Kobiler için Kalkınma Ajansı ve AB Fonları

5,711 views

Published on

Kalkınma Ajansı ve AB Fonları

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,711
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,050
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kobiler için Kalkınma Ajansı ve AB Fonları

 1. 1. KOBİ’LERE YÖNELİK HİBE VE FONLAR Ekrem TUFANÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi etufan@yahoo.com http://etufan.wordpress.com
 2. 2. 1 saat• Kobi’ler ve AB fonları• Kobi’ler ve Kalkınma Ajansları• Proje Kavramı• Proje yazarken nelere dikkat...
 3. 3. Proje nedir?• Proje, net bir şekilde belirlenmiş amaçlara ulaşmak için belirli bir zaman diliminde, belirli bir bütçe ile gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür.
 4. 4. Proje ne değildir?• Önceden beri devam eden bir çalışma• Durağan bir organizasyon• Hiyerarşik bir yapı• Çok sayıda ve birbirinden bağımsız amaçlara sahip bir çalışma• Tekrarlanabilir (kopyalanabilir) bir çalışma
 5. 5. AB MALİ YARDIMLARII. KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMLAR (HİBELER)II. TOPLULUK PROGRAMLARI  ÇERÇEVE PROGRAMLARI  EĞİTİM & GENÇLİK PROGRAMLARIIII. AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİLERİ
 6. 6. HİBELER Proje seçimindeki en önemli kriter mali yardımların “AB üyeliğine yönelik uyum esasları doğrultusunda” kullanılabilecek olmasıdır. Bu nedenle;  Katılım Ortaklığı Belgesi,  İlerleme Raporu,  Ulusal Program  Ön Ulusal Kalkınma Planında ifade edilen öncelik alanları çerçevesine giren proje fikirlerinin tespit edilmesi ve bunların belirli bir formatta geliştirilmesi gerekmektedir.
 7. 7. 2007-2013 DÖNEMİ AB MALİ YARDIMLARI2007-2013 dönemi için AB’nin tüm katılım öncesi mali yardım programları tek bir enstrüman altında toplanacaktır: Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA) IPA tahmini bütçesi: 15 Milyar € IPA’nın kapsadığı ülkeler: Aday Ülkeler Potansiyel Aday Ülkeler Türkiye Arnavutluk Hırvatistan Bosna Hersek Makedonya Sırbistan Karadağ
 8. 8. Katılım Öncesi Yardım Aracı Amaçları• Katılım öncesi mali yardımı tek çatı altında birleştirmek,• AB müktesebatına uyum ve uygulama için destek vermek,• Ülkeyi, AB Yapısal Fonları’nın uygulanmasına hazırlamak,• Ülkeyi, AB politikalarına ve sosyo-ekonomik düzeyine yaklaştırmak
 9. 9. IPA kapsamında sağlanan mali yardımlar• Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma,• Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği,• Bölgesel Kalkınma,• İnsan Kaynaklarını Geliştirme,• Kırsal Kalkınma
 10. 10. KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (2007 – 2013)Kurumsal Kapasite Bölgesel ve Sınır Bölgesel İnsan KırsalGelişimi Ötesi İşbirliği Kalkınma Kaynaklarını Kalkınma GeliştirmeMevzuat uyumu Sınır ötesi Ulaştırma İstihdamın Tarımsal İşbirliği altyapısı artırılması işletmelereKamu yönetimi destek Çevre altyapısıreformu Uluslararası ve İstihdam Tarımsal bölgelerarası Enerji altyapısı kalitesinin mamullerinAdalet ve içişleri işlenmesi ve işbirliği artırılmasıreformları Eğitim altyapısı pazarlanmasıSivil toplumun Sağlık altyapısı Sosyal Ekonomikgeliştirilmesi dışlanmayla faaliyetlerin KOBİ’lere mücadele çeşitlendirilmesi destekMali kontrol Üretici Mesleki eğitim birliklerineÇevre politikaları teknik destekEğitim reformu
 11. 11. IPA (2007-2012): Türkiye’ye Sağlanacak AB Mali Yardımı (Milyon Avro)Bileşenler 2007 2008 2009 2010 2011 2012Kurumsal Gelişme 256.7 256.1 233.2 211.3 230.6 250.9Sınır Ötesi İşbirliği 2.0 2.8 9.3 9.5 9.7 9.9Bölgesel Kalkınma 167.5 173.8 182.7 238.1 291.4 350.8İnsan Kaynakları 50.2 52.9 55.6 63.4 77.6 89.9Kırsal Kalkınma 20.7 53.0 85.5 131.3 172.5 197.8 TOPLAM 497.2 538.7 566.4 653.7 781.9 899.5
 12. 12. Kırsal Kalkınma (IPARD)• Türkiye’de IPARD’la ilgili kurum?• Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (http://www.tkdk.gov.tr)• En yakın başvuru ne zaman?• 19 Aralık 2011-10 Ocak 2012 (Saat 18.00’e kadar)• Başvuru nereye?• TKDK Balıkesir İl Koordinatörlüğü: Tel: 0266 245 58 61 Faks: 0266 245 39 72 Paşaalanı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi No:53
 13. 13. Kırsal Kalkınma (IPARD)• Balıkesir’deki tarımsal işletmeler hangi proje konularında başvuru yapabilirler?• Süt Üreten Tarımsal İşletmelere YatırımAmaç: Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik YatırımlarDestek oranı: %50-%65
 14. 14. Kırsal Kalkınma (IPARD)• Süt ve Süt ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Süt işleme tesisleri ve Süt toplayan üretici örgütleri)• Amaç: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar• Destek: %50
