SlideShare a Scribd company logo
eTWINNING
KWALITEITSLABELS
VLAANDEREN 2015
OVERZICHT
• 32 inzendingen
• 26 goedkeuringen
• waarvan 10 uit het basisonderwijs
en 16 uit secundair onderwijs
eTWINNING KWALITEITSLABELS VLAANDEREN 2015
eTWINNING
KWALITEITSLABELS
BASISONDERWIJS
C.A.T. – creative art team
 2 kleuterscholen
 4 tot 5 jaar
 Letland
 2 mascottes; kat
Ugis en Rudis
 2 jaar werken
rond kunst en
kunstenaars
GV Kleuterschool Het Paleis – Diepenbeek – Lieve PENDERS
• Samen een kunstwerk schilderen (canvas)
• Samen bio over kunstenaars schrijven (glogster)
• Kunstwerken tentoonstellen op school voor onze ouders
• Elkaar leren kennen dankzij Skype meetings,
postkaarten,…
• https://cat-art-team.wikispaces.com/
C.A.T. – creative art team
WAT DOEN WE SAMEN?
C.A.T. – creative art team
• De kleuters herkennen en begrijpen woorden Engels en Lets
• Ze kennen en gebruiken verschillende schildertechnieken
• Ze zijn vertrouwd met een ander land
• Ze leren over meetkunde, kleur en vormgeving
• Ze kunnen eigen ideeën opperen, samenwerken en elkaar
helpen
• https://www.youtube.com/watch?v=xIyp-h56Gmw
WAT LEREN WE SAMEN?
Europe in a box
 4 lagere scholen
 8 tot 10 jaar
 Zweden, Frankrijk
en Duitsland
 Werken rond het
thema Kerstmis
De Zevensprong – Leuven – Griet MERTENS
Europe in a box
WAT DOEN WE SAMEN?
• We maken een voorstelling van onze school
• We verzenden dozen via de post met als thema Kerstmis
• Samen gaan we zoek naar Kerstmis in Leuven
• We openen de ontvangen dozen en maken hiervan een filmpje
• https://www.youtube.com/watch?v=z5J06vp-Huw
WAT LEREN WE SAMEN?
• We leren woorden in een andere taal m.b.v.
google translate
• Het monteren van filmpjes en het maken van een
PowerPoint
• Onszelf voorstellen in het Engels
• De ligging en de verschillende hoofdsteden van
Europa
Europe in a box
It’s time to celebrate!
 Lagere school
 6 tot 12 jaar
 Spanje,
Griekenland,
Finland
 Klasoverstijgend
 Thema: feesten
GBS De Bosmier – Balen – Greet SNOEKX
WAT DOEN WE SAMEN?
• We tonen aan de andere landen
hoe we feest vieren
(Kerstmis,Pasen,verjaardag)
• We stellen onszelf voor aan
elkaar via ICT-tools
• http://twinspace.etwinning.net/3409
It’s time to celebrate!
WAT LEREN WE SAMEN?
• Nieuwe ICT-tools gebruiken (powtoon,
glogster, smilebox)
• Openstaan voor andere feestculturen in
andere landen
• Respect opbrengen voor verschillende
culturen
It’s time to celebrate!
Schoolovision 2015
 20 landen
 Muziekclip
 Wedstrijd
 www.schoolovision.eu
Qworzò – Gemeenteschool Merksplas – Dave SCHRAUWEN
eee
Schoolovision 2015
WAT DOEN WE SAMEN?
• We gaan op zoek naar een traditioneel lied in eigen
land
• We zenden een videoclip in
• Beoordelen van elkaars videoclips
• Via een webcamsessie geven de leerlingen liven
punten aan elkaar
• http://twinspace.etwinning.net/5458/pages/page/24017
Schoolovision 2015
WAT LEREN WE SAMEN?
• Op een gepaste manier elkaars videoclips beoordelen in
het Engels
• Videoclips opnemen en monteren
• Respect opbrengen voor andere culturen
A snapshot of Europe
 Lagere school
 20 scholen
 Fotowedstrijd
 Natuur, Sport,
Mensen en
plaatsen
 http://snapshot2015.blogspot.be
Qworzò – Gemeenteschool Merksplas– DAVE Schrauwen
Snapshot of Europe
WAT DOEN WE SAMEN?
• De leerlingen maken foto’s en sturen deze door naar
elkaar
• We maken hiervoor gebruik van digitale camera’s of
mobiele telefoons
• We kiezen in overleg per klas de beste foto
• We evalueren elkaars foto’s over de verschillende
klassen heen
Snapshot of Europe
WAT LEREN WE SAMEN?
• Door middel van foto’s leren we meer over andere
culturen
• De leerlingen leren heel wat over fotografie
• Het gebruik van flashmeeting
• Discussiëren over de beste foto
The European chain reaction 2015
 Lagere school
 40 scholen
 Knutselen en
technologie
 http://www.ecr2015.blo
gspot.be/
Qworzò – Gemeenteschool Merksplas – Dave SCHRAUWEN
The European chain reaction
WAT DOEN WE SAMEN?
• We maken een creatieve kettingreactie
• Met behulp van ICT-tools delen we onze
kettingreactie met de andere landen
• We geven punten op elkaars kettingreactie
The European chain reaction
WAT LEREN WE SAMEN?
• De leerlingen leren een kettingreactie in verschillende
stappen uitwerken
• ICT-tools (PowerPoint, video, foto’s) gebruiken
• We zoeken uit welke materialen geschikt zijn voor
een kettingreactie
• Beoordelen van elkaars kettingreacties
Welcome into my world
Sint-Franciscusinstituut – Poperinge – Els TEERLINCK
 Lagere school
 5 scholen
 ICT en cultuur
 Kennismaken met
elkaars gewoontes,
tradities en voorkeuren
Welcome into my world
WAT DOEN WE SAMEN?
• We zenden kerstwensen en verspreiden foto’s van
elkaars gewoontes, tradities en voorkeuren
• We werken samen aan een PowerPoint
• We delen materiaal m.b.v. video’s, foto’s, Padlets en
Skype om materialen te delen
Welcome into my world
WAT LEREN WE SAMEN?
• Elkaars gewoontes en tradities kennen
• Respect opbrengen voor de gewoontes, tradities en
voorkeuren van andere landen
• Werken met Padlet en skype
Europe on a string
TS Het Molenschip – Evergem – Philippe BALCAEN
 Comeniusproject met
8 landen
 3-12 jaar
 ICT en cultuur
 2-jarig project
 Marionetten tonen de
cultuur, geschiedenis
en het dagelijks leven
van de deelnemende
landen
Europe on a string
WAT DOEN WE SAMEN?
• We gaan naar een poppentheater
• We schrijven interviews uit voor een
poppenspeler
• We werken aan een PowerPointpresentatie over
onze poppen
• We werken met software zoals moviemaker,
ISSU, prezi, VOKI,…
• http://new-
twinspace.etwinning.net/web/p97215
Europe on a string
WAT LEREN WE SAMEN?
• De regels die horen bij een museum (bijvoorbeeld het
poppentheater)
• Geschiedenis van het poppentheater
• ICT-tools zoals Prezi en ISSUU
• Respect opbrengen voor andere culturen
Speciale Basisschool Pallieter – Overpelt – Stijn LOENDERS
Little composers, great Idea’s
 Comeniusproject
met 4 landen
 6-13 jaar
 Project is gebaseerd
op Meichenbaum
(denkproces)
 Professor ID geeft
instructies en vraagt
een taak, een plan,
een product en een
evaluatie van elke
compositie
WAT DOEN WE SAMEN?
• Elk land kiest een compositie uit
Vb. Het maken van een reisgids
• De leerlingen beantwoorden de vragen van
professor ID en geven de resultaten in
• We gebruiken specifieke ICT-tools voor het
uitwerken van de composities en het delen
ervan met andere landen
Little composers, great Idea’s
WAT LEREN WE SAMEN?
• Taken van professor ID uitvoeren volgens
verschillende stappen
• Gebruik maken van ICT-tools (Muvizu)
• http://new-
twinspace.etwinning.net/web/p97907
Little composers, great Idea’s
Knocking on Europe’s door
 Comeniusproject met
6 landen
 Verschillen en
gelijkenissen tussen
huizen
 Twee jarig project
 Eindresultaat :
gezelschapsspel
Leefschool Droomschip – Eeklo – Els DE BUSSCHER
Knocking on Europe’s door
• 3 weken lang werken we specifiek rond
een land
• We maken een presentatie rond onze
mascotte
• We gaan naar de Europese school in Mol
• We ontwerpen een gezelschapsspel
WAT DOEN WE SAMEN?
WAT LEREN WE SAMEN?
• De verschillen en gelijkenissen tussen de huizen in 6 Europese landen
• Op welke manier we dingen die we geleerd hebben, kunnen tonen aan
anderen
• Het uitwerken van een Europakrant
Knocking on Europe’s door
eTWINNING
KWALITEITSLABELS
SECUNDAIR ONDERWIJS
A magazine with views to Europe
 16 tot 17 jaar
 Zwitserland,
Griekenland, Italië,
Spanje en Polen
 Media, taal en
actualiteit
Koninklijk Atheneum 1 – Oostende – Patrick GHYSELEN
A magazine with views to Europe
WAT DOEN WE SAMEN?
Leerlingen schrijven samen artikels in
gemengde internationale groepjes
http://issuu.com/lanoria/docs/a_magazi
ne_with_views_to_europe/0
A magazine with views to Europe
WAT LEREN WE SAMEN?
Leerlingen doen groepswerk in de ICT-klas, ze leren kritisch
zoeken naar geschikte bronnen en volgen de actualiteit
Leerlingen vergelijken en checken informatie
Leerlingen verwerken de informatie in een bevattelijke Engelse
tekst
An unexpected journey through education
Technisch Instituut Sint-Lodewijk – Genk – Barbara ENGELEN
17 jaar
BSO
PAV
Schoolleven en het
welbevinden op school
http://twinspace.etwinning.net
/687/
An unexpected journey through education
WAT DOEN WE SAMEN?
• Kennismaking door presentaties, logo- en titelwedstrijd,
voorstelling van de school en klassen
• Leerlingen doen onderzoek naar het welbevinden op school en
analyseren de resultaten
• Leerlingen brainstormen over de perfecte school en stellen
samen leefregels op
An unexpected journey through education
WAT LEREN WE SAMEN?
• Leerlingen leren informatie verzamelen en verwerken
• Ze werken zelfstandig en in groep
• Ze leren hun meningen en gevoelens uiten en zich
uitdrukken in het Engels (spreekdurf)
• Ze leren respect opbrengen voor de anderen
Discovering WW1 from other points of view
Technisch Instituut Sint-Lucas – Menen – Stijn VANHOORNE
Frankrijk, Tsjechië,
Slovenië
12-15 jaar
PAV
Herdenking eerste
wereldoorlog
http://new-
twinspace/etwinnin
g.net/web/p10443
6
WAT DOEN WE SAMEN?
• Leerlingen presenteren elkaars land
• Leerlingen vergelijken monumenten en
gesneuvelde soldaten
• Leerlingen doen een quiz over nieuwe kennis
Discovering WW1 from other points of view
