Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Detta är Strikersoft

391 views

Published on

Beskrivning av Strikersoft. Vem vi är, vad vi gör, hur vi tänker, vad vi gör och vad vi kan erbjuda. Ger dig också 5 saker att tänka på när du ska digitalisera din verksamhet.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Detta är Strikersoft

 1. 1. Företagspresentation
 2. 2. Innehåll 1. Varumärkeslöftet 2. Vilka vi är & Vad vi gör 3. Digitalisering 4. Utvecklingsmodell & Teknik 5. Industrier i fokus 6. Tjänster 7. Produkter 8. Kunder o Kundcase
 3. 3. Varumärkeslöftet
 4. 4. Vilka vi är & Vad vi gör
 5. 5. Vilka vi är • Hjälper människor att förverkliga sina idéer • Hjälper organisationer att digitalisera sin verksamhet • Grundarna entreprenörer • Korta beslutsvägar, snabba svarstider • Ingenting är omöjligt
 6. 6. Siffror • Startade 2006 • 45 medarbetare • Dedikerat team • Omsättning 25 MSEK • Högsta kreditvärdighet • 60+ kunder på 3 kontinenter
 7. 7. Vad vi gör • Utvecklar kompletta systemlösningar • E-hälsa, telekom/IT och säkerhet • Egna plattformsprodukter • Både teknik och affärsnytta
 8. 8. Digitalisering
 9. 9. När du ska digitalisera verksamheten 1. Inte ett IT-projekt 2. Tydliga mål 3. Verksamheten måste se fördelarna 4. Var agil, tänk scrum 5. Göra själv - ta hjälp
 10. 10. Utvecklingsmodell & Teknik
 11. 11. Teknik • Serverlösningar - .NET, Java, Python och PHP • Dedikerade och molnbaserade servrar • Native applikationer - iOS och Android • Hybridapplikationer - HTML5, React.js • Agil projektutveckling - Scrum med Sprints
 12. 12. Teknik - nytta • Håller oss à jour med tekniken • Vet när och var den gör verklig nytta • Så att du kan fokusera på din verksamhet
 13. 13. Industrier i fokus
 14. 14. E-hälsa UTMANINGAR • Frigöra tid för patientinteraktion • Effektivisera och likforma processer • Patientmedverkan VAD VI GÖR • System som stödjer fasta strukturer i arbetet • Mobila arbetssätt • SwipeCare
 15. 15. Telekom/IT UTMANINGAR • Uppkoppling mellan nya typer av utrustning • Använda olika nät i samma lösning • Molnbaserade tjänster VAD VI GÖR • Uppgraderar teknik och funktionalitet i gammalt system • Resurser för att hålla tight deadline • Adderar kompetens till eget design-team
 16. 16. Säkerhet UTMANINGAR • Pappersbaserade eller manuella inspektionssystem • Krisberedskap • Felsäker kommunikation VAD VI GÖR • Digitaliserat/automatiserat process-stöd • Säker och samordnad kommunikation • Strukturerad hantering av nödsituationer
 17. 17. Tjänster
 18. 18. Tjänster Digitalisera processerna Internet of Things Skräddarsydda systemlösningar Mobila applikationer
 19. 19. Tjänster Webblösningar UX/UI Support & Hosting
 20. 20. Plattformsprodukter
 21. 21. • Mobilt, smartphone och datorplatta • Strukturerat och gemensamt arbetssätt • Förklarande bilder och text • Flexibelt för olika vårdformer • Ökar patientmedverkan
 22. 22. Patient fyller i SwipeCare Vårdpersonal fyller i SwipeCare Fakta som klickats i mallen ger en text Sekreterare klipper ut text från webb och klistrar in i patientjournalen Systemet lägger in texten i journalen
 23. 23. Teknik • Appbaserad lösning (iOS) • Fungerar i alla journalsystem • Säkerhet med SITHS kort • Uppfyller Datainspektionens krav
 24. 24. Kunder & Kundcase
 25. 25. UTMANINGEN • Bedömningar skrevs på papper • Tidskrävande • Ineffektiv • Dyrt • Inkonsekvent rapportering Tetra consulting
 26. 26. Komplett digitalt system LÖSNINGEN • Komplett system • Vatten-app, Hälso & Säkerhets-och Brand-app • Intuitivt gränssnitt • Tillfälliga på-plats-rapporter • Lätt att lägga till nya konfigurationer
 27. 27. 50 % minskade ledtider RESULTAT • Effektiva automatiserade processer • Rapport på 30 minutes mot tidigare 2- 4 timmar • Hanterar ökade kundkrav • 50 % minskade ledtider • Kostnadsbesparingar
 28. 28. NDE Offshore SITUATION • Email till och från fartygen om inspektion • Papper och pärmar på fartygen UTMANING • Flygande inspektioner • Tidsödande
 29. 29. 50% tidsbesparing RESULTAT • Automatiserat processen • Visuell presentation av statusen i realtid • Mobilt arbetssätt med en datorplatta på varje fartyg • Sparar ungefär 50% av tiden på kontoret • Sparar på fartygen 10-20%. • Kunder sparar värdefull tid
 30. 30. Conscriptor SITUATION • Omständlig dikteringslösning • Dyr och tidskrävande • Stationära verktyg • För mycket administration • Fördröjning av godkännande
 31. 31. Mer tid för patienten RESULTAT • 2 dikterings-appar • Gratis nedladdning • Konto, inloggning, lösenord • Gratis uppgraderingar • Kopplad till sekreterartjänster
 32. 32. DictaSend app • Lätt att använda • Intuitivt gränssnitt • Ingen extra utrustning • iOS/Android • Patientjournal skickas med ett klick
 33. 33. MedSpeech Air app • Patientinformation vid uppstart • Molnbaserad hantering av patientjournaler • Igenkänning tal-till-text i realtid • Intelligenta tilläggstjänster • Godkänd patientjournal inom en dag
 34. 34. Telenor Satellite Broadcasting (TSBc) SITUATION • Tjänst består av kombination videobearbetningsfunktioner UTMANING • Få kombinationerna av videobearbetningsfunktioner blir rätt • Hanteringen av systemet så enkelt som möjligt för TSBc personal.
 35. 35. Ökad systemtillgänglighet RESULTAT • Systemet verifierar flexibla affärsregler som garanterar korrekt konfiguration. • Användargränssnitt som hjälper personalen att visualisera konfigurationen • Källan till informationen för fakturering • Levererade systemet i steg
 36. 36. CSR
 37. 37. hello@strikersoft.com

×