Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dbh 3 tutore ikasle 12-13

686 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dbh 3 tutore ikasle 12-13

 1. 1. AIXERROTA BHI2012 2013 DBH 3. mailako ikasleentzako INFORMAZIOA
 2. 2. DBH 4 D.C. Baldintzak Promozionatzen da Gehienez 2 jakintzagaiDBH3 errepikatu gainditugabe utzita eta 3 jakintzagai PCPI Gainditu gabe errepikatzaileak Baldintzak Ez Ez DBH 3
 3. 3. AIXERROTA BHI Orientazio Saila ????
 4. 4. ERABAKIAK HARTU BEHAR► Norberaren ezagutza INFORMAZIOA► Gaitasunak ►DBH 4  Batx► Nolakotasunak► Interesak + ►Dibertsifikazioa ►FP► Er rendimendua ►PCPI (notak)► Aholkuak …
 5. 5. HEZKUNTZA SISTEMA► UNIBERTSITATEA► SELEKTIBITATEA► GMHZ (Goi Mailako Teknikari► BATXILERGOA► (Batxiler titulua) proba►► DBH EMHZ► (DBH titulua ) ( Teknikaria)
 6. 6. Batxilergoak1.Zientzia eta Teknologia2.Giza eta Gizarte Zientziak3.Arteak
 7. 7. Batxilergoak:• Bi kurtso• BATX 1  BATX 2 Promozioa : Gehienez 2 GUTXIREKIN 3 edo 4 GUTXIREKIN, bi aukera: • Kurtso osoa errepikatu • 3 edo 4 jakintzagai horiekin errepikatu • Suspenditutakoak gainditu eta besteen notak hobetu• BATX 2. mailan, dena gainditzen ez dutenek, gainditugabekoak soilik egin beharko dituzte.
 8. 8. Jakintzagai komunak BATX 1 BATX 2Euskara I Euskara II3 3Lengua eta lit. I Lengua eta lit. II 3 Inglesa I 3 3 Inglesa IIHeziketa Fisikoa 32 Filosofia Filosofiaren Hª
 9. 9. Zientzia eta Teknologia (3 jakintzagai) 1. maila 12 ordu 2. maila 12 ordu Matematika I * Matematika II 4 Fisika 4 4 Kimika 4 Fisika eta Kimika * Biologia 4 4 Industri Tek. II 4 Biologia-Geologia Marrazketa Tek. II 4 4 Lur eta Inguruko ZZ 4*Jakintzagai hauek derrigorrezkoak dira. Elektroteknia 4 Industri Tek. IHirugarrena aukeratu behar duzu.
 10. 10. Giza eta Gizarte Zientziak (3)Lehengo maila Bigarren maila12 12- GGZZ matematika - GGZZ matematika III* - Enpresaren Ekonomia- Ekonomia - Geografia- Historia - Latina II * Haietariko biGaraikidea* derrigorrez aukeratu behar - Artearen Historia dituzu.- Latina I*
 11. 11. ARTE BATXILERRA a) Arte plastikak, irudia eta diseinuaIkusentzunezko kultura.Marrazketa artistikoa I y II.Marrazketa teknikoa I y II.Diseinua.Artearen HistoriaAdierazpen graf. ‑ plast. Tek.Bolumena b) Arte eszenikoak, musika eta dantzaAnalisi musikala I y II.Anatomia aplikatua.Arte eszenikoakIkusentzunezko kulturaMusika eta dantzaren HistoriaMunduko LiteraturaMusikaren Lengoaia eta praktika
 12. 12. UPV/EHU-KO IKASKETA-ESKAINTZA, 2012-2013 Graduko tituluak ESKAINTZA OSOA eta GAURKOTUA( 91 Gradu )• ARKITEKTURA eta INGENIERITZA (33 Gradu)• ZIENTZIAK (10 Gradu)• OSASUN ZIENTZIAK (8 Gradu)• GIZARTE eta LEGE ZIENTZIAK (30 Gradu)• ARTE eta GIZA ZIENTZIAK (10 Gradu) 12
 13. 13. BATXILERGOKO BIGARREN MAILAKO MODALITATEKOIRAKASGAIAK JAKINTZA ADARREKIN NOLA LOTZEN DIREN 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. 16
 17. 17. Batxilerra ikasi nahi badut …1. Zer gradu ikasi nahi dut? 1. ___________2. Zein da unibertsitateko 2. ___________ adarra?3. Zeintzuk dira 3. ___________ parametroak 0,2 -0,1?4. Zeintzu gai egin behar ditut 2. mailan? 4. ___________5. Zeintzu dira 1. mailan egin beharrekoak? 5. ___________6. Horretarako zeintzu gai ko-meni zaizkit DBH4. 6. ___________
 18. 18. Heziketa ZIKLOAK (FP)• 21 familia• Erdi Mailako Heziketa Zikloak • DBH titulua edo • 17 urte + sartzeko azterketa• Goi Mailako Heziketa Zikloak • batxiler titulua edo • 19 urte + sartzeko azterketa• Gehienak 2 urte (2000 ordu)• Ertainetako Instituetan ematen dira• Enpresetan praktikak hiruhilabetean• Jakintzagai praktikoak
 19. 19. Klik eginirudiarengainean