Discovering WW1
WAT LEREN WE SAMEN?
• Leerlingen leren de geschiedenis van WOI kennen aan de
hand van verschillende invalshoeken
• Leerlingen verwerken informatie en maken zelfstandig
presentaties
• Leerlingen werken aan taalvaardigheden in echte context
Feed the 9.000.000.000
Don Boscocollege Kortrijk – Ignace TANGHE
• 13 tot 16 jaar
• Statistiek
• Finland, Turkije en
België
• Voedselverspilling in
Europa en omgaan
met voeding
• http://twinspace.et
winning.net/4258
Feed the 9.000.000.000
WAT DOEN WE SAMEN?
• Leerlingen werken samen in Internationale groepjes
• Leerlingen doen onderzoek naar voedselverspilling en –
verlies thuis en op school
• Leerlingen verwerken de onderzoeksresultaten en maken
vergelijkingen
Feed the 9.000.000.000
WAT LEREN WE SAMEN?
 Leerlingen leren over de theorie van voedselketens en verspilling en
over statistiek
 Leerlingen leren onderzoek doen en samenwerken in kleine groepjes
 Leerlingen werken met ICT en gebruiken taalvaardigheden (Engels)
Football remembers: the Xmas truce
Heilig Hart Instituut Heverlee – Heleen VAN DEN HAUTE
• 16-17 jaar
• 80 lln
• Frankrijk, Duitsland,
en Engeland
• WO I: kerstbestand
• Geschiedenis, Duits
en Engels
• http://belavier.bplaced.
net/wordpress/?page_i
d=473
Football remembers
WAT DOEN WE SAMEN?
• Leerlingen verwerken de inhoud op een creatieve manier
• Leerlingen delen hun resultaten via de website
• Tijdens een bezoek in Ieper leren de leerlingen samen over
WO I en spelen zelf het ‘kersbestand’
Football Remembers
WAT LEREN WE SAMEN?
 Leerlingen leren over het kerstbestand in internationale en nationale
context
 Leerlingen leren zelfstandig werken en ideeën creatief verwerken
 Leerlingen werken met ICT en gebruiken taalvaardigheden (Engels en
Duits)
La culture de l’un et de l’autre
 13 jaar
 ASO
 63 lln
 Spanje
 Taalvaardigheden
 http://twinspace.etwinning.net/887
Sancta Maria Leuven – Fabi HAESENDONCK
La culture de l’un et de l’autre
WAT DOEN WE SAMEN?
• Leerlingen leren over elkaars streek en geschiedenis
• Leerlingen leggen contacten met elkaar en oefenen
woordenschat
• Leerlingen hebben samen een digitaal magazine gemaakt
La culture de l’un et de l’autre
WAT LEREN WE SAMEN?
Leerlingen leren Frans gebruiken en ingezien dat ze dankzij de
vreemde taal met leeftijdsgenoten kunnen communiceren.
Leerlingen leren hun eigen tradities en gewoontes beter
kennen en de tradities van een ander land.
Là-bas et ici, tous des amis!
11-12 jaar
Italië, Duitsland
en VK
ASO
Frans
http://new-
twinspace.etwinning.net/web/p105324/
Stedelijke Humaniora – Dilsen-Stokkem – Lydia HUSKENS
Leerlingen werken iedere maand samen rond een bepaald thema en
leren elkaar goed kennen. Ze stellen zichzelf voor, beschrijven een dag uit
hun leven, praten over hun toekomstplannen,…
Ze werken op creatieve manieren samen en gebruiken hiervoor
verschillende ICT-tools (stickymoose, youtube, padlet…)
Là-bas et ici, tous des amis!
WAT DOEN WE SAMEN?
Là-bas et ici, tous des amis!
WAT LEREN WE SAMEN?
Leerlingen werken al doende aan hun vaardigheden Frans en ICT
competenties.
Leerlingen werken aan de vakoverschrijdende eindtermen zoals
Mediawijsheid.
L’ILE AUX JEUX
 15-16 jaar
 BSO
 Frans
 Roemenië en
Italië
 http://twinspace.etwinning.net/27
53
Immaculata Instituut Oostmalle – Marie-Leet BENS
L’ILE AUX JEUX
WAT DOEN WE SAMEN?
• Leerlingen spelen online spellen in het Frans om elkaar te
leren kennen
• Leerlingen schrijven een fotoroman
• Leerlingen reageren op elkaars werk via de facebook-groep
• Leerlingen discussiëren over voedingsgewoonten
L’ILE AUX JEUX
WAT LEREN WE SAMEN?
Leerlingen leren het project plannen en activiteiten bedenken.
Ze leren Frans gebruiken in een reële context.
Ze leren samenwerken en constructieve kritiek geven.
Ze ontwikkelen interesse in nieuwe tools en media.
Lire en français ensemble, c’est un plaisir!
 15-16 jaar
 ASO
 Frans
 Portugal
 http://twinspace.etwinning.net/48/home
Sint-Jancollege Poperinge – Ria DE WILDE
Lire en français ensemble, c’est un plaisir!
WAT DOEN WE SAMEN?
• Leerlingen voeren opdrachten uit in kader van verplichte
literatuur (Carmen van Mérimée en Un sac des billes)
• Leerlingen leren elkaar kennen door een quiz, ontmoetingen
via Skype
WAT LEREN WE SAMEN?
 Leerlingen zijn extra gemotiveerd om hun verplichte teksten te lezen en
ze krijgen meer begrip en inzicht door de gezamenlijke activiteiten
 Leerlingen oefenen hun vaardigheden Frans in een reële context
 Ze werken samen en denken na over literatuur via ICT
 Ze leren elkaars mening respecteren
Lire en français ensemble, c’est un plaisir!
MAVEN-Maths via English
 14 jaar
 ASO
 Wiskunde en
Engels
 Polen, Portugal
Roemenië…
 http://new-
twinspace.etwinning.net/web/p105709/
homepage
Berkenboom Humaniora –Sint-Niklaas - Steven DE FOER
MAVEN-Maths via English
WAT DOEN WE SAMEN?
• Leerlingen maken wiskundige uitdagingen voor
projectpartners
• Leerlingen werken rond aardrijkskundige begrippen en
maken berekeningen. Ze leren verschillende geografische
gebieden kennen
MAVEN-Maths via English via
English
WAT LERENWE SAMEN?
• Leerlingen leren probleemoplossend denken en werken
• Ze leren werken in groep
• Ze oefenen hun vaardigheden ICT, Engels en de kennis van
Wiskunde toepassen in vraagstukken
Picture Day
 12-19 jaar
 BuSO
 Polen, Turkije,
Slovakije, Roemenië
 http://twinspace.etwinning.net/7827
BuSO Sint-Gerardus - Diepenbeek – Lize REMELS
Picture Day
WAT DOEN WE SAMEN?
• Leerlingen zoeken onderwerpen voor foto’s en maken
technisch goede foto’s
• Leerlingen kiezen een top vijf van alle foto’s en leggen uit
waarom
WAT LEREN WE SAMEN?
 Leerlingen leren elementen van fotografie en compositie
 Leerlingen bekijken foto’s kritisch volgens bepaalde criteria
 Leerlingen kunnen en durven hun mening te uiten
 Leerlingen maken kennis met klassen in andere landen
Picture Day
ProN@ature
 TSO
 14-15 jaar
 Italië, Kroatië en Zweden
 Duurzame ontwikkeling
 Frans en Engels, ICT
 https://twinspace.etwinning.net/2635
Immaculata Instituut - Oostmalle – Ann VERMEIREN
ProN@ature
WAT DOEN WE SAMEN?
• Leerlingen leren elkaar kennen en leren over duurzame
ontwikkeling
• Leerlingen stellen een vragenlijst op, leggen de vragenlijst
voor aan andere klassen en verwerken de gegevens
WAT LEREN WE SAMEN?
 Leerlingen leren over duurzame ontwikkeling en hun bewustzijn neemt
toe om deze principes in het dagelijkse leven toe te passen
 Ze leren gegevens verzamelen, verwerken en analyseren
 Ze passen hun vaardigheden Engels, Frans en informatica toe in een
praktische oefening en werken samen met leerlingen uit andere
landen.
ProN@ture
Statistics in schools
 14 jaar
 Statistiek
 Turkije, Griekenland,
 Letland, Spanje en Tsjechië
 http://new-
twinspace.etwinning.net/web/p105294/hom
epage
Visitatie Mariakerke – Karine CORDY
Statistics in schools
WAT DOEN WE SAMEN?
• Leerlingen stellen vragenlijsten op
• Leerlingen doen een statistisch onderzoek in iedere school bij
100 leerlingen tussen 15 en 18 jaar.
• Leerlingen vergelijken de resultaten
WAT LEREN WE SAMEN?
 Leerlingen leren wiskunde toepassen op onderwerpen uit het dagelijks
leven
 Leerlingen leren samenwerken en oefenen hun taalvaardigheden
Statistics in schools
Toujours ensemble
 17 -18 jaar
 ASO
 Frans
 Portugal en Frankrijk
 Radio-uitzendingen
maken
 http://new-
twinspace.etwinning.net/web/p105607/
homepage
Sint-Janscollege Poperinge – Ria DE WILDE
Toujours ensemble
WAT DOEN WE SAMEN?
• Leerlingen maken iedere maand een gezamenlijke radio-
uitzending
• Leerlingen werken in groepjes en kiezen zelf de onderwerpen
• Leerlingen schrijven de teksten in het Frans en lezen ze in
• Leerlingen monteren de verschillende stukken tot één
uitzending
WAT LEREN WE SAMEN?
 Leerlingen oefenen al hun taalvaardigheden
 Leerlingen gaan om met de actualiteit en verdiepen zich in bepaalde
onderwerpen
 Leerlingen werken samen en nemen verantwoordelijkheid voor de
uitzendingen
Toujours ensemble
Water Chemistry
Cenflumarin Zwijndrecht – Nathalie Verelst
15 tot 17 jaar
TSO
Estland
Chemie en
bescherming leefmilieu
(water)
http://twinspace.etwinning.net/7205
Water Chemistry
WAT DOEN WE SAMEN?
• Leerlingen meten de waterkwaliteit van een lokale stroom
• Leerlingen wisselen gegevens uit over de methodologie
• Leerlingen analyseren de gegevens en vergelijken en gaan op
zoek naar verklaringen (omgevingsfactoren…)
WAT LEREN WE SAMEN?
Water chemistry
• Leerlingen leren metingen doen, gegevens analyseren en
verklaren
• Leerlingen krijgen inzicht in chemische processsen
• Leerlingen denken na over het uitvoeren van onderzoek
• Leerlingen zijn gemotiveerd door de uitwisseling met andere
leeftijdsgenoten
You must be joking!
15-17 jaar
ASO
Taal en humor
Engels
Spanje, Polen, …
http://twinspace.etwinning.net/1578
K.A. Pitzemburg – Mechelen – Jeroen DE KEYSER
You must be joking!!
WAT DOEN WE SAMEN?
• Leerlingen zoeken naar de beste grappen
• Leerlingen zetten de nationale stereotypes in
hun hemd
WAT LEREN WE SAMEN?
 Leerlingen gaan speels om met taal en oefenen hun
vaardigheden
 Leerlingen denken na en benaderen stereotypen kritisch
 Leerlingen ervaren de Europese dimensie in een ontspannen
context
You must be joking!!

