Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tugsukh potokd zoriulj web d tavikh

753 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tugsukh potokd zoriulj web d tavikh

  1. 1. Бие даалт (11.08-11.22)1. “Салан баавгайн үлгэр” сэдвээр 200 үгтэй эссэ бичих (тусгай дэвтэрт)  Бичгийн хэв, үг үсгийн алдаа, найруулга дээр онц анхаарах2. А. Павлов “Дахин төрсөн нь” туужийг хуулж бичих (тусгай дэвтэрт)  Өдөр бүр нэг нүүр хуулж 14 хоногт 14 нүүр хуулан бичлэг хийнэ.  Хуулан бичлэг хийх явцдаа (байнга) засаж сайжруулах зүйлс:  Бичгийн хэв  Дүрмийн алдаагүй бичих  Найруулгатай бичиж сурах3. Г.Пүрэвбат “Үхлийн цалмаас чөлөөлөгдөх эртний увдисууд” номны 11-82 хуудсыг (1 өдөрт 5 нүүр) унших  “Уншсан ном, үзсэн киноны тэмдэглэл” дэвтэртээ бичих  Энэхүү номноос өөртөө хэрэглээ болгож хэвшүүлнэ гэсэн санаагаа жагсаан бичиж ард нь гүйцэтгэлийг нь бичих зай үлдээнэ.4. “Dress Code for Job Interviews” (сургуулийн веб хуудсанд тавьсан)  11 сарын 22-ний хичээлд ажилд орохоор ярилцлагад ирж буй мэт гадаад дүр төрхөө бэлтгэнэ

×