 15. 15. Kırsal Kalkınma (IPARD)• Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması• Amaç: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar• Destek: %50
 16. 16. AB 7. Çerçeve Programı Kapsamında Kobi’lere Sağlanan Kaynaklar1. (TÜBİTAK) KOBİ YARARINA TEKNOLOJİ TRANSFERİ DESTEK PROGRAMI• Amaç: Üniversite veya kamu araştırma kurumlarındaki bilgi birikiminin, KOBİ’lerin gereksinimleri doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek KOBİ’lere aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak• Destek oranı: %75• Destek üst limiti: 300.000 TL• Süre: En çok 18 ay
 17. 17. AB 7. Çerçeve Programı Kapsamında Kobi’lere Sağlanan Kaynaklar2. (TÜBİTAK) KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMIAmaç: KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.Destek oranı: Desteklenen proje giderlerine harcama sonrası %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir.Destek üst limiti: 400.000 TLSüre: En çok 18 ay
 18. 18. Kalkınma Ajansları• Kalkınma ajanslarının amacı; – Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek ve kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak – Yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak – Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak
 19. 19. Kalkınma Ajansları• Ajanslar, bölgeler esas alınarak, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur.• Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan Devlet Planlama Teşkilatı sorumludur.
 20. 20. Kalkınma Ajanslarının Görev ve Yetkileria) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.b) Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirmek.c) Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.d) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.
 21. 21. Kalkınma Ajanslarının Görev ve Yetkilerie) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.f) Ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.g) Bölgenin kaynak ve olanaklarını belirlemeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.h) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
 22. 22. Kalkınma Ajanslarının Görev ve Yetkilerii) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.k) Türkiyenin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.l) Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.
 23. 23. Kalkınma Ajanslarının Yönetsel Yapısıa) Kalkınma kurulub) Yönetim kuruluc) Genel sekreterlikd) Yatırım destek ofisleri
 24. 24. Kalkınma Kurulu• Kalkınma kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda, en fazla yüz üyeden oluşur.• Kalkınma kuruluna temsilci gönderecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının gönderecekleri temsilcilerin sayısı, görev süresi ve diğer hususlar kuruluş kararnamesi ile belirlenir.
 25. 25. Kalkınma Kurulua) Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek.b) Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.c) Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.d) Toplantı sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak
 26. 26. Yönetim Kurulu• Yönetim kurulu, ajansın karar organıdır• Yönetim kurulu, tek ilden oluşan bölgelerde vali, büyükşehir belediye başkanı, il genel meclisi başkanı, sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanı ile kalkınma kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden;• Birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur.• Ancak, birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 27. 27. Yönetim Kurulu• Ajansı, yönetim kurulu başkanı temsil eder ve başkanı validir.• Birden fazla ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulu başkanlığı; ilk yıl ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisi tarafından, müteakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre bölgedeki valiler tarafından birer yıl süreyle dönüşümlü olarak yürütülür.
 28. 28. Yönetim Kurulu• Yönetim kurulu, başkanın daveti üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile her ay en az bir kere toplanır.• Yönetim kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik durumunda, başkanın oyu yönünde karar alınır.• Ajans genel sekreteri, oy hakkı olmamak kaydı ile yönetim kurulu toplantılarına katılır
 29. 29. Yönetim Kurulu’nun Görevleria) Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunmakb) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.c) Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamakd) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermeke) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na göndermek