More Related Content

What's hot

Dynamisch leren met eTwinning
Dynamisch leren met eTwinningDynamisch leren met eTwinning
Dynamisch leren met eTwinning
eTwinning & CLIL
 
Internationalisering met eTwinning & Erasmus+
Internationalisering met eTwinning & Erasmus+Internationalisering met eTwinning & Erasmus+
Internationalisering met eTwinning & Erasmus+
eTwinning & CLIL
 
eTwinning en Erasmus+ mobiliteitsprojecten OZCS
eTwinning en Erasmus+ mobiliteitsprojecten OZCSeTwinning en Erasmus+ mobiliteitsprojecten OZCS
eTwinning en Erasmus+ mobiliteitsprojecten OZCS
eTwinning & CLIL
 
Verruim je horizon met eTwinning
Verruim je horizon met eTwinningVerruim je horizon met eTwinning
Verruim je horizon met eTwinning
eTwinning & CLIL
 
Voordelen digitale schoolbord
Voordelen digitale schoolbordVoordelen digitale schoolbord
Voordelen digitale schoolbord
Judith Zwerver-Bergman
 
Internationaliseren met eTwinning
Internationaliseren met eTwinningInternationaliseren met eTwinning
Internationaliseren met eTwinning
eTwinning & CLIL
 
Marc van Maastricht: uitleg Stercollecties VO-content
Marc van Maastricht: uitleg Stercollecties VO-contentMarc van Maastricht: uitleg Stercollecties VO-content
Marc van Maastricht: uitleg Stercollecties VO-content
Stichting VO-content
 
Info avond leerjaar 1 20112013
Info avond leerjaar 1  20112013Info avond leerjaar 1  20112013
Info avond leerjaar 1 20112013
fmvanbommel
 
Innofun leerlingen ontwerpen school van de toekomst
Innofun leerlingen ontwerpen school van de toekomstInnofun leerlingen ontwerpen school van de toekomst
Innofun leerlingen ontwerpen school van de toekomst
samenwerkingsverband primair onderwijs Noord-Kennemerland
 
Blended learning: de uitdaging aangegaan - Peter Becker - OWD14
Blended learning: de uitdaging aangegaan - Peter Becker - OWD14Blended learning: de uitdaging aangegaan - Peter Becker - OWD14
Blended learning: de uitdaging aangegaan - Peter Becker - OWD14
SURF Events
 
Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01
Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01
Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01
guest1daad63
 
Samen NóG Deskundiger In De Toekomst Pabo Zweden
Samen NóG Deskundiger In De Toekomst Pabo ZwedenSamen NóG Deskundiger In De Toekomst Pabo Zweden
Samen NóG Deskundiger In De Toekomst Pabo Zweden
Kennisnet
 
Frans Schouwenburg SD Zweden
Frans Schouwenburg SD ZwedenFrans Schouwenburg SD Zweden
Frans Schouwenburg SD Zweden
Verwater Frank
 
Workshop van eiland naar 'wij' land
Workshop van eiland naar 'wij' landWorkshop van eiland naar 'wij' land
Workshop van eiland naar 'wij' land
eTwinning_Nederland
 
MD Onderwijs - PISA Lezing door Bob van Ven
MD Onderwijs - PISA Lezing door Bob van VenMD Onderwijs - PISA Lezing door Bob van Ven
MD Onderwijs - PISA Lezing door Bob van VenManagement Drives
 
Wiskunde d online kick off sheets
Wiskunde d online kick off sheetsWiskunde d online kick off sheets
Wiskunde d online kick off sheets
Evert van de Vrie
 

What's hot (18)

