Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eubova sensory

2,769 views

Published on

 • Be the first to comment

Eubova sensory

 1. 1. Какво трябва да знаем за СЕНЗОРНО ИНТЕГРАТИВНАТА ДИСФУНКЦИЯ ? СЕВДЖИХАН ЕЮБОВА – клиничен психолог “МБАЛ-Шумен”АД – Детско отделение, гр. Шумен
 2. 2. <ul><li>Сензорни системи и сензорна интеграция </li></ul><ul><li>Сензорно интегративни дисфункции </li></ul><ul><li>Диагностика на сензорните нарушения </li></ul><ul><li>Какво е сензорна диета и как се използва ? </li></ul><ul><li>Сензорни стаи - приложение </li></ul>Какво ще научите от тази презентация ?
 3. 5. Какво е сензорна интеграция ? <ul><li>&quot;Сензорната интеграция е процес на подреждане и преработка на сетивни дразнения , при който мозъкът предизвиква адекватен и целенасочен отговор от страна на организма, както и осмислени възприятия, емоционални реакции и мисли. Сензорната интеграция е процесът на превръщане на усещането във възприятие. Тя сортира, подрежда и обединява всички сетивни усещания на индивида в пълноценна мозъчна реакция ” </li></ul><ul><li>Jean Ayres, 1979 </li></ul>Anna Jean Ayres (1920–1989)
 4. 6. ПРОЦЕСИ ПРИ СЕНЗОРНАТА ИНТЕГРАЦИЯ СХЕМАТИЧЕН МОДЕЛ СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЯ СЕНЗОРНА ДЕТЕКЦИЯ СЕНЗОРНА МОДУЛАЦИЯ СЕНЗОРНА ДИСКРИМИНАЦИЯ
 5. 7. Нива на възбудимост Спим Сънливи, апатични, имаме нужда от помощ, за да следим и участваме в определена дейност Будни, внимателни, активно слушащи, участващи, добра концентрация и разпределяемост на вниманието Напрегнатост, тревожност, разсеяност, нетърпение Изключване: прикриваме лицето си, оттегляме се в ъгъла, за да избегнем разговор, все едно се изключваме от света
 6. 8. Нормална обработка на сензорната информация
 7. 9. Нарушена сензорна модулация
 8. 10. Затруднена регистрация на сензорната информация
 9. 11. Сензорни системи ТАКТИЛНА ВЕСТИБУЛАРНА ПРОПРИОЦЕПТИВНА ЗРИТЕЛНА СЛУХОВА ВКУСОВА ОБОНЯТЕЛНА
 10. 12. Движение Пространствена схема на тялото Зрение Тактилност Слух Мислене
 11. 13. Сензорно интегративни дисфункции При нарушение на предаването или преработването на сетивните възприятия, настъпват дисфункции - различни по характер и степен на засягане. ВИДОВЕ СИД ДИСПРАКСИЯ ДСМ ДРУГИ
 12. 15. Диагноза ли е СИД ?
 13. 16. Кого засяга СИД ? <ul><li>12-30% от всички деца имат някаква форма на СИД </li></ul><ul><li>70% от децата с обучителни затруднения имат СИД </li></ul><ul><ul><li>Аутизъм </li></ul></ul><ul><ul><li>ХАДВ </li></ul></ul><ul><ul><li>Недоносени </li></ul></ul><ul><ul><li>ЧМТ </li></ul></ul><ul><li>В 80 % от случаите СИД се открива при момчета </li></ul>
 14. 17. Методи за оценяване на сензорните нарушения Неформални = евтини Формални = скъпи
 15. 18. <ul><li>Сензорно интегративна терапия </li></ul>Подобрява вниманието, участието в дейности и обучението Повишава възможностите за самостоятелно обслужване Премахва или понижава страха и тревожността Подобрява комуникацията Подобрява способността за адаптация Повишава социализацията Повишава самооценката и възможностите за справяне Подобрява способността за изследване на средата
 16. 19. Сензорна диета
 17. 20. Сензорна диета Този термин е въведен от Патриша Уилбъргър- окупейшънъл терапевт. Предназначен е  да опише индивидуалната програма с дейности, които осигуряват сензорната информация на нервната система на човек, от която той има нужда за да бъде концентриран и организиран през деня. Човек, чиято нервна система е претоварена, се нуждае от по-успокояващ сензорен вход, докато друг  „по-муден” човек има необходимост от стимулиращ сензорен вход за да може нервната система да се „събуди”.
 18. 22. Сензорна стая
 19. 36. Как мога да помогна на дете или възрастен със СИД ? <ul><li>ИЗПОЛЗВАЙТЕ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД </li></ul><ul><ul><li>Изключете медицински или психиатрични състояния </li></ul></ul><ul><ul><li>Осигурете си алтернативни форми на комуникация и технически средства </li></ul></ul><ul><ul><li>Потърсете съвет от по-опитен колега </li></ul></ul><ul><ul><li>Отговорете си на въпроса - дали СИД в определения случай води до нарушение във функционирането и понижава качеството на живота </li></ul></ul>
 20. 37. Имаме нужда от 4 прегръдки дневно, за да оцелеем. Имаме нужда от 8 прегръдки на ден, за да поддържаме добрата си форма. Имаме нужда от 12 прегръдки всеки ден, за да растем. Вирджиния Сатр (1916-1988)
 21. 38. Благодаря за вниманието :)

×