Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ordezkarien hautaketa

584 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ordezkarien hautaketa

  1. 1. AIXERROTA BHI ORIENTAZIO SAILAORDEZKARIA ETA ORDEZKARIORDEA(Ikus ROF/AIA V. KAPITULUA. PARTAIDETZA-ORGANO BEREZIAK – 1. ATALA. IKASLEEK PARTEHARTZEKO ORGANO BEREZIAK 36. eta 37. ARTIKULUAK)• Ikasleen ordezkariak dira eta eskakizun, proposamen eta kexen bozeramaleak (arauzko bidea: Irakaslea, Tutorea, Ikasketa Burua, Zuzendaria).• Ikasleen lanak eta azterketak pilatu ez daitezen ardura dute.• Ebaluaketa saioen 2. zatira joan daitezke.HAUTABIDEA• Hautaketa tutoreak zuzenduko du.• Bozketa isilpekoa eta izenen araberakoa.• Ikasleek izen bana jarriko dute.• Botu gehien jaso dituzten 4 izenak hartu eta 2. bozketa bat egingo da.• Botu gehien dituzten biak Ordezkaria eta Ordezkariordea izango dira.• Tutoreak akta beteko du, zerrendako lehenengoaren eta azkenekoaren, eta bai aukeratuen eta bere sinadurarekin.OHARRAK• Ikasle berbera ezin da izan aldi berean Taldeko Ordezkari eta Ikastetxeko Ordezkari.
  2. 2. AIXERROTA BHI ORIENTAZIO SAILAORDEZKARIAK HONAKO HAU EGIN BEHAR DU:1. Ikasgelako hutsegite-orriaz arduratu.2. Txarto portatzen direnei zigorrak ipini.3. Ebaluaketa bileretara joan eta ikasgelako bozeramalea izan.4. Etorri ez direnei falta jarri.5. Taldearen arazo eta kezken bozeramalea izan.6. Ikasgelako garbitasunaz eta ordenaz arduratu.7. Ordezkarien bileretan parte hartu8. Taldearen arazo eta iritziak Eskola Kontseilura eraman.9. Taldearen arazoak tutorearekin konpondu.10. Taldearen arazoen bozeramalea izan, taldeko irakasleen aurrean.11. Ikaskideen ordezkari izan.12. Isunak ezarri.13. Arbela garbitu.14. ..........................................................................* Idatzi itzazu 5 puntako izar honetan zure iritziz, Taldeko ordezkariakbete behar dituen 5 funtziorik nagusienak.
  3. 3. AIXERROTA BHI ORIENTAZIO SAILATALDEKO ORDEZKARIAK HONAKO HAU EGIN BEHAR DU 1. ________________________________________________ 2. ________________________________________________ 3. ________________________________________________ 4. ________________________________________________ 5. ________________________________________________Idatzi itzazu zure iritziz, Taldeko ordezkariak bete behar dituen 5funtziorik nagusienak.---------------------------------------------------------NIRE USTEZ FUNTZIO HORIEK HOBEREN BETEKO DITUENIKASLEA IZANGO DA:
  4. 4. AIXERROTA BHI ORIENTAZIO SAILA TALDE ORDEZKARIEN HAUTAKETA AKTAGaurko egunez,___________________________________taldekoikasleek, Talde-Tutorea den ____________________irakaslearekinbildurik, Talde-Ordezkaria eta Ordezkariordea aukeratu dituzte,B.I.ko Barne-Areutegiaren arauak betez (E.H.A.A. 86-04-23).Bozketak eginik, honako ikasle hauek aukeratu dira:ORDEZKARIA:_______________________________________BOTUAK:_______ORDEZKARIORDEA:___________________________________BOTUAK:_______3.ikaslea:____________________________________________BOTUAK:_______4.ikaslea:____________________________________________BOTUAK:_______ Getxon, 2012ko___________ren ____________(e)anTUTOREA ZERRENDAKO LEHENA ZERRENDAKO AZKENA

×