 20. 20. Heziketa Ziklo bat egin nahi badut…1. Zein lan-mota 1.________________ gustatzen zait?2. Zein familiatakoa da? 2.________________3. Zein heziketa ziklo 3.________________ gustatzen zait?4. Horretarako zeintzu gai 4.________________ komeni zaizkit DBH 4. mailan?
 21. 21. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN HASIERAKOLANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMA ESKEINTZEN DUTEN IKASTEGIEN ZERRENDA 2012-2013 IKASTURTEA ► HASIERAKO ► LANBIDE-PRESTAKUNT ► PROGRAMEI ► BURUZKO ► INFORMAZIOA
 22. 22. DIBERTSIFIKAZIO TALDEAK DITUZTEN IKASTETXEAK DIBERTSIFIKAZIO TALDEAK:DIBER LEGEDIA
 23. 23. Curriculum-aniztasuna : programan SARTZEKO BALDINTZAKa)Ikaslearen taldeko irakasle-taldeakcurriculum-Aniztasuneko programajarraitzeko proposatuak izatea, ikastetxekoorientatzaileek eta tutoreek egindakoebaluazio psikopedagogikoari buruzkotxostenaren ondoren.b) Informatuak izatea eta haiei eta haienguraso edo legezko ordezkariei entzutea.
 24. 24. Baldintza espezifikoak2 ikasturteko curriculum-aniztasuneko programa batean partehartzeko: • 2013ko abenduaren 31n 15 urte beteta: • DBHko 1. edo 2. kurtsoa errepikatu izana. • DBHko 1. eta 2. kurtsoko 4 arlo, gehienez ere, gainditu gabe izatea 2012-2013 kasturteko aparteko deialdiaren ondoren.2 ikasturteko curriculum-aniztasuneko programa batean partehartzeko 2013ko abenduaren 31n 16 urte beteta badute: • DBHko 1., 2. edo 3. kurtsoa errepikatu izana. • DBHko 1. eta 2. kurtsoko 4 arlo, gehienez ere, gainditu gabe
 25. 25. ► 2. Curriculum-aniztasuneko programen ezaugarriak► 2.1. Curriculum-aniztasuneko programak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatuaren titulua lortzera bideratuta daude.► 2.2. Ikasleek, gutxienez, 18 ordu emango dizkiete ikastetxeak erabakitzen dituen arloak sartuko diren gizarte-hizkuntza eta zientzia-teknologiaren eremuei. Gainontzeko arloak ohiko taldeetan (edonola ere 3 arlo gutxienez) edo talde espezifikoetan emango dituzte.► 2.3. Irakasle bakar batek emango du eremu bakoitza. Eremuko irakasleetako batek bere gain hartuko du ikasle horien banakako tutoretza eta, gutxienez, astean 2 ordu eskainiko dizkio.► 2.4. Ebaluazio psikopedagogikoari buruzko txostena, programa horietan parte hartzeko irakasle-taldearen proposamena eta proposamen hori familiari eta ikasleari jakinarazi zaiela egiaztatzea ikasketa-buruaren zaintzapean geratuko dira eta Hezkuntza Ikuskaritzaren eskura egongo dira.► 2.5. Urtebete edo 2 urteko programaren bukaeran ebaluatuko zaie curriculumaniztasuneko ikasleei. Bigarren Hezkuntzako Graduatuaren titulua lortzeko proposatu ezean, programa horietan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte trebakuntza profesionaleko programetara sartzeko. Ikasturte bateko curriculumaniztasuneko talde batean errepikatu ahal izango dute baina ezin izango dira DBHko ohiko kurtso batera sartu.
 26. 26. Matrikula Inprimakia DBH 4 HAUTAZKOAK• Biologia Plastika* • Musika • Informatika eta eta Ikus- Geologia hezkuntza• Fisika eta • Oinarrizko • Frantsesa • Latina Kimika Teknologia 3 jakintzagai aukeratu behar dira * Marrazketa Artistikoa edo Marrazketa Teknikoa
 27. 27. DBH 4 maila• DBH 4 maila Batxiler mota/Ikasketak• Fisika-Kimika + Teknologia + Zientzia-Teknologia Plastika MT (Ingenieritza, Arkitektura, LH ...)• Fisika-Kimika + Bio-Geo Zientzia-Teknologia (Medikuntza, Farmazia...)• Musika + Plastika MA Arte• Edozeintzu 3 aukerako jakintzagai Giza eta Gizarte ZZ (Enpresa ZZ, Zuzenbidea, Magisteritza…)
 28. 28. EHU-UPVnsartzeko onarpen nota
 29. 29. Informazio gehiago …► UNIBERTSITATEKO IKASKETEI BURUZ:► EHU-UPV www.ehu.es► Mondragón Unibertsitatea www.mondragon.edu► Universidad de Deusto www.deusto.es► HEZIKETA ZIKLOEI BURUZ:► www.euskadi.net/lanbidez
 30. 30. Orientazio Saila► orisaila@gmail.com► http://orisaila.blogspot.com

×