Dynamisch leren met eTwinning
Dynamisch leren met eTwinningDynamisch leren met eTwinning
Dynamisch leren met eTwinning
 
Internationalisering met eTwinning & Erasmus+
Internationalisering met eTwinning & Erasmus+Internationalisering met eTwinning & Erasmus+
Internationalisering met eTwinning & Erasmus+
 
eTwinning en Erasmus+ mobiliteitsprojecten OZCS
eTwinning en Erasmus+ mobiliteitsprojecten OZCSeTwinning en Erasmus+ mobiliteitsprojecten OZCS
eTwinning en Erasmus+ mobiliteitsprojecten OZCS
 
Verruim je horizon met eTwinning
Verruim je horizon met eTwinningVerruim je horizon met eTwinning
Verruim je horizon met eTwinning
 
Voordelen digitale schoolbord
Voordelen digitale schoolbordVoordelen digitale schoolbord
Voordelen digitale schoolbord
 
Internationaliseren met eTwinning
Internationaliseren met eTwinningInternationaliseren met eTwinning
Internationaliseren met eTwinning
 
Marc van Maastricht: uitleg Stercollecties VO-content
Marc van Maastricht: uitleg Stercollecties VO-contentMarc van Maastricht: uitleg Stercollecties VO-content
Marc van Maastricht: uitleg Stercollecties VO-content
 
Info avond leerjaar 1 20112013
Info avond leerjaar 1  20112013Info avond leerjaar 1  20112013
Info avond leerjaar 1 20112013
 
I@school - Mediaraven
I@school - MediaravenI@school - Mediaraven
I@school - Mediaraven
 
Innofun leerlingen ontwerpen school van de toekomst
Innofun leerlingen ontwerpen school van de toekomstInnofun leerlingen ontwerpen school van de toekomst
Innofun leerlingen ontwerpen school van de toekomst
 
Blended learning: de uitdaging aangegaan - Peter Becker - OWD14
Blended learning: de uitdaging aangegaan - Peter Becker - OWD14Blended learning: de uitdaging aangegaan - Peter Becker - OWD14
Blended learning: de uitdaging aangegaan - Peter Becker - OWD14
 
Ouderavond
OuderavondOuderavond
Ouderavond
 
Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01
Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01
Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01
 
Samen NóG Deskundiger In De Toekomst Pabo Zweden
Samen NóG Deskundiger In De Toekomst Pabo ZwedenSamen NóG Deskundiger In De Toekomst Pabo Zweden
Samen NóG Deskundiger In De Toekomst Pabo Zweden
 
Frans Schouwenburg SD Zweden
Frans Schouwenburg SD ZwedenFrans Schouwenburg SD Zweden
Frans Schouwenburg SD Zweden
 
Workshop van eiland naar 'wij' land
Workshop van eiland naar 'wij' landWorkshop van eiland naar 'wij' land
Workshop van eiland naar 'wij' land
 
MD Onderwijs - PISA Lezing door Bob van Ven
MD Onderwijs - PISA Lezing door Bob van VenMD Onderwijs - PISA Lezing door Bob van Ven
MD Onderwijs - PISA Lezing door Bob van Ven
 
Wiskunde d online kick off sheets
Wiskunde d online kick off sheetsWiskunde d online kick off sheets
Wiskunde d online kick off sheets
 

Viewers also liked

SoC State of the Art
SoC State of the ArtSoC State of the Art
SoC State of the Art
TheSoFGr
 
Adobe connect quick start guide
Adobe connect quick start guideAdobe connect quick start guide
Adobe connect quick start guide
jeroen_de_keyser
 
Twinspace handleiding
Twinspace handleidingTwinspace handleiding
Twinspace handleiding
jeroen_de_keyser
 
06 netwerken in e twinning_methode 4
06 netwerken in e twinning_methode 406 netwerken in e twinning_methode 4
06 netwerken in e twinning_methode 4
jeroen_de_keyser
 
04 netwerken in e twinning_methode 2
04 netwerken in e twinning_methode 204 netwerken in e twinning_methode 2
04 netwerken in e twinning_methode 2
jeroen_de_keyser
 
02 netwerken in e twinning_3 methodes
02 netwerken in e twinning_3 methodes02 netwerken in e twinning_3 methodes
02 netwerken in e twinning_3 methodes
jeroen_de_keyser
 
08 profiel bijwerken
08 profiel bijwerken08 profiel bijwerken
08 profiel bijwerken
jeroen_de_keyser
 
E twinning kwaliteitslabel_wedstrijd_tutorial
E twinning kwaliteitslabel_wedstrijd_tutorialE twinning kwaliteitslabel_wedstrijd_tutorial
E twinning kwaliteitslabel_wedstrijd_tutorial
jeroen_de_keyser
 
05 netwerken in e twinning_methode 3
05 netwerken in e twinning_methode 305 netwerken in e twinning_methode 3
05 netwerken in e twinning_methode 3
jeroen_de_keyser
 
07 netwerken in e twinning_contactverzoek accepteren
07 netwerken in e twinning_contactverzoek accepteren07 netwerken in e twinning_contactverzoek accepteren
07 netwerken in e twinning_contactverzoek accepteren
jeroen_de_keyser
 
Handleiding registreren bij e twinning
Handleiding registreren bij e twinningHandleiding registreren bij e twinning
Handleiding registreren bij e twinning
jeroen_de_keyser
 
03 netwerken in e twinning_methode 1
03 netwerken in e twinning_methode 103 netwerken in e twinning_methode 1
03 netwerken in e twinning_methode 1
jeroen_de_keyser
 
01 e twinning tools_3 niveaus
01 e twinning tools_3 niveaus01 e twinning tools_3 niveaus
01 e twinning tools_3 niveaus
jeroen_de_keyser
 
E twinning kwaliteit van een project - waar moet ik op letten
E twinning kwaliteit van een project - waar moet ik op lettenE twinning kwaliteit van een project - waar moet ik op letten
E twinning kwaliteit van een project - waar moet ik op letten
jeroen_de_keyser
 

Viewers also liked (14)

SoC State of the Art
SoC State of the ArtSoC State of the Art
SoC State of the Art
 
Adobe connect quick start guide
Adobe connect quick start guideAdobe connect quick start guide
Adobe connect quick start guide
 
Twinspace handleiding
Twinspace handleidingTwinspace handleiding
Twinspace handleiding
 
06 netwerken in e twinning_methode 4
06 netwerken in e twinning_methode 406 netwerken in e twinning_methode 4
06 netwerken in e twinning_methode 4
 
04 netwerken in e twinning_methode 2
04 netwerken in e twinning_methode 204 netwerken in e twinning_methode 2
04 netwerken in e twinning_methode 2
 
02 netwerken in e twinning_3 methodes
02 netwerken in e twinning_3 methodes02 netwerken in e twinning_3 methodes
02 netwerken in e twinning_3 methodes
 
08 profiel bijwerken
08 profiel bijwerken08 profiel bijwerken
08 profiel bijwerken
 
E twinning kwaliteitslabel_wedstrijd_tutorial
E twinning kwaliteitslabel_wedstrijd_tutorialE twinning kwaliteitslabel_wedstrijd_tutorial
E twinning kwaliteitslabel_wedstrijd_tutorial
 
05 netwerken in e twinning_methode 3
05 netwerken in e twinning_methode 305 netwerken in e twinning_methode 3
05 netwerken in e twinning_methode 3
 
07 netwerken in e twinning_contactverzoek accepteren
07 netwerken in e twinning_contactverzoek accepteren07 netwerken in e twinning_contactverzoek accepteren
07 netwerken in e twinning_contactverzoek accepteren
 
Handleiding registreren bij e twinning
Handleiding registreren bij e twinningHandleiding registreren bij e twinning
Handleiding registreren bij e twinning
 
03 netwerken in e twinning_methode 1
03 netwerken in e twinning_methode 103 netwerken in e twinning_methode 1
03 netwerken in e twinning_methode 1
 
01 e twinning tools_3 niveaus
01 e twinning tools_3 niveaus01 e twinning tools_3 niveaus
01 e twinning tools_3 niveaus
 
E twinning kwaliteit van een project - waar moet ik op letten
E twinning kwaliteit van een project - waar moet ik op lettenE twinning kwaliteit van een project - waar moet ik op letten
E twinning kwaliteit van een project - waar moet ik op letten
 

Similar to eTwinning Kwaliteitslabels 2015

Presentatie cees brederveld 10 10-2018
Presentatie cees brederveld 10 10-2018Presentatie cees brederveld 10 10-2018
Presentatie cees brederveld 10 10-2018
eTwinning_Nederland
 
Presentatie 10 10-2018 v1
Presentatie 10 10-2018 v1Presentatie 10 10-2018 v1
Presentatie 10 10-2018 v1
Technicles
 
