Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mutilentzako Testa

253 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mutilentzako Testa

  1. 1. Test honen bidez tratu txarrak detektatzen eta zuk moduren batean egiten dituzun ikusten lagundu nahi dizugu. 1. Hartu boligrafoa. 2. Pentsa ezazu ea inoiz horrelako zerbait egin duzun. 3. Marka ezazu bai ala ez. 4. Garrantzitsuena, ausarta eta zintzoa izan. Inork ez du zuk erantzuten duzuna ikusiko. Gainera, nolakoa zaren jakitea interesatzen zaizu. 1. Neska-lagunarekin pasatzen zarenean barkamena eskatzea BAI EZ kostatzen zaizu 2. Zure neska-lagunarekin gauzak zure moduan egiten saiatzen zara BAI EZ ia beti 3. Zure neskak egiten duen guztia kontrolatu behar duzu, deitzen BAI EZ diozu, bilatzen duzu, jarraitzen duzu 4. Zure buruari, berari onartzen ez dizkiozun gauzak baimentzen BAI EZ dizkiozu, adibidez zure lagunekin parrandan joatea 5. Ez zaizu batere axola elkarrekin hartu dituzuen erabakiak apurtzea. BAI EZ Adibidez hitzorduetan huts egiten duzu 6. Bere gaitasunak onartzea eta baloratzea kostatzen zaizu BAI EZ 7. Bikote harreman batean, beste pertsonak pentsatzen duena kontrolatzea ondo dagoela uste duzu BAI EZ 8. Ez zaizu gustatzen berak zure iritziekin bat ez datozen ideiak izatea BAI EZ 9. Noiz eta nola ikusten duzuen elkar eta nora joango zareten BAI EZ erabakitzea gustatzen zaizu 10. Jeloskorra zara, ez zara mozten eta gainera errua berari BAI EZ botatzen diozu 11. Berarekin erasokor jartzen zara eta ondoren ezer gertatu ez BAI EZ balitz bezala jokatzen duzu 12. Bikotean zuk prakak eramaten saiatzen zara beti, eta horretarako BAI EZ denak balio du nahiz eta zure neskari min eman BAI EZ 13. Zure neskarenganako miresmena adieraztea eta aintzat hartzea kostatzen zaizu
  2. 2. 14. Hanka sartzen duzunean zerbait aldatu behar duzula onartzea BAI EZ kostatzen zaizu 15. Ados ez zaudetenean haserretzen zara eta zure kontran aritzea BAI EZ leporatzen diozu Gehi itzazu baiezko erantzun guztiak oak k ezezk un guztia Erantz gi dira ar arrak e z izan ba ratu tx u. t skekin daukaz r tzen ne n. dira sa maneta n harre dituzu eta 5 Baiezkoak 1 Baiezkoak 6 eta 10 ira: b itartean bad bitartean badira: Beharbada ez zara kon- turatzen maitasun harre- Neskekin ez duzu ondo Baiezkoak 1 1 menei buruzko iritzi okerrak jokatzen. Gogor eta gaiz- eta 15 bitar dituzula eta gauza batzuk to itxurak egiten dituzu, tean txarto egiten dituzu. zure amorrua aske uzten badira: duzu eta zure arazo guz- tien errua neskari bota- Txo, arazo larri-larria Hobetu behar duzu. tzen diozu. Zure agresibitatea duzu, tratu txarrak eta zu eta matxismoa kon- lagun minak zarete. Oker zaude, nahiz trolatu ahal duzu. eta ligerik faltan ez izan, Laguntza bilatu!, Lagun- mutil-lagun ona izatetik duko dizun norbaiti esan. Zure lagunekin, klasean oso urrun zaude, ez daki- tutorearekin edo konfian- zu neskak ondo tratatzen. tzako pertsona batekin ho- Zure lagunekin eta heldu netaz hitz egiteak lagun- batekin, zure tutore edo duko dizu. Informatzea orientatzailearekin, neba- eta mutil talderen batean arrebaren batekin hitz parte hartzea ere ondo egitea komeni zaizu... etorriko zaizu.

×