия (СРД) – началоот 24 часа след раждането до 4 месецслед раждането
 10. 10. Следродилна депресия -симптоми• Безнадеждност• Безпомощност• Неизчезваща “родилна тъга”• Повишена раздразнителност• Понижено самочувствие• Резки промени внастроението• Загуба на удоволствие отлюбими занимания• Нарушения в съня и апетита• Невъзможност заизпълнение на“родителската роля”• Нарушена концентрация
 11. 11. Следродилна депресия при мъже• Още по-трудно се разпознава• Стигмата при мъжете е по-силна• Проявите са в първата година след раждането• Най-често при бащи под 30 годишна възраст и такива, които самного активни в отглеждането на детето• Рискът се засилва при сънна депривация и загуба наавтономност(Nicholson J., 2012)
 12. 12. Следродилна депресия спектърна симптомите• Лека дисфория• Суицидни идеации• Психотична депресия
 13. 13. Причини за следродилнатадепресия• Биологични фактори – базирани на дефицитна физиологичните промени, които настъпвати пряко свързани с доказан дефицит наестроген, прогестерон, пролактин, тироксин идр.• Психо-социални фактори – млади родители,семейни конфликти, ролеви конфликти,проблеми с обгрижването на детето(хранене, приспиване, хигиена),заболяванена детето, фамилна анамнеза заследродилна депресия, финансови проблеми
 14. 14. Последици от следродилнатадепресия• Пряко и негативно влияниевърху емоцианалното,социалното и когнитивноторазвитие на детето.• Бебетата на 2 мес.възраст,чиито майки са съсследродилна депресияпоказват много негативниемоции и не покриваточакваните показатели заразвитие.• Майките със следродилнадепресия определят децатаси като “трудни” за гледане.• Суицид
 15. 15. Рискови фактори• Фамилна анамнеза за нарушения внастроението• Анамнеза за тревожно-депресивноразстройство по време на бременността• История за следродилна депресия• Родилна тъга• Проблеми с отглеждането на детето• Семейни конфликти• Стресови събития• Лоша или липсваща социална подкрепа
 16. 16. Какво можем да направим ние ?
 17. 17. СКРИНИНГ за СЛЕДРОДИЛНАДЕПРЕСИЯ и защо да го правим ?• Родилката може да не разпознае признаците надепресия• Може да “вярва”, че тези симптоми са нормални,тогава когато ставаш “майка”• Може да се страхува да признае, че не се справя сновата си роля и ще я нарочат за “лоша майка”• Може да се страхува, че ако сподели ще взематдетето и
 18. 18. Кога да правим скрининг ?• Подходящо е още в началотона семейното планиране• 1-2 х по време на т.нар.“Женската консултация”• По време на домашна визитаот патронажни сестри предираждането• До седмица след раждането• По време на т.нар. “Детскиконсултации”• По време на домашни визитиот патронажни сестри следраждането• Когато за кърмачето се търсиспешна медицинска помощ
 19. 19. СКРИНИНГ ИНСТРУМЕНТИ• В България липсва програма насоченакъм психичното здраве на майките,респективно на семейството• Приоритет са физикалните прегледи иизследвания• В момента Unicef и “МБАЛ-Шумен”АДработят по валидизирането наEдинбургската скала за следродилнадепресия
 20. 20. ЕДИНБУРГСКА СКАЛА ЗАСЛЕДРОДИЛНА ДЕПРЕСИЯ(ЕССД / EPDS)• Запознайте се предварително с методиката• Изпробвайте я• След прилагането и, документирайтерезултата и посочете, ако сте насочилиизследваното лице за консултация с психологи / или психиатър• Проследете случая, за да се уверите челицето е получило необходимата помощ• Повторен скрининг
 21. 21. ЕДИНБУРГСКА СКАЛА ЗАСЛЕДРОДИЛНА ДЕПРЕСИЯ(ЕССД / EPDS)• Може да се използва както вамбулаторната практика, така и вдомашни условия• Състои се от 10 въпроса• Фокусира се върху емоционалнотосъстояние от последните 7 дни• Оценява се от 0 до 3 в зависимост отпроявата на симптомите
 22. 22. Примерни въпроси EPDS• 1. Все още мога да се смея и гледамна нещата от забавната им странаТолкова колкото и предиНе съвсем колкото предиОпределено не толкова като предиВъобще не колкото преди
 23. 23. Примерни въпроси EPDS• *3. Обвинявам се неоснователно,когато нещата се объркатДа, през по-голяма част от времетоЧестоПонякогаНикога
 24. 24. Лечение• Информирайте и обучете майката / бащата иподкрепящата ги среда относноследродилната депресия и възможнитепоследици• Съдействайте за осъществяване наконсултация със специалист по психичноздраве - дайте координати най-малкото• Медикаментозна терапия – психиатър ипедиатър• Консултиране – индивидуално или в група• Документирайте и следете процеса
 25. 25. СПЕШНОСТВсяка жена със симптоми на психоза илитежко протичаща депресия съссуицидни идеациитрябва спешно да бъде консултиранас психиатър !!!
 26. 26. Ресурси натериторията на Шумен• “МБАЛ-Шумен”АД – Психологиченкабинет• Амбулаторни психиатрични практики сдоговор към РЗОК• Консултативно-диагностично отделениекъм ДПБ “Царев брод”• Комплекс за социални услуги за деца исемейства / Звено майка и бебе• Семейно-консултативен център Шумен
 27. 27. ВАЖНО• Следродилната депресия се среща по-често,отколкото предполагаме• Следродилната депресия е характерна и замъжете• Може да има дългосрочни последици замайката, детето и цялото семейство• Лесно се “изпуска”, защото психичнотоздраве не е приоритет при профилактичнитепрегледи• Трябва да се прави скрининг• Лекува се успешно

×