Informatie avond
Informatie avond Informatie avond
Informatie avond
Karin Hoogerbeets-Kaaij
 
Vrienden van proven tanzania
Vrienden van proven tanzaniaVrienden van proven tanzania
Vrienden van proven tanzania
Leo van de Vorst
 
Slimerfgoed.be: bruggen bouwen tussen erfgoed en onderwijs
Slimerfgoed.be: bruggen bouwen tussen erfgoed en onderwijsSlimerfgoed.be: bruggen bouwen tussen erfgoed en onderwijs
Slimerfgoed.be: bruggen bouwen tussen erfgoed en onderwijs
Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD)
 
België Nederland
België NederlandBelgië Nederland
België Nederland
Johan Bracke
 
Edukans Oeganda juli 2013
Edukans Oeganda juli 2013Edukans Oeganda juli 2013
Edukans Oeganda juli 2013
carlabekenes
 
Wat kost onze klas? 7b stelt de begroting op
Wat kost onze klas? 7b stelt de begroting opWat kost onze klas? 7b stelt de begroting op
Wat kost onze klas? 7b stelt de begroting op
Democratie in uitvoering
 
Krokuskriebels Terugkomdag | Stedelijke musea Lier
Krokuskriebels Terugkomdag | Stedelijke musea LierKrokuskriebels Terugkomdag | Stedelijke musea Lier
Krokuskriebels Terugkomdag | Stedelijke musea LierFARO
 
Infoavond6ppt
Infoavond6pptInfoavond6ppt
Infoavond6ppt
wonderwijzeklas
 
Mediawijs het onderzoekend leren
Mediawijs het onderzoekend leren Mediawijs het onderzoekend leren
Mediawijs het onderzoekend leren
SURF Events
 
Familievriendelijke musea - Chantal Brems
Familievriendelijke musea - Chantal BremsFamilievriendelijke musea - Chantal Brems
Familievriendelijke musea - Chantal Brems
FARO
 
Startbijeenkomst i xpeditie-maatwerk-nov-2015-presentaties-scholen
Startbijeenkomst i xpeditie-maatwerk-nov-2015-presentaties-scholenStartbijeenkomst i xpeditie-maatwerk-nov-2015-presentaties-scholen
Startbijeenkomst i xpeditie-maatwerk-nov-2015-presentaties-scholeniXperium
 
Nieuwsbrief april [1]
Nieuwsbrief april [1]Nieuwsbrief april [1]
Nieuwsbrief april [1]guestce3cab
 
Uitwerken van een educatief pakket
Uitwerken van een educatief pakket Uitwerken van een educatief pakket
Uitwerken van een educatief pakket
Bakkerijmuseum Veurne
 
Het uitwerken van een educatief pakket: met de handen in het haar: opstellen...
 Het uitwerken van een educatief pakket: met de handen in het haar: opstellen... Het uitwerken van een educatief pakket: met de handen in het haar: opstellen...
Het uitwerken van een educatief pakket: met de handen in het haar: opstellen...
ETWIE
 
Het uitwerken van een educatief pakket: met de handen in het haar: opstellen...
 Het uitwerken van een educatief pakket: met de handen in het haar: opstellen... Het uitwerken van een educatief pakket: met de handen in het haar: opstellen...
Het uitwerken van een educatief pakket: met de handen in het haar: opstellen...
ETWIE
 
Ouderinfo Avond Onderbouw 8 September 2009 Voor Website
Ouderinfo Avond Onderbouw 8 September 2009 Voor WebsiteOuderinfo Avond Onderbouw 8 September 2009 Voor Website
Ouderinfo Avond Onderbouw 8 September 2009 Voor Website
gueste14232
 
Microsoft Partners in Learning (Wim van Bochoven)
Microsoft Partners in Learning (Wim van Bochoven)Microsoft Partners in Learning (Wim van Bochoven)
Microsoft Partners in Learning (Wim van Bochoven)
i&i conferentie
 

Similar to eTwinning Kwaliteitslabels 2015 (20)

Presentatie cees brederveld 10 10-2018
Presentatie cees brederveld 10 10-2018Presentatie cees brederveld 10 10-2018
Presentatie cees brederveld 10 10-2018
 
Presentatie 10 10-2018 v1
Presentatie 10 10-2018 v1Presentatie 10 10-2018 v1
Presentatie 10 10-2018 v1
 
Informatie avond
Informatie avond Informatie avond
Informatie avond
 
Vrienden van proven tanzania
Vrienden van proven tanzaniaVrienden van proven tanzania
Vrienden van proven tanzania
 
Slimerfgoed.be: bruggen bouwen tussen erfgoed en onderwijs
Slimerfgoed.be: bruggen bouwen tussen erfgoed en onderwijsSlimerfgoed.be: bruggen bouwen tussen erfgoed en onderwijs
Slimerfgoed.be: bruggen bouwen tussen erfgoed en onderwijs
 
België Nederland
België NederlandBelgië Nederland
België Nederland
 
Edukans Oeganda juli 2013
Edukans Oeganda juli 2013Edukans Oeganda juli 2013
Edukans Oeganda juli 2013
 
Wat kost onze klas? 7b stelt de begroting op
Wat kost onze klas? 7b stelt de begroting opWat kost onze klas? 7b stelt de begroting op
Wat kost onze klas? 7b stelt de begroting op
 
Krokuskriebels Terugkomdag | Stedelijke musea Lier
Krokuskriebels Terugkomdag | Stedelijke musea LierKrokuskriebels Terugkomdag | Stedelijke musea Lier
Krokuskriebels Terugkomdag | Stedelijke musea Lier
 
Infoavond6ppt
Infoavond6pptInfoavond6ppt
Infoavond6ppt
 
Mediawijs het onderzoekend leren
Mediawijs het onderzoekend leren Mediawijs het onderzoekend leren
Mediawijs het onderzoekend leren
 
Familievriendelijke musea - Chantal Brems
Familievriendelijke musea - Chantal BremsFamilievriendelijke musea - Chantal Brems
Familievriendelijke musea - Chantal Brems
 
Startbijeenkomst i xpeditie-maatwerk-nov-2015-presentaties-scholen
Startbijeenkomst i xpeditie-maatwerk-nov-2015-presentaties-scholenStartbijeenkomst i xpeditie-maatwerk-nov-2015-presentaties-scholen
Startbijeenkomst i xpeditie-maatwerk-nov-2015-presentaties-scholen
 
Nieuwsbrief april [1]
Nieuwsbrief april [1]Nieuwsbrief april [1]
Nieuwsbrief april [1]
 
Uitwerken van een educatief pakket
Uitwerken van een educatief pakket Uitwerken van een educatief pakket
Uitwerken van een educatief pakket
 
Het uitwerken van een educatief pakket: met de handen in het haar: opstellen...
 Het uitwerken van een educatief pakket: met de handen in het haar: opstellen... Het uitwerken van een educatief pakket: met de handen in het haar: opstellen...
Het uitwerken van een educatief pakket: met de handen in het haar: opstellen...
 
Het uitwerken van een educatief pakket: met de handen in het haar: opstellen...
 Het uitwerken van een educatief pakket: met de handen in het haar: opstellen... Het uitwerken van een educatief pakket: met de handen in het haar: opstellen...
Het uitwerken van een educatief pakket: met de handen in het haar: opstellen...
 
Opdracht 3 a en b
Opdracht 3 a en bOpdracht 3 a en b
Opdracht 3 a en b
 
Ouderinfo Avond Onderbouw 8 September 2009 Voor Website
Ouderinfo Avond Onderbouw 8 September 2009 Voor WebsiteOuderinfo Avond Onderbouw 8 September 2009 Voor Website
Ouderinfo Avond Onderbouw 8 September 2009 Voor Website
 
Microsoft Partners in Learning (Wim van Bochoven)
Microsoft Partners in Learning (Wim van Bochoven)Microsoft Partners in Learning (Wim van Bochoven)
Microsoft Partners in Learning (Wim van Bochoven)
 

More from etwinning_vlaanderen

eTwinning in Flanders
eTwinning in Flanders eTwinning in Flanders
eTwinning in Flanders
etwinning_vlaanderen
 
eTwinning Awards en Kwaliteitslabels 2015
eTwinning Awards en Kwaliteitslabels 2015 eTwinning Awards en Kwaliteitslabels 2015
eTwinning Awards en Kwaliteitslabels 2015
etwinning_vlaanderen
 
Praktische richtlijnen voor het indienen van een eTwinning-project 2015
Praktische richtlijnen voor het indienen van een eTwinning-project 2015Praktische richtlijnen voor het indienen van een eTwinning-project 2015
Praktische richtlijnen voor het indienen van een eTwinning-project 2015
etwinning_vlaanderen
 
