Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gizarte Hezkuntza Gradua

1,634 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gizarte Hezkuntza Gradua

 1. 1. FILOSOFIA ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAKULTATEA Gizarte Hezkuntzako Gradua
 2. 2. Gizarte Hezkuntzako Gradua Ikasketen Deskribapena • gizarte eta hezkuntzako gertaera bere osotasunean ikastea • gizarte eta hezkuntzako prozesuak eta sistemak aztertzea, antolatzea eta garatzea • lanbideari buruzko prestakuntza ematea jarduera- esparru jakinetan – Eremu soziokulturalak eta dinamizazioa – Gizarte eta lan arloa – Pertsona helduen etengabeko prestakuntza – Bazterkeria eta arrisku soziala – Adineko pertsonak – Ezindu psikikoak, fisikoak eta sentsorialak – Komunitateko baliabideak eta zebitzuak – … 2
 3. 3. Gizarte Hezkuntzako Gradua Ikasketen Antolamendua Mota 1. 2. 3. 4. Guztira maila maila maila maila Adarreko oinarrizko 18 24 42 irakasgaiak Beste adar batzuetako 12 6 18 oinarrizko irakasgaiak Nahitaezkoak 30 30 36 96 Kanpo-praktikak 12 30 42 Gradu Amaierako Lana 12 12 Hautazkoak 12 18 30 GUZTIRA 60 60 60 60 240 3
 4. 4. Gizarte Hezkuntzako Gradua Tituluaren Programa • Ikasketa-plana lauhilabeteka banatutako zazpi modulutan egituratzen da lehenengo hiru mailatan, eta modulu bakarrean laugarren mailan. Lehenengo hiru moduluak Pedagogiako tituluari komunak dira (90 kreditu). Irakasgaiek 6 ECTS kreditu balio dute, Pacticuma eta Gradu Amaierako Lana izan ezik. Irakasgaiak euskaraz zein gaztelaniaz eskaintzen dira. Ikast. Lauh. Modulua Irakasgaia 1 1 Hezkuntzaren 1. Hezkuntzaren Soziologia testuingurak 2. Hezkuntzaren Historia 3. Garapenaren Psikologia 4. Estatistika Hezkuntzan 5. Hezkuntza, Hizkuntza, Kultura eta Aniztasuna 1 2 Hezkuntza- 1. Pedagogia: Hezkuntza Teoriak eta lanbideak Erakundeak 2. Giza Eskubideak eta Gizarte Politikak 3. Henkuntzako Legedia eta Nazioarteko ikuspegia 4. Lanbide Identitatea eta Garapena 5. Hezjuntza Komunikazioa eta Erlazioa 4
 5. 5. Gizarte Hezkuntzako Gradua Tituluen Programa Ikast. Lauh Modulua Irakasgaia 2 1 Hezkuntza- 1. Didaktika Orokorra prozesuen 2. Hezkuntza eta Gizarte Orientazioa oinarriak 3. Hezkuntzaren Psikologia 4. Prozesuen Antolakuntza eta Kudeaketa 5. Bazterketa eta Inklusio Prozesuak 2 2 Gizarte eta 1. Gizarte eta Hezkuntza Ikerketa hezkuntzako 2. Esku-hartzearen Plangintza programen 3. Gizarte eta Hezkuntzako Programen plangintza, Ebaluazioa kudeaketa eta ebaluazioa 4. Esku-hartzeko Proposamen Metodologiko Orokorrak Bazterketa Egoeretan 5. Informazioaren Teknologia eta Komunikazioa Gizarte Hezkuntzan 5
 6. 6. Gizarte Hezkuntzako Gradua Tituluen Programa Ikas Lauh Modulua Irakasgaia 3 1 Dinamizazio 1. Komunitate Garapena soziala eta 2. Gizarte eta Kultura Dinamizazioa komunitateko 3. Giza Garapen Iraunkorrerako Hezkuntza ikuspegia 4. Practicuma (12 ECTS kreditu) 5. Hautazkoa: Euskararen Araua eta Erabilera (*) 3 2 Gizarte eta 1. Gizarte eta Hezkuntza Esku-hartzea Familian, hezkuntzako Haurtzaroan, Nerabezaroan eta Gaztaroan eskuhartzeak 2. Gizarte eta Hezkuntza Esku-hartzea Testuinguru Kalteatuetan 3. Gizarte eta Hezkuntza Esku-hartzea Pertsona heludekin, adinekoekin eta menpeko pertsonekin 4. Hautazko bi irakasgai: - Kulturarteko Hezkintza (*) - Hezkuntza eta Hizkuntza Aniztasuna - Familia Orientazioa - Bizitza Aktiborako Trantsizioa - Komunikazioa euskaraz: hezkuntza eta gizarte arloak(*) 6
 7. 7. Gizarte Hezkuntzako Gradua Tituluen Programa Ikas Lauh Modulua Irakasgaia 4 1 Garapenaren 1. Practicuma (12 ECTS kreditu) profesionala 2. Hautazko hiru irakasgai: eta gizarte eta - Taldeen Dinamika Gizarte eta Hezkunta hezkuntzako Jardueran jarduera - Ikerkuntza Proiektua - Lanbidearen eta Enpleguaren Garapenerako Orientazioa - Ikuspegi Soziolinguistikoak Gizarte Esku- hartzean 4 2 Garapen 1. Practicuma (18 ECTS kreditu) profesionala 2. Gradu Amaierako Lana (12 ECTS kreditu) eta gizarte eta hezkuntzako jarduera 7
 8. 8. Gizarte Hezkuntzako Gradua Praktikak • Practicuma (nahitaezko praktikak): 42 ECTS kreditu • Helburuak: – lanean sartzeko prozesua erraztea (unibertsitatearen eta lan- munduaren arteko lotura) – gizarte-hezitzaileen laneko funtzioak garatzea: diagnostikoa, plangintza, esku-hartzea, ebaluazioa, berrikuntza, ikerkuntza eta prestakuntza. • Praktiken garapena: – Ikaslea kokatzea esku-hartzearen eremuan eta gizarte- hezitzaileen eginkizunetan diharduen erakunde batean (300 hitzarmen daude sinatuta) – Esku-hartze eremuak eta praktiketako zentroak • harrera-pisuak, babespeko etxebizitzak, epaitegiak, … • aisialdi-elkarteak, ludotekak, • jantoki sozialak, pasadizoko personen harrera, espetxeak, birgaintze- zentroak, • eguneko zentroak, etxeak, elkarteak, egoitzak … • okupazio-tailerrak, hezkuntza bereziko zentroak, elkarteak, fundazioak… • hiritarren proiektuak, bizilagunen elkarteak, komunitateko garapen- planak, etorkinentzako informazioa eta aholkularitza, Menak… • garapenerako lankidetza (proiektuak hainbat herrialdetan) 8
 9. 9. Gizarte Hezkuntzako Ezarpen-Kronologia Gradua 1. maila: 2010/11 2. maila: 2011/12 3. maila: 2012/13 4. maila: 2013/14 9

×