 30. 30. Yönetim Kurulu’nun Görevlerif) Ajans bütçesini onaylamak ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na göndermekg) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamakh) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmeki) Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek.j) Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamakk) Genel sekreteri belirlemek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın onayına sunmakl) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek
 31. 31. Genel Sekreterlik• Genel sekreterlik Ajans’ın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur.
 32. 32. Genel Sekreterin Görev ve Yetkileria) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak.b) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmakc) Ajans gelirlerini toplamak, 4 üncü maddeye göre belirlenecek usûl ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmakd) Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermeke) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak
 33. 33. Genel Sekreterin Görev ve Yetkilerif) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmekg) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamakh) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmeki) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak
 34. 34. Genel Sekreterin Görev ve Yetkilerij) Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmekk) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmekl) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmakm) Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmekn) Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak
 35. 35. Yatırım Destek Ofisleri• Bölge illerinde, yönetim kurulu kararı ile biri koordinatör olmak üzere, en çok beş uzmandan oluşan yatırım destek ofisleri oluşturulur• Yatırım destek ofisleri, görevleri ile ilgili olarak genel sekreterliğe karşı sorumludur
 36. 36. Yatırım Destek Ofislerinin Görev ve Yetkileria) Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemekb) İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermekc) Başvurular hakkında ön inceleme yapmake) İş ve işlemler konusunda valiliğe ve genel sekreterliğe bilgi vermek
 37. 37. Kalkınma Ajansı Destekleri• Teknik destek programı –Tamamı hibe, eğitim için, en çok 15.000 TL (Kobi başvuramaz!)• Doğrudan destek programı (Kobi başvuramaz!) –Tamamı hibe, araştırma, iş potansiyeli ortaya çıkarma vs., en çok 75.000 TL• Mali destek programı
 38. 38. Mali destek programı1. Kobi’lere yönelik mali destek programı, %50 hibe,– Örnek: Kobilere yönelik, İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı– Son Başvuru: 27.01.2012– Destek oranı: %25’den az ve %50’den fazla olamaz– Öncelikleri: Öncelik 1: Sanayi İşletmelerinin İhracat Kapasitelerinin Geliştirilmesi , Öncelik 2: İşletmelerin İhracata Yönelik İdari ve Pazarlama Kapasitelerinin Geliştirilmesi, Öncelik 3: Ar-Ge Çalışmaları ve Yeniliğin Ticarileştirilmesi– Destek limiti: Öncelik 1 ve 3 için en az 75.000 en çok 450.000 TL, Öncelik 2 için en az 25.000 en çok 250.000 TL, öncelik 3 için
 39. 39. Mali destek programı2. STK’lara yönelik hibe programı• Örnek: Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı• Son başvuru: 23.12.2011• Destek oranı: %25’den az, %90’dan fazla olamaz• Öncelikleri: Öncelik 1 İşgücü Niteliklerinin Turizm ve İmalat Sanayisinin İhtiyaçları Doğrultusunda Geliştirilmesi ve İşgücünün Bu Sektörlere Kanalize Edilmesi , Öncelik 2 Bölge Kurum ve Kuruluşlarının Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi, Öncelik 3 Başta Kadınlar ve Engelliler Olmak Üzere Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Uygulamalarının Yaygınlaştırılması, Bu Kesimlerin İstihdamının ve Girişimciliğinin Artırılması• Destek limiti: 40.000 TL’den az 200.000 TL’den fazla olamaz
 40. 40. Kalkınma Ajansına Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Konular1. Projeyi kendiniz yazacaksanız – Proje rehberinin altını çizerek okuyunuz – Bütçeyi şişirmeye çalışmayınız – Daha önce katılmadıysanız, AB’ne yönelik temel düzey proje yazma eğitimlerine katılınız – Projenin, para kazanma amacıyla değil, bir sorunu çözmek amacıyla yazıldığını unutmayınız
 41. 41. Kalkınma Ajansına Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Konular2. Projeyi sizin dışınızda birisi yazacaksa – Sizinle sık sık temasa geçmeden uzaaaaklardan tek başına yazıp, getirecekse güvenmeyiniz – Çok ucuza ya da bedavaya proje yazarım diyenlere güvenmeyiniz – Projenin kabul edilmesi durumunda, yürütülmesinin de ayrı bir uzmanlık olduğunu unutmayınız
 42. 42. Sabrınız için teşekkür ederim…. Ekrem TUFAN etufan@yahoo.com

×