Praktische richtlijnen voor het indienen van een eTwinning project 2015
Praktische richtlijnen voor het indienen van een eTwinning project 2015Praktische richtlijnen voor het indienen van een eTwinning project 2015
Praktische richtlijnen voor het indienen van een eTwinning project 2015
etwinning_vlaanderen
 
eTwinning AWARDS 2014 Vlaanderen
eTwinning AWARDS 2014 Vlaanderen eTwinning AWARDS 2014 Vlaanderen
eTwinning AWARDS 2014 Vlaanderen
etwinning_vlaanderen
 
eTwinning AWARDS 2014
eTwinning AWARDS 2014eTwinning AWARDS 2014
eTwinning AWARDS 2014
etwinning_vlaanderen
 
eTwinning collega's op school overtuigen en aanzetten tot actie!
eTwinning collega's op school overtuigen en aanzetten tot actie! eTwinning collega's op school overtuigen en aanzetten tot actie!
eTwinning collega's op school overtuigen en aanzetten tot actie!
etwinning_vlaanderen
 
Conference 2012 Berlin - Panel Discussion
Conference 2012 Berlin - Panel DiscussionConference 2012 Berlin - Panel Discussion
Conference 2012 Berlin - Panel Discussion
etwinning_vlaanderen
 
Creative Commons
Creative CommonsCreative Commons
Creative Commons
etwinning_vlaanderen
 
Make A Wiz
Make A WizMake A Wiz

More from etwinning_vlaanderen (17)

eTwinning in Flanders
eTwinning in Flanders eTwinning in Flanders
eTwinning in Flanders
 
eTwinning Awards en Kwaliteitslabels 2015
eTwinning Awards en Kwaliteitslabels 2015 eTwinning Awards en Kwaliteitslabels 2015
eTwinning Awards en Kwaliteitslabels 2015
 
Praktische richtlijnen voor het indienen van een eTwinning-project 2015
Praktische richtlijnen voor het indienen van een eTwinning-project 2015Praktische richtlijnen voor het indienen van een eTwinning-project 2015
Praktische richtlijnen voor het indienen van een eTwinning-project 2015
 
Praktische richtlijnen voor het indienen van een eTwinning project 2015
Praktische richtlijnen voor het indienen van een eTwinning project 2015Praktische richtlijnen voor het indienen van een eTwinning project 2015
Praktische richtlijnen voor het indienen van een eTwinning project 2015
 
eTwinning AWARDS 2014 Vlaanderen
eTwinning AWARDS 2014 Vlaanderen eTwinning AWARDS 2014 Vlaanderen
eTwinning AWARDS 2014 Vlaanderen
 
eTwinning AWARDS 2014
eTwinning AWARDS 2014eTwinning AWARDS 2014
eTwinning AWARDS 2014
 
eTwinning collega's op school overtuigen en aanzetten tot actie!
eTwinning collega's op school overtuigen en aanzetten tot actie! eTwinning collega's op school overtuigen en aanzetten tot actie!
eTwinning collega's op school overtuigen en aanzetten tot actie!
 
Conference 2012 Berlin - Panel Discussion
Conference 2012 Berlin - Panel DiscussionConference 2012 Berlin - Panel Discussion
Conference 2012 Berlin - Panel Discussion
 
Kick off meeting
Kick off meetingKick off meeting
Kick off meeting
 
Creative Commons
Creative CommonsCreative Commons
Creative Commons
 
Secondschool
SecondschoolSecondschool
Secondschool
 
Make A Wiz
Make A WizMake A Wiz
Make A Wiz
 
E Twinning Inleiding
E Twinning InleidingE Twinning Inleiding
E Twinning Inleiding
 
Registreren En Zoeken
Registreren En ZoekenRegistreren En Zoeken
Registreren En Zoeken
 
eTwinning Hulpmiddelen
eTwinning HulpmiddeleneTwinning Hulpmiddelen
eTwinning Hulpmiddelen
 
Praktijkvoorbeelden eTwinning
Praktijkvoorbeelden eTwinningPraktijkvoorbeelden eTwinning
Praktijkvoorbeelden eTwinning
 
Twinspace
TwinspaceTwinspace
Twinspace
 

eTwinning Kwaliteitslabels 2015

 • 2. OVERZICHT • 32 inzendingen • 26 goedkeuringen • waarvan 10 uit het basisonderwijs en 16 uit secundair onderwijs eTWINNING KWALITEITSLABELS VLAANDEREN 2015
 • 4. C.A.T. – creative art team  2 kleuterscholen  4 tot 5 jaar  Letland  2 mascottes; kat Ugis en Rudis  2 jaar werken rond kunst en kunstenaars GV Kleuterschool Het Paleis – Diepenbeek – Lieve PENDERS
 • 5. • Samen een kunstwerk schilderen (canvas) • Samen bio over kunstenaars schrijven (glogster) • Kunstwerken tentoonstellen op school voor onze ouders • Elkaar leren kennen dankzij Skype meetings, postkaarten,… • https://cat-art-team.wikispaces.com/ C.A.T. – creative art team WAT DOEN WE SAMEN?
 • 6. C.A.T. – creative art team • De kleuters herkennen en begrijpen woorden Engels en Lets • Ze kennen en gebruiken verschillende schildertechnieken • Ze zijn vertrouwd met een ander land • Ze leren over meetkunde, kleur en vormgeving • Ze kunnen eigen ideeën opperen, samenwerken en elkaar helpen • https://www.youtube.com/watch?v=xIyp-h56Gmw WAT LEREN WE SAMEN?
 • 7. Europe in a box  4 lagere scholen  8 tot 10 jaar  Zweden, Frankrijk en Duitsland  Werken rond het thema Kerstmis De Zevensprong – Leuven – Griet MERTENS
 • 8. Europe in a box WAT DOEN WE SAMEN? • We maken een voorstelling van onze school • We verzenden dozen via de post met als thema Kerstmis • Samen gaan we zoek naar Kerstmis in Leuven • We openen de ontvangen dozen en maken hiervan een filmpje • https://www.youtube.com/watch?v=z5J06vp-Huw
 • 9. WAT LEREN WE SAMEN? • We leren woorden in een andere taal m.b.v. google translate • Het monteren van filmpjes en het maken van een PowerPoint • Onszelf voorstellen in het Engels • De ligging en de verschillende hoofdsteden van Europa Europe in a box
 • 10. It’s time to celebrate!  Lagere school  6 tot 12 jaar  Spanje, Griekenland, Finland  Klasoverstijgend  Thema: feesten GBS De Bosmier – Balen – Greet SNOEKX
 • 11. WAT DOEN WE SAMEN? • We tonen aan de andere landen hoe we feest vieren (Kerstmis,Pasen,verjaardag) • We stellen onszelf voor aan elkaar via ICT-tools • http://twinspace.etwinning.net/3409 It’s time to celebrate!
 • 12. WAT LEREN WE SAMEN? • Nieuwe ICT-tools gebruiken (powtoon, glogster, smilebox) • Openstaan voor andere feestculturen in andere landen • Respect opbrengen voor verschillende culturen It’s time to celebrate!
 • 13. Schoolovision 2015  20 landen  Muziekclip  Wedstrijd  www.schoolovision.eu Qworzò – Gemeenteschool Merksplas – Dave SCHRAUWEN
 • 14. eee Schoolovision 2015 WAT DOEN WE SAMEN? • We gaan op zoek naar een traditioneel lied in eigen land • We zenden een videoclip in • Beoordelen van elkaars videoclips • Via een webcamsessie geven de leerlingen liven punten aan elkaar • http://twinspace.etwinning.net/5458/pages/page/24017
 • 15. Schoolovision 2015 WAT LEREN WE SAMEN? • Op een gepaste manier elkaars videoclips beoordelen in het Engels • Videoclips opnemen en monteren • Respect opbrengen voor andere culturen
 • 16. A snapshot of Europe  Lagere school  20 scholen  Fotowedstrijd  Natuur, Sport, Mensen en plaatsen  http://snapshot2015.blogspot.be Qworzò – Gemeenteschool Merksplas– DAVE Schrauwen
 • 17. Snapshot of Europe WAT DOEN WE SAMEN? • De leerlingen maken foto’s en sturen deze door naar elkaar • We maken hiervoor gebruik van digitale camera’s of mobiele telefoons • We kiezen in overleg per klas de beste foto • We evalueren elkaars foto’s over de verschillende klassen heen
 • 18. Snapshot of Europe WAT LEREN WE SAMEN? • Door middel van foto’s leren we meer over andere culturen • De leerlingen leren heel wat over fotografie • Het gebruik van flashmeeting • Discussiëren over de beste foto
 • 19. The European chain reaction 2015  Lagere school  40 scholen  Knutselen en technologie  http://www.ecr2015.blo gspot.be/ Qworzò – Gemeenteschool Merksplas – Dave SCHRAUWEN
 • 20. The European chain reaction WAT DOEN WE SAMEN? • We maken een creatieve kettingreactie • Met behulp van ICT-tools delen we onze kettingreactie met de andere landen • We geven punten op elkaars kettingreactie
 • 21. The European chain reaction WAT LEREN WE SAMEN? • De leerlingen leren een kettingreactie in verschillende stappen uitwerken • ICT-tools (PowerPoint, video, foto’s) gebruiken • We zoeken uit welke materialen geschikt zijn voor een kettingreactie • Beoordelen van elkaars kettingreacties
 • 22. Welcome into my world Sint-Franciscusinstituut – Poperinge – Els TEERLINCK  Lagere school  5 scholen  ICT en cultuur  Kennismaken met elkaars gewoontes, tradities en voorkeuren
 • 23. Welcome into my world WAT DOEN WE SAMEN? • We zenden kerstwensen en verspreiden foto’s van elkaars gewoontes, tradities en voorkeuren • We werken samen aan een PowerPoint • We delen materiaal m.b.v. video’s, foto’s, Padlets en Skype om materialen te delen
 • 24. Welcome into my world WAT LEREN WE SAMEN? • Elkaars gewoontes en tradities kennen • Respect opbrengen voor de gewoontes, tradities en voorkeuren van andere landen • Werken met Padlet en skype
 • 25. Europe on a string TS Het Molenschip – Evergem – Philippe BALCAEN  Comeniusproject met 8 landen  3-12 jaar  ICT en cultuur  2-jarig project  Marionetten tonen de cultuur, geschiedenis en het dagelijks leven van de deelnemende landen
 • 26. Europe on a string WAT DOEN WE SAMEN? • We gaan naar een poppentheater • We schrijven interviews uit voor een poppenspeler • We werken aan een PowerPointpresentatie over onze poppen • We werken met software zoals moviemaker, ISSU, prezi, VOKI,… • http://new- twinspace.etwinning.net/web/p97215
 • 27. Europe on a string WAT LEREN WE SAMEN? • De regels die horen bij een museum (bijvoorbeeld het poppentheater) • Geschiedenis van het poppentheater • ICT-tools zoals Prezi en ISSUU • Respect opbrengen voor andere culturen
 • 28. Speciale Basisschool Pallieter – Overpelt – Stijn LOENDERS Little composers, great Idea’s  Comeniusproject met 4 landen  6-13 jaar  Project is gebaseerd op Meichenbaum (denkproces)  Professor ID geeft instructies en vraagt een taak, een plan, een product en een evaluatie van elke compositie
 • 29. WAT DOEN WE SAMEN? • Elk land kiest een compositie uit Vb. Het maken van een reisgids • De leerlingen beantwoorden de vragen van professor ID en geven de resultaten in • We gebruiken specifieke ICT-tools voor het uitwerken van de composities en het delen ervan met andere landen Little composers, great Idea’s
 • 30. WAT LEREN WE SAMEN? • Taken van professor ID uitvoeren volgens verschillende stappen • Gebruik maken van ICT-tools (Muvizu) • http://new- twinspace.etwinning.net/web/p97907 Little composers, great Idea’s
 • 31. Knocking on Europe’s door  Comeniusproject met 6 landen  Verschillen en gelijkenissen tussen huizen  Twee jarig project  Eindresultaat : gezelschapsspel Leefschool Droomschip – Eeklo – Els DE BUSSCHER
 • 32. Knocking on Europe’s door • 3 weken lang werken we specifiek rond een land • We maken een presentatie rond onze mascotte • We gaan naar de Europese school in Mol • We ontwerpen een gezelschapsspel WAT DOEN WE SAMEN?
 • 33. WAT LEREN WE SAMEN? • De verschillen en gelijkenissen tussen de huizen in 6 Europese landen • Op welke manier we dingen die we geleerd hebben, kunnen tonen aan anderen • Het uitwerken van een Europakrant Knocking on Europe’s door
 • 35. A magazine with views to Europe  16 tot 17 jaar  Zwitserland, Griekenland, Italië, Spanje en Polen  Media, taal en actualiteit Koninklijk Atheneum 1 – Oostende – Patrick GHYSELEN
 • 36. A magazine with views to Europe WAT DOEN WE SAMEN? Leerlingen schrijven samen artikels in gemengde internationale groepjes http://issuu.com/lanoria/docs/a_magazi ne_with_views_to_europe/0
 • 37. A magazine with views to Europe WAT LEREN WE SAMEN? Leerlingen doen groepswerk in de ICT-klas, ze leren kritisch zoeken naar geschikte bronnen en volgen de actualiteit Leerlingen vergelijken en checken informatie Leerlingen verwerken de informatie in een bevattelijke Engelse tekst
 • 38. An unexpected journey through education Technisch Instituut Sint-Lodewijk – Genk – Barbara ENGELEN 17 jaar BSO PAV Schoolleven en het welbevinden op school http://twinspace.etwinning.net /687/
 • 39. An unexpected journey through education WAT DOEN WE SAMEN? • Kennismaking door presentaties, logo- en titelwedstrijd, voorstelling van de school en klassen • Leerlingen doen onderzoek naar het welbevinden op school en analyseren de resultaten • Leerlingen brainstormen over de perfecte school en stellen samen leefregels op
 • 40. An unexpected journey through education WAT LEREN WE SAMEN? • Leerlingen leren informatie verzamelen en verwerken • Ze werken zelfstandig en in groep • Ze leren hun meningen en gevoelens uiten en zich uitdrukken in het Engels (spreekdurf) • Ze leren respect opbrengen voor de anderen
 • 41. Discovering WW1 from other points of view Technisch Instituut Sint-Lucas – Menen – Stijn VANHOORNE Frankrijk, Tsjechië, Slovenië 12-15 jaar PAV Herdenking eerste wereldoorlog http://new- twinspace/etwinnin g.net/web/p10443 6
 • 42. WAT DOEN WE SAMEN? • Leerlingen presenteren elkaars land • Leerlingen vergelijken monumenten en gesneuvelde soldaten • Leerlingen doen een quiz over nieuwe kennis Discovering WW1 from other points of view
 • 43. Discovering WW1 WAT LEREN WE SAMEN? • Leerlingen leren de geschiedenis van WOI kennen aan de hand van verschillende invalshoeken • Leerlingen verwerken informatie en maken zelfstandig presentaties • Leerlingen werken aan taalvaardigheden in echte context
 • 44. Feed the 9.000.000.000 Don Boscocollege Kortrijk – Ignace TANGHE • 13 tot 16 jaar • Statistiek • Finland, Turkije en België • Voedselverspilling in Europa en omgaan met voeding • http://twinspace.et winning.net/4258
 • 45. Feed the 9.000.000.000 WAT DOEN WE SAMEN? • Leerlingen werken samen in Internationale groepjes • Leerlingen doen onderzoek naar voedselverspilling en – verlies thuis en op school • Leerlingen verwerken de onderzoeksresultaten en maken vergelijkingen
 • 46. Feed the 9.000.000.000 WAT LEREN WE SAMEN?  Leerlingen leren over de theorie van voedselketens en verspilling en over statistiek  Leerlingen leren onderzoek doen en samenwerken in kleine groepjes  Leerlingen werken met ICT en gebruiken taalvaardigheden (Engels)
 • 47. Football remembers: the Xmas truce Heilig Hart Instituut Heverlee – Heleen VAN DEN HAUTE • 16-17 jaar • 80 lln • Frankrijk, Duitsland, en Engeland • WO I: kerstbestand • Geschiedenis, Duits en Engels • http://belavier.bplaced. net/wordpress/?page_i d=473
 • 48. Football remembers WAT DOEN WE SAMEN? • Leerlingen verwerken de inhoud op een creatieve manier • Leerlingen delen hun resultaten via de website • Tijdens een bezoek in Ieper leren de leerlingen samen over WO I en spelen zelf het ‘kersbestand’
 • 49. Football Remembers WAT LEREN WE SAMEN?  Leerlingen leren over het kerstbestand in internationale en nationale context  Leerlingen leren zelfstandig werken en ideeën creatief verwerken  Leerlingen werken met ICT en gebruiken taalvaardigheden (Engels en Duits)
 • 50. La culture de l’un et de l’autre  13 jaar  ASO  63 lln  Spanje  Taalvaardigheden  http://twinspace.etwinning.net/887 Sancta Maria Leuven – Fabi HAESENDONCK
 • 51. La culture de l’un et de l’autre WAT DOEN WE SAMEN? • Leerlingen leren over elkaars streek en geschiedenis • Leerlingen leggen contacten met elkaar en oefenen woordenschat • Leerlingen hebben samen een digitaal magazine gemaakt
 • 52. La culture de l’un et de l’autre WAT LEREN WE SAMEN? Leerlingen leren Frans gebruiken en ingezien dat ze dankzij de vreemde taal met leeftijdsgenoten kunnen communiceren. Leerlingen leren hun eigen tradities en gewoontes beter kennen en de tradities van een ander land.
 • 53. Là-bas et ici, tous des amis! 11-12 jaar Italië, Duitsland en VK ASO Frans http://new- twinspace.etwinning.net/web/p105324/ Stedelijke Humaniora – Dilsen-Stokkem – Lydia HUSKENS
 • 54. Leerlingen werken iedere maand samen rond een bepaald thema en leren elkaar goed kennen. Ze stellen zichzelf voor, beschrijven een dag uit hun leven, praten over hun toekomstplannen,… Ze werken op creatieve manieren samen en gebruiken hiervoor verschillende ICT-tools (stickymoose, youtube, padlet…) Là-bas et ici, tous des amis! WAT DOEN WE SAMEN?
 • 55. Là-bas et ici, tous des amis! WAT LEREN WE SAMEN? Leerlingen werken al doende aan hun vaardigheden Frans en ICT competenties. Leerlingen werken aan de vakoverschrijdende eindtermen zoals Mediawijsheid.
 • 56. L’ILE AUX JEUX  15-16 jaar  BSO  Frans  Roemenië en Italië  http://twinspace.etwinning.net/27 53 Immaculata Instituut Oostmalle – Marie-Leet BENS
 • 57. L’ILE AUX JEUX WAT DOEN WE SAMEN? • Leerlingen spelen online spellen in het Frans om elkaar te leren kennen • Leerlingen schrijven een fotoroman • Leerlingen reageren op elkaars werk via de facebook-groep • Leerlingen discussiëren over voedingsgewoonten
 • 58. L’ILE AUX JEUX WAT LEREN WE SAMEN? Leerlingen leren het project plannen en activiteiten bedenken. Ze leren Frans gebruiken in een reële context. Ze leren samenwerken en constructieve kritiek geven. Ze ontwikkelen interesse in nieuwe tools en media.
 • 59. Lire en français ensemble, c’est un plaisir!  15-16 jaar  ASO  Frans  Portugal  http://twinspace.etwinning.net/48/home Sint-Jancollege Poperinge – Ria DE WILDE
 • 60. Lire en français ensemble, c’est un plaisir! WAT DOEN WE SAMEN? • Leerlingen voeren opdrachten uit in kader van verplichte literatuur (Carmen van Mérimée en Un sac des billes) • Leerlingen leren elkaar kennen door een quiz, ontmoetingen via Skype
 • 61. WAT LEREN WE SAMEN?  Leerlingen zijn extra gemotiveerd om hun verplichte teksten te lezen en ze krijgen meer begrip en inzicht door de gezamenlijke activiteiten  Leerlingen oefenen hun vaardigheden Frans in een reële context  Ze werken samen en denken na over literatuur via ICT  Ze leren elkaars mening respecteren Lire en français ensemble, c’est un plaisir!
 • 62. MAVEN-Maths via English  14 jaar  ASO  Wiskunde en Engels  Polen, Portugal Roemenië…  http://new- twinspace.etwinning.net/web/p105709/ homepage Berkenboom Humaniora –Sint-Niklaas - Steven DE FOER
 • 63. MAVEN-Maths via English WAT DOEN WE SAMEN? • Leerlingen maken wiskundige uitdagingen voor projectpartners • Leerlingen werken rond aardrijkskundige begrippen en maken berekeningen. Ze leren verschillende geografische gebieden kennen
 • 64. MAVEN-Maths via English via English WAT LERENWE SAMEN? • Leerlingen leren probleemoplossend denken en werken • Ze leren werken in groep • Ze oefenen hun vaardigheden ICT, Engels en de kennis van Wiskunde toepassen in vraagstukken
 • 65. Picture Day  12-19 jaar  BuSO  Polen, Turkije, Slovakije, Roemenië  http://twinspace.etwinning.net/7827 BuSO Sint-Gerardus - Diepenbeek – Lize REMELS
 • 66. Picture Day WAT DOEN WE SAMEN? • Leerlingen zoeken onderwerpen voor foto’s en maken technisch goede foto’s • Leerlingen kiezen een top vijf van alle foto’s en leggen uit waarom
 • 67. WAT LEREN WE SAMEN?  Leerlingen leren elementen van fotografie en compositie  Leerlingen bekijken foto’s kritisch volgens bepaalde criteria  Leerlingen kunnen en durven hun mening te uiten  Leerlingen maken kennis met klassen in andere landen Picture Day
 • 68. ProN@ature  TSO  14-15 jaar  Italië, Kroatië en Zweden  Duurzame ontwikkeling  Frans en Engels, ICT  https://twinspace.etwinning.net/2635 Immaculata Instituut - Oostmalle – Ann VERMEIREN
 • 69. ProN@ature WAT DOEN WE SAMEN? • Leerlingen leren elkaar kennen en leren over duurzame ontwikkeling • Leerlingen stellen een vragenlijst op, leggen de vragenlijst voor aan andere klassen en verwerken de gegevens
 • 70. WAT LEREN WE SAMEN?  Leerlingen leren over duurzame ontwikkeling en hun bewustzijn neemt toe om deze principes in het dagelijkse leven toe te passen  Ze leren gegevens verzamelen, verwerken en analyseren  Ze passen hun vaardigheden Engels, Frans en informatica toe in een praktische oefening en werken samen met leerlingen uit andere landen. ProN@ture
 • 71. Statistics in schools  14 jaar  Statistiek  Turkije, Griekenland,  Letland, Spanje en Tsjechië  http://new- twinspace.etwinning.net/web/p105294/hom epage Visitatie Mariakerke – Karine CORDY
 • 72. Statistics in schools WAT DOEN WE SAMEN? • Leerlingen stellen vragenlijsten op • Leerlingen doen een statistisch onderzoek in iedere school bij 100 leerlingen tussen 15 en 18 jaar. • Leerlingen vergelijken de resultaten
 • 73. WAT LEREN WE SAMEN?  Leerlingen leren wiskunde toepassen op onderwerpen uit het dagelijks leven  Leerlingen leren samenwerken en oefenen hun taalvaardigheden Statistics in schools
 • 74. Toujours ensemble  17 -18 jaar  ASO  Frans  Portugal en Frankrijk  Radio-uitzendingen maken  http://new- twinspace.etwinning.net/web/p105607/ homepage Sint-Janscollege Poperinge – Ria DE WILDE
 • 75. Toujours ensemble WAT DOEN WE SAMEN? • Leerlingen maken iedere maand een gezamenlijke radio- uitzending • Leerlingen werken in groepjes en kiezen zelf de onderwerpen • Leerlingen schrijven de teksten in het Frans en lezen ze in • Leerlingen monteren de verschillende stukken tot één uitzending
 • 76. WAT LEREN WE SAMEN?  Leerlingen oefenen al hun taalvaardigheden  Leerlingen gaan om met de actualiteit en verdiepen zich in bepaalde onderwerpen  Leerlingen werken samen en nemen verantwoordelijkheid voor de uitzendingen Toujours ensemble
 • 77. Water Chemistry Cenflumarin Zwijndrecht – Nathalie Verelst 15 tot 17 jaar TSO Estland Chemie en bescherming leefmilieu (water) http://twinspace.etwinning.net/7205
 • 78. Water Chemistry WAT DOEN WE SAMEN? • Leerlingen meten de waterkwaliteit van een lokale stroom • Leerlingen wisselen gegevens uit over de methodologie • Leerlingen analyseren de gegevens en vergelijken en gaan op zoek naar verklaringen (omgevingsfactoren…)
 • 79. WAT LEREN WE SAMEN? Water chemistry • Leerlingen leren metingen doen, gegevens analyseren en verklaren • Leerlingen krijgen inzicht in chemische processsen • Leerlingen denken na over het uitvoeren van onderzoek • Leerlingen zijn gemotiveerd door de uitwisseling met andere leeftijdsgenoten
 • 80. You must be joking! 15-17 jaar ASO Taal en humor Engels Spanje, Polen, … http://twinspace.etwinning.net/1578 K.A. Pitzemburg – Mechelen – Jeroen DE KEYSER
 • 81. You must be joking!! WAT DOEN WE SAMEN? • Leerlingen zoeken naar de beste grappen • Leerlingen zetten de nationale stereotypes in hun hemd
 • 82. WAT LEREN WE SAMEN?  Leerlingen gaan speels om met taal en oefenen hun vaardigheden  Leerlingen denken na en benaderen stereotypen kritisch  Leerlingen ervaren de Europese dimensie in een ontspannen context You